Magnetna rezonanca Beograd

Registruj se
Prijavi se
Magnetna rezonanca Beograd
Magnetna rezonanca Beograd je tu kako biste saznali gde u Beogradu može da se uradi magnetna rezonanca bez čekanja i gužvi.
Cene meagnetne rezonance u Beogradu saznajte ovde.
Magnetna rezonanca glave, magnetna rezonanca vrata ili magnetna rezonanca kičme - magnetna rezonanca je dijagnostička metoda koja se u Beogradu veoma traži, a mi Vam prezentujemo ustanove u kojima u najkraćem mogućem roku možete zakazati magnetnu rezonancu.
Da li je magnetna rezonanca štetna po zdravlje?
Šta se dijagnostikuje magnetnom rezonancom?
Kada je potrebno uraditi magnetnu rezonancu?
Pogledajte prezentacije dijagnostičkih centara i zdravstvenih ustanova, fotografije postupka magentetne rezonance.
Uporedite cene magnetne rezonance, upoznajte se sa procedurom, kontaktirajte ih i zakažite magnetnu rezonancu.
Ukoliko Vas je lekar uputio da uradite magnetnu rezonancu, nemojte odlagati i zakažite je što pre kako bi ovom neinvazivnom dijagnostičkom metodom došli do značajnih podataka za dalji tok lečenja.
dijagnosticki-centar-zemun-magnetna-rezonanca
Magnetna rezonancija uređaji snimaju signale koji potiču iz jezgra vodonika (protona) koje se nalaze u molekulama ljudskog tela koje je postavljeno u snažno, homogeno magnetno polje.
Magnetno polje se označava jedinicom tesla (T).
Dobijeni signal se snima u matricu nazvanu k-prostor (eng.
k-space), analizira kompjuterom i preračunava u snimak koji odgovara malenom volumenu tkiva (engl.
voxel).
Kako se prilikom snimanja koriste jako magnetno polje i radiotalasi, snimanje je neškodljivo za razliku od radioloških metoda pri čemu se koriste rentgenski zraci (x-zraci) jer kod Magnetne rezonance ne dolazi do jonizacije tkiva.
Ipak deo energije se prenese u tkivo što se naziva SAR (od engl.
specific absorption rate) i obeležava energiju koja se preda kao u zagrevanje tkiva.
Jedinica je mW/kg.
Kako magnetno polje jako privlači metalne predmete, na svakom uređaju stoje upozorenja.
Tako bolesnici koji imaju u sebi legure gvožđa ili "pacemaker" treba da obaveste lekara i osoblje pre ulaska u prostoriju s Magnetna rezonanca uređajem.
Takođe razne naušnice, zubne proteze i slično mogu smetati snimanju ili izazvati neželjene efekte.
poliklinika-panacea-magnetna-rezonanca
MAGNETNA REZONANCA MR DECE i ODRASLIH.
Magnetna rezonanca predstavlja moćno sredstvo u dijagnostici mnogih oboljenja, pa samim tim ima veliku važnost u dijagnostici hroničnih bolnih stanja.
Dijagnostički pregled na ovom aparatu je bezbolan i potpuno neškodljiv.
MAGNETNA REZONANCA, odnosno magnetna rezonanca je metoda koja omogućava veoma preciznu vizualizaciju struktura unutar lobanje, kičmenog stuba, ekstremiteta, kao i u mekim tkivima glave i ostalih delova tela.
Jedino pomoću MR lekari mogu na neki način da “zavire” u osetljive unutrašnje strukture organizma I tako dobiju jasan uvid u oštećenja, tumore, anomalije i sl.
MAGNETNA REZONANCA, aparat Simens 1,5T (MR), je bezopasna, bezbolna i neinvazivna radiološka metoda.
Bezopasna je i za trudnice nakon prvog trimestra trudnoće.
Aparat za magnetsku rezonancu daje visoko rezolutne filmove.
Podržava napredne dijagnostičke metode: difuziju - rana dijagnostika infarkta mozga, perfuziju i spektroskopiju - fiziko-hemijska biopsija mozga i prostate kojom se otkriva priroda tumora i pre operacije.
Treba napomenuti, da je dijagnostika magnetnom rezonancom potpuno bezopasna i bezbolna, te je primenjiva za sve kategorije stanovništva.
zdravstvena-ustanova-mr-cukarica-magnetna-rezonanca
Magnetna rezonanca, je superiorna, neinvazivna dijagnostička metoda za prikaz struktura glave i kičmenog stuba, mekotkivnih struktura i koštano zglobnog sistema, struktura male karlice.
Prilikom pregleda nema primarnog štetnog dejstva na organizam (slika nastaje bez upotrebe radioaktivnog zračenja!
).
Pregled se može ponavljati više puta a na kontrast (sredstvo koje se daje u odredjenim situacijama zbog detalja koji su neophodni za preciznu dijagnostiku) nisu zabeležene značajne alergijske reakcije bezopasno!
Naša ustanova poseduje aparat sa odličnom rezolucijom.
KAKO SE PACIJENT OSEĆA TOKOM PREGLEDA?
Dijagnostika Obično se čuje dosadan, intenzivan, za nekog i neprijatan zvuk.
To pacijenta ne treba da uznemirava zvuk nije štetan a javlja se usled vibracije kalemova (gradijenata) u cilju formiranja signala koji će kompjuter moći da prepozna.
KOLIKO DUGO PREGLED TRAJE?
Pregled na Magnetnoj rezonanci obično traje od 20 do 60 minuta, u zavisnosti od toga koji deo tela se snima, koje sve tehnike snimnja treba da se upotrebe da bi se određena dijagnoza uspostavila, kao i to da li je potrebna primena intravenskog kontrasta.
dijagnosticki-centar-hram-magnetna-rezonanca
Magnetna rezonanca.
Aparat za magnentu rezonanciju „symphony“ 1,5 tesla siemens.
Najbolji uređaj za magnentu rezonanciju sa najnovijim softverskim rešenjima na Balkanu i optimalnim magnentim poljem i maksimalne rezolucije za sve vrste pregleda tela.
Prednosti u poređenju sa drugim MR aparatima: pregled traje kratko, nema zračenja, niti bilo kakve štete po organizam; kvalitet MR snimka – najbolji mogući (preporuka i svetske zdravstvene organizacije); debljina preseka je 0,4mm bez preskoka.
Postoji i 3-d način snimanja; izvanredan prikaz mozga, endokranijuima u celini, unutrašnjeg uha, cele kičme, bubrega, nadbubrega, ekstremno efikasan u snimanju i dijagnosticiji povreda kostiju i zglobova, mekih tkiva, ligamenata, krvnih sudova, aorte u celini, perifernih krvnih sudova, prikaz dojki bez zračenja, ciljana biopsija dojke, prikaz prostate, ginekoloških organa kao i debelog creva, zatim primena u dijagnostici neuroloških oboljenja, planiranje zračne terapije u oboljenja tela itd.
eurodijagnostika-dijagnosticki-centar-magnetna-rezonanca
Magnetna rezonanca.
Pregledi na aparatu za MRI obavljaju se brzo, neinvazivno, sa izuzetno preciznim uvidom u regiju koja se ispituje.
Zahvaljujući svojim specifičnim osobinama ova vrsta pregleda koristi se kao metoda izbora u pregledu mozga i kičmenog stuba, zglobova i mekih tkiva.
Često kada nismo u mogućnosti da drugim radiološkim metodama dodjemo do konačne dijagnoze pribegavamo pregledima na magnetnoj rezonanci.
euromedik-bolnica-dom-zdravlja-poliklinika-magnetna-rezonanca
MAGNETNA REZONANCA.
Magnetna rezonanca muskuloskeletnog sistema, Magnetna rezonanca neuro (segment kičma, glava), Magnetna rezonanca hipofize, Magnetna rezonanca angiografija, Magnetna rezonanca body (abdomen, meka tkiva, zglobovi), Magnetna rezonanca abdomen i žučni putevi MRCP.
Magnetna rezonanca je neinvazivna i precizna dijagnostička metoda, koja daje konkretnu sliku o zdravlju pojedinih organa, organskih sistema, ali i o stanju čitavog organizma.
Bezbolna je i potpuno neškodljiva za pacijente, pa se pregled može ponavljati više puta.Na osnovu rezultata određuje se dalji tok lečenja i najefikasnija terapiji.
U Euromediku na kvalitetnim aparatima rade vrhunski stručnjaci radiolozi,koji će vam dati pismeno i usmeno objašnjenje snimka, kao i eventualni predlog šta dalje.
Tu je i ekipa iskusnih specijalista kojima se mozete obratiti za savet i kompletan pregled.
Na kom principu rade aparati za Magnetnu rezonancu?
Magnetna rezonanca uređaji snimaju signale koji potiču iz jezgara vodonika(protona) koje se nalaze u molekulama ljudskog tela koje je postavljeno u snažno, homogeno magnetno polje.
Magnetno polje se označava jedinicom tesla (T).
Postoje dva osnovna tipa aparata za magnetnu rezonancu.
Otvoreni koriste permanentne magnete, a zatvoreni se služe magnetnim poljem koje se uspostavlja električnom energijom.
Zatvoreni aparati su jačeg polja, uglavnom od 0,5 do 3T (Tesla) i na njima pregledi traju kraće.
U našoj zemlji, standardni su aparati od 1,5T (posebno korisni za pregled grudnog koša, abdomena, male karlice).
Magnetna rezonantna tomografija (MRT) (engl. Magnetic Resonance Imaging - MRI), je radiološka metoda koja se zasniva na primeni jakog magnetnog polja i savremene računarske tehnike za obradu slike u cilju sagledavanja unutrašnjih struktura i funkcionisanja tela. Magnetna rezonancija (MR) je jedan od poslednjih revolucionarnih pronalazaka u radiološkim dijagnostičkim metodama. MRT se zasniva na principima nuklearne magnetne rezonancije (NMR) tehnike spektroskopije koju koriste naučnici za dobijanje podataka o hemijskim i fizičkim svojstvima molekula. Magnetna rezonanca je bezbedna, konformna, bezbolna i neinvazivna, a najpreciznija dijagnostička metoda u prikazu svih moždanih struktura-sive i bele mase i kranijalnih nerava, moždanih komora i prostora oko mozga ispunjenih moždanom tečnošću, zatim krvnih sudova mozga (arterija, vena i venskih sudova) kao i detaljnom prikazu mekotkivnih i koštanih struktura kičmenog stuba. Magnetnu rezonacu mozga, krvnih sudova mozga i krvnih sudova vrata potrebno je uraditi kod osoba koje imaju simptome: sumnja na moždani udar (šlog) ili moždano krvarenje, česte glavobolje, vrtoglavice i nestabilnosti, trnjenja ruku i nogu, epileptičke napade i sve druge krize svesti, nagle i nejasne poremećaje vida, sluha i čula mirisa, poremećaja koncentracije i pamćenja, kod trauma glave) kao i osoba koje nemaju tegobe ali su pod povećanim rizikom za oboljevanje zbog urođenih anomalija ili oboljenjima u porodici-aneurizmatskih proširenja i nekih drugih vaskularnih malformata i tumora mozga i sa potvrđenim faktorima rizika-povišenim krvnim pritiskom, povišenim vrednostima masnoća i šećera u krvi i kod osoba opterećenih paničnim strahom od oboljevanja mozga. Magnetnu rezonancu vrata potrebno je uraditi kod osoba koje imaju bolove i ukočenost u vratu, nejasna trnjena ruku, vrtoglavice, nakon povreda i kod osoba kod kojih se sumnja na oboljenja kičmene moždine. Magnetnu rezonancu kičme potrebno je uraditi kod osoba sa bolom u srednjem segmentu kičmenog stuba i između lopatica, kod svih nejasnih oduzetosti ruku i pre svega nogu, kod ispada u senzibilitetu, kod dokazane osteoporoze a nastalog naglog bola usled banalnog pokreta, dokazanih malignih oboljenja u cilju precizne detekcije metastaza, sumnjivih oboljenja kičmene moždine i urođenih vaskularnih anomalija u spinalnom kanalu. Magnetnu rezonancu repnog segmenta kičmenog stuba potrebno je uraditi kod osoba koje imaju bol u toj regiji ili projekciju bola niz nogu ili preponu, trnjenje nogu, povredu, dokazanu osteoporozu i naglo nastalo jak bol, kod malignih oboljenja u cilju detekcije metastaza-pre svega kod karcinoma prostate kod muškaraca, ginekoloških karcionoma i karcionoma dojki kod žena i karcionoma debelog creva u opštoj populaciji. Magnetna rezonanca omogućava jasan i precizan prikaz svih moždanih struktura, krvnih sudova mozga i vrata u trodimenzionalnoj rekonstrukciji i prezentaciji, svih mekotkivnih i koštanih struktura kičmenog stuba (kičmene moždine koja se jasno prikazuje jedino ovim pregledom, međupršljenskih diskusa i čestih diskus hernija, precizne strukture koštane srži, nervnih korenova i krvnih sudova kičmenog kanala, precizno merenje širine kičmenog kanala kod urođenih i stečenih suženja). Magnetna rezonanca se izvodi tako što pacijent, prethodno tehnički pripremljen od strane radiološkog tehničara, mirno-bez pomeranja leži na leđima, a radiološki tehničar i neuroradiolog tehnički sprovode pregled stalno prateći stanje pacijenta. Pregled najčešće traje 10-15 minuta. U manjem broju slučajeva, postoji potreba za upotrebom kontrastnog sredstva u vidu injekcije. Neka stanja i bolesti su kontraindikacija za primenu MRT, a najčešće su; Klaustrofobija (strah od zatvorenog prostora), Postojanje stranog tela, pre svega stranog tela od gvožđa u telu; stare vaskularne kleme, insulinske pumpe, stari hirurški staples, implantirani dozer lekova, stari veštački srčani zalisci, razni implantati (u zavisnosti od tipa), metalno strano telo u oku, neurostimulator i krhotine ili drugi metalni predmeti u telu. Godine 1983. Američko udruženje radiologa je, da bi uklonilo asocijaciju na nuklearne reakcije i atomsku bombu, a pre svega zbog razvoja radiofobije kod ljudi nakon nuklearnih katastrofa na ostrvu Tri Milje 1979. i Černobilju 1986., predlaženo je da se iz naziva nuklearna magnetna rezonancija, izostavi termin nuklearna pa je u medicini NMR dobila novi naziv, poznat kao magnetna rezonantna tomografija. D.Howell ekspert za istoriju medicine, ovako iznosi svoj stav prema promeni naziva: „To je učinjeno zbog nekih interesa u korist MR koja se već dugo koristi za proučavanje neživih objekta pod imenom nuklearna magnetna rezonancije („NMR“). Kada je ova tehnologija počela da se primenjuje na ljudskim bićim, naziv je promenjen u MR kako mašine sa imenom „nuklearna“ ne bi uplašile ljude.” Novi naziv omogućio je lakši prodor ove tehnike na tržište, međutim i dalje se u praksi može naići na primenu oba termina.
Back to Top