Poliklinika Panacea

Registruj se
Prijavi se

Poliklinika Panacea

POLIKLINIKA PANACEA

Poliklinika Panacea je osnovana 3. marta 2009. godine u Beogradu.
Rešenjem Ministarstva zdravlja Republike Srbije registrovana je za obavljanje specijalističkih lekarskih pregleda i ambulantnih dijagnostičkih i terapijskih intervencija iz oblasti dijagnostike magnetskom rezonancom, interne medicine, ginekologije i neurologije.
U ustanovi rade stručnjaci sa dugogodišnjim iskustvom iz svojih oblasti, koji dijagnostičke i terapijske procedure sprovode najsavremenijim sredstvima i aparatima.
U Poliklinici se obavljaju specijalistički lekarski pregledi i ambulantne dijagnostičke i terapijske intervencije iz oblasti interne medicine, anesteziologije sa reanimatologijom, ginekologije, neurologije i radiološke dijagnostike.

KOD NAS SU MOGUĆA:

SNIMANJA MAGNETNOM REZONANCOM u analgosedaciji beba i dece i pacijenata koji ne
sarađuju u toku pregleda
SPEKTROSKOPIJA - fiziko-hemijska biopsija mozga i prostate kojom se otkriva priroda
tumora i pre operacije
EMNG - dijagnostika oboljenja perifernih nerava i mišića mogućnost single fiber snimanja
(SFEMG; merenje neuromisicnog jitter-a)
EEG - je neurofiziološka metoda koja registruje moždanu električnu aktivnost preko elektroda,
koje su smeštene na poglavini.
Poliklinika Panacea - POLIKLINIKA PANACEA - 7
Poliklinika Panacea - POLIKLINIKA PANACEA - 3
Poliklinika Panacea - POLIKLINIKA PANACEA - 5
Poliklinika Panacea - POLIKLINIKA PANACEA - 6
Poliklinika Panacea - POLIKLINIKA PANACEA - 7

MAGNETNA REZONANCA, SPEKTROSKOPIJA

Magnetna rezonanca predstavlja moćno sredstvo u dijagnostici mnogih oboljenja, pa samim tim ima veliku važnost u dijagnostici hroničnih bolnih stanja. Dijagnostički pregled na ovom aparatu je bezbolan i potpuno neškodljiv.

MR, odnosno magnetna rezonanca je metoda koja omogućava veoma preciznu vizualizaciju struktura unutar lobanje, kičmenog stuba, ekstremiteta, kao i u mekim tkivima glave i ostalih delova tela. Jedino pomoću MR lekari mogu na neki način da “zavire” u osetljive unutrašnje strukture organizma i tako dobiju jasan uvid u oštećenja,
tumore, anomalije i sl.

Bezopasna je i za trudnice nakon prvog trimestra trudnoće.

Treba napomenuti, da je dijagnostika magnetnom rezonancom potpuno bezopasna i bezbolna, te je primenjiva za sve kategorije stanovništva.

Aparat je opremljen sistemima za dijagnostikovanje oboljenja:
- mozga
- dojke
- srca
- krvnih sudova mozga i krvnih sudova vrata
- kičmene moždine
- grudnog koša
- kompletnog abdomena
(bubrezi, izvodni kanali bubrega, pankreasa, jetre, slezine, nadbubrežne žlezde)
- svih organa male karlice (bešika, jajnici, prostata)
- koštano-zglobnog sistema, ligamentarnog i mišićnog aparata

Pregled magnetnom rezonancom (MR) je najsavršeniji pregled koji današnja medicinska dijagnostika poznaje i potpuno je bezbedan za pacijenta. MR registruje pomoću emisije radiotalasa, tako da nema štetnih efekata kao kod pregleda rentgenskim zračenjem. Signal se prima preko kompjutera i registruje u vidu slike preseka određenog dela tela. MR pregled je od neizmerne pomoći Vašem ordinirajućem lekaru za postavljanje jasne dijagnoze, a u cilju što bržeg preduzimanja adekvatnog lečenja.

Pregled se obavlja u specijalnoj MR sali, gde pacijent leži na stolu oko koga se nalazi magnetni kalem. Sistem je poluotvoren, sa tunelom dužine od 160 cm, tako da nema opasnosti od osećaja klaustrofobije, kao kod uređaja prethodnih generacija. Za pregled nije potrebna nikakva posebna priprema, niti davanja lekova (premedikacija). Samo u specijalnim slučajevima se vrši ubrizgavanje kontrastnog sredstva, što propisuje lekar za vreme pregleda.

Pregled je apsolutno bezbolan. Neophodno je da se ne pomerate za vreme pregleda. Zahvaljujući izuzetnoj snazi aparata (1,5 Tesla) za većinu pregleda je dovoljno svega petnaestak minuta, a jedinu neprijatnost može predstavljati buka koja potiče od promena gradijenata magnetnog polja. Za vreme pregleda vam je omogućena komunikacija sa tehničarem, a u slučaju neprijatnosti bilo koje vrste ispitivanje se može prekinuti u svakom
trenutku.

SPEKTROSKOPIJA

Spektroskopija magnetnom rezonancom pruža metaboličku/biohemijsku informacije o neuronskom oštećenju, ćelijskoj (tumorskoj) proliferaciji, energetskom metabolizmu i nekrotičnoj transformaciji lezija. Klinička primena MR spektroskopije je pre svega u: diferenciranju tumorskih od netumorskih lezija (dijagnostička tačnost do 85%), diferenciranju primarnih od sekundarnih (metastatskih) tumora, određivanju gradusa tumora, determinisanju zona najveće mitotičke aktivnosti tumora ( od interesa za planiranje biopsije, resekcije), proceni terapijskog odgovora i post-terapijskom praćenju.
Poliklinika Panacea - MAGNETNA REZONANCA POLIKLINIKA PANACEA - 2
Poliklinika Panacea - MAGNETNA REZONANCA POLIKLINIKA PANACEA - 3
Poliklinika Panacea - MAGNETNA REZONANCA SPEKTROSKOPIJA - 5
Poliklinika Panacea - MAGNETNA REZONANCA POLIKLINIKA PANACEA - 5

ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA

Ultrazvuk je aparat namenjen za korišćenje snimanja unutrašnjih organa. To su talasi koji se iz sonde usmeravaju ka unutrašnjim organima i kada naidju na prepreku tj. organ koji se snima na ekranu se prikazuje slika posmatranog dela tela.

Sa ovom metodom se može snimiti većina organa u telu, kao što su štitna žlezda, dojka, srce, jetra i slezina, žučni putevi, pankreas, mokraćna bešika, bubrezi i bubrežni putevi, genitalni organi kod žena, kod muškaraca prostata, ureteri, kukovi i centralni nervni sistem kod beba, kao i ligamenti, tetive i mišići.

Snimanje je u potpunosti bezbolno, bez štetnog efekta i zračenja. Pomoću ultrazvuka sa lakoćom se otkrivaju kamen u žučnoj kesici i žučnim putevima, kamen u bubregu, prati i kontroliše trudnoća, rast i razvoj bebe u stomaku, otkrivaju se tumorske promene, krvarenje ili slobodna tečnost u stomaku.

Kada se pregleda protok kroz krvne sudove glave, vrata, ruku ili nogu, tada se radi COLOR DOPLER ULTRAZVUK.

U poloklinici Panacea možete obaviti:
Snimanje je u potpunosti bezbolno, bez štetnog efekta i zračenja.
- Ultrazvuk kukova kod dece
- Ultrazvuk CNS-a kod beba
- Ultrazvuk abdomena
- Ultrazvuk urotrakta
- Ultrazvuk skrotuma (testisa)
- Ultrazvuk štitaste žlezde

INTERNA MEDICINA - Dr DOBRISLAV BJELICA

Lekar čija je specijalnost interna medicina, naziva se internistom. Internista koristi sve anamnestičke podatke koje dobija od pacijenata ili njegove rodbine, fizikalni pregled i dijagnostičke procedure koje se obavljaju radi prevencije ili dijagnostike oboljenja. Odgovornosti lekara interniste, jeste da obrazuje i usmeri pacijenta kako da modifikuje svoj način života, da ga psihološki posavetuje, da daje lekove i uputi pacijenta kako da koristi prepisane lekove. Naravno internista treba da brine o pacijentu i da traži savete lekara drugih specijalnosti u cilju prevencije i izlečenja.

Dr Dobrislav Bjelica ima veliko iskustvo specijalističkog rada i ogromno profesionalno iskustvo u privatnoj praksi.
Poliklinika Panacea - INTERNA MEDICINA POLIKLINIKA PANACEA - 2
Poliklinika Panacea - INTERNA MEDICINA POLIKLINIKA PANACEA - 6
Poliklinika Panacea - INTERNA MEDICINA POLIKLINIKA PANACEA - 7

KARDIOLOGIJA

Kardiologija pripada oblasti medicine koja izučava bolesti srca i krvnih sudova.

KONTROLA PEJSMEJKERA - dr Saša Hinić
Prilikom kontrole pejsmejkera vrši se praćenje elektronskih parametara pejsmejkera i elektroda. To podrazumeva adekvatno programiranje i adaptacija programiranih parametara i funkcije na osnovu nalaza u toku svake kontrole.
Kontrola pejsmejkera se vrši specijalnim uređajima koji se zovu programatori.

Značajan podatak koji se dobija prilikom elekronske kontrole pejsmejkera jeste postojanje aritmija. Njih često pacijent ne može da oseti. Na osnovu ovoga može se pratiti efikasnost već primenjenih lekova a i uvesti potrebna terapija.

Kod bolesti srca, najčešća je koronarna bolest, koja je poznata i kao ishemijska bolest srca. Ovo je naziv za grupu bolesti srca koje nastaju usled smanjenog krvnog protoka kroz srčane arterije. Najčešći uzrok smanjenog protoka krvi kroz krvne sudove srca jeste tzv. ateroskleroza. Posledica koronarne bolesti srca je koronarna insuficijencija, tj. stanje premale ponude i prevelike potrebe srčanog mišića za kiseonikom.

Oblici koronarne bolesti srca su: stabilna angina pectoris, nestabilna angina pectoris, akutni infarct miokarda, srčana insuficijencija, poremećaj srčanog ritma tj. aritmija, ishemija srca bez simptoma i sl.

Bolesti krvnih sudova može biti Angiopatija od kojih dalje ide oboljenje velikih krvnih sudova koje se još naziva i makroangiopatija i oboljenje malih krvnih sudova tj. mikroangiopatija i mnoge druge bolesti.

U poliklinici Panacea, rano otkrivanje i adekvatnu terapiju sprovodi internista-kardiolog dr Saša Ninić.
Poliklinika Panacea - KARDIOLOGIJA POLIKLINIKA PANACEA - 2
Poliklinika Panacea - KARDIOLOGIJA POLIKLINIKA PANACEA - 3
Poliklinika Panacea - KARDIOLOGIJA POLIKLINIKA PANACEA - 7

NEUROLOGIJA

Neurologija predstavlja granu medicine koja se bavi poremećajima nervnog sistema.
Neurologija se posebno bavi, opisom i objašnjenjem kliničke slike bolesti koje su prouzrokovane patološkim procesima i lezijama u određenim strukturama nervnog sistema ili poremećajima u njegovom funkcionisanju.

Sam predmet interesovanja neurologa jeste centralni nervni sistem, gde spadaju mozak i kičmena moždina, ali i njima veoma bliske strukture krvnih sudova, perifernih nerava i veza nerava sa muskulaturom.

U poliklinici Panacea neurološke preglede vrši Dr. sci.med. Sanja Pavlović i Prim. dr Željko Radić.

U poliklinici Panacea, metode koje se koriste za utvrđivanje neuroloških bolesti jesu:

• EEG ili ELEKTROENCEFALOGRAFIJA
• EMNG ili ELEKTROMIONEUROGRAFIJA

EMNG ili ELEKTROMIONEUROGRAFIJA je metoda koja se koristi za utvrđivanje da li je mišićna slabost uzrokovana bolešću samog mišića ili bolešću nerava koji inervišu misiće. To je invazivna metoda koja se sastoji u postavljanju igala odnosno elektroda u mišiće i merenjem odgovora mišica na električnu stimulaciju.Pacijent u toku EMNG pregleda oseća elektrostimulaciju. Pregled traje od 45 do 90 minuta.

EEG ili ELEKTROENCEFALOGRAFIJA je neurofiziološka metoda koja registruje moždanu električnu aktivnost preko elektroda, koje su smeštene na poglavini.

Metoda je bezbolna, bezopasna, bez rizika od zračenja ili drugih posledica.Pre snimanja pacijent treba da ima opranu kosu, bez laka i gela, da jede i da bude odmoran.

Analizom talasa moždane aktivnosti mogu se dijagnostikovati mnoga oboljenja mozga.
Poliklinika Panacea - NEUROLOGIJA POLIKLINIKA PANACEA - 2
Poliklinika Panacea - NEUROLOGIJA POLIKLINIKA PANACEA - 3
Poliklinika Panacea - NEUROLOGIJA POLIKLINIKA PANACEA - 4
Poliklinika Panacea - NEUROLOGIJA POLIKLINIKA PANACEA - 5
Poliklinika Panacea - NEUROLOGIJA POLIKLINIKA PANACEA - 6
Poliklinika Panacea - NEUROLOGIJA POLIKLINIKA PANACEA - 7

GINEKOLOGIJA

Ginekologija predstavlja jednu od grana medicine koja se bavi dijagnostikom i lečenjem bolesti ženskog reproduktivnog sistema. Moderna ginekologija je usko povezana sa akušerstvom, pa tako samim tim proučava i prati promene u ženskom telu vezane za trudnoću i porođaj, od momenta začeća do kraja postpartalnog perioda.

POLIKLINIKA PANACEA svojim korisnicima omogućava preglede u ginekološkoj ordinaciji koja je savremeno opremljena instrumentarijumom Aesculapa i Laica kolposkopom koji je među najboljima te vrste u svetu.

Takođe, savremeni ultrazvučni aparat omogućava 4D ultrazvučnu dijagnostiku.

U poiliklinici je moguće obaviti sistematski ginekološki pregled koji obuhvata: ginekološki pregled, ultrazvučni pregled, kolposkopiju i papa test.
Poliklinika Panacea - GINEKOLOGIJA POLIKLINIKA PANACEA - 2
Poliklinika Panacea - GINEKOLOGIJA POLIKLINIKA PANACEA - 3
Poliklinika Panacea - GINEKOLOGIJA POLIKLINIKA PANACEA - 4

IMUNOLOGIJA - BOLESTI IMUNSKOG SISTEMA

Naziv imun potiče od latinske reči ODBRANA, opisuje sistem koji obezbeđuje visok stepen otpornosti na bolest. Odbrambeni sistem štiti organizam od uzročnika zaraznih bolesti - patogena. Kada odbrana od teške infekcije postane nedovoljna, nastupa sepsa.

Imunologija pripada oblasti medicine koja izučava bolesti imunskog sistema. Imunski sistem čine kostna srž, slezina, timus, limfni čvorovi i drugi organi. Ćelije koje nastaju u kostnoj srži a sazrevaju u timusu nazivaju se limfociti. Limfociti imaju centralnu ulogu u odbrani organizma od mikroba i maligno izmenjenih ćelija. U formiranju imunskog odgovora učestvuju i druge ćelije, kao šro su makrofazi, leukociti i prirodne ćelije ubice. Produkti imunokompetentnih ćelija (imunoglobulini, citokini) omogućavaju međusobnu komunikaciju tih ćelija i drugih ćelija u organizmu.

Imunski sistem omogućava i stalni nadzor nad pogrešno prepisanim porukama naslednog materijala, genskog nasleđa. Imunski sistem svakodnevno kontroliše i nadzire nastanak nenormalnih ćelija i uklanja ih. Ne zna se zašto i kada se proces imunološkog nadzora otme kontroli, ali se zna da tada nastaje maligna alternacija ćelija. Tumorska imunologija se smatra kraljicom kliničke imunologije.

Vrlo važan oblik oboljenja imunskog sistema su i autoimunske bolesti. Odbrambeni sistem ima precizne mehanizme da prepoznaje sopstvene ćelije i štiti ih. Međutim, dešava se da imunski sistem izgubi sposobnost imunotolerancije na sopstveno i da se okrene protiv ćelija vlastitog organizma. Nije još ustanovljeno zašto i kada dolazi do tog prevrata, ali se sumnja da su krivci gensko nasleđe (češće oboljevaju žene), stres, industrijsko zagađenje, plasni, virusi, hemijske supstance i dr. Broj autoimunskih bolesti se značajno povećava u poslednjih pet decenija, a raste i broj devojčica i žena srednjih godina koje ne dožive starije godine života zbog ozbiljnog invaliditeta.

Posebno je važno poglavlje transplantacione imunologije, koja omogućava doživotno praćenje rada usađenog kalema u organizam obolelog pacijenta. To su pacijenti koji zahtevaju doživotnu imunosupresivnu terapiju.

Bolest imunskog sistema predstavljaju rastući problem današnjeg savremenog društva.

U poliklinici Panacea, rano otkrivanje poremećaja u radu imunskog sistema i adekvatnu terapiju sprovodi klinički-imunolog Doc dr Vera Maravić Stojković.
Velimira Bate Živojinovića 5 - Beograd - Vračar
011 7857555; 062 288470;
Pitaj PANACEU
PREPORUKE I UTISCI
LOKACIJE
Poliklinika Panacea
Napiši komentar
Komentari i Utisci Korisnika:
Lokacije
    Beograd Vračar Velimira Bate Živojinovića 5 +381 11 7857555 +381 62 288470
Poliklinika Panacea - 71
Poliklinika Panacea - 2
Poliklinika Panacea - 3
Poliklinika Panacea - 4
Poliklinika Panacea - 14
Poliklinika Panacea - 12
Poliklinika Panacea - 6
Poliklinika Panacea - 9
Poliklinika Panacea - 10
Poliklinika Panacea - 16
Poliklinika Panacea - 18
Poliklinika Panacea - 21
Poliklinika Panacea - 23
Poliklinika Panacea - 24
Poliklinika Panacea - 25
Poliklinika Panacea - 26
Poliklinika Panacea - 29
Poliklinika Panacea - 37
Poliklinika Panacea - 38
Poliklinika Panacea - 40
Poliklinika Panacea - 41
Poliklinika Panacea - 42
Poliklinika Panacea - 43
Poliklinika Panacea - 44
Poliklinika Panacea - 45
Poliklinika Panacea - 47
Poliklinika Panacea - 48
Poliklinika Panacea - 51
Poliklinika Panacea - 56
Poliklinika Panacea - 57
Poliklinika Panacea - 59
Poliklinika Panacea - 60
Poliklinika Panacea - 62
Poliklinika Panacea - 63
Poliklinika Panacea - 64
Poliklinika Panacea - 68
Poliklinika Panacea - 69
Poliklinika Panacea - 70
Poliklinika Panacea - 71
Back to Top
Mirandre.com logo