Privatno predškolsko Beograd

Registruj se
Prijavi se
Privatno predškolsko Beograd
Privatno predškolsko u Beogradu nudi Vam pripremni predškolski program.
Ovo je važno za roditelje, pošto je obavezno da dete pohađa ovaj program pre polaska u prvi razred.
Bez obzira da li je vaše dete prethodno išlo u vrtić ili ne, treba da izaberete gde će pohađati predškolsko.
Privatne predškolske ustanove su akreditovane institucije koje nude kvalitetan program pripreme predškolaca.
Ako imate dete ovog uzrasta onda je stranica privatno pretškolsko Beograd napravljena za Vas, da Vam pomogne da pronađete odgovarajuću ustanovu za Vaše dete.
Veoma je bitno kako će se dete pripremiti za polazak u prvi razred.
U predškolskom deca pored navikavanja na domaće zadatke i postepenog upoznavanja sa atmosferom na času, uče i grafomotoriku kao osnovu za učenje pisanja u školi.
Time deca stiču bolju koordinaciju pokreta koja je veoma važna za pisanje.
vrtic-mala-fabrika-maste-privatno-predskolsko
PRIVATNO PREDŠKOLSKO U BEOGRADU.
PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM U BEOGRADU.
Akreditovana privatna predškolska ustanova MALA FABRIKA MAŠTE vrši upis dece od jaslenog uzrasta do polaska u školu uz SUBVENCIJE skupštine grada Beograda.
Kroz realizaciju plana i programa rada u predškolskoj ustanovi sa decom, sačinjenog od strane pedagoga-stručnog saradnika, vaspitači se trude da svakodnevnim aktivnostima stvore pozitivnu atmosferu unutar grupe, da sadržaje i ciljeve prilagode grupi, da neguju individualne potrebe i karakteristike svakog deteta, uočavajući njegova interesovanja, sklonosti ka određenim vaspitno-obrazovnim sadržajima.
U tome im u velikoj meri pomažu stručni saradnici koji svakodnevno sa decom u predškolskoj ustanovi neguju ljubav ka muzici, slikarstvu, pokretu, jezicima, sportu, a svoja mišljenja o učešću dece i eventualnim sklonostima predočavaju roditeljima i upućuju ih na razmišljanje o mogućnostima daljeg negovanja određenog umetničkog pravca kod dece.
privatni-vrtic-decija-palata-privatno-predskolsko
PRIVATNO PREDŠKOLSKO DEČIJA PALATA Predškolska ustanova „Dečija palata“ verifikovana je od strane Ministarstva prosvete Republike Srbije.
Radimo po savremenim i akreditovanim vaspitno – obrazovnim programima Ministarstva prosvete, nauke i tehnoloskog razvoja.
U rad se implementiraju znanja stečena u okviru akreditovanih seminara, edukacija… Kroz aktivnosti sprovode se osnove Montesori metode, NTC sistema rada sa decom, koji podže nivo intelektualne sposobnosti dece, podstiče razvoj darovitosti, kao i za sprečavanje poremećaj pažnje i koncentracije.
Naši zaposleni konstantno rade na svom usavršavanju kako bi, na što kvalitetniji način, deci pružili ono što im je potrebno da se spreme za odrastanje. Svaka didaktička oblast je na svakom času jezika sve dublja, više puta ponavljana i podeljena je putem pitanja i odgovora (gde se odvija spontani dijalog vaspitača i dece) i pokretnih aktivnosti igre, pesmica, recitacija, glume, brojalica… (gde se razvija struktura vokabulara prilagođenog uzrastu)
nas-vrtic-privatno-predskolsko

Vrtić Naš Vrtić

Beograd, Autokomanda, Rajka Mitića 14 063 586119 |
011 4096685 |
cena: 300 €
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD.
PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM.
Predškolske ustanove Naš vrtić je verifikovan od strane Ministarstva prosvete,nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i delatnost će se obavljati po Zakonu o predškolskom obrazovanju i vaspitanju.
Dođite kod nas i otkrijte čarobni svet mašte i uverite se da je u tom svetu sve moguće!
Želja nam je i cilj da naša deca lakše nađu svoj sopstveni put kada jednog dana zakorače u ono što zovemo život i da izrastu u srećnog i svesnog Malog Velikog Čoveka Novog Doba.
U cilju osiguranja kvalitetnog vaspitno-obrazovnog rada i nege, podsticanja individualnog sistematskog praćenja razvoja i napredovanja dece brinuće vaspitno obrazovano osoblje:medicinske sestre-vaspitači, vaspitači, saradnik na unapređenju preventivne zdravstvene zaštite i tim stručnih saradnika: logoped i psihoterapeut.
Dok će nastavu posebnih programa izvoditi:profesori stranih jezika, saradnici za fizičko vaspitanje, šah i druge aktivnosti.
Delatnost ustanove obezbeđuje: Preventivnu zdravstvenu zaštitu dece od 1 do 7 godina Vaspitno-obrazovni rad(pripremno-predškolski program i posebni programi) Programiranje vaspitno-obrazovnog rada ostvaruje se u vidu tematskog planiranja po projektima,centrima interesovanja, kroz primenu integrisanog učenja u različitim oblicima rada,a sve u cilju da se dete razvija brzinom koja njemu odgovara.
Uloga vaspitača u ovom ciklusu je: aktivni učesnik, saigrač, posmatrač, izazivač, mirotvorac, pripovedač,… Vrtić obezbeđuje kontinuiran program: -negu i vaspitno-obrazovni rad dece uzrasta od 1 do 3 godine(JEŽIĆ i ZVEZDICA).
-realizacija predškolskog i pripremno-predškolskog programa: 1.predškolski program za uzras od 3 do 5 godina (SLONČE’’) 2.pripremni predškolski program za uzrast od 5 do 7 godina (PANDA) koji se odstvaruje permanentno kroz različite tipove aktivnosti: -životno praktične -istraživačko-saznajne -izražajno-stvaralačke a na principu integrisanog učenja uz primenu različitih metoda i oblika rada.
Igra je sastavni deo učenja i zauzima posebno mesto u našem radu.
Igra je spontana, svesna ili inicirana aktivnost u kojoj je bitniji proces od produkta, nema krajnji cilj i kod dece razvija stvaralaštvo, razvija govor, podstiče na pokret, gradi iluzorni plan(maštu), … Dometi svakog deteta mogu biti ogromni.
Potrebno ih je samo pratiti i rad prilagoditi njima.
Tako i teme kojima se bavimo (Mi kao istraživači,oko mene čuda svuda, moje želje-moje moći, u svetu brojeva i slova, ...) biramo u skladu sa njihovim potrebama, interesovanjima i željama.
Igramo se i istražujemo jer tako deca imaju mogućnost da veoma rano otkriju i ostvare kontakt sa muzikom, slikarstvom, pozorištem, filmom, itd.
Kreativni rad čini satavni deo aktivnosti Našeg vrtića likovna (crtanje, slikanje, vajanje,...) muzička (slušanje i usvajanje melodije, sviranje na muzičkim- ritmičkim instrumentima, pevanje, ples, izražavanje kroz muziku) dramska (razne tehnike pokreta, gluma, recitacija,verbalna i neverbalna komunikacija,...) govorna(ja, samopoštovanje, emocije, odnosi prijateljstva, konfliktne situacije,...) prozor u svet (upoznavanje kulturu i običaje drugih naroda,…) Produkt ovih naših kreativnih aktivnosti i igranja na kraju tematske celine biće izložbe, pozorišne prestave, koreografije, pesme, priče,...(i ko zna šta sve još).
Pripremni predškolski program daje doprinos razvoju fizičke, socijalne, emocijonalne, intelektualne zrelosti kod dece.
Realizacija pripremnog predškolskog programa se odvija u vrtiću (po predviđenom programu rada) kod kuće (kroz izradu domaćih zadataka,...) u školama (organizovana poseta školama u okolini i upoznavanje sa školskom atmosferom).
Razvoj i napredovanje dece se kontinuirano,sistematski prati, dokumentuje i koristi u cilju daljeg planiranja i napredovanja dece,a sve u saradnji sa porodicom.
Razvoj i napredovanje se prati i putem različitih tehnika (ankete, intervjui, ček liste, skale procene, tehnika vremenskog uzorka,…) što čini sadržaj dečijeg portfolija koji se upotpunjuje dečijim crtežima, iskazima, fotografijama, video zapisima, itd.
Sadržaj dečijeg portfolija najverodostojnije oslikava dečiji razvoj i napredovanje.
Naš vrtić imaće razvijen program saradnje sa porodicom koji će se ogledati kroz direktno učešće u planiranju, realizaciji aktivnosti i ostvarivaće se na roditeljskim sastancima, radionicama, otvorenim vratima,interaktivnim panoima,… PU Naš vrtić želi da odgovori savremenim problemima i potrebama roditelja, a naš zajednički cilj je odrastanje dece u zdravoj i stimulativnoj sredini.
Kontinuirani program nege i vaspitno obrazvnog rada jeste dugoročni cilj naše predškolske ustanove koji se obezbeđuje kroz sistem integrisanih programa i sprovodi u malim grupama.
Usluga vrtića uključuje i preventivnu–zdravstvenu zaštitu,zdravu i kvalitetnu ishranu,brigu o deci u vrtiću noću i vikendom, individualno čuvanje deteta, kao i višednevni boravak deteta.
Posetu obrazovnim i kulturnim institucijama(školama, pozorištu, muzejima, ...), odlazak dece na različite izlete koji su vezani za teme i aktivnosti koje se realizuju tokom rada (botanička bašta, poljoprivredna gazdinstva, salaši,zoovrt,...).
Program preventivne zdravstvene zaštite sprovodiće se kontinuirano kroz rad na zdravstvenoj zaštiti dece uz stručnu pomoć i nadzor saradnika na unapređenju preventivno- zdravstvene zaštite, pedijatra, stomatologa, psihoterapeuta i drugih stručnih lica.
Program ishrane ima za cilj unapređenje i očuvanje zdravlja dece kroz sistem uravnotežene ishrane koji je kontrolisan od strane nutricioniste i koji prati zdravstvene i socio-kulturološke razlike i potrebe među decom.
vrtic-carobna-kucica-privatno-predskolsko
PRIVATNO PREDŠKOLSKO U BEOGRADU.
Predškolska grupa u u Čarobnoj kućici su za decu od 2,5 godina do 5,5 godina.
Pripremni predškolski program.
Negovanje kulture govora ( bogaćenje dečjeg rečnika i negovanje gramatički pravilnog govora, verbalno izražavanje i komunikaciju, monološki govor i pričanje,.
Upoznavanje sa dečjom književnošću, pripremu za početno čitanje i pisanje ).
Razvoj matematičkih pojmova ( položaji, kretanje kroz prostor, poredjenje i procenjivanje, oblasti, linije, tačke, obrazovanje skupova, brojanje i skupovi, vremensko saznanje ).
Likovno vaspitanje ( crtanje, slikanje, estetski doživljaj i procenjivanje ).
Muzičko vaspitanje ( slušanje muzike, pevanje, sviranje, plesne aktivnosti ).
Fizičko vaspitanje ( fizički razvoj, razvoj opažanja, jačanje zdravlja i održavanje higijene ).
Upoznavanje prirodne i društvene sredine ( živi svet, svet životinja, biljni svet, čovek kao pripadnik živog sveta, čovek kao društveno biće, rad ljudi, materijalni svet, saobraćajno vaspitanje ).

Vrtić Koloseum

Beograd, Zvezdara, Milana Rakića 125g 011 3820664 |
063 208919 |
cena: 28.800 din
PRIVATNO PREDŠKOLSKO - VRTIĆ KOLOSEUM Realizacija programa rada zamišljena je kao kontinuiran proces posmatranja i praćenja dece, planiranja, beleženja, periodičnog ocenjivanja efikasnosti, uticaja i održivosti postavljenih ciljeva, uz stalnu analizu od strane vaspitača.
vrtic-nasa-vila-privatno-predskolsko
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD VRTIĆ NAŠA VILA U Pripremnom predškolskom programu (u daljem tekstu PPP) rad sa decom uzrasta od 5,5 do 6,5 godina planiraće se na osnovu Osnova programa vaspitno-obrazovnog rada sa decom uzrasta od 3 do 6,5 godina ( Zakon o osnovama Rad sa decom uzrasta od 5,5 do 6,5 godina planiraju i realizuju vaspitači sa višom stručnom spremom uz pomoć stručnog saradnika, diplomiranog pedagoga. Pedagošku dokumentaciju (planiranje, zapažanje, evaulaciju, evidenciju saradnje sa porodicom, saradnja sa društvenom sredinom, stručno usavršavanje) vaspitači i medicinske sestre vaspitači će voditi u radnim knjiga.
privatni-vrtic-play-privatno-predskolsko
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD VRTIĆ PLAY Pripremna predškolska grupa u našem vrtiću broji manji broj dece jer se akcenat stavlja na kvalitet rada sa decom.
Sa decom predškolskog uzrasta radiće vaspitač sa završenom strukovnom školom i dipl.
psiholog.
Pripremni predškolski program je osmišljen tako da deca kroz razlčite aktivnosti, igru i druženje stiču nova saznanja, razvijaju samopouzdanje, sposobnost, radne navike, maštovitost i kreativnost.
vrtic-bastica-privatno-predskolsko

Vrtić Baštica

Beograd, Banovo brdo, Kapetana Popovića 17 011 3545819 |
066 088556 |
cena: 28.000din
PRIVATNO PREDŠKOLSKO VRTIĆ BAŠTICA Predškolski pripremni program predstavlja početni nivo obaveznog osnovnog obrazovanja i vaspitanja dece.
U okviru programa pripreme za polazak u školu, deca se upoznaju sa aktivnostima i sadržajima iz oblasti matematike, vežbaju grafomotoriku i pripremaju se za početno čitanje i pisanje.
privatni-vrtic-kuca-maste-privatno-predskolsko

Privatni vrtić Kuća Mašte

Beograd, Bežanijska Kosa, Generala Mihajla Nedeljkovića 153 011 3177499 |
063 378761 |
cena: 200 €
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD PRIVATNI VRTIĆ KUĆA MAŠTE Predškolska Ustanova Kuća Mašte je od 2010.godine verifikovana ustanova od strane Ministarstva prosvete za sprovođenje pripremnog predškolskog programa, koji je deo devetogodišnjeg obaveznog vaspitanja i obrazovanja dece u Republici Srbiji.
Pripremanje dece za polazak u školu predstavlja neposredni cilj Pripremnog Predškolskog Programa i ostvaruje se kroz godišnji plan i program ustanove.
Trajanje programa predškolske pripreme propisano Planom rada ustanove je 9 meseci, od 1 oktobra do 30.
juna tekuće školske godine u periodu od 4 sata dnevno.
vrtic-sreckolino-privatno-predskolsko
PRIPREMNI PROGRAM ZA PREDŠKOLCE U BEOGRADU.
PRIVATNO PREDŠKOLSKO U BEOGRADU.
U godini pred polazak u školu u skladu sa Zakonom o osnovama sistema vaspitanja i obrazovanja sprovodimo obavezan Pripremni predškolski program, u trajanju od 9 meseci.
Program vaspitno-obrazovnog rada sa predškolskom decom koncipiran je tako da kontinuirano i sistematski priprema dete za polazak u školu doprinoseći celovitom razvoju deteta.
Celoviti razvoj postižemo kreiranjem uslova i podsticaja koji detetu omogućavaju da razvije sve svoje potencijale i svojstva ličnosti, da proširuje iskustva i izgrađuje saznanja o sebi, drugim ljudima i svetu koji ga okružuje.
Osposobljavanje deteta za školu vrši se sistematski, uz uvažavanje specifičnosti dece sa kojom se radi.
Pripremni predškolski program doprinosi razvoju fizičke zrelosti - spretnost,pokretljivost, socijalne zrelosti - uspostavljanje kvalitetnih vršnjačkih odnosa, emocionalne zrelosti - bogato i raznovrsno doživljavanje stvarnosti, intelektualne zrelosti – sposobnost da se uči i stiču znanja, kao i motivacione zrelosti koja se ogleda u buđenju želje za učenjem i polaskom u školu.
international-preschool-belgrade-privatno-predskolsko
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD.
Pripremni predškolski program za buduće đake prvake koji se realizuje na engleskom jeziku u okviru predškolske ustanove International Preschool Belgrade.
privatni-vrtic-zan-zak-privatno-predskolsko

Privatni vrtić Žan Žak

Novi Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 6a 063 7771155 |
064 2402666 |
cena: Pozvati
PRIVATNO PREDŠKOLSKO NOVI BEOGRAD.
PRIVATNO PREDŠKOLSKO ŽAN ŽAK NA NOVOM BEOGRADU, PREKO PUTA SAVA CENTRA.
Pripremni predškolski program u privatnom predškolskom Žan Žak.
Posebno nam je važno da razvijemo kod deteta osećanje samopouzdanja, neprekidnim, bezuslovnim prihvatanjem.
Svako dete je vredna i zanimljiva ličnost.
Dete nije loše ako je nešto pogrešno uradilo, već je njegovo ponašanje to koje treba modifikovati.
Svest deteta o tome da se svako ponašanje voljno može promeniti podstiče ga na promenu.
Govorimo o konkretnim postupcima i zajedno pronalazimo kreativna rešenja kada se problem pojavi.
Razvijamo socijalne odnose, podstičemo svakoga da pronađe svoje mesto u grupi, razvijamo osećaj pripadnosti i brige za druge.
vrtic-studio-zmaj-privatno-predskolsko
PRIVATNO PREDŠKOLSKO U BEOGRADU. Program je dizajniran tako da pomaže deci da napreduju na osnovu svog predhodnog iskustva i znanja, da razmišljaju konceptualno, da steknu potrebne veštine i formiraju pozitivan stav prema znanju, paralelno razvijajući sopstvene ciljeve za permanentno učenje.
Takođe, kreiran je kao temelj kontinuuma učenja od predškolskog perioda do kraja osnovnog obaveznog školovanja.
Studio za decu Zmaj, jednu od najstarijih privatnih ustanova u Beogradu osnovala je Dušanka Tasić 1994.godine.
Kroz Zmaj je prošlo više od 600 dece.
Njihov kasniji izuzetno dobar rejting u školama, prepoznavanje dece koja dolaze iz Zmaja po ophođenju, usvojenim znanjima i umećima, veliki broj preporuka koje svedoče o izuzetnom zadovoljstvu ne samo naše dece već i roditelja, ali i ovako dug staž poslovanja – osnovni su pokazatelji uspešnog rada.
Akreditovana smo predškolska ustanova od 2008.godine i na dobro glasu zbog kvalitetnog pripremnog predškolskog programa.
Sa decom neposredno i svakodnevno radi stručni tim koji čine vaspitači, logopedi, medicinske sestre, pedagozi i niz stručnih saradnika.
vrtic-mala-oaza-privatno-predskolsko
PRIVATNO PREDŠKOLSKO U BEOGRADU.
PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM ZA BUDUĆE ĐAKE PRVAKE.
U našoj predškolskoj ustanovi opredelili smo se za Montesori program.
Osnova Montesori pedagogije je shvatanje da svako dete ima ogroman potencijal za razvoj.
Da bi se dete razvilo ono mora biti aktivno i potrebna mu je pomoć odraslih.
Razvoj se ne odvija po odvojenim oblastima, već kao jedinstven, psiho- fizički razvoj.
Uz svakodnevne Montesori aktivnosti dete se istovremeno vaspitava, obrazuje i socijalno razvija.
Osim redovnih aktivnosti, drugare volimo da iznenadimo i zanimljivim kreativnim radionicama u našoj predškolskoj ustanovi, dugim šetnjama i izletima u gradu i okolini.
Mi u našem dvorištu sami sadimo drveće i biljke jer volimo prirodu i brinemo o njoj.
Volimo i životinje pa ih rado obilazimo u ZOO vrtu i na salašima.
Znamo šta je lepo ponašanje, rado pomažemo jedni drugima, učimo, istražujemo i sa osmehom čekamo svaki novi dan.
Dođite da rastemo zajedno u našoj maloj oazi!
Dobro nam došli!
privatni-vrtic-kreativna-kockica-privatno-predskolsko
PRIVATNO PREDŠKOLSKO KREATIVNA KOCKICA Pripremni predškolski program je deo obaveznog programa vaspitanja i obrazovanja i ostvaruje se u skladu sa Osnovama programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja, godinu dana pred polazak deteta u školu.
Ovaj program doprinosi fizičkoj, socijalnoj, emocionalnoj i intelektualnoj gotovosti i motivaciji deteta za polazak u školu.
Jedan od važnih segmenata pripremnog predškolskog programa jeste i upoznavanje sa školom kao institucijom, tako da ćemo za naše predškolce organizovati obilazak osnovnih škola u okruženju.
Deca će imati priliku da se druže sa đacima prvacima,da upoznaju učitelje, razmenjuju utiske i na taj način će steći neophodna iskustva i saznanja o školi.
Cilj nam je da naši predškolci edukativno pripremljeni krenu u školu, da lako private školske obaveze i da se uspešno uklope u novu sredinu.
vrtic-tresnjober-privatno-predskolsko
PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM U PRIVATNOJ PREDŠKOLSKOJ USTANOVI U BEOGRADU.
Pripremni predškolski program.
Program koji je most od deteta bez obaveza, do deteta sa obavezama koje diktira školovanje.
To činimo na suptilan način, stimulisanjem intelektualnog, emocionalnog i socijalnog razvoja.
Priprema deteta za školu podrazumeva opšti nivo sticanja predznanja, normativa ponašanja i odgovornosti.
Podstiče se samostalnost, socijalizacija, sticanje radnih navika koje podrazumevaju istrajnost, odgovornost, posvećenost i kreativnost.
Pripremni predškolski program se ostvaruje kroz programiranje, monitoring i evaluaciju.
predskolska-ustanova-vrtic-i-jasle-cudesno-carstvo-privatno-predskolsko
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD.
Predškolske pripreme vodi diplomirani vaspitač u saradnji sa „Kreativnim centrom“ kao i korišćenje njihovog celokupnog programa za rad predškolskog uzrasta.
Program vaspitno-obrazovanog rada sa predškolskom decom koncipiran je tako da kontinuirano i sistematski priprema dete za polazak u školu doprinoseći celovito razvoju deteta.
privatni-vrtic-veselo-dvoristance-privatno-predskolsko
PRIVATNO PREDŠKOLSKO VESELO DVORIŠTANCE.
PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM ZA BUDUĆE OSNOVCE.
Radno vreme predškolskog je od 7 do 18 časova. Za upis u našu ustanovu sada možete koristiti subvencije Grada Beograda.
Program rada se ostvaruje kroz: poludnevni (4 sata) i celodnevni boravak dece u predškolskoj ustanovi.
Deci u predškolskoj ustanovi Veselo dvorištance omogućavamo: spontanost, mogućnost da biraju i odlučuju, da budu svesni sebe i svojih potreba i da budu samouvereni i odlučni.
Želimo da dete prepozna svoje potrebe i lične vrednosti kroz različite aktivnosti i našu otvorenost za dečje sugestije i pitanja, i našu zainteresovansot i poštovanje za ono što iskazuju i rade.
Cilj nam je da podstaknemo: intelektualni, emotivni, socijalni i motorni i fizički razvoj deteta.
Vaspitno-obrazovni proces je ukupan proces življenja dece i odraslih, izraz njihovih potreba i očekivanja.
To je kontinuirani rad i povezan proces u kome su svi učesnici važni.
vrtic-pametnica-privatno-predskolsko
PRIVATNO PREDŠKOLSKO U BEOGRADU.
PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM.
Privatna predškolska ustanova Pametnica na više lokacija u Beogradu: Banovo brdo, Vidikovac, Velika Moštanica.
Radno vreme: Od 07:00 do 18 : 00 h.
Programi u predškolskom su: Kreativni, sveobuhvatni, odmereni prema mogućnostima i potrebama dece usmereni ka kompletnom razvoju, programi koji su filigranski spoj tradicije i savremenog jer tradicija se uči, neguje i voli od malih nogu.
vrtic-na-engleskom-step-by-step-privatno-predskolsko
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD.
PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM.
U vrtiću Step by Step se odvija Pripremni predškolski program, koji je obavezan za upis u osnovnu školu.
Počinje u septembru i završava se u junu i neophodno je da ga deca pohađaju od početka do kraja.
Pripremni predškolski program koji se kod nas odvija, pomaže dečiji socijalni, emocionalni i kognitivni razvoj za lakšu tranziciju u prvi razred osnovne škole.
Deca se motivišu da dostignu svoj pun potencijal u okruženju koje je bezbedno, ohrabrujuće i koje im pruža punu podršku u svemu što rade.
Deca lakše dolaze do uspeha u školi, uz pomoć ohrabrivanja da budu lideri, oni koji žele da saznaju više i ne boje se izazova.
Step by Step pristup zasniva se na aktivnom učenju koje je fokusirano na individualne mogućnosti, zanimanja i način učenja svakog deteta.
Naš program spaja teoriju i praksu na način koji je blizak detetu.
Deca uče u okruženju koje je puno podrške, strpljenja i topline i inspiriše ih da budu radoznali i da istražuju.
Nasi vaspitači organizuju aktivnosti prema individualnim potrebama i načinu učenja svakog deteta, zbog čega insistiramo na radu u malim grupama.
Svrha nas kao vaspitača i učitelja jeste da učenje pretvorimo u igru i istraživanje – da upućujemo i podržavamo decu u njihovom socijalnom, emotivnom, fizičkom i kreativnom razvoju.
Naša želja i motivacija je da su svi naši roditelji/staratelji ne samo sigurni u negu koju pružamo njihovom detetu, već i ponosni da su deo zajednice gde su deca i porodica na prvom mestu.
privatni-vrtic-eurokids-privatno-predskolsko
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD PRIVATNO PREDŠKOLSKO EUROKIDS Učimo kroz igru i pokret, podstičemo kreativnost i maštu kao i slobodu izražavanja.
Sastavni deo naših aktivnosti je muzika, sport i rano učenje stranog jezika.
Posebnu pažnju obraćamo da se deca pravilno razvijaju i rastu kroz sport, a muzika je osnov za dobro i veselo raspoloženje pa će biti svakodnevno prisutna u radu sa decom.
Učenje stranog jezika u kombinaciji sa instrumentalnom pratnjom, jer deca lakše prihvataju i pamte kroz muziku !
!
!
Mi kao tim možemo da Vam pružimo podršku i da zajedno nadjemo adekvatno rešenje.
Tim našeg vrtića je za potpunu i otvorenu saradnju sa roditeljima, jer samo na taj način možemo da detetu i roditeljima pružimo poverenje, sigurnost i bezbrižno odrastanje !
!
!
Zato preporučujemo svim roditeljima da se slobodno obrate vaspitnom osoblju vrtića, bilo da date neku sugestiju ili potražite savet.
vrtic-magnolija-privatno-predskolsko
PRIVATNO PREDŠKOLSKO NA VRAČARU.
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD.
Vrtić Magnolija je privatna predškolska ustanova vertifikovana od strane Ministarstva prosvete, usmerena ka pružanju nege i podršci pri obrazovanju i vaspitanju dece od jaslica do predškolskog uzrasta.
PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM NA VRAČARU U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI MAGNOLIJA.
vrtic-loptica-privatno-predskolsko
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD.
Priprema za školu.
unapređivanje zdravlja i omogućavanje pravilnog rasta i razvoja, putem slobodne aktivnosti, razvijanje želje i interesovanja za muzičke aktivnosti, rad na razvoju početnih matematičkih pojmova, razvoj i unapređivanje govora, usvajanje osnovnih pojmova engleskog jezika kroz ritam, rimu i sluh, vaspitno- obrazovni rad uz nadzor pedagoga, dva puta godišnje rekreativne nastave, dva puta godišnje dramsko-muzičke predstave malih glumaca, jednom mesečno pozorištance u našem vrtiću
vrtic-loly-privatno-predskolsko

Vrtić Loly

Beograd, Bežanijska Kosa, Bežanijskih Ilegalaca 38 061 2400780
cena: 250 €
PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM.
PRIVATNO PREDŠKOLSKO NA BEŽANIJSKOJ KOSI.
Najznačajniji period za razvoj svih potencijala deteta je predškolski period.
Učenje u predškolskom uzrastu treba biti spontano i nenametljivo.
Potrebno je permanentno osluškivati i shvatati šta je to što dete želi da nauči i slediti njegova interesovanja.
Dete treba tretirati kao celovitu ličnost sa sopstvenim sklonostima, afinitetima, sposobnostima, motivacijom i potrebama.
Koherentni razvojni program koji se odnosi na učenje u svim razvojnim oblastima (motoričkoj, socijalnoj, emocionalnoj, govornoj, intelektualnoj) efikasniji je kada odgovara dečijim interesovanjima, idejama, predznanjima i kada podstiče razvoj pozitivnog samoidentiteta.
vrtic-diznilend-privatno-predskolsko
PRIVATNO PREDŠKOLSKO NA VRAČARU.
PRIVATNO PREDŠKOLSKO U ZEMUNU.
PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM.
Akreditovana predškolska ustanova Diznilend sprovodi pripremni predškolski program verifikovan od strane Ministarstva prosvete Republike Srbije.
Pripremnim predškolskim programom predškolci se adekvatno priremaju za polazak u osnovnu školu, stiču radne navike kroz rad u predškolskom i kroz izradu domaćih zadataka.
Deca uče kako izgledaju slova i brojevi, pripremaju se za učenje čitanja i pisanja u školi kroz grafomotoričke vežbe.
Uče osnove predmeta svet oko nas i na zabavan način u koji je često uključena igra, pripremaju se za prvi razred.
vrtic-pegaz-predskolska-ustanova-privatno-predskolsko

Vrtić Pegaz

Beograd, Mirijevo, Pere Veljkovića 4 011 3424227 |
064 5399777 |
cena: 28.500din
PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM Planom i programom predviđeni su brojni metodički sadržaji primereni savremenim potrebama dece predškolskog uzrasta.
To znači da se kroz rad insistira na: zadovoljavanju dečijih primarnih ( bioloških potreba) ; uspostavljanju osećanja sigurnosti i prihvaćenosti kod deteta ; razvijanju pozitivne slike o sebi i svojim mogućnostima ; osposobljavanju deteta da posmatra, analizira, upoređuje ; razvijanju pažnje i koncentracije ; razvijanje sitne motorike ; uspostavljanju odgovarajaćih radnih navika ; osposobljavanju deteta za prihvatanje budićih obaveza ; otvorenosti za prihvatanje informacija I podsticanju radoznalosti ; Program pripreme dece za školu podrazumeva opštu i posebnu pripremu.
Opšta priprema se odnosi na podsticanje razvijanja intelektualne, socioemocionalne i fizičke zrelosti deteta.
Posebna priprema podrazumeva: podsticanje razvoja govora i komunikacije (bogaćenje dečijeg rečnika, verbalno i neverbalno izražavanje, govorne igre, upoznavanje sa dečijom kniževnošću...) ; pripremu za početno čitanje i pisanje ; razvoj matematičkih pojmova (poređenje, procenjivanje, skupovi, relacije...) ; upoznavanje prirodne i društvene sredine (svet životinja, biljaka, čovek kao pripadnik živog sveta, čovek kao društveno biće, zaštita čovekove okoline) ; fizičko vaspitanje (fizički razvoj, jačanje zdravlja, održavanje higijene...) ; likovno vaspitanje ( crtanje, slikanje, estetsko procenivanje i doživljavanje, vajanje...) ; muzičko vaspitanje ( slušanje muzike, plesne aktivnosti, ritmičke igre, pevanje … ) ;
privatni-vrtic-zasto-zato-privatno-predskolsko
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD.
Interaktivni način razvijanja programa, Individualizacija rada sa decom, Učenje kao konstrukcija znanja, Samostalnost i autonomija deteta kao centralne vrednosti, Kreativnost kao iznalaženje i produkcija novog i neobičnog u bilo kom domenu stvaranja, Unutrašnja motivacija kao osnov učenja na ranim uzrastima, Vaspitač kao kreator programa, Intenzivna saradnja sa okruženjem, Timski rad svih učesnika vaspitno-obrazovnog procesa
vrtic-carobni-svet-plus-privatno-predskolsko
PREDŠKOLSKA USTANOVA U BEOGRADU ČAROBNI SVET PLUS.
Upis dece u privatnu predškolsku ustanovu Čarobni svet plus moguć je i uz korišćenje subvencija grada Beograda.
privatni-vrtic-srecica-privatno-predskolsko
PRIVATNO PREDŠKOLSKO MIRIJEVO.
PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM.
Razvoj kreativnog mišljenja i ponašanja kod dece, omogućava prepoznavanje, negu i pravilan razvoj talenata kod dece.
privatni-vrtic-izvrnuta-torta-privatno-predskolsko
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD.
Celodnevni ili poludnevni boravak (predškolska grupa) Sve aktivnosti u našem vrtiću, unapred su predviđene utvrđenim dnevnim, nedeljnim, mesečnim i godišnjim planom i prograom rada Kreativne radionice: muzičko, likovno, lep govor i ponašanje, svet oko nas, matematika Redovne sportske aktivnosti 4 obroka: doručak, voćna užina, ručak, popodnevna užina (broj obroka varira u zavisnosti od dužine boravka deteta, celodnevni ili poludnevni boravak).
privatni-vrtic-carobno-carstvo-privatno-predskolsko
PRIVATNO PREDŠKOLSKO U BEOGRADU.
PRIVATNO PREDŠKOLSKO NA BEŽANIJSKOJ KOSI.
Pripremni predškolski program u vrtiću Čarobno carstvo.
privatni-vrtic-vivak-privatno-predskolsko

Privatni vrtić Vivak

Beograd, Voždovac, Milovana Marinkovića 14 064 1872404
cena: 250 €
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD VRTIĆ VIVAK Verifikovana predškolska ustanova Privatni Vrtić Vivak je počeo sa radom 01.12.2002.
u ulici Kneza Miloša.
U želji da našoj deci pružimo što bolje uslove za odrastanje i što veće mogućnosti za sticanje novih iskustava, vrtić smo 01.09.2006.
preselili u komfornu i osvetljenu kuću od 300 m2 koja se nalazi u najlepšem delu Voždovca.
Od januara 2007.godine, počeli smo sa pripremanjem obroka u vrtiću.
Kako bi deca što lakše naučila i prihvatila pravila zdrave ishrane, pustili smo ih da učestvuju u pripremanju pojedinih obroka i tako ih približili zdravoj kuhinji.
Sve naše aktivnosti u toku dana, roditelji mogu da prate preko video nadzora u našem vrtiću, a jednom mesečno dobijaju CD sa fotografijama dogadjanja, radionica i drugih raznih aktivnosti koja se dešavaju u vrtiću.
U privatnom vrtići Vivak se trudimo da zadovoljimo razvojne potrebe svakog deteta - bez obzira na njegov uzrast, poštujemo prava deteta, negujemo i podstičemo dečiju samostalnost, maštu i kreativnost.
Ličnim zalaganjem u realizaciji vaspitno - obrazovnog programa, svojim idejama i predlozima, u mnogome nam pomažu i sami roditelji.
Svojim sugestijama u vezi sa raznim aktivnostima, roditelji direktno utiču na realizaciju naših aktivnosti u vrtiću i rad sa decom.
vrtic-topolino-privatno-predskolsko
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD VRTIĆ TOPOLINO Osnovna polazišta za izradu Predškolskog programa Vrtića „Topolino“ predstavljaju Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, Opšte osnove predškolskog programa.
predskolska-ustanova-abc-junior-privatno-predskolsko
PRIVATNO PREDŠKOLSKO U BEOGRADU.
PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM.
U okviru obaveznog predškolskog programa, deca koja pohađaju našu Ustanovu od svoje treće godine, prolaze kroz sistematizovan program koji se planski i kontinuirano nadograđuje.
Deca koja se naknadno upišu, po potrebi, prolaze i kroz jednomesečni individualni rad sa vaspitačem u cilju postizanja potrebnog nivoa znanja i usklađivanja sa grupom u kojoj borave.
Predškolski program, kao svoju osnovnu specifičnost sadrži interensantan način opismenjavanja putem sistema „Zemlja slova”.
Ovaj sistem je projekat nastao udruženošću ideja savremenih evropskih obrazovnih kuća, prilagođen našoj deci i uslovima rada.
Program razvoja početnih matematičkih pojmova, takođe baziran na evropskim programima, kreiran je uz izbor Oxford- ove i Cambrudge-ove literature za decu.
Teme koje imaju za cilj obogaćivanje dečjeg opšteg znanja (oblast svet oko nas) prate interesovanja i potrebe savremenog deteta i, uz obavezni deo, sadrže i niz novina i interesantnosti koje nam donosi savremeno doba.
Engleski jezik se na ovom uzrastu uči kroz teme koje prate tekuće, kroz dramske radionice, časove muzike, kulinarske radionice, fizičko i dr Predšlolski programi su usklađeni sa MENSINIM, a dostupni prosečnom detetu.
Svi programi su verifikovani od strane Ministarstva prosvete i sporta.
Velika se pažnja posvećuje individualnom radu, što omogućuje rad u malim, uzrasno čistim grupama.
Pripremni predškolski program sprovode vaspitači sa licencom i saradnici za engleski jezik, ples i sportske aktivnosti.
Obrazovni deo se održava u prepodnevnim satima, kada je dečja paznja na najvišem nivou, dok je popodne predviđeno za umetničke aktivnosti.
Svakodnevno se održavaju po tri aktivnosti čije vreme nije ograničeno, dok je vreme između ovih aktivnosti ispunjeno slobodnom igrom, obrocima i boravkom na svežem vazduhu.
Sa ponosom možemo da napomenemo da smo, za proteklih devet generacija koje smo izveli na školski put, dobijali povratne informacije od škola o izuzetnim uspesima kroz kasnije školovanje.
deciji-vrtic-pcelice-privatno-predskolsko

Dečiji vrtić Pčelice

Beograd, Arena, Bulevar Arsenija Čarnojevića 68 011 3114102 |
062 474104 |
cena: Pozvati
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD.
PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM.
Predškolska ustanova Pćelice je opremljena namenski u skladu sa karakteristikama i potrebama dece predškolskog uzrasta.
Pri opremanju prostora poštovan je princip uzrasnog standarda u opremanju, ali i estetski princip u cilju višestruke stimulacije razvojnih potencijala.
Vaspitno-obrazovni proces se ne odvija samo unutar vrtića, već se deca odvode i u kulturne, sportske, proizvodne ustanove da uživo vide kako se dela i stvara.
Pored predškolskog programa vaspitno-obrazovnog rada vrtića verifikovanog od strane Ministarstva prosvete koji svakodnevno realizuju vaspitači, postoje i dodatni programi.
OSTVARIVANJE PRAVA NA SUBVENCIJE.
Pravo na subvenciju u Privatnoj predškolskoj ustanovi "Dečiji vrtić Pčelice" mogu da ostvare roditelji čije je dete odbijeno na konkursu za državni vrtić.
Subvencija se isplaćuje iz budžeta grada Beograda na lični račun roditelja.
vrtic-rsd-bajka-privatno-predskolsko

Vrtić RSD Bajka

Novi Beograd, Đorđa Stanojevića 14 011 2271029 |
065 3973621 |
cena: 230 €
PRIVATNO PREDŠKOLSKO U BEOGRADU.
PREDŠKOLSKI PROGRAM.
Pripremni predškolski program je deo obaveznog programa vaspitanja i obrazovanja i ostvaruje se u okviru Osnova programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja godinu dana pred polazak u školu. Cilj vaspitno-obrazovnog rada u okviru pripremnog predškolskog programa je da doprinese: celovitom razvoju deteta, razvoju sposobnosti, proširenju iskustva, bogaćenju saznanja o sebi, drugima i svetu oko sebe. Pripremni predškolski program doprinosi fizičkoj, socijalnoj, emocionalnoj i intelektualnoj gotovosti i motivaciji deteta za polazak u školu. Zadaci vaspitno-obrazovnog rada su: razvoj samostalnosti, fizički razvoj, socio-emocionalni razvoj, saznajni razvoj, negovanje radoznalosti, podsticanje kreativnosti i uvažavanje individualnosti, razvoj samopouzdanja. U ostvarivanju pripremnog predškolskog programa akcenat se stavlja na kvalitet rada sa decom sa ciljem da se kod dece podstakne zainteresovanost, radost i spremnost na nove izazove, iskustva i znanja.
Oblasti putem kojih se ostvaruje pripremno predškolski program su: Razvoj matemačkih pojmova (prostorna i vremenska orijentacija, poređenje i procenjivanje, geometrijski oblici i tela, linije, skupovi).
Razvoj govora ( bogaćenje dečijeg rečnika i negovanje gramatički pravilnog govora, verbalno i neverbalno izražavanje, komunikacija, govorno stvaralaštvo).
Početno opismenjavanje (elementarno čitanje i elementarno pisanje).
Upoznavanje prirodne i društvene sredine (živa i neživa priroda,čovek kao društveno biće, rad ljudi, zaštita životne sredine, saobraćajno vaspitanje).
Muzičko vaspitanje (slušanje muzike i pokret uz muziku, pevanje, sviranje).
Likovno vaspitanje (crtanje, slikanje, plastično oblikovanje i estetsko doživljavanje i procenjivanje).
Telesno vaspitanje (fizički razvoj, jačanje zdravlja i održavanje higijene).
privatni-vrtic-vini-pu-privatno-predskolsko
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD VRTIĆ VINI PU Predškolska ustanova sa tradicijom od 15 godina, osnovana novembra 2001 godine. Brinemo o zdravlju dece, u vrtiću deci serviramo zdrave, izbalansirane obroke. Rad iskusnih, stručnih i predanih vaspitača sa decom je ono čime se ponosimo. Dođite da zajedno rastemo, da se družimo, da zajedno učimo i lepo se provodimo. U prijatnom ambijentu naših jaslica, vrtića i predškolskog sprovodimo programe prilagođene uzrastu deteta.
Negujemo drugarstvo, toleranciju, ljubav i razumevanje.
vrtic-zvoncica-privatno-predskolsko
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD.
PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM.
U susret školi“ (pripremni predškolski program).
Ovaj program treba da sadrži dva teško spojiva kvaliteta.
Prvo on treba da je utemeljen na takvom sistemu koji će voditi dete ka određenom cilju.
Ovaj program je postepen i treba da odgovara emocionalnim interesovanjima deteta osobenostima njihovog mišljenja.
Realizacijom Pripremnog Predškolskog Programa razvija se bogatstvo odnosa i zajedničkih aktivnosti življenja u kojima preovlađuje igra, stvaralačka i praktična aktivnost usmerena na pripremu deteta za polazak u školu.
Polazak u školu je najveći događaj detinjstva.
Rad u školi zahteva ozbiljan napor i zato dete mora biti dovoljno dobro pripremljeno (fizički i psihički).
Dete od malena treba navikavati na rad, strpljenje, pažnju, sigurnost, odgovornost, tačnost.
Sve ove osobine potrebne su kad dete pođe u školu i zato ih treba vežbati, razvijati i negovati.
Zdravlje, duševna ravnoteža, telesna snaga i otpornost organizma prema bolestima sve se stiču u vrtiću i odlučujući su za uspeh deteta u školi. U pripremnoj grupi deci se daju predvežbe za čitanje i pisanje i razvoj matematičkih pojmova.
Ta plansko sticanje znanja i obrazovanja služi škola. Rad se odvija u malim grupama (najviše do 10 dece).
Oblici rada su grupni i frontalni.
Mala škola radi svakodnevno 4 sata.
Sa decom rade stručna lica – vaspitači.
Sa mnoštvom didaktičkog materijala i radnim sveskama uspeh je zagarantovan.
Cena se umanjuje za 80% jer je dotirana od strane Grada Beograda.
deutsche-schule-belgrad-privatno-predskolsko
Privatno predškolsko PREDŠKOLSKI RAZRED.
Predškolski razred namenjen je svoj deci uzrasta od 5 i 6 godina koja u sledećoj školskoj godini žele da pohađaju Nemačku školu Beograd (DSB).
Za decu iz predškolske grupe, čiji maternji jezik nije nemački, organizovano je i jezičko- pripremno odeljenje čije pohađanje predstavlja dalji preduslov za upis u DSB. Priprema predškolskih aktivnosti vrši se na osnovu nastavnog plana za predškolski razred koji je DSB sastavila u skladu sa evropskim standardima.
predskolska-ustanova-5-plus-privatno-predskolsko

Vrtić 5 plus

Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 10a 066 224555
cena: 240 €
PRIVATNO PREDŠKOLSKO - VRTIĆ 5 PLUS Naša metodologija zasniva se na individualnom pristupu kroz rad u malim grupama od 5.
do najviše 8.
dece, gde se uvode aktivnosti u uzrasno mešovitim grupama.
pu-plavi-zvoncici-medakovic-privatno-predskolsko
PRIVATNO PREDŠKOLSKO - PU PLAVI ZVONČIĆI MEDAKOVIĆ Deca su podeljena po grupama od 1-3 godine i od 3-5 godina, a za decu od 6 godina organizujemo pripremni predškolski program.
Broj dece po grupama je ograničen.
Tim vaspitača i stručnih saradnika čini grupa mladih koji su nedavno izašli iz školskih ili studentskih klupa, kao i stariji kadar koji poseduje kvalitetno višegodišnje iskustvo u radu sa decom uzrasta za jaslice i vrtić.
Njihov entuzijazam, kreativnost, posvećenost i ljubav prema radu sa decom pratiće svako dete u rastu i razvoju.
Želja nam je da pratimo interesovanja dece, da ih uskladimo, osmislimo i realizujemo kroz zanimljiv i dinamičan program.
vrtic-male-zvezde-privatno-predskolsko
Male Zvezde imaju i predškolsku grupu.
Nudimo pripremni program za polazak u školu.
Upis je u toku!
vrtic-avantura-privatno-predskolsko
PRIVATNO PREDŠKOLSKO - VRTIĆ AVANTURA AKCIJA--Svako ko se upiše u septembru u našu novu Avanturu u Admirala Geprata 10, ostvaruje 20% popust tokom cele godine.
prima-international-school-belgrade-1-privatno-predskolsko
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD PRIMA INTERNATIONAL SCHOOL BELGRADE Koristeći inovativne metode nastave i blisko sarađujući sa Cambridge International Examinations (CIE), zajedno sa odlično osmišljenim programom obuke nastavnika, postigli smo da profesori u našoj školi imaju znanje i veštine koje su potrebne prilikom pomaganja učenicima i kristalisanju njihovih veština u svim oblastima obrazovanja.
Naša škola nudi odlično obrazovanje u profesionalnom, prijateljskom okruženju koje omogućava da se deca razvijaju i uče.
Prima nudi sveobuhvatno obrazovanje koje obezbeđuje studentima siguran put od faze vrtića pa sve to uniterziteta.
vrtic-maksimove-avanture-privatno-predskolsko
PRIVATNO PREDŠKOLSKO MAKSIMOVE AVANTURE Program prirodne podrške dečijeg razvoja, učenja kroz igru, jačanja individualnih kapaciteta dece.
Zasnovan je na kontaktu i potrebi deteta da komunicira sa drugima.
Ovakav pristup predstavlja osnovu za detetov pravilan rast i razvoj, kako fizički, tako i emocionalni.
vrtic-cvetic-srecko-privatno-predskolsko
PRIVATNO PREDŠKOLSKO U BEOGRADU.
U predškolskoj ustanovi Da bi se Vaše dete osećalo bezbrižno, bezbedno, srećno, zadovoljno, kreativno i uvaženo u predškolskoj ustanovi CVETIĆ SREĆKO osmislili smo najrazličitije sadržaje koje zajedno sa decom kreiraju vaspitači i stručni saradnici ustanove.
Dečija igra ispunjena zadovoljstvom teče u prijatnoj atmosferi u društvu svojih drugara uz veliku ljubav i toplinu vaspitača koji je i sam učesnik te igre.
Naše ambicije i planovi su da deci obezbedimo najviši nivo vaspitanja, kulture i obrazovanja, kroz igru, pesmu i druženje, što podrazumeva kreativno i stručno osmišljene programe predškolskog vaspitanja i obrazovanja kao i školicu engleskog jezika i karatea. Radimo svakog radnog dana od 06-18h.
Shodno potrebama i dogovoru sa roditeljima, na raspolaganju su nam usluge logopeda, pedijatra, psihologa, stomatologa.
privatni-vrtic-m&m-elefantino-privatno-predskolsko
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD.
PRIPREMNI PROGRAM ZA POLAZAK U ŠKOLU.
Predškolska grupa u vrtiću M&M Elefantino: Vaspitanje i obrazovanje dece predškolskog uzrasta.
Priprema za polazak u školu.
Engleski svakog dana po dva časa (bilingvalna nastava).
Italijanski (jednom nedeljno).
Studio za pokret i ples (jednom nedeljno).
Radionice (muzička, likovna, dramska, ekologija, psihološko- pedagoška, korektivna gimnastika.
Dodatne aktivnosti: balet, tekvondo, slikarstvo, logopedske radionice.
Dodatna usluga: prevoz dece.
Predškolska ustanova M&M već petnaest godina ulepšava mališanima detinjstvo!
Rasli smo zajedno i sada imamo izgrađeni sopstveni brend- M&M – prepoznatljiv po dečijoj radosti, zabavi, jedinstvenom Froebel sistemu.
obrazovni-sistem-rudjer-boskovic-privatno-predskolsko
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD OBRAZOVNI SISTEM RUDJER BOŠKOVIĆ Od školske 2015/16.godine počela je implementacija IB PYP programa na predškolskom uzrastu i u nižim razredima osnovne škole (od 3 do 11 godina).Program PYP se bavi: - Akademskom, društvenom i emotivnom dobrobiti učenika - Podsticanjem učenika da razviju samostalnost i preuzmu odgovornost za sopstveno sticanje znanja - Podržavanjem napora učenika da razumeju svet oko sebe i nauče kako da u njemu dobro funkcionišu - Pružanjem podrške učenicima prilikom uspostavljanja sopstvenog sistema vrednosti kao osnove na kojoj će se razvijati i negovati njihova otvorenost prema drugim kulturama
privatni-vrtic-puz-privatno-predskolsko

Privatni vrtić Puž

Beograd, Banjica, Bulevar oslobođenja 142 - 144 011 2665461 |
011 3907244 |
cena: 25.000din
PRIPREMNI PROGRAM ZA PREDŠKOLCE U BEOGRADU.
Privatna predškolska ustanova Puž osnovana je 1999.godine u Beogradu.
U prijatnom i toplom ambijentu predškolske ustanove "Puž" Vaše dete će kroz igru steći samostalnost i sigurnost: učiće da govori engleski jezik, da pleše, peva, crta, glumi; radiće vežbe za pravilan razvoj i korekciju stopala i kičmenog stuba.
vrtic-deciji-carobni-svet-privatno-predskolsko
PRIVATNO PREDŠKOLSKO - DEČIJI ČAROBNI SVET Koncept vrtića je da našim najvrednijima - deci, omogućimo sve najkvalitetnije na jednom mestu tokom boravka u vrtiću.
vrtic-cili-vili-privatno-predskolsko

Vrtić Čili Vili

Beograd, Banovo brdo, Beogradskog bataljona 39g 011 3541386 |
063 697902 |
cena: Pozvati
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD.
PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM.
Kao verifikovana Predškolska ustanova, realizujemo Pripremni predškolski program i izdajemo Uverenja, koja su neophodna za upis u školu.
Statutom naše Predškolske ustanove predvidjeno je da Pripremni program traje 9 meseci, što je formalni kriterijum.
Suština je da priprema za školu počinje od prvog dana u vrtiću.
Dete je spremno za školu kada je: svesno svojih mogućnosti, sigurno je u sebe, svoje znanje i mišljenje, ima razvijenu grafomotoriku i glasovnu stranu govora, prepoznaje, primenjuje i eksperimentiše sa usvojenim znanjima i samostalno zaključuje.
Realizacija Pripremnog programa se odvija: u vrtiću – po predviđenom Programu rada, uz odgovarajuće Radne sveske, kod kuće – kroz izradu domaćih zadataka, preuzimanje odgovornosti za sitna kućna zaduženja, proširivanje samostalnosti, u školi – organizovanje poseta školama u okruženju, upoznavanje sa školskom atmosferom.
vrtic-nasa-druga-kucica-privatno-predskolsko
PRIVATNO PREDŠKOLSKO NOVI BEOGRAD.
Pripremni Predskolski Program (od 5 ipo god).
Program vaspitno- obrazovnog rada sa predskolskom decom koncipiran je tako da kontinuirano i sistematski priprema dete za polazak u skolu doprinoseci celovitom razvoju deteta.
Planiranje vaspitno- obrazovnog rada u godini pred polazak u skolu odvijace se u skladu sa osnovama programa – pripremnim predskolsim programom.
vrtic-tresnjin-cvet-privatno-predskolsko
PRIVATNO PREDŠKOLSKO TREŠNJIM CVET.
U okviru naše akreditovane privatne predškolske ustanove sprovodimo i pripremni predškolski program za decu koja u narednoj školskoj godini treba da krenu u prvi razred.
Kvalitetan kadar i višegodišnje iskustvo, garancija su da će se Vaše dete na najbolji mogući način pripremiti za polazak u prvi razred.
happy-kids-privatno-predskolsko
PRIVATNO PREDŠKOLSKO.
Pripremni predškolski program.
Pripremni predškolski program je namenjen najstarijoj grupi dece – PREDŠKOLCIMA (uzrast od pet i po do sedam godina).
Ovaj program se postepeno uvodi već u grupi meda, to jest od pete godine deteta, pod stručnim nadzorom profesora razredne nastave (učitelja). Pripremni predškolski program se ostvaruje u skladu sa „Osnovama programa“ i doprinosi fizičkoj, socijalnoj, emocionalnoj i intelektualnoj zrelosti i motivaciji za učenje kod dece: – Fizička zrelost podrazumeva određeni nivo telesne razvijenosti i zdravlja – Socijalna zrelost predstavlja mogućnost sticanja specifičnih oblika ponašanja potrebnih za uspostavljanje i održavanje društvenih veza – Emocionalna zrelost se odnosi na razvijanje samostalnosti, poverenja i samopouzdanja i postizanja emocionalne stabilnosti – Intelektualna gotovost se odnosi se na određeni nivo razvijenosti opažanja, mišljenja, govora, pažnje, pamćenja i mašte kao osnove za proširivanje postojećih i sticanje novih znanja i informacija. – Motivaciona zrelost predstavlja formiranu unutrašnju potrebu za saznavanjem, zainteresovanost za učenje i pozitivan odnos prema polasku u školu. Zrelost deteta za polazak školu postiže se ostvarenjem sledećih zadataka : – Podsticanjem osamostaljivanja – Pružanjem podrške fizičkom razvoju – Jačanjem socio-emocionalne kompetencije – Pružanjem podrške saznajnom razvoju – Negovanjem radoznalosti U skladu sa modelom A, koji predstavlja otvoreni sistem vaspitanja, vaspitač razvija pripremni predškolski program na nivou svoje vaspitne grupe, a u skladu sa načelima, polazištima o detetu, učenju, igri, sopstvenoj ulozi i „Osnovama programa“.
Vaspitač ove uzrastne grupe prati ciklus: posmatranja – planiranje – delovanje – evaluacija. Predškolci vrtića HAPPY KIDS odlično edukativno pripremljeni kreću u školu.
Oni lako prihvataju školske obaveze i brzo se uklapaju u novu sredinu.
Dobro obrazovani, lepo vaspitani i disciplinovani, naši đaci prvaci brzo postaju omiljeni među drugarima, ali i osobljem škola u koje se upisuju.
Oni lako savladavaju gradivo prvog razreda, postaju odlični đaci i pokazuju ogromno interesovanje za vanškolske aktivnosti. Srećan početak prvaci!
Budite vredni đaci, U klupi veliki borci – hrabro u život osnovci!
predskolska-ustanova-luna-privatno-predskolsko

Vrtić Luna

Beograd, Zemun, Klare Cetkin 7 064 2472064
cena: 28.000din
PRIVATNO PREDŠKOLSKO U BEOGRADU.
AKREDITOVANA PREDŠKOLSKA USTANOVA U ZEMUNU.
Predškolska ustanova Luna je dobila licencu Ministarstva prosvete među prvih sedam vrtića u Srbiji, tada nazvanih: Sedam veličanstvenih.
Počela je sa radom 2002.godine kao Centar za podsticanje i negovanje dečjeg stvaralaštva, a 2006.
godine postaje verifikovana Ustanova, čime stiče pravo za realizaciju Pripremnog predškolskog programa koji je deo obaveznog devetogodišnjeg obrazovanja i vaspitanja.
Iza nas je četrnaest godina uspešnog rada.
vrtic-prozorcic-privatno-predskolsko

Vrtić Prozorčić

Beograd, Banovo brdo, Beogradskog bataljona 47 062 387888 |
061 387887 |
cena: 250 €
PRIVATNO PREŠKOLSKO BEOGRAD VRTIĆ PROZORČIĆ Radno vreme vrtića je od 07:30h – 18h..Celodnevni i poludnevni boravak za decu uzrasta 1 – 7 godina.Vrtić radi tokom cele godine osim za vreme državnih praznika Deca u vrtiću mogu imati doručak, užinu i ručak, a roditelji mogu da biraju vrstu i broj obroka koji žele za svoje dete.
Broj dece po grupama se kreće od 8 – 12.
U zavisnosti od teme koju obrađujemo u radu sa decom predviđene su posete pozorištima, muzejima, kulturnim ustanovama u peridu od oktobra do maja tekuće školske godine.U režim dana je obavezno uključena šetnja ili rad u prirodi u trajanju od najmanje jednog sata (trajanje šetnje, sankanja, zavisno od vremenskih uslova).
vrtic-bejbilend-privatno-predskolsko

Vrtić Bejbilend

Novi Beograd, Jurija Gagarina 120 060 6555667 |
011 6151293 |
cena: 220 €
PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM.
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD.
Predškolske grupe u Bejbilendu.
Bejbilend je akreditovana predškolska ustanova od strane Ministarstva prosvete Republike Srbije.
Sprovodimo verifikovan program rada sa predškolskom decom čiji je cilj da adekvatno pripremi decu z apolazak u prvi razred osnovne škole.
vrtic-kutak-privatno-predskolsko
PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM.
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD.
Predškolske grupe u predškolskoj ustanovi Kutak.
KUTAK Vračar je akreditovana predškolska ustanova od strane Ministarstva prosvete i radi po NTC – sistemu (Mensinom programu).
vrtic-cudesna-suma-privatna-predskolska-ustanova-privatno-predskolsko
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD.
PRIVATNO PREDŠKOLSKO VRAČAR.
Pripremni Predškolski program - Pripremni Predškolski program u našoj Ustanovi je akreditovan od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.
U okviru ovog Programa, sarađujemo sa Privatnom Osnovnom školom Vladislav Petković Dis u cilju postepenog upoznavanja i uvođenja predškolaca u nastavni proces.
vrtic-smajli-privatno-predskolsko

Vrtić Smajli

Beograd, Zemun, Aleksandra Dubčeka 28e 060 4544300
cena: 30.000din
PRIVATNO PREDŠKOLSKO ZEMUN NOVI BEOGRAD.
PRIPREMNA PREDŠKOLSKA GRUPA, Pripremni predškolski program koji mi realizujemo je deo devetogodišnjeg obaveznog obrazovanja dece u Srbiji.
U okviru predškolske grupe kod dece se podstiče razvoj radnih navika i osećaja za obaveze koje ih čekaju u školi.
Na veoma suptilan način naši vaspitači nastoje da buduće prvake pripreme za školske obaveze, kako bi polazak u prvi razred doživeli kao lep, a ne stresan događaj.
bilingvalni-francuski-vrtic-fantasy-privatno-predskolsko
PRIVATNO PREDŠKOLSKO U BEOGRADU.
PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM U AKREDITOVANOJ PREDŠKOLSKOJ USTANOVI FANTASY.
Priprema deteta za polazak u prvi razred.
Primenjujemo specijalan program francuskog jezika.
Kao deo programa imamo zasebne časove baleta, ritmike, gimnastike i muzičkog.
Verujemo da se dete može uspešno razvijati samo ako su stimulisane sve dimenzije njegove ličnosti.
Stoga pristupamo detetu kroz sve aspekte: fizičke, intelektualne i psihomotoričke.
Dakle, svestrano razvijamo detetove perceptivno-senzorne, lingvističke, intelektualne, emotivne i motoričke sposobnosti.
vrtic-tin-tin-privatno-predskolsko

Vrtić Tin Tin

Novi Beograd, Jurija Gagrina 277 011 6154559 |
064 1379264 |
cena: 27.000din
PRIVATNO PREDŠKOLSKO NA NOVOM BEOGRADU.
OBAVEZAN PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM.
Akreditovana privatna predškolska ustanova Tin Tin nalazi se na Novom Beogradu u bloku 45.
vrtic-deciji-svet-privatno-predskolsko

Vrtić Dečiji Svet

Beograd, Voždovac, Braće Jerković 112b 060 6408814 |
011 2464250 |
cena: 240 €
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD.
PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM U BEOGRADU.
Deca imaju pravo na subvencije grada Beograda. Privatna predškolska ustanova “Dečiji svet” počela je sa radom davne 2003.godine.
I danas kao i tada, namera naše ustanove je da se uz međusobno dobar kontakt porodice i vrtića, dete razvija u stabilnu individuu, voljenu i podržavanu, sposobnu, komunikativnu, kreativnu i maštovitu.
Grupe su struktuirane po uzrastu.
Grupe broje od 10 do 12 mališana, što doprinosi kvalitetu komunikacije i ukupnog pedagoškog rada.
Naš cilj je da ih pripremimo ne samo za školu, već i za život, da izrastu u kvalitetne ljude, a dugogodišnje iskustvo nam pokazuje da u tome i uspevamo.
vrtic-zemlja-dembelija-privatno-predskolsko

Vrtić Zemlja Dembelija

Beograd, Stari Grad, Strahinjića Bana 33 061 7120158 |
064 1503059 |
cena: 28.000din
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD.
PRIVATNO PREDŠKOLSKO U STAROM GRADU.
PRIVATNO PREDŠKOLSKO ZEMLJA DEMBELIJA će biti proširenje topline vašeg doma.
Dobro organizovano i osmišljeno zabavište je inspirativna sredina za učenje, razvoj i napredovanje svakog deteta.
Vešto uklopljena grupa vršnjaka i mudar vaspitač omogućuju detetu da na spontan i prirodan način otkriva i razvija svoje potencijale.
privatna-osnovna-skola-montesori-privatno-predskolsko
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD.
PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM BAZIRAN NA MONTESORI PRISTUPU.
Cilj našeg rada u okviru pripremnog predškolskog programa je dete pripremljeno za obaveze koje ga očekuju u budućoj školi dete koje je samostalno, sigurano, vaspitano dete, koje je puno poštovanja i prema sebi i prema drugima.
U našem pripremnom predškolskom programu proces učenja odvija pomoću posebno izgrađenih didaktičkih materijala koji pomažu usvajanju pojmova iz oblasti matamatike, jezika, prirodnih nauka i iz oblasti samog životnog konteksta, na samom materijalu postoji kontrola greške koja vodi stalnom usavršavanju.
Zahvaljujući naizgled ovom jednostavnom didaktičkom materijalu, kod dece koja ga savladavaju i rade sa njim razvija se induktivni način mišljenja koji pomaže u daljem školovanju i životu uopšte.U ovom procesu neizostavni deo je posebno pripremljen edukativni prostor i edukovan Montesori vaspitač.
U našem predškolskom se radi grupno, inadividualizovano i individualno, preciznije rečeno, svako dete se prati posebno, pažljivo se prati njegovo napredovanje a sam napredak se meri u odnosu na samo dete a ne na decu iz grupe.
Detetu se u okviru pripremnog predškolskog programa pristupa shodno njegovim mogućnostima i potrebama, kada se kaže potrebe prevashodno se misli na momenat detetove pažnje, tj ono čime je dete preokupirano i šta ga u datom momentu interesuje, to je polazni momenat u radu, na koji se nadovezuju ostale aktivnosti.
Bitno je motivisati dete da se angažuje u procesu usvajanja pojmova i znanja i kada se to postigne mi smo ostvarili naš osnovni cilj, a on je „pomozi mi da uradim sam"- što je osnova Montesori obrazovnog pristupa.
montesori-vrtici-meda-privatno-predskolsko

Montesori vrtići Meda

Beograd, Stari Grad, Braće Jugovića 17 011 3036061 |
065 2315876 |
cena: 30.000din
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD.
PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM U BEOGRADU.
Predškolska grupa.
U predškolskoj grupi radi se po osnovama predškolskog programa, izdatim od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnoloskog razvoja, kojim su utvrdjeni ciljevi, vrste, obim, oblici i trajanje ovog vaspitno - obrazovnog rada.
Sve ovo se realizuje po principima montesori pedagogije uz rad po centrima interesovanja dece kao i tematskim planiranjem, zadovoljenje dečijih razvojnih potreba(podsticanje fizickog, intelektualnog, emotivnog i socijalnog razvoja).
Poseban akcenat u pripremnom predškolskom programu stavlja se na socijalizacijskoj funkciji uklapanja u širu društvenu sredinu u duhu tolerancije, saradnje i humanih odnosa medju polovima.
Priprema dece za polazak u školu, u okviru koje se ovladava nepohodnim znanjima i navikama daje doprinos psihološkoj, fizičkoj, socio-emocionalnoj i drugoj spremnosti dece da prihvate složenije obaveze i zadatke koje mu postavlja škola.
vrtic-mega-kids-privatno-predskolsko

Vrtić Mega Kids

Beograd, Bežanijska Kosa, Nedeljka Gvozdenovića 39 065 3409366
cena: Pozvati
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD.
MEGA KIDS poseduje učionice za predškolsko i školsko obrazovanje, sobu za igru i dodatne aktivnosti, sobu za odmor, trpezariju i kuhinju kao i toalete prilagođene deci.
vrtic-veseli-brodic-privatno-predskolsko
PRIVATNO PREDŠKOLSKO NA NOVOM BEOGRADU.
PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM.
Novootvorena akreditovana privatna Predškolska ustanova u srcu Novog Beograda na adresi Omladinskih brigada br.7/1.
Okruženi smo prelepim zelenilom, pozicionirani tako da je izolovanost od većih saobraćajnica veoma pogodna za bezbedan boravak naših mališana u prirodi.
U blizini smo autoputa i autobuske stanice, što vam olakšava dolazak do nas.
privatna-predskolska-ustanova-svitac-privatno-predskolsko
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD PREDŠKOLSKA USTANOVA SVITAC. Vaspitno obrazovni rad se obavlja u skladu i prema uzrastu dece.
Plan i program koji se dobija od ministarstva se ostvaruje na dnevnm, mesečnom i godišnjem nivou. U vrtiću Svitac se svako dete poštuje i uvažava se njegova individualnost i podstiče, jača kreativnost i samopouzdanje.
Komunikacija i socijalizacija je jedna od bitnih stavki razvoja mališana, zato im i pružamo potpunu slobodu u izražavanju u bilo kom segmentu.
vrtic-skazka-privatno-predskolsko

Vrtić Skazka

Beograd, Stari Grad, Miće Popovića 13 011 3391936 |
063 291716 |
cena: 250 €
U jednoj od lepših oaza starog grada nalazi se kuća “Skazka” u kojoj borave deca jaslenog, vrtićkog i predškolskog uzrasta.
Nalazimo se u ulici Miće Popovića 13.
blizu vaznih saobraćajnica, a dovoljno daleko od gradske buke.
srpsko-francuski-vrtic-guliver-privatno-predskolsko
Privatno predškolsko na Banovom brdu. U godini pred polazak u školu razvijamo koncentraciju, pažnju i učenje.
Akcenat dajemo pitanju ne samo „šta deca mogu“, nego „ šta je to što deca treba da rade“ – u ovom uzrastu. Dete, koje je u dovoljnoj meri ovladalo socijalnim veštinama i uspelo da zadovolji svoje potrebe, biće bolje prihvaćeno i dobro će se osecati u grupi.
Zato se radi na jačanju individualnosti, inicijativnosti i kreativnosti.
Pripremamo dete za početno čitanje i pisanje uvodjenjem kompleksnijih intelektualnih igara i aktivnosti. Predškolska ustanova „Guliver“ je akreditovana od strane Ministarstva prosvete Republike Srbije i nakon završenog predškolskog programa, deca dobijaju uverenje sa kojim mogu da se upišu u prvi razred bilo koje osnovne škole.
international-nursery-and-primary-school-privatno-predskolsko
Privatno predškolsko na Senjaku.
Internacionalno predškolsko na engleskom jeziku.
As well as self-initiated and structured play, teachers plan for a host of sensory activities through which children assimilate new experiences and understandings about the exciting and wondrous world around them.
These focused activities are planned and implemented via a variety of sources including the teachers’ own experiences, ideas from colleagues and good practice from practitioners around the world.
INSB also uses the International Preschool Curriculum (IPC).
This provides us with a myriad of structured, purposeful and fun activities formulated around themes such as ‘Fairy Tales’, ‘The Sea’, ‘My Family’ etc.
big-bird-privatno-predskolsko

Big Bird

Beograd, Voždovac, Dukljaninova 1 062 8006011 |
062 8006012 |
cena: Pozvati
PRIVATNO PREDŠKOLSKO U BEOGRADU.
PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM U BEOGRADU.
Naš program zasniva se na sledećim karakteristikama: podsticanju razvoja pet osnovnih mentalnih operacija kod dece: opažanje sličnosti i razlika, klasifikovanje (grupisanje), opažanje (prepoznavanje) obrazaca, razumevanje odnosa i rešavanje problema, usmerene su ka usvajanju ključnih koncepata (oblik, struktura, građa, boja i broj) i osnovnih pojmova (živa bića, stvari, transport, hrana i sl) uključuju svih pet čula, angažuju i motoričke funkcije deteta raznovrsne su i većinom se odvijaju kroz igru, kako bi deci bile zanimljivije i lakše realizuju se uz pomoć materijala i učila koji su prilagođeni dečijem uzrastu.
decija-zemlja-cuda-privatno-predskolsko
PRIVATNI PREDŠKOLSKO U BEOGRADU.
PREDŠKOLSKA USTANOVA DEČIJA ZEMLJA ČUDA nudi Vam privatno predškolsko, odnosno pripremni predškolski program za buduće školarce.
Najbolji razlog zašto da izaberete Dečiju zemlju čuda je jer mi vodimo računa koja su interesovanja i potrebe dece koja borave kod nas.
Pristupamo svakom detetu individualno i sa puno pažnje jer svako od nas je individua za sebe, ima svoj tempo, način i put razvoja.
vrtic-panda-privatno-predskolsko
PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM NA PALILULI.
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD.
PRIVATNO PREDŠKOLSKO PALILULA.
Akreditovana predškolska ustaova Panda sprovodi obavezan pripremni predškolski program za polazak u prvi razred osnovne škole.
Upis dece uz subvencije.
vrtic-pametni-patuljak-privatno-predskolsko

Vrtić Pametni patuljak

Beograd, Filmski grad, Arčibalda Rajsa 16 011 2316452 |
011 2316453 |
cena: 28.500 din
PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM.
PRIVATNO PREDŠKOLSKO U BEOGRADU. U našem vrtići za negu, higijenu i vaspitno-obrazovni rad u PREDŠKOLSKOJ GRUPI sa decom uzrasta od 6 do 7 godina vaspitno-obrazovni rad sprovodi diplomirani vaspitač.
NTC sistem učenja.
Nakon prezentacije programa i prvih rezultata, veliki broj država je prihvatio ovaj program i počeo sa primenom istog.
Kolektiv našeg vrtića je prošao seminar i stekao uslov za licencu i od tada je uvrsito ovaj program u svoje redovne aktivnosti za stručno usavršavanje dece.
Program je akreditovan odlukom Zavoda za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja Republike Srbije.
Program podstiče intelektualne sposobnosti, koordinaciju pokreta, razvoj fine i krupne motorike, brzinu logičkog mišljenja i zaključivanja.
Takođe, vaspitači se svakodnevno bave emocionalnom inteligencijom deteta kako bi kontrolisali svoje emocije na zdrav način a koje će kasnije uticati na kvalitet njihovih života mnogo više nego njihov koeficijent inteligencije (IQ).
Primenom programa NTC sistem učenja.
vrtic-dvoristance-privatno-predskolsko

Vrtić Dvorištance

Beograd, Medaković, Cvetanova ćuprija 20v 062 224313 |
011 3467310 |
cena: 31.000din
PRIVATNO PREDŠKOLSKO U BEOGRADU.
PROGRAM predškolskog odrastanja koji razvijamo i usavršavamo, više od deset godina,rezultat je psiholoških znanja i iskustava, ali i spremnosti da osluškujemo i ispitujemo potrebe dece i roditelja.
Ovaj program je široko postavljen i obuhvata ovladavanje govorom, opažanjem, pamćenjem, maštom, osećanjima, voljom i drugim aspektima razvoja ličnosti.
STRUČNI TIM : Gordana Srnić, dečiji psiholog i pedagog , autor je programa i metoda rada, neposredni edukator i vođa tima stručnjaka koji čine vaspitači,logoped, saradnik za nauku, muzičko i likovno stvaralaštvo.
Svi zaposleni govore engleski jezik.
internacionalni-vrtic-little-dreams-nursery-privatno-predskolsko
PRIVATNO PREDŠKOLSKO U BEOGRADU.
PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM.
Pripremni program za polazak u osnovnu školu za decu uzrasta od 6 godina.
predskolska-ustanova-nase-cedo-privatno-predskolsko
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD.
Predškolska ustanova Naše čedo pod ovim nazivom radi od 2011 godine, kada smo dobili verifikaciju od Ministarstava Prosvete.
Samom nastanku ustanove predhodio je trogodišnji rad dečijeg studija.
Rad predškolske ustanove je tako koncipiran da se temelji na upoznavanju naše tradicije uz primenu najnovijih metodoloških saznanja iz Evrope.
Uz upoznavanje i poštovanje naše kulture i tradicije decu upoznajemo i sa drugim kulturama i tradicijama verodostojno prenoseći šarolikost ovih dalekih zemalja i krajeva.
Materijale i ideje za domaću tradiciju crpimo iz našeg nasleđa i okoline.
Za strane i daleke krajeve tesno sarađujemo sa ambasadama koje nam uvek rado izađu u susret kako bismo što verodostojnije predstavili kulture ovih krajeva.
Ostali sadržaji se sprovode pod redovnim nadzorom gradskog Sekretarijata za obrazovanje i vaspitanje.
Celine koje obrađujemo su podeljene po mesecima, o čemu roditelji budu obavešteni i informisani pismenim putem.
Na kraju radne godine uvek obrađujemo jednu veću temu iz koje proizađe završna priredba.
Izbor teme uvek zavisi od dečijih interesovanja ili na neki drugi način aktuelne teme.
vrtic-bambi-privatno-predskolsko
PRIVATNO PREDŠKOLSKO U BEOGRADU.
PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM U PRIVATNOJ PREDŠKOLSKOJ USTANOVI.
Predškolska grupa za uzrast od 5 godina pa do polaska u školu, što podrazumeva pripremni preškolski program.
Program rada u predškolskom ostvaruje se i kroz niz kreativnih i edukativnih radionica.
Radno vreme predškolskog je od 7:30 - 17:00 h.
LOKACIJE
Privatno predškolsko nudi pripremni predškolski program. U privatnoj predškolskoj ustanovi deca uzrasta 5 do 6 godina pripremaju se za polazak u školu. Pripremni predškolski program u privatnom predškolskom traje godinu dana i odvija se u školskoj godini pred polazak u prvi razred. U privatnom predškolskom vaspitači rade sa decom, tako što ih kroz odabrani pripremni predškolski program polako uvode u sve što ih očekuje kad pođu u školu. U privatnom predškolskom deca kao i usvim drugim akreditovanim predškolskim ustanovama uče grafomotoriku, pripremu za pisanje i uče kako izgledaju slova azbuke. Deca u privatnom predškolskom ne uče da pišu i čitaju pošto se to po plnu uči u prvom razredu. Međutim, krou grafomotiriku, deca uvežbavaju fine pokrete šake i prstiju ispisujući u sveskama različite oblike, vodeći računa da zadati oblik što bolje ponove, ne prelazeći linije. Tako dete u privatnom predškolskom uvežbava svoju ruku za kasnije kad će u školi umesto oblika pisati slova i brojeve. Deca u privatnom predškolskom dobijaju i domaće zadatke. Naravno, to su kratki izabavni zadaci, a cilj ovih zadataka je da dete pre svega usvoji pojam domaćeg zadatka, da nauči šta znači ispunjavati obaveze i da uči da stiče odgovornost prema učenju. Domaći zadaci za predškolce mogu biti na primer da oboje neku stranicu u knjizi, ili da zalepe sličice koje prate priču koju su tog dana učili. U privatnom predškolskom deca uče kako slova azbuke izgledaju, ali još nisu u obavezi da nauče da ih pišu. Deca u privatnom predškolskom takođe uče i brojeve do 10, dane u nedelji, mesece u godini, uče da opisuju svet oko sebe u meri primerenoj njihovom uzrastu i vežbaju usmeno izražavanje kroz pričanje priča i prepričavanje tekstova tekstova koje im čitaju vaspitači. Roditelji, ne bojte se, u privatnom predškolskom deca ne uče non-stop! Deca se u privatnom pretškolskom mnogo druže i igraju sa vaspitačima i samostalno. Ali i učenje u predškolskom oni doživljavaju kao igru. Odaberite najbolju privatnu predškolsku ustanovu za Vaše dete jer će tu dete kroz igru i učenje stvoriti pozitivan stav prema školi i jedva će čekati da postane đak prvak.Pripremni predškolski program usmerava, podstiče razvoj deteta i omogućava lakši i uspešniji početak škole. Pravo deteta je da pohađa pripremni predškolski program, a dužnost i zakonska obaveza roditelja je da dete upiše na vreme i da mu omogući da redovno pohađa program. Za vaše dete je važno da u godini pred polazak u osnovnu školu pođe na vreme, od 1. septembra, u obavezan pripremni predškolski program i da ga pohađa redovno. Da li će to biti državna ustanova ili privatna, na Vama je da donesete odluku. Privatni predškolski program ima dosta prednosti, ali jedna od najvžnijih je upravo rad u malim grupama. Kada vaspitačica ima mali broj predškolaca u grupi, ima dovoljno vremena da svakome posveti pažnju, dovoljno se posveti svakom detetu i pravilno usmeri na propuste i potrebe budućeg đaka prvaka.
Back to Top