Privatni vrtić Dečija Palata

Registruj se
Prijavi se

Privatni vrtić Dečija Palata

PREDŠKOLSKA USTANOVA DEČIJA PALATA

Kategorija - Privatni vrtići
Mi smo Predškolska ustanova Dečija palata, koja raste i razvija se zajedno sa svojim mališanima. Planom i
programom rada obuhvaćen je psiho-fizički razvoj dece, stručan i pažljivo odabran kadar koji se zalaže za kvalitetan
vaspitno-obrazovni rad u malim grupama.

Ustanova je smeštena u potpuno renoviranoj kući, površine oko 300m2, gde se deca u toploj i vedroj atmosferi druže,
istražuju svet, eksperimentišu, uživaju u najdinamičnijem i najvažnijem periodu svog odrastanja – detinjstvu. Dvorište
u kome je jedan otvoren a drugi deo nadkriven, pruža deci mogućnost, da cele godine deo vremena provode napolju,
na vazduhu. Prostrane terase, takođe, omogućavaju našim mališanima da, dodatno u toku određenih aktivnosti, budu
na vazduhu. Trudimo se da deca što više borave na svežem vazduhu i da učestvuju u sportskim aktivnostima. Prostor
u kome deca borave je svetao i prijatan, prilagođen potrebama dece, savremeno i bezbedno opremljen.

Verujemo da se najbolja saradnja postiže dobrom komunikacijom i time podstičemo roditelje da budu u kontaktu sa
nama, da učestvuju, donose predloge i daju ideje kako bi deci pružili najbolje moguće iskustvo tokom njihovog
obrazovanja. Dođite, želimo zajedno sa Vama da uživamo u odrastanju Vašeg deteta.

Radno vreme:
Ponedeljak - Petak: 06:30 -18h
Privatni vrtić Dečija Palata - PREDŠKOLSKA USTANOVA DEČIJA PALATA - 1
Privatni vrtić Dečija Palata - PREDŠKOLSKA USTANOVA DEČIJA PALATA - 1
Privatni vrtić Dečija Palata - PREDŠKOLSKA USTANOVA DEČIJA PALATA - 1

PRIVATNE JASLICE

Kategorija - Privatne jaslice
Nega i vaspitno-obrazovni rad sa decom jaslenog uzrasta podrazumeva održavanje higijene, zadovoljenje potrebe za
snom, ishranom, boravkom na svežem vazduhu, vaspitanje, igru i dole navedene razvojne sposobnosti.

Program se pravi na nivou različitih uzrasnih grupa:
- Mlađa jaslena grupa
- Starija jaslena grupa


Osim zadovoljavanja osnovnih fizioloških potreba sa decom ovog uzrasta radi se i na:
- Zadovoljenu potrebe za emocionalnom sigurnošću
- Očuvanju spontanosti i iskrenosti deteta
- Pružanju pomoći pri osamostaljivanju
- Podsticanju i negovanju prirodne radoznalosti deteta
- Podsticanju razvoja govora, perceptivnih i senzomotornih sposobnosti
- Stvaranju tople i podsticajne sredine
- Praćenju interesovanja i razvojnog puta svakog deteta
Privatni vrtić Dečija Palata - PRIVATNE JASLICE - 1
Privatni vrtić Dečija Palata - PRIVATNE JASLICE - 1
Privatni vrtić Dečija Palata - PRIVATNE JASLICE - 1

PRIVATNI VRTIĆ

Kategorija - Privatni vrtić
Ovaj program je prilagođen deci od 3 godine do njihovog uključivanja u program pripreme za školu.

Sa decom vrtićkog uzrasta radi vaspitač po planu i programu sa sledećim ciljevima:
- Sticanje pozitivne slike o sebi
- Razvijanje poverenja u sebe i druge
- Razvijanje motoričkih sposobnosti i spretnosti
- Podsticanje samostalnosti, individualne odgovornosti i autentičnosti
- Razvoj socijalnih i moralnih vrednosti
- Razvoju i kanalisanju dečijih emocija
- Podsticanje verbalnog, neverbalnog ali i kreativnog izražavanja
- Razvoju svesti o očuvanju prirodne i društvene sredine

Uloga vaspitača na ovom uzrastu je da pruži pozitivnu motivaciju, pomoć i podršku detetu u istraživanju sebe i okoline.
Privatni vrtić Dečija Palata - PRIVATNI VRTIĆ - 1
Privatni vrtić Dečija Palata - PRIVATNI VRTIĆ - 1
Privatni vrtić Dečija Palata - PRIVATNI VRTIĆ - 1

PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM

Kategorija - Privatno predškolsko
Zakon o osnovama sistema vaspitanja i obrazovanja predviđa obavezan Pripremni predškolski program u trajanju
najmanje 9 meseci u godini pred polazak u školu. Priprema deteta za školu vrši se sistematski, uz uvažavanje
specifičnosti dece sa kojom se radi. Pripremni predškolski program ostvaruje se u Ustanovi kroz dva organizaciona
oblika: poludnevni i celodnevni. Program vaspitno -obrazovnog rada sa predškolskom decom koncipiran je tako da,
kontinuirano i sistematski, priprema dete za polazak u školu doprinoseći celovitom razvoju deteta. To se postiže
kreiranjem uslova i podsticaja koji detetu omogućavaju da razvije sve svoje potencijale i svojstva ličnosti, da proširuje
iskustva i izgrađuje saznanja o sebi, drugim ljudima i svetu koji ga okružuje.

Ciljevi ovog programa su:
- Razvijanje pozitivnog odnosa prema školi i učenju
- Podrška razvoju intelektualnih sposbnosti i saznajnih interesovanja
- Razvoj sposbnosti da posmatraju, analiziraju, porede ono što zapažaju u svojoj okolini i donose zaključke
- Jačanje fizičkog i mentalnog zdravlja
- Usvajanje normi i pravila ponašanja
- Razvijanje spremnosti za saradnju i komunikaciju
- Razvijanje sposobnosti samokontrole i samoocenjivanja
- Razvijanje potencijala dece, radoznalosti, otvorenosti prema iskustvu
Privatni vrtić Dečija Palata - PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM - 1
Privatni vrtić Dečija Palata - PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM - 1
Privatni vrtić Dečija Palata - PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM - 1

POSEBNI PROGRAMI I RADIONICE

Kategorija - Privatni vrtići
U toku radne godine održavaju se radionice za roditelje i decu, na kojima se na jedan zabavan i kreativan
način družimo i obrađujemo neka važna pitanja ili dileme koje možemo imati po pitanju dečijeg razvoja.

Pored osnovnog programa deca od treće godine, tokom svog boravka u vrtiću imaju i posebne programe.

ŠKOLA ENGLESKOG JEZIKA – časove engleskog jezika drži iskusan predavač engleskog jezika
po planu i programu predviđenom za odgovarajući uzrast. Glavni pomoćnik profesoru engleskog je Coocky The Cat
koji mnogo voli da se krije po vrtiću i igra se se mališanima

ŠKOLICA SPORTA – časove sporta drži Activity centar. Sa njima je vežbanje pravo zadovoljstvo i
nova avantura.

MUZIČKA RADIONICA – pored vaspitača, sa decom jednom nedeljno radi i profesor muzičke
kulture. Pored toga što deca slušaju muziku, pevaju, sviraju, vežbaju takt i ritmičnost, oni i uče o instrumentima,
zanimanjima ljudi iz ove oblasti, osnovnim pojmovima koji su bitni za muziku ( nota, violinski ključ…).

LOGOPED – u okviru vrtića logoped radi grupno sa decom. Radi se na korekciji glasova, pravilnom
izražavanju, širenju fonda reči, razvoju mišljenja i zaključivanja. Tokom rada, logoped prati dečiji rast i razvoj

IZLETI – Iako posedujemo prostrano dvorište u kome boravimo veliki deo vremena, trudimo se i da
što više istražujemo bližu i dalju okolinu.

HAJDE DA SE IGRAMO – svakog petka drugari donose svoje igračke u vrtić i zajedno se igraju

VESELI PETAK – poseban dan u vrtiću kada dolazimo u vrtić kada padne mrak i pravimo tematsku
žurku.

RUUUUUČAAAAAKKKK! – U vrtiću deca rade sve zajedno i možemo vam reći da je mnogo lepše
jesti u društvu. Sa nestrpljenjem iščekuju da saznaju šta im je ketering pripremio za taj dan

PEDIJATAR- Pedijatar našeg vrtića je dugogodišnji iskusni dečiji lekar, koja ima saradnju i iskustvo
sa više vrtića u Beogradu. Naša deca se pregledaju u vrtiću jedanput mesečno, a po potrebi i češće uz davanje
pismenog izveštaja.

PSIHOLOŠKO SAVETOVALIŠTE - Svakodnevno pružanje psihološke pomoći roditeljima i deci koja
pohađaju vrtić, praćenje dečijeg rasta i razvoja.
Diplomirani psiholog i REBT psihoterapeut pod supervizijom Danica Maksimović.
Privatni vrtić Dečija Palata - POSEBNI PROGRAMI I RADIONICE - 1
Privatni vrtić Dečija Palata - POSEBNI PROGRAMI I RADIONICE - 1
Privatni vrtić Dečija Palata - POSEBNI PROGRAMI I RADIONICE - 1
Zaplanjska 60 - Beograd - Voždovac
064 6359481; 011 3962578; 064 1331599;
PREPORUKE I UTISCI
LOKACIJE
 • Privatni vrtić Dečija Palata - 2
 • Privatni vrtić Dečija Palata - 4
 • Privatni vrtić Dečija Palata - 5
 • Privatni vrtić Dečija Palata - 6
 • Privatni vrtić Dečija Palata - 7
 • Privatni vrtić Dečija Palata - 8
 • Privatni vrtić Dečija Palata - 9
 • Privatni vrtić Dečija Palata - 10
 • Privatni vrtić Dečija Palata - 11
 • Privatni vrtić Dečija Palata - 12
 • Privatni vrtić Dečija Palata - 13
 • Privatni vrtić Dečija Palata - 14
 • Privatni vrtić Dečija Palata - 15
 • Privatni vrtić Dečija Palata - 16
 • Privatni vrtić Dečija Palata - 17
 • Privatni vrtić Dečija Palata - 18
 • Privatni vrtić Dečija Palata - 19
Privatni vrtić Dečija Palata
Napiši komentar
Komentari i Utisci Korisnika:
Lokacije
  Lokacija
 1. Beograd Voždovac Zaplanjska 60
  Kod TC Stadion +381 64 6359481; +381 11 3962578; +381 64 1331599;
Pitaj DEČIJU PALATU
(100)
100% Pozitivne ocene za:
Privatni vrtić Dečija Palata
Back to Top