Prevoz pokojnika Beograd

Registruj se
Prijavi se
Prevoz pokojnika Beograd
Preuzimanje posmrtnih ostataka se obavlja na mestu gde je nastupila smrt (stan, kuća, bolnica, dom...).
Telo preminule osobe do dana saharne se smešta u rashladni uređaj da bi se na dan sahrane transportovalo do groblja na kome će biti i obavljena sahrana.
Prevoz pokojnika se vrši u luksuznim klimatizovanim vozilima sa specijalnom namenom.

suza-internacional-prevoz-pokojnika
PREVOZ POKOJNIKA - SUZA INTERNACIONAL Pored standardnih pogrebnih usluga, vršimo prevoz preminulih osoba kako u našoj zemlji tako i u zemljama EU sa svojim predstavnicima.Obavljamo preuzimanje posmrtnih ostataka iz stanova, kuća, bolnica, zavisno od toga na kom je od tih mesta nastupila smrt.
Telo preminule osobe do dana saharne smeštamo u rashladni uređaj da bi se na dan sahrane transportovalo do groblja na kome će biti i obavljena sahrana.
Vozila za prevoz pokojnika ispunjavaju sve standarde i posebne potrebe koje pogrebna vozila imaju. Opremljena su i konstruisana tako da sigurno i sa lakoćom prelazite velike relacije po svim vremenskim uslovima, bez obzira da li je vozilo prazno ili ne.
Back to Top