NEUROLOŠKI PREGLED POLIKLINIKA PANACEA

Registruj se
Prijavi se

NEUROLOŠKI PREGLED POLIKLINIKA PANACEA

Poliklinika Panacea

PREZENTACIJA FIRME
NEUROLOŠKI PREGLED POLIKLINIKA PANACEA - Poliklinika Panacea - 1
NEUROLOŠKI PREGLED POLIKLINIKA PANACEA - Poliklinika Panacea - 2
NEUROLOŠKI PREGLED POLIKLINIKA PANACEA - Poliklinika Panacea - 1
NEUROLOŠKI PREGLED POLIKLINIKA PANACEA - Poliklinika Panacea - 2

NEUROLOŠKI PREGLED POLIKLINIKA PANACEA

Krajem 19og veka, na Medicinskom Fakultetu u Parizu osnovana je prva katedra za neurologiju. Neurologija se posebno
bavi, opisom i objašnjenjem kliničke slike bolesti koje su prouzrokovane patološkim procesima i lezijama u određenim
strukturama nervnog sistema ili poremećajima u njegovom funkcionisanju.

Sam predmet interesovanja neurologa jeste centralni nervni sistem, gde spadaju mozak i kičmena moždina, ali i njima
veoma bliske strukture krvnih sudova, perifernih nerava i veza nerava sa muskulaturom.

U poliklinici Panacea neurološke preglede vrši Dr. Sanja Pavlović.

U poliklinici Panacea, metode koje se koriste za utvrđivanje neuroloških bolesti jesu:
- EEG ili ELEKTROENCEFALOGRAFIJA
- EMNG ili ELEKTROMIONEUROGRAFIJA
Back to Top