CELODNEVNI BORAVAK

Registruj se
Prijavi se

CELODNEVNI BORAVAK

Privatni vrtić Dečija Palata

PREZENTACIJA FIRME
Celodnevni boravak dece DEČIJA PALATA - Privatni vrtić Dečija Palata - 6
Celodnevni boravak dece DEČIJA PALATA - Privatni vrtić Dečija Palata - 2
CELODNEVNI BORAVAK - Privatni vrtić Dečija Palata - 9
CELODNEVNI BORAVAK - Privatni vrtić Dečija Palata - 7
CELODNEVNI BORAVAK - Privatni vrtić Dečija Palata - 8
Celodnevni boravak dece DEČIJA PALATA - Privatni vrtić Dečija Palata - 6
Celodnevni boravak dece DEČIJA PALATA - Privatni vrtić Dečija Palata - 2
CELODNEVNI BORAVAK - Privatni vrtić Dečija Palata - 9
CELODNEVNI BORAVAK - Privatni vrtić Dečija Palata - 7
CELODNEVNI BORAVAK - Privatni vrtić Dečija Palata - 8

ZAŠTO TREBA DETE UPISATI U VRTIĆ

Roditelji često razmišljaju: Kada je pravo vreme da dete krene u vrtić? Da li treba da ide u vrtić ako ima ko da ga čuva?
Koje dobiti dete ima od polaska u vrtić? Da li dete treba da se odvaja od roditelja dok je malo?

Postoji dosta razloga zbog kojih je važno da dete ide u vrtić. Neki od tih razloga se tiču detetovog razvoja i napretka
dok neki proističu iz porodice i šire socijlne sredine, u ovom slučaju predškolske ustanove.

SOCIJALIZACIJA
- Socijalizacija je najčešći ali i jedan od najvažnijih razloga zašto dete treba upisti u vrtić. Prvi korak, prilikom
socijalizacije, dete čini u svojoj porodici. Kako dete raste i razvija se, tako polako počinje i da upoznaje svet koji ga
okružuje. Kroz interakciju sa okolinom i ljudima koje upoznaje dete oblikuje svoju ličnost, otkriva svoje potencijale i
jača svoje sposobnosti. Vrtić igra jaku važnu ulogu u tom procesu jer dete kroz svakodnevne aktivnosti, saradnju sa
vaspitačima i decom uspostavlja nove navike, odnose, usvaja društveno prihvaćene vrednosti i pravila ponašanja i što
je najvažnije, uči kako da se prilagodi i samostalno funkcioniše u svetu koji ga okružuje.

SAMOSTALNOST
- Tokom boravka u vrtiću deca uče nove pesmice, priče, uče o biljkama, životinjama, o planeti Zemlji. Uče kako
pravilno da drže olovku, sami jedu, gledaju na sat, razlikuju godišnja doba, sami da se oblače i svlače… Kroz svaku
aktivnost koju rade sa vaspitačem podstiče se razvoj nekog aspekta dečije ličnosti ili osnažuje već neka usvojena
veština. Deca su vrlo radoznala i željna novih saznanja i kada im se pruži prilika, vole da probaju da vide da li nešto
mogu sama i trude se da pokažu šta umeju. Deca budu vrlo ponosna kada nauče nešto i jedva čekaju da podele to sa
drugima. Iako su nešto savladali, da se na primer obuju sami, dešava se da kod kuće traže i dobiju nepotrebnu pomoć
dok u vrtiću će pre reći da će to sami uraditi čak i kada zaista ne mogu. Korz svakodnevne aktivnosti i interakciju dosta
se radi na socio-emocionalnom aspektu razvoja koji je jedan od najvažnijih za dalji napredak deteta.

VRŠNJAČKA GRUPA
- Vršnjaci igraju vrlo važnu ulogu u razvoju deteta. U početku dete je više usmereno na odrasle, ali kako odrasta sve
više svoju pažnju preusmerava na vršnjake i uči od njih, ugleda se na njih pa čak i upoređuje sa njima. Često se
smatra da je dovoljno da dete ode u parkić ili igraonicu gde će biti okruženo decom. U parku dete stiče određeno
iskustvo i veština, ali glavni akcenat je na grupi i onome što taj pojam pruža. U početnom stadijumu socijalizacije,
prijateljstva i igra su jednosmerni dok kako dete odrasta sve više se okreće vršnjacima i stvara uzajamne odnose koju
mogu prerasti u prijateljstva do kraja života. U vrtiću deca provode dosta vremena i zajedno prolaze kroz neke iste
rituale, aktivnosti što im omogućava da vide da ne reaguju svi isto u nekoj situaciji, da nije stvarnost ista za sve i to im
vremenom omogućava da nauče da odlože svoje potrebe, da uzimaju tuđu tačku gledišta i samim tim se decentrišu.
Deca kroz više ili manje prihvatljive pokušaje, savladavaju pravila koja im omogućavaju zajedničko funkcionisanje i na
taj način se stvara osećaj pripadnosti grupi koji je važan za dalje usavršavanje sopstvenih veština.

KONTINUITET I DOSLEDNOST
- Kontinuitet i doslednost su vrlo važne reči za vaspitanje i obrazovanje deteta. Da bi nešto usvojili potrebno je iznova i
iznova raditi na tome dok nismo sigurni da smo to savladali. Deca na dnevnom nivou primaju jako puno informacija, u
njima se dešavaju razvojne promene, shvataju neke odnose, uče nove stvari, barataju novim veštinama i jako su željni
da se oprobaju u svemu tome pa nekada i testiraju svoje a i granice odraslih. U vrtiću deca mnogo brže i mnogo lakše
usvajaju i pridržavaju se pravila. Kroz ponavljanje, redovno dolaženje, kontinuitet rada vidljiv je i napredak deteta.
- Ovaj razlog je važan i za roditelja u pogledu vrtića jer vrtić pruža kontinuiranu brigu, vaspitanje i obrazovanje
njegovom detetu tokom kalendarske godine i može biti siguran da može ostaviti svoje najveće blago na bezbedno
mesto gde se mašta, igra, voli i uči.

PROGRAM I METODE RADA
- Vrtiću su akreditovane ustanove koje su u obavezi da rade po odobrenom i prihvaćenom programu od strane
Ministarstva. Deca su uglavnom podeljena po uzrastu ali se mogu i formirati mešovite grupe. Plan i program rada se
prilagođava uzrastu deteta. Tokom boravka, kontinuirano se prati napredovanje, razvoj ali i interesovanje deteta.
Prilikom rada sa decom, vaspitači i stručno osoblje vode računa o ovim stavkama. Postoje različite metode rada i svaki
vrtić istakne ako radi po nekoj određenoj metodi, NTC, Montesori…

STRUČNO OSOBLJE
- U vrtićima rade osobe koje imaju adekvatno obrazovanje i najčešće su više ili visoke stručne spreme. Za osobe koje
rade u obrazovanju, školovanje se ne završava dobijanjem diplome u ruci već je potrebno konstantno se stručno
usavršavati. Vaspitači i stručni saradnici pohađaju različite seminare, naučne skupove, radionice putem kojih se ne
samo profeionalno već i lično usavršavaju. Pored toga oni su i istraživači poput malih drugara sa kojima rade i stalno
čitaju literaturu, novosti, gledaju nove tehnike i metode rade…

OPREMLJENOST PREDŠKOLSKE USTANOVE
- Svaki vrtić je opremljen različitim edukativnim materijalima koji su prilagođeni uzrastu deteta. Nije od presudnog
značaja vrednost, količina i starost materijala koliko njihova primenljivost. Takođe, od velikog značaja su didaktički
materijali koje vaspitači prave zajedno sa mališanima.

POŠTOVANJE PRIVATNOSTI
- Privatnost porodice a posebno dece je veoma bitna stvar u svakom vrtiću o kojoj se dosta vodi računa. Bezbednost
deteta u svakom pogledu je na prvom mestu i vrtiću se na različite načine trude da to omoguće.

RODITELJI
- I roditelji mogu biti odličan razlog za polazak deteta u vrtić. Kada prođe period adaptacije, roditelji mogu odahnuti i
malo se posvetiti sebi ili partneru ili samo zastati na kratko i ne raditi sve u žurbi i trku. Polazak u vrtić je pozitivna stvar
za celu porodicu!
28.000 din
Upiši dete
Pitaj DEČIJU PALATU
(100)
100% Pozitivne ocene za:
Privatni vrtić Dečija Palata
Prosečna ocena proizvoda/usluge:
5/5
100% Korisnika dalo je ocenu: Odličan
Back to Top