Privatno predškolsko Beograd

Registruj se
Prijavi se
Privatno predškolsko Beograd
Privatno predškolsko u Beogradu nudi Vam pripremni predškolski program.
Ovo je važno za roditelje, pošto je obavezno da dete pohađa ovaj program pre polaska u prvi razred.
Bez obzira da li je vaše dete prethodno išlo u vrtić ili ne, treba da izaberete gde će pohađati predškolsko.
Privatne predškolske ustanove su akreditovane institucije koje nude kvalitetan program pripreme predškolaca.
Ako imate dete ovog uzrasta onda je stranica privatno pretškolsko Beograd napravljena za Vas, da Vam pomogne da pronađete odgovarajuću ustanovu za Vaše dete.
Veoma je bitno kako će se dete pripremiti za polazak u prvi razred.
U predškolskom deca pored navikavanja na domaće zadatke i postepenog upoznavanja sa atmosferom na času, uče i grafomotoriku kao osnovu za učenje pisanja u školi.
Time deca stiču bolju koordinaciju pokreta koja je veoma važna za pisanje.
decija-kuca-ljubav-vera-i-nada-privatno-predskolsko
PRIVATNO PREDŠKOLSKO - DEČIJA KUĆA LJUBAV, VERA I NADA Dečija kuća Ljubav, Vera i Nada je mesto gde ćemo o Vašoj deci brinuti na visokokvalitetan način.
Rad sa decom sporovodimo po Montesori metodama.
Dete posmatramo kao aktivno biće nastojeći da razvijemo kod njega socijalnu i emotivnu inteligenciju.
vrtic-mali-carobnjak-privatno-predskolsko

Vrtić Mali Čarobnjak

Beograd, Višnjička banja, Romena Rolana 20 060 7101105
cena: 28.000 din
PRIVATNO PREDŠKOLSKO - VRTIĆ MALI ČAROBNJAK Zdravo okruženje za učenje i razvoj mališana.
PRIVATNO PREDŠKOLSKO U BEOGRADU.
PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM U BEOGRADU.
Akreditovana privatna predškolska ustanova MALA FABRIKA MAŠTE vrši upis dece od jaslenog uzrasta do polaska u školu uz SUBVENCIJE skupštine grada Beograda.
Kroz realizaciju plana i programa rada u predškolskoj ustanovi sa decom, sačinjenog od strane pedagoga-stručnog saradnika, vaspitači se trude da svakodnevnim aktivnostima stvore pozitivnu atmosferu unutar grupe, da sadržaje i ciljeve prilagode grupi, da neguju individualne potrebe i karakteristike svakog deteta, uočavajući njegova interesovanja, sklonosti ka određenim vaspitno-obrazovnim sadržajima.
U tome im u velikoj meri pomažu stručni saradnici koji svakodnevno sa decom u predškolskoj ustanovi neguju ljubav ka muzici, slikarstvu, pokretu, jezicima, sportu, a svoja mišljenja o učešću dece i eventualnim sklonostima predočavaju roditeljima i upućuju ih na razmišljanje o mogućnostima daljeg negovanja određenog umetničkog pravca kod dece.

Vrtić Naš Vrtić

Beograd, Autokomanda, Rajka Mitića 14 063 586119
cena: 300 €
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD.
PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM.
Predškolske ustanove Naš vrtić je verifikovan od strane Ministarstva prosvete,nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i delatnost će se obavljati po Zakonu o predškolskom obrazovanju i vaspitanju.
PRIVATNO PREDŠKOLSKO U BEOGRADU.
Predškolska grupa u u Čarobnoj kućici su za decu od 2,5 godina do 5,5 godina.
Pripremni predškolski program.
Negovanje kulture govora ( bogaćenje dečjeg rečnika i negovanje gramatički pravilnog govora, verbalno izražavanje i komunikaciju, monološki govor i pričanje,.
Upoznavanje sa dečjom književnošću, pripremu za početno čitanje i pisanje ).
Razvoj matematičkih pojmova ( položaji, kretanje kroz prostor, poredjenje i procenjivanje, oblasti, linije, tačke, obrazovanje skupova, brojanje i skupovi, vremensko saznanje ).
Likovno vaspitanje ( crtanje, slikanje, estetski doživljaj i procenjivanje ).
Muzičko vaspitanje ( slušanje muzike, pevanje, sviranje, plesne aktivnosti ).
Fizičko vaspitanje ( fizički razvoj, razvoj opažanja, jačanje zdravlja i održavanje higijene ).
Upoznavanje prirodne i društvene sredine ( živi svet, svet životinja, biljni svet, čovek kao pripadnik živog sveta, čovek kao društveno biće, rad ljudi, materijalni svet, saobraćajno vaspitanje ).
predskolska-ustanova-moj-montessori-privatno-predskolsko
PRIVATNO PREDŠKOLSKO - MOJ MONTESSORI Dete će spremno dočekati polazak u školu, obogaćen znanjem i iskustvom.
PRIVATNO PREDŠKOLSKO - VRTIĆ KOLOSEUM Realizacija programa rada zamišljena je kao kontinuiran proces posmatranja i praćenja dece, planiranja, beleženja, periodičnog ocenjivanja efikasnosti, uticaja i održivosti postavljenih ciljeva, uz stalnu analizu od strane vaspitača.
vrtic-avantura-privatno-predskolsko
PRIVATNO PREDŠKOLSKO - VRTIĆ AVANTURA AKCIJA--Svako ko se upiše u septembru u našu novu Avanturu u Admirala Geprata 10, ostvaruje 20% popust tokom cele godine.
PRIVATNO PREDŠKOLSKO DEČIJA PALATA Predškolska ustanova „Dečija palata“ verifikovana je od strane Ministarstva prosvete Republike Srbije.
Radimo po savremenim i akreditovanim vaspitno – obrazovnim programima Ministarstva prosvete, nauke i tehnoloskog razvoja.
U rad se implementiraju znanja stečena u okviru akreditovanih seminara, edukacija… Kroz aktivnosti sprovode se osnove Montesori metode, NTC sistema rada sa decom, koji podže nivo intelektualne sposobnosti dece, podstiče razvoj darovitosti, kao i za sprečavanje poremećaj pažnje i koncentracije.
Naši zaposleni konstantno rade na svom usavršavanju kako bi, na što kvalitetniji način, deci pružili ono što im je potrebno da se spreme za odrastanje. Svaka didaktička oblast je na svakom času jezika sve dublja, više puta ponavljana i podeljena je putem pitanja i odgovora (gde se odvija spontani dijalog vaspitača i dece) i pokretnih aktivnosti igre, pesmica, recitacija, glume, brojalica… (gde se razvija struktura vokabulara prilagođenog uzrastu)
vrtic-cvetic-srecko-privatno-predskolsko
PRIVATNO PREDŠKOLSKO - VRTIĆ CVETIĆ SREĆKO Organizujemo celodnevni boravak dece, sprovodimo kvalitetne programe i aktivnosti za buduće školarce.
pu-vrticiada-privatno-predskolsko
PRIVATNO PREDŠKOLSKO - PU VRTIĆIADA VrtićAda je podsticajno mesto za razvoj deteta.

Privatni vrtić Kuća Mašte

Beograd, Bežanijska Kosa, Generala Mihajla Nedeljkovića 153 011 3177499
cena: 200 €
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD PRIVATNI VRTIĆ KUĆA MAŠTE Predškolska Ustanova Kuća Mašte je od 2010.godine verifikovana ustanova od strane Ministarstva prosvete za sprovođenje pripremnog predškolskog programa, koji je deo devetogodišnjeg obaveznog vaspitanja i obrazovanja dece u Republici Srbiji.
Pripremanje dece za polazak u školu predstavlja neposredni cilj Pripremnog Predškolskog Programa i ostvaruje se kroz godišnji plan i program ustanove.
Trajanje programa predškolske pripreme propisano Planom rada ustanove je 9 meseci, od 1 oktobra do 30.
juna tekuće školske godine u periodu od 4 sata dnevno.
vrtic-sreckolino-privatno-predskolsko
PRIPREMNI PROGRAM ZA PREDŠKOLCE U BEOGRADU.
PRIVATNO PREDŠKOLSKO U BEOGRADU.
U godini pred polazak u školu u skladu sa Zakonom o osnovama sistema vaspitanja i obrazovanja sprovodimo obavezan Pripremni predškolski program, u trajanju od 9 meseci.
Program vaspitno-obrazovnog rada sa predškolskom decom koncipiran je tako da kontinuirano i sistematski priprema dete za polazak u školu doprinoseći celovitom razvoju deteta.
Celoviti razvoj postižemo kreiranjem uslova i podsticaja koji detetu omogućavaju da razvije sve svoje potencijale i svojstva ličnosti, da proširuje iskustva i izgrađuje saznanja o sebi, drugim ljudima i svetu koji ga okružuje.
Osposobljavanje deteta za školu vrši se sistematski, uz uvažavanje specifičnosti dece sa kojom se radi.
Pripremni predškolski program doprinosi razvoju fizičke zrelosti - spretnost,pokretljivost, socijalne zrelosti - uspostavljanje kvalitetnih vršnjačkih odnosa, emocionalne zrelosti - bogato i raznovrsno doživljavanje stvarnosti, intelektualne zrelosti – sposobnost da se uči i stiču znanja, kao i motivacione zrelosti koja se ogleda u buđenju želje za učenjem i polaskom u školu.
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD.
Pripremni predškolski program za buduće đake prvake koji se realizuje na engleskom jeziku u okviru predškolske ustanove International Preschool Belgrade.
PRIVATNO PREDŠKOLSKO U BEOGRADU. Program je dizajniran tako da pomaže deci da napreduju na osnovu svog predhodnog iskustva i znanja, da razmišljaju konceptualno, da steknu potrebne veštine i formiraju pozitivan stav prema znanju, paralelno razvijajući sopstvene ciljeve za permanentno učenje.
Takođe, kreiran je kao temelj kontinuuma učenja od predškolskog perioda do kraja osnovnog obaveznog školovanja.
Studio za decu Zmaj, jednu od najstarijih privatnih ustanova u Beogradu osnovala je Dušanka Tasić 1994.godine.
Kroz Zmaj je prošlo više od 600 dece.
Njihov kasniji izuzetno dobar rejting u školama, prepoznavanje dece koja dolaze iz Zmaja po ophođenju, usvojenim znanjima i umećima, veliki broj preporuka koje svedoče o izuzetnom zadovoljstvu ne samo naše dece već i roditelja, ali i ovako dug staž poslovanja – osnovni su pokazatelji uspešnog rada.
Akreditovana smo predškolska ustanova od 2008.godine i na dobro glasu zbog kvalitetnog pripremnog predškolskog programa.
Sa decom neposredno i svakodnevno radi stručni tim koji čine vaspitači, logopedi, medicinske sestre, pedagozi i niz stručnih saradnika.
PRIVATNO PREDŠKOLSKO - VRTIĆ MALA OAZA Naša predškolska ustanova Mala oaza je prostrana toliko da u njoj svako dete ima dovoljno mesta da sa svojim društvom stvori sopstvenu malu oazu.
Nalazimo se u starom jezgru Zemuna, u zgradi namenski izgrađenoj da zadovolji sve uslove i standarde za rad predškolske ustanove u 21.
veku.
U ovih novih 1.400 kvadrata stalo je sve do čega nam je stalo u radu sa decom.
privatni-vrtic-kreativna-kockica-privatno-predskolsko
PRIVATNO PREDŠKOLSKO KREATIVNA KOCKICA Pripremni predškolski program je deo obaveznog programa vaspitanja i obrazovanja i ostvaruje se u skladu sa Osnovama programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja, godinu dana pred polazak deteta u školu.
Ovaj program doprinosi fizičkoj, socijalnoj, emocionalnoj i intelektualnoj gotovosti i motivaciji deteta za polazak u školu.
Jedan od važnih segmenata pripremnog predškolskog programa jeste i upoznavanje sa školom kao institucijom, tako da ćemo za naše predškolce organizovati obilazak osnovnih škola u okruženju.
Deca će imati priliku da se druže sa đacima prvacima,da upoznaju učitelje, razmenjuju utiske i na taj način će steći neophodna iskustva i saznanja o školi.
Cilj nam je da naši predškolci edukativno pripremljeni krenu u školu, da lako private školske obaveze i da se uspešno uklope u novu sredinu.
predskolska-ustanova-tresnjober-privatno-predskolsko
PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM U PRIVATNOJ PREDŠKOLSKOJ USTANOVI U BEOGRADU.
Pripremni predškolski program.
Program koji je most od deteta bez obaveza, do deteta sa obavezama koje diktira školovanje.
To činimo na suptilan način, stimulisanjem intelektualnog, emocionalnog i socijalnog razvoja.
Priprema deteta za školu podrazumeva opšti nivo sticanja predznanja, normativa ponašanja i odgovornosti.
Podstiče se samostalnost, socijalizacija, sticanje radnih navika koje podrazumevaju istrajnost, odgovornost, posvećenost i kreativnost.
Pripremni predškolski program se ostvaruje kroz programiranje, monitoring i evaluaciju.
predskolska-ustanova-vrtic-i-jasle-cudesno-carstvo-privatno-predskolsko
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD.
Predškolske pripreme vodi diplomirani vaspitač u saradnji sa „Kreativnim centrom“ kao i korišćenje njihovog celokupnog programa za rad predškolskog uzrasta.
Program vaspitno-obrazovanog rada sa predškolskom decom koncipiran je tako da kontinuirano i sistematski priprema dete za polazak u školu doprinoseći celovito razvoju deteta.
privatni-vrtic-veselo-dvoristance-privatno-predskolsko
PRIVATNO PREDŠKOLSKO VESELO DVORIŠTANCE.
PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM ZA BUDUĆE OSNOVCE.
Radno vreme predškolskog je od 7 do 18 časova. Za upis u našu ustanovu sada možete koristiti subvencije Grada Beograda.
Program rada se ostvaruje kroz: poludnevni (4 sata) i celodnevni boravak dece u predškolskoj ustanovi.
Deci u predškolskoj ustanovi Veselo dvorištance omogućavamo: spontanost, mogućnost da biraju i odlučuju, da budu svesni sebe i svojih potreba i da budu samouvereni i odlučni.
Želimo da dete prepozna svoje potrebe i lične vrednosti kroz različite aktivnosti i našu otvorenost za dečje sugestije i pitanja, i našu zainteresovansot i poštovanje za ono što iskazuju i rade.
Cilj nam je da podstaknemo: intelektualni, emotivni, socijalni i motorni i fizički razvoj deteta.
Vaspitno-obrazovni proces je ukupan proces življenja dece i odraslih, izraz njihovih potreba i očekivanja.
To je kontinuirani rad i povezan proces u kome su svi učesnici važni.
vrtic-pametnica-privatno-predskolsko
PRIVATNO PREDŠKOLSKO U BEOGRADU.
PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM.
Privatna predškolska ustanova Pametnica na više lokacija u Beogradu: Banovo brdo, Vidikovac, Velika Moštanica.
Radno vreme: Od 07:00 do 18 : 00 h.
Programi u predškolskom su: Kreativni, sveobuhvatni, odmereni prema mogućnostima i potrebama dece usmereni ka kompletnom razvoju, programi koji su filigranski spoj tradicije i savremenog jer tradicija se uči, neguje i voli od malih nogu.
PRIVATNO PREDŠKOLSKO PLAVI ČUPERAK Predškolski program sprovodimo prema programu odobrenom od strane Ministarstva prosvete.
vrtic-na-engleskom-step-by-step-privatno-predskolsko
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD.
PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM.
U vrtiću Step by Step se odvija Pripremni predškolski program, koji je obavezan za upis u osnovnu školu.
Počinje u septembru i završava se u junu i neophodno je da ga deca pohađaju od početka do kraja.
Pripremni predškolski program koji se kod nas odvija, pomaže dečiji socijalni, emocionalni i kognitivni razvoj za lakšu tranziciju u prvi razred osnovne škole.
Deca se motivišu da dostignu svoj pun potencijal u okruženju koje je bezbedno, ohrabrujuće i koje im pruža punu podršku u svemu što rade.
Deca lakše dolaze do uspeha u školi, uz pomoć ohrabrivanja da budu lideri, oni koji žele da saznaju više i ne boje se izazova.
Step by Step pristup zasniva se na aktivnom učenju koje je fokusirano na individualne mogućnosti, zanimanja i način učenja svakog deteta.
Naš program spaja teoriju i praksu na način koji je blizak detetu.
Deca uče u okruženju koje je puno podrške, strpljenja i topline i inspiriše ih da budu radoznali i da istražuju.
Nasi vaspitači organizuju aktivnosti prema individualnim potrebama i načinu učenja svakog deteta, zbog čega insistiramo na radu u malim grupama.
Svrha nas kao vaspitača i učitelja jeste da učenje pretvorimo u igru i istraživanje – da upućujemo i podržavamo decu u njihovom socijalnom, emotivnom, fizičkom i kreativnom razvoju.
Naša želja i motivacija je da su svi naši roditelji/staratelji ne samo sigurni u negu koju pružamo njihovom detetu, već i ponosni da su deo zajednice gde su deca i porodica na prvom mestu.

Vrtić Magnolija

Beograd, Vračar, Radoslava Grujića 7 011 2456479
cena: 36.000din
PRIVATNO PREDŠKOLSKO NA VRAČARU.
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD.
Vrtić Magnolija je privatna predškolska ustanova vertifikovana od strane Ministarstva prosvete, usmerena ka pružanju nege i podršci pri obrazovanju i vaspitanju dece od jaslica do predškolskog uzrasta.
PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM NA VRAČARU U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI MAGNOLIJA.
vrtic-loptica-privatno-predskolsko
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD.
Priprema za školu.
unapređivanje zdravlja i omogućavanje pravilnog rasta i razvoja, putem slobodne aktivnosti, razvijanje želje i interesovanja za muzičke aktivnosti, rad na razvoju početnih matematičkih pojmova, razvoj i unapređivanje govora, usvajanje osnovnih pojmova engleskog jezika kroz ritam, rimu i sluh, vaspitno- obrazovni rad uz nadzor pedagoga, dva puta godišnje rekreativne nastave, dva puta godišnje dramsko-muzičke predstave malih glumaca, jednom mesečno pozorištance u našem vrtiću
vrtic-loly-privatno-predskolsko

Vrtić Loly

Beograd, Bežanijska Kosa, Bežanijskih Ilegalaca 38 061 2400780
cena: 250 €
PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM.
PRIVATNO PREDŠKOLSKO NA BEŽANIJSKOJ KOSI.
Najznačajniji period za razvoj svih potencijala deteta je predškolski period.
Učenje u predškolskom uzrastu treba biti spontano i nenametljivo.
Potrebno je permanentno osluškivati i shvatati šta je to što dete želi da nauči i slediti njegova interesovanja.
Dete treba tretirati kao celovitu ličnost sa sopstvenim sklonostima, afinitetima, sposobnostima, motivacijom i potrebama.
Koherentni razvojni program koji se odnosi na učenje u svim razvojnim oblastima (motoričkoj, socijalnoj, emocionalnoj, govornoj, intelektualnoj) efikasniji je kada odgovara dečijim interesovanjima, idejama, predznanjima i kada podstiče razvoj pozitivnog samoidentiteta.
vrtic-pegaz-privatno-predskolsko

Vrtić Pegaz

Beograd, Mirijevo, Pere Veljkovića 4 011 3424227
cena: 28.500din
PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM Planom i programom predviđeni su brojni metodički sadržaji primereni savremenim potrebama dece predškolskog uzrasta.
To znači da se kroz rad insistira na: zadovoljavanju dečijih primarnih ( bioloških potreba) ; uspostavljanju osećanja sigurnosti i prihvaćenosti kod deteta ; razvijanju pozitivne slike o sebi i svojim mogućnostima ; osposobljavanju deteta da posmatra, analizira, upoređuje ; razvijanju pažnje i koncentracije ; razvijanje sitne motorike ; uspostavljanju odgovarajaćih radnih navika ; osposobljavanju deteta za prihvatanje budićih obaveza ; otvorenosti za prihvatanje informacija I podsticanju radoznalosti ; Program pripreme dece za školu podrazumeva opštu i posebnu pripremu.
Opšta priprema se odnosi na podsticanje razvijanja intelektualne, socioemocionalne i fizičke zrelosti deteta.
Posebna priprema podrazumeva: podsticanje razvoja govora i komunikacije (bogaćenje dečijeg rečnika, verbalno i neverbalno izražavanje, govorne igre, upoznavanje sa dečijom kniževnošću...) ; pripremu za početno čitanje i pisanje ; razvoj matematičkih pojmova (poređenje, procenjivanje, skupovi, relacije...) ; upoznavanje prirodne i društvene sredine (svet životinja, biljaka, čovek kao pripadnik živog sveta, čovek kao društveno biće, zaštita čovekove okoline) ; fizičko vaspitanje (fizički razvoj, jačanje zdravlja, održavanje higijene...) ; likovno vaspitanje ( crtanje, slikanje, estetsko procenivanje i doživljavanje, vajanje...) ; muzičko vaspitanje ( slušanje muzike, plesne aktivnosti, ritmičke igre, pevanje … ) ;
privatni-vrtic-zasto-zato-privatno-predskolsko
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD.
Interaktivni način razvijanja programa, Individualizacija rada sa decom, Učenje kao konstrukcija znanja, Samostalnost i autonomija deteta kao centralne vrednosti, Kreativnost kao iznalaženje i produkcija novog i neobičnog u bilo kom domenu stvaranja, Unutrašnja motivacija kao osnov učenja na ranim uzrastima, Vaspitač kao kreator programa, Intenzivna saradnja sa okruženjem, Timski rad svih učesnika vaspitno-obrazovnog procesa
vrtic-i-jasle-cvetic-privatno-predskolsko

Vrtić i jasle Cvetić

Beograd, Kaluđerica, Smederevski put 20n 069 707301
cena: 28.000 din
PRIVATNO PRDŠKOLSKO VRTIĆ CVETIĆ Pripremite svoje dete za predstojeću školsku godinu na pravi i bezbolan način.
vrtic-carobni-svet-plus-privatno-predskolsko
PREDŠKOLSKA USTANOVA U BEOGRADU ČAROBNI SVET PLUS.
Upis dece u privatnu predškolsku ustanovu Čarobni svet plus moguć je i uz korišćenje subvencija grada Beograda.
vrtic-detlic-privatno-predskolsko

Vrtić Detlić

Beograd, Zemun, Dobanovački put 34 064 8057462
cena: 27.952 din
PRIVATNO PREDŠKOLSKO - VRTIĆ DETLIĆ Usvajanjem novih saznanja iz mnogih oblasti, deca će biti spremna za polazak u školu.
PRIVATNO PREDŠKOLSKO - VRTIĆ SREĆICA Vrtić Srećica će pripremiti mališane za polazak u školu.
privatni-vrtic-izvrnuta-torta-privatno-predskolsko
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD.
Celodnevni ili poludnevni boravak (predškolska grupa) Sve aktivnosti u našem vrtiću, unapred su predviđene utvrđenim dnevnim, nedeljnim, mesečnim i godišnjim planom i prograom rada Kreativne radionice: muzičko, likovno, lep govor i ponašanje, svet oko nas, matematika Redovne sportske aktivnosti 4 obroka: doručak, voćna užina, ručak, popodnevna užina (broj obroka varira u zavisnosti od dužine boravka deteta, celodnevni ili poludnevni boravak).
privatni-vrtic-carobno-carstvo-privatno-predskolsko-924792
PRIVATNO PREDŠKOLSKO U BEOGRADU.
PRIVATNO PREDŠKOLSKO NA BEŽANIJSKOJ KOSI.
Pripremni predškolski program u vrtiću Čarobno carstvo.
privatni-vrtic-vivak-privatno-predskolsko

Privatni vrtić Vivak

Beograd, Voždovac, Milovana Marinkovića 14 064 1872404
cena: 250 €
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD VRTIĆ VIVAK Verifikovana predškolska ustanova Privatni Vrtić Vivak je počeo sa radom 01.12.2002.
u ulici Kneza Miloša.
U želji da našoj deci pružimo što bolje uslove za odrastanje i što veće mogućnosti za sticanje novih iskustava, vrtić smo 01.09.2006.
preselili u komfornu i osvetljenu kuću od 300 m2 koja se nalazi u najlepšem delu Voždovca.
Od januara 2007.godine, počeli smo sa pripremanjem obroka u vrtiću.
Kako bi deca što lakše naučila i prihvatila pravila zdrave ishrane, pustili smo ih da učestvuju u pripremanju pojedinih obroka i tako ih približili zdravoj kuhinji.
Sve naše aktivnosti u toku dana, roditelji mogu da prate preko video nadzora u našem vrtiću, a jednom mesečno dobijaju CD sa fotografijama dogadjanja, radionica i drugih raznih aktivnosti koja se dešavaju u vrtiću.
U privatnom vrtići Vivak se trudimo da zadovoljimo razvojne potrebe svakog deteta - bez obzira na njegov uzrast, poštujemo prava deteta, negujemo i podstičemo dečiju samostalnost, maštu i kreativnost.
Ličnim zalaganjem u realizaciji vaspitno - obrazovnog programa, svojim idejama i predlozima, u mnogome nam pomažu i sami roditelji.
Svojim sugestijama u vezi sa raznim aktivnostima, roditelji direktno utiču na realizaciju naših aktivnosti u vrtiću i rad sa decom.
predskolska-ustanova-abc-junior-privatno-predskolsko
PRIVATNO PREDŠKOLSKO U BEOGRADU.
PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM.
U okviru obaveznog predškolskog programa, deca koja pohađaju našu Ustanovu od svoje treće godine, prolaze kroz sistematizovan program koji se planski i kontinuirano nadograđuje.
Deca koja se naknadno upišu, po potrebi, prolaze i kroz jednomesečni individualni rad sa vaspitačem u cilju postizanja potrebnog nivoa znanja i usklađivanja sa grupom u kojoj borave.
Predškolski program, kao svoju osnovnu specifičnost sadrži interensantan način opismenjavanja putem sistema „Zemlja slova”.
Ovaj sistem je projekat nastao udruženošću ideja savremenih evropskih obrazovnih kuća, prilagođen našoj deci i uslovima rada.
Program razvoja početnih matematičkih pojmova, takođe baziran na evropskim programima, kreiran je uz izbor Oxford- ove i Cambrudge-ove literature za decu.
Teme koje imaju za cilj obogaćivanje dečjeg opšteg znanja (oblast svet oko nas) prate interesovanja i potrebe savremenog deteta i, uz obavezni deo, sadrže i niz novina i interesantnosti koje nam donosi savremeno doba.
Engleski jezik se na ovom uzrastu uči kroz teme koje prate tekuće, kroz dramske radionice, časove muzike, kulinarske radionice, fizičko i dr Predšlolski programi su usklađeni sa MENSINIM, a dostupni prosečnom detetu.
Svi programi su verifikovani od strane Ministarstva prosvete i sporta.
Velika se pažnja posvećuje individualnom radu, što omogućuje rad u malim, uzrasno čistim grupama.
Pripremni predškolski program sprovode vaspitači sa licencom i saradnici za engleski jezik, ples i sportske aktivnosti.
Obrazovni deo se održava u prepodnevnim satima, kada je dečja paznja na najvišem nivou, dok je popodne predviđeno za umetničke aktivnosti.
Svakodnevno se održavaju po tri aktivnosti čije vreme nije ograničeno, dok je vreme između ovih aktivnosti ispunjeno slobodnom igrom, obrocima i boravkom na svežem vazduhu.
Sa ponosom možemo da napomenemo da smo, za proteklih devet generacija koje smo izveli na školski put, dobijali povratne informacije od škola o izuzetnim uspesima kroz kasnije školovanje.
deciji-vrtic-pcelice-privatno-predskolsko

Dečiji vrtić Pčelice

Novi Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 48a 011 3112611
cena: Pozvati
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD.
PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM.
Predškolska ustanova Pćelice je opremljena namenski u skladu sa karakteristikama i potrebama dece predškolskog uzrasta.
Pri opremanju prostora poštovan je princip uzrasnog standarda u opremanju, ali i estetski princip u cilju višestruke stimulacije razvojnih potencijala.
Vaspitno-obrazovni proces se ne odvija samo unutar vrtića, već se deca odvode i u kulturne, sportske, proizvodne ustanove da uživo vide kako se dela i stvara.
Pored predškolskog programa vaspitno-obrazovnog rada vrtića verifikovanog od strane Ministarstva prosvete koji svakodnevno realizuju vaspitači, postoje i dodatni programi.
OSTVARIVANJE PRAVA NA SUBVENCIJE.
Pravo na subvenciju u Privatnoj predškolskoj ustanovi "Dečiji vrtić Pčelice" mogu da ostvare roditelji čije je dete odbijeno na konkursu za državni vrtić.
Subvencija se isplaćuje iz budžeta grada Beograda na lični račun roditelja.
vrtic-rsd-bajka-privatno-predskolsko

Vrtić RSD Bajka

Novi Beograd, Đorđa Stanojevića 14 011 2271029
cena: 230 €
PRIVATNO PREDŠKOLSKO U BEOGRADU.
PREDŠKOLSKI PROGRAM.
Pripremni predškolski program je deo obaveznog programa vaspitanja i obrazovanja i ostvaruje se u okviru Osnova programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja godinu dana pred polazak u školu. Cilj vaspitno-obrazovnog rada u okviru pripremnog predškolskog programa je da doprinese: celovitom razvoju deteta, razvoju sposobnosti, proširenju iskustva, bogaćenju saznanja o sebi, drugima i svetu oko sebe. Pripremni predškolski program doprinosi fizičkoj, socijalnoj, emocionalnoj i intelektualnoj gotovosti i motivaciji deteta za polazak u školu. Zadaci vaspitno-obrazovnog rada su: razvoj samostalnosti, fizički razvoj, socio-emocionalni razvoj, saznajni razvoj, negovanje radoznalosti, podsticanje kreativnosti i uvažavanje individualnosti, razvoj samopouzdanja. U ostvarivanju pripremnog predškolskog programa akcenat se stavlja na kvalitet rada sa decom sa ciljem da se kod dece podstakne zainteresovanost, radost i spremnost na nove izazove, iskustva i znanja.
Oblasti putem kojih se ostvaruje pripremno predškolski program su: Razvoj matemačkih pojmova (prostorna i vremenska orijentacija, poređenje i procenjivanje, geometrijski oblici i tela, linije, skupovi).
Razvoj govora ( bogaćenje dečijeg rečnika i negovanje gramatički pravilnog govora, verbalno i neverbalno izražavanje, komunikacija, govorno stvaralaštvo).
Početno opismenjavanje (elementarno čitanje i elementarno pisanje).
Upoznavanje prirodne i društvene sredine (živa i neživa priroda,čovek kao društveno biće, rad ljudi, zaštita životne sredine, saobraćajno vaspitanje).
Muzičko vaspitanje (slušanje muzike i pokret uz muziku, pevanje, sviranje).
Likovno vaspitanje (crtanje, slikanje, plastično oblikovanje i estetsko doživljavanje i procenjivanje).
Telesno vaspitanje (fizički razvoj, jačanje zdravlja i održavanje higijene).
privatni-vrtic-vini-pu-privatno-predskolsko
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD VRTIĆ VINI PU Predškolska ustanova sa tradicijom od 15 godina, osnovana novembra 2001 godine. Brinemo o zdravlju dece, u vrtiću deci serviramo zdrave, izbalansirane obroke. Rad iskusnih, stručnih i predanih vaspitača sa decom je ono čime se ponosimo. Dođite da zajedno rastemo, da se družimo, da zajedno učimo i lepo se provodimo. U prijatnom ambijentu naših jaslica, vrtića i predškolskog sprovodimo programe prilagođene uzrastu deteta.
Negujemo drugarstvo, toleranciju, ljubav i razumevanje.
predskolska-ustanova-vrtic-zvoncica-privatno-predskolsko
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD.
PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM.
U susret školi“ (pripremni predškolski program).
Ovaj program treba da sadrži dva teško spojiva kvaliteta.
Prvo on treba da je utemeljen na takvom sistemu koji će voditi dete ka određenom cilju.
Ovaj program je postepen i treba da odgovara emocionalnim interesovanjima deteta osobenostima njihovog mišljenja.
Realizacijom Pripremnog Predškolskog Programa razvija se bogatstvo odnosa i zajedničkih aktivnosti življenja u kojima preovlađuje igra, stvaralačka i praktična aktivnost usmerena na pripremu deteta za polazak u školu.
Polazak u školu je najveći događaj detinjstva.
Rad u školi zahteva ozbiljan napor i zato dete mora biti dovoljno dobro pripremljeno (fizički i psihički).
Dete od malena treba navikavati na rad, strpljenje, pažnju, sigurnost, odgovornost, tačnost.
Sve ove osobine potrebne su kad dete pođe u školu i zato ih treba vežbati, razvijati i negovati.
Zdravlje, duševna ravnoteža, telesna snaga i otpornost organizma prema bolestima sve se stiču u vrtiću i odlučujući su za uspeh deteta u školi. U pripremnoj grupi deci se daju predvežbe za čitanje i pisanje i razvoj matematičkih pojmova.
Ta plansko sticanje znanja i obrazovanja služi škola. Rad se odvija u malim grupama (najviše do 10 dece).
Oblici rada su grupni i frontalni.
Mala škola radi svakodnevno 4 sata.
Sa decom rade stručna lica – vaspitači.
Sa mnoštvom didaktičkog materijala i radnim sveskama uspeh je zagarantovan.
Cena se umanjuje za 80% jer je dotirana od strane Grada Beograda.
deutsche-schule-belgrad-privatno-predskolsko
Privatno predškolsko PREDŠKOLSKI RAZRED.
Predškolski razred namenjen je svoj deci uzrasta od 5 i 6 godina koja u sledećoj školskoj godini žele da pohađaju Nemačku školu Beograd (DSB).
Za decu iz predškolske grupe, čiji maternji jezik nije nemački, organizovano je i jezičko- pripremno odeljenje čije pohađanje predstavlja dalji preduslov za upis u DSB. Priprema predškolskih aktivnosti vrši se na osnovu nastavnog plana za predškolski razred koji je DSB sastavila u skladu sa evropskim standardima.
pu-plavi-zvoncici-medakovic-privatno-predskolsko
PRIVATNO PREDŠKOLSKO - PU PLAVI ZVONČIĆI MEDAKOVIĆ Deca su podeljena po grupama od 1-3 godine i od 3-5 godina, a za decu od 6 godina organizujemo pripremni predškolski program.
Broj dece po grupama je ograničen.
Tim vaspitača i stručnih saradnika čini grupa mladih koji su nedavno izašli iz školskih ili studentskih klupa, kao i stariji kadar koji poseduje kvalitetno višegodišnje iskustvo u radu sa decom uzrasta za jaslice i vrtić.
Njihov entuzijazam, kreativnost, posvećenost i ljubav prema radu sa decom pratiće svako dete u rastu i razvoju.
Želja nam je da pratimo interesovanja dece, da ih uskladimo, osmislimo i realizujemo kroz zanimljiv i dinamičan program.
prima-international-school-belgrade-privatno-predskolsko-850909
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD PRIMA INTERNATIONAL SCHOOL BELGRADE Naša predškolska ustanova svakom detetu poklanja posebnu pažnju, vodeći računa o njegovim individualnim potrebama.
Nastojimo da detetu stvorimo pozitivnu sliku o sebi kako bi stekli neophodno samopouzdanje za njihov dalji životni put.
privatni-vrtic-m&m-elefantino-privatno-predskolsko
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD.
PRIPREMNI PROGRAM ZA POLAZAK U ŠKOLU.
Predškolska grupa u vrtiću M&M Elefantino: Vaspitanje i obrazovanje dece predškolskog uzrasta.
Priprema za polazak u školu.
Engleski svakog dana po dva časa (bilingvalna nastava).
Italijanski (jednom nedeljno).
Studio za pokret i ples (jednom nedeljno).
Radionice (muzička, likovna, dramska, ekologija, psihološko- pedagoška, korektivna gimnastika.
Dodatne aktivnosti: balet, tekvondo, slikarstvo, logopedske radionice.
Dodatna usluga: prevoz dece.
Predškolska ustanova M&M već petnaest godina ulepšava mališanima detinjstvo!
Rasli smo zajedno i sada imamo izgrađeni sopstveni brend- M&M – prepoznatljiv po dečijoj radosti, zabavi, jedinstvenom Froebel sistemu.
obrazovni-sistem-rudjer-boskovic-privatno-predskolsko
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD OBRAZOVNI SISTEM RUDJER BOŠKOVIĆ Od školske 2015/16.godine počela je implementacija IB PYP programa na predškolskom uzrastu i u nižim razredima osnovne škole (od 3 do 11 godina).Program PYP se bavi: - Akademskom, društvenom i emotivnom dobrobiti učenika - Podsticanjem učenika da razviju samostalnost i preuzmu odgovornost za sopstveno sticanje znanja - Podržavanjem napora učenika da razumeju svet oko sebe i nauče kako da u njemu dobro funkcionišu - Pružanjem podrške učenicima prilikom uspostavljanja sopstvenog sistema vrednosti kao osnove na kojoj će se razvijati i negovati njihova otvorenost prema drugim kulturama
privatni-vrtic-puz-privatno-predskolsko

Privatni vrtić Puž

Beograd, Banjica, Bulevar oslobođenja 142 - 144 011 2665461
cena: 25.000din
PRIPREMNI PROGRAM ZA PREDŠKOLCE U BEOGRADU.
Privatna predškolska ustanova Puž osnovana je 1999.godine u Beogradu.
U prijatnom i toplom ambijentu predškolske ustanove "Puž" Vaše dete će kroz igru steći samostalnost i sigurnost: učiće da govori engleski jezik, da pleše, peva, crta, glumi; radiće vežbe za pravilan razvoj i korekciju stopala i kičmenog stuba.
vrtic-nasa-druga-kucica-privatno-predskolsko
PRIVATNO PREDŠKOLSKO NOVI BEOGRAD.
Pripremni Predskolski Program (od 5 ipo god).
Program vaspitno- obrazovnog rada sa predskolskom decom koncipiran je tako da kontinuirano i sistematski priprema dete za polazak u skolu doprinoseci celovitom razvoju deteta.
Planiranje vaspitno- obrazovnog rada u godini pred polazak u skolu odvijace se u skladu sa osnovama programa – pripremnim predskolsim programom.
privatni-vrtic-happy-kids-privatno-predskolsko

Privatni vrtić Happy Kids

Beograd, Palilula, Kopernikova 10 011 2762474
cena: Pozvati
PRIVATNO PREDŠKOLSKO.
Pripremni predškolski program.
vrtic-bejbilend-privatno-predskolsko

Vrtić Bejbilend

Novi Beograd, Jurija Gagarina 120 060 6555667
cena: 220 €
PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM.
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD.
Predškolske grupe u Bejbilendu.
Bejbilend je akreditovana predškolska ustanova od strane Ministarstva prosvete Republike Srbije.
Sprovodimo verifikovan program rada sa predškolskom decom čiji je cilj da adekvatno pripremi decu z apolazak u prvi razred osnovne škole.
vrtic-kutak-privatno-predskolsko
PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM.
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD.
Predškolske grupe u predškolskoj ustanovi Kutak.
KUTAK Vračar je akreditovana predškolska ustanova od strane Ministarstva prosvete i radi po NTC – sistemu (Mensinom programu).
bilingvalni-francuski-vrtic-fantasy-privatno-predskolsko
PRIVATNO PREDŠKOLSKO U BEOGRADU.
PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM U AKREDITOVANOJ PREDŠKOLSKOJ USTANOVI FANTASY.
Priprema deteta za polazak u prvi razred.
Primenjujemo specijalan program francuskog jezika.
Kao deo programa imamo zasebne časove baleta, ritmike, gimnastike i muzičkog.
Verujemo da se dete može uspešno razvijati samo ako su stimulisane sve dimenzije njegove ličnosti.
Stoga pristupamo detetu kroz sve aspekte: fizičke, intelektualne i psihomotoričke.
Dakle, svestrano razvijamo detetove perceptivno-senzorne, lingvističke, intelektualne, emotivne i motoričke sposobnosti.
vrtic-tin-tin-privatno-predskolsko

Vrtić Tin Tin

Novi Beograd, Jurija Gagrina 277 011 6154559
cena: 27.000din
PRIVATNO PREDŠKOLSKO NA NOVOM BEOGRADU.
OBAVEZAN PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM.
Akreditovana privatna predškolska ustanova Tin Tin nalazi se na Novom Beogradu u bloku 45.
vrtic-deciji-svet-privatno-predskolsko

Vrtić Dečiji Svet

Beograd, Voždovac, Braće Jerković 112b 060 6408814
cena: 240 €
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD.
PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM U BEOGRADU.
Deca imaju pravo na subvencije grada Beograda. Privatna predškolska ustanova “Dečiji svet” počela je sa radom davne 2003.godine.
I danas kao i tada, namera naše ustanove je da se uz međusobno dobar kontakt porodice i vrtića, dete razvija u stabilnu individuu, voljenu i podržavanu, sposobnu, komunikativnu, kreativnu i maštovitu.
Grupe su struktuirane po uzrastu.
Grupe broje od 10 do 12 mališana, što doprinosi kvalitetu komunikacije i ukupnog pedagoškog rada.
Naš cilj je da ih pripremimo ne samo za školu, već i za život, da izrastu u kvalitetne ljude, a dugogodišnje iskustvo nam pokazuje da u tome i uspevamo.
vrtic-zemlja-dembelija-privatno-predskolsko

Vrtić Zemlja Dembelija

Beograd, Stari Grad, Strahinjića Bana 33 061 7120158
cena: 28.000din
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD.
PRIVATNO PREDŠKOLSKO U STAROM GRADU.
PRIVATNO PREDŠKOLSKO ZEMLJA DEMBELIJA će biti proširenje topline vašeg doma.
Dobro organizovano i osmišljeno zabavište je inspirativna sredina za učenje, razvoj i napredovanje svakog deteta.
Vešto uklopljena grupa vršnjaka i mudar vaspitač omogućuju detetu da na spontan i prirodan način otkriva i razvija svoje potencijale.
vrtic-maksimove-avanture-privatno-predskolsko

Vrtić Maksimove Avanture

Beograd, Vračar, Vojvode Hrvoja 8 065 9636969
cena: 28.000din
PRIVATNO PREDŠKOLSKO MAKSIMOVE AVANTURE Program prirodne podrške dečijeg razvoja, učenja kroz igru, jačanja individualnih kapaciteta dece.
Zasnovan je na kontaktu i potrebi deteta da komunicira sa drugima.
Ovakav pristup predstavlja osnovu za detetov pravilan rast i razvoj, kako fizički, tako i emocionalni.
privatna-predskolska-ustanova-svitac-privatno-predskolsko
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD PREDŠKOLSKA USTANOVA SVITAC. Vaspitno obrazovni rad se obavlja u skladu i prema uzrastu dece.
Plan i program koji se dobija od ministarstva se ostvaruje na dnevnm, mesečnom i godišnjem nivou. U vrtiću Svitac se svako dete poštuje i uvažava se njegova individualnost i podstiče, jača kreativnost i samopouzdanje.
Komunikacija i socijalizacija je jedna od bitnih stavki razvoja mališana, zato im i pružamo potpunu slobodu u izražavanju u bilo kom segmentu.
vrtic-skazka-privatno-predskolsko

Vrtić Skazka

Beograd, Stari Grad, Miće Popovića 13 011 3391936
cena: 250 €
U jednoj od lepših oaza starog grada nalazi se kuća “Skazka” u kojoj borave deca jaslenog, vrtićkog i predškolskog uzrasta.
Nalazimo se u ulici Miće Popovića 13.
blizu vaznih saobraćajnica, a dovoljno daleko od gradske buke.
srpsko-francuski-vrtic-guliver-privatno-predskolsko
Privatno predškolsko na Banovom brdu. U godini pred polazak u školu razvijamo koncentraciju, pažnju i učenje.
Akcenat dajemo pitanju ne samo „šta deca mogu“, nego „ šta je to što deca treba da rade“ – u ovom uzrastu. Dete, koje je u dovoljnoj meri ovladalo socijalnim veštinama i uspelo da zadovolji svoje potrebe, biće bolje prihvaćeno i dobro će se osecati u grupi.
Zato se radi na jačanju individualnosti, inicijativnosti i kreativnosti.
Pripremamo dete za početno čitanje i pisanje uvodjenjem kompleksnijih intelektualnih igara i aktivnosti. Predškolska ustanova „Guliver“ je akreditovana od strane Ministarstva prosvete Republike Srbije i nakon završenog predškolskog programa, deca dobijaju uverenje sa kojim mogu da se upišu u prvi razred bilo koje osnovne škole.
international-nursery-and-primary-school-privatno-predskolsko
Privatno predškolsko na Senjaku.
Internacionalno predškolsko na engleskom jeziku.
As well as self-initiated and structured play, teachers plan for a host of sensory activities through which children assimilate new experiences and understandings about the exciting and wondrous world around them.
These focused activities are planned and implemented via a variety of sources including the teachers’ own experiences, ideas from colleagues and good practice from practitioners around the world.
INSB also uses the International Preschool Curriculum (IPC).
This provides us with a myriad of structured, purposeful and fun activities formulated around themes such as ‘Fairy Tales’, ‘The Sea’, ‘My Family’ etc.
big-bird-privatno-predskolsko

Big Bird

Beograd, Voždovac, Dukljaninova 1 062 8006011
cena: Pozvati
PRIVATNO PREDŠKOLSKO U BEOGRADU.
vrtic-decija-zemlja-cuda-privatno-predskolsko
PRIVATNI PREDŠKOLSKO U BEOGRADU.
PREDŠKOLSKA USTANOVA DEČIJA ZEMLJA ČUDA nudi Vam privatno predškolsko, odnosno pripremni predškolski program za buduće školarce.
Najbolji razlog zašto da izaberete Dečiju zemlju čuda je jer mi vodimo računa koja su interesovanja i potrebe dece koja borave kod nas.
Pristupamo svakom detetu individualno i sa puno pažnje jer svako od nas je individua za sebe, ima svoj tempo, način i put razvoja.
vrtic-panda-privatno-predskolsko
PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM NA PALILULI.
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD.
PRIVATNO PREDŠKOLSKO PALILULA.
Akreditovana predškolska ustaova Panda sprovodi obavezan pripremni predškolski program za polazak u prvi razred osnovne škole.
Upis dece uz subvencije.
vrtic-pametni-patuljak-privatno-predskolsko

Vrtić Pametni patuljak

Beograd, Filmski grad, Arčibalda Rajsa 16 011 2316452
cena: 28.500 din
PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM.
PRIVATNO PREDŠKOLSKO U BEOGRADU. U našem vrtići za negu, higijenu i vaspitno-obrazovni rad u PREDŠKOLSKOJ GRUPI sa decom uzrasta od 6 do 7 godina vaspitno-obrazovni rad sprovodi diplomirani vaspitač.
NTC sistem učenja.
Nakon prezentacije programa i prvih rezultata, veliki broj država je prihvatio ovaj program i počeo sa primenom istog.
Kolektiv našeg vrtića je prošao seminar i stekao uslov za licencu i od tada je uvrsito ovaj program u svoje redovne aktivnosti za stručno usavršavanje dece.
Program je akreditovan odlukom Zavoda za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja Republike Srbije.
Program podstiče intelektualne sposobnosti, koordinaciju pokreta, razvoj fine i krupne motorike, brzinu logičkog mišljenja i zaključivanja.
Takođe, vaspitači se svakodnevno bave emocionalnom inteligencijom deteta kako bi kontrolisali svoje emocije na zdrav način a koje će kasnije uticati na kvalitet njihovih života mnogo više nego njihov koeficijent inteligencije (IQ).
Primenom programa NTC sistem učenja.
vrtic-dvoristance-privatno-predskolsko

Vrtić Dvorištance

Beograd, Medaković, Cvetanova ćuprija 20v 062 224313
cena: 31.000din
PRIVATNO PREDŠKOLSKO U BEOGRADU.
PROGRAM predškolskog odrastanja koji razvijamo i usavršavamo, više od deset godina,rezultat je psiholoških znanja i iskustava, ali i spremnosti da osluškujemo i ispitujemo potrebe dece i roditelja.
Ovaj program je široko postavljen i obuhvata ovladavanje govorom, opažanjem, pamćenjem, maštom, osećanjima, voljom i drugim aspektima razvoja ličnosti.
STRUČNI TIM : Gordana Srnić, dečiji psiholog i pedagog , autor je programa i metoda rada, neposredni edukator i vođa tima stručnjaka koji čine vaspitači,logoped, saradnik za nauku, muzičko i likovno stvaralaštvo.
Svi zaposleni govore engleski jezik.
internacionalni-vrtic-little-dreams-nursery-privatno-predskolsko
PRIVATNO PREDŠKOLSKO U BEOGRADU.
PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM.
Pripremni program za polazak u osnovnu školu za decu uzrasta od 6 godina.
predskolska-ustanova-nase-cedo-privatno-predskolsko
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD.
Predškolska ustanova Naše čedo pod ovim nazivom radi od 2011 godine, kada smo dobili verifikaciju od Ministarstava Prosvete.
Samom nastanku ustanove predhodio je trogodišnji rad dečijeg studija.
Rad predškolske ustanove je tako koncipiran da se temelji na upoznavanju naše tradicije uz primenu najnovijih metodoloških saznanja iz Evrope.
Uz upoznavanje i poštovanje naše kulture i tradicije decu upoznajemo i sa drugim kulturama i tradicijama verodostojno prenoseći šarolikost ovih dalekih zemalja i krajeva.
Materijale i ideje za domaću tradiciju crpimo iz našeg nasleđa i okoline.
Za strane i daleke krajeve tesno sarađujemo sa ambasadama koje nam uvek rado izađu u susret kako bismo što verodostojnije predstavili kulture ovih krajeva.
Ostali sadržaji se sprovode pod redovnim nadzorom gradskog Sekretarijata za obrazovanje i vaspitanje.
Celine koje obrađujemo su podeljene po mesecima, o čemu roditelji budu obavešteni i informisani pismenim putem.
Na kraju radne godine uvek obrađujemo jednu veću temu iz koje proizađe završna priredba.
Izbor teme uvek zavisi od dečijih interesovanja ili na neki drugi način aktuelne teme.
vrtic-bambi-privatno-predskolsko
PRIVATNO PREDŠKOLSKO U BEOGRADU.
PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM U PRIVATNOJ PREDŠKOLSKOJ USTANOVI.
Predškolska grupa za uzrast od 5 godina pa do polaska u školu, što podrazumeva pripremni preškolski program.
Program rada u predškolskom ostvaruje se i kroz niz kreativnih i edukativnih radionica.
Radno vreme predškolskog je od 7:30 - 17:00 h.
vrtic-macak-garfild-privatno-predskolsko
PRIVATNO PREDŠKOLSKO U BEOGRADU.
PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM U PRIVATNOJ PREDŠKOLSKOJ USTANOVI Mačak Garfild.
Program predškolske ustanove Mačak Garfild verifikovan je od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, i obuhvata zdravstveno preventivni rad i negu dece jaslenog uzrasta, vaspitno obrazovani rad sa decom vrtićkog uzrasta i pripremni predškoslki program koj obučava decu za polazak u školu.
Kreativne radionice - obuhvata razne metode i tehnike likovnog izražavanja gde se pri tome koristi plastelin, glina, testo, vodene bojice, prirodni materijali, kolaž papir.
Deca na taj način iskazuju svoju prirodnu maštovitost kao i svoja osećanja.
Intelektualna radionica u predškolskoj ustanovi - obuhvata upoznavanje dece sa osnovnim pojmovima matematike i osnovnim pojmovima koji nas opkružuju u prirodi.
Učimo decu da znaju šta je veće-manje, razne oblike, veličine, skupove...
Pravimo razne male oglede kako bi im približili pojave koje nas opkružuju u prirodi.
Biološka radionica u predškolskoj ustanovi - pruža mogućnost da u njoj naučimo da raspoznamo drveće i cveće, da u našem biološkom kutku sadimo sadnice luka, krompira, blitve, pasulja.
Učimo decu da imaju zdrav odnos prema prirodi koja nas opkružuje.
Geografska radionica u predškolskoj ustanovi - obuhvata putovanje, uz pomoć mašte, gde jedno mesečno posećujemo jednu stranu zemlju, učimo o njihovoj kulturi i običajima.
Radionica lepog ponašanja u predškolskoj ustanovi - uči nas da usvajamo pravila lepog vaspitanja, da budemo tolerantni, srdačni, da razvijamo lepu komunikaciju sa drugim ljudima i da poštujemo pravila bontona.
Učenje engleskog jezika u predškolskoj ustanovi - osposobljava decu da razumeju usmene poruke na engleskom, da razumeju jednostavne priče, učestvuju individualno ili grupno u usmenoj komunikaciji o svojim potrebama željama i osećanjima.
Učenje francuskog jezika u predškolskoj ustanovi - tu je da da bacimo akcenat na usvajanje osnovnih pojmova francuskog jezika kod dece uz pomoć igara, pokreta, pesme, priče i konverzacije.
Školica folklora u predškolskoj ustanovi - organizovana je kao zabavno-edukaativni centar gde deca razvijaju motoričke i psihofizičke sposobnosti.
Putem igre efikasno se unapređuje preciznost, brzina, pravilno oblikovanje tela, opšta pokretljivost i ravnoteža.
A ujedno razvijamo i negujemo poštovanje prema sopstvenoj tradiciji.
Školica sporta u predškolskoj ustanovi je u saradnji sa Activuty centar gde naši mališani dva puta nedeljno odlaze u fiskulturne sale i uče da razvijaju motoričke sposobnosti, okretnost, ravnotežu, osećaj položaja u prostoru.
Uče se pravilnom držanju tela, hodanju, trčanju a sve to kroz vežbe koje su prilagođene uzrastu deteta.
vrtic-juca-decija-otkrivalica-privatno-predskolsko

Vrtić Juca Dečija otkrivalica

Beograd, Stari Grad, Jelene Ćetković 12 011 3224382
PRIVATNO PREDŠKOLSKO U BEOGRADU.
PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM.
Učitelji prvih razreda beogradskih osnovnih škola kažu da znaju koje dete dolazi iz Predškolske utanve Otkrivalica.
Naša deca su izuzetno socijalno spremna, poseduju puno korisnih informacija, radoznala su i raduju se otkrivanju novog.
Deca iz predškolskog Otkrivalica lako ostvaruju kontakt i sa decom i sa odraslima, pokazuju tolerantnost i lako rešavaju konfliktne situacije.
Ništa nas ne čini više ponosnim!
Smatramo da se naš posao ne završava detetovim polaskom u školu.
Pored dobrog pripremnog predškolskog programa, ostvarili smo veoma dobru saradnju sa psihološko-pedagoškim službama većine osnovnih škola u Beogradu.
Prilikom upisa deteta u školu naš psiholog poseti školu i informiše psihologa škole o svim bitnim stvarima vezanim za dete.
Smatramo da je saradnja predškolske ustanove i škole u interesu deteta.
obdaniste-kaja-i-paja-privatno-predskolsko

Obdanište Kaja i Paja

Beograd, Vračar, Sinđelićeva 22a 060 4446833
PRIVATNO PREDŠKOLSKO U BEOGRADU.
U predškolskoj ustanovi Kaja i Paja sprovodi se pripremni predškolski program.
Pored svakodnevnih aktivnosti velika pažnja usmerena je i radu kroz radionice.
Kreativnost je dar, međutim i veština koja se razvija od prvih dana deteta, samim tim i vežba kao i svaka druga.
Naš cilj je da kroz razne radionice i svakodnevne aktivnosti podstičemo dete da nesputano, slobodno, kroz igru, upoznaje svet oko sebe i u sebi i nauči da samostalno istražuje i eksperimentiše, razvije maštu i kreativnost, originalnost i produktivnost i tako, njihovom primenom rešava probleme. Radionice u PU Kaja i Paja: MUZIČKA, LIKOVNA, DRAMSKA, JEZIČKA - ENGLESKI I FRANCUSKI, PLES I POKRET, SPORTSKA-KOREKTIVNA GIMNASTIKA, VERONAUKA, BONTON, KULTURNO-ISTORIJSKA, PUT OKO SVETA, MATEMATIČKA.
montesori-skolica-pitagora-privatno-predskolsko
PRIVATNO PREDŠKOLSKO U BEOGRADU.
Montesori školica sa tradicijom!
Školica Pitagora postoji već više od 20 godina: jedna je od prvih na našem podneblju koja primenjuje Montesori metodu u radu sa decom predškolskog uzrasta.
Sa decom rade dva diplomirana pedagoga, diplomirani psiholog, asistent i mnogi saradnici koji upotpunjuju program rada i pomažu u tretmanu specificnih problema govora.
Obučeni u Montessori Centre International iz Londona, naši vaspitači primenjuju Montesori metodu koja je zadržala sve glavne principe pedagogije Marije Montesori i prilagodjenu savremenom životu, u cilju realistične pripreme dece za budućnost.
U ovome im pomaže briljantan skup originalnih Montesori didaktičkih materijala.
Deca se u našoj školici brzo adaptiraju zahvaljujući individualnom radu sa svakim detetom, postupnom uvodjenju materijala i viskoobrazovanom kadru.
muzicki-vrtic-raspevana-kuca-privatno-predskolsko
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD.
MUZIČKO ZABAVIŠTE RASPEVANA KUĆA.
Raspevana kuća smeštena je na Novom Beogradu, u mirnom delu bloka 45, nadomak reke Save, u prijatnom ambijentu sa prelepom terasom koja vodi u veliko dvorište.
Svakodnevno u Raspevanoj kući uz muziku, igru i smeh, vaši (naši) mali muzičari će odrastati!
Naš stručni tim koji je sastavljen od vaspitača, muzičkih pedagoga – prof.
muzike, balerina, prof.engleskog kao i brojnih visokoobrazovanih saradnika pomoći će da to sve sprovedemo u dela za naše mališane!
Posebu pažnju posvećujemo svakodnevnoj komunikaciji sa roditeljima o ponašanju deteta, njegovim aktivnostima i ishrani.
vrtic-univerzum-privatno-predskolsko

Vrtić Univerzum

Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 165a 011 2270632
cena: Pozvati
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD.
Poštovani roditelji možemo sa radošću da Vas obavestimo da je od 11.5.2016.god vrtić Univerzum ušao u sitem subvencionisanja grada Beograda.
U predškolskoj ustanovi Univerzum organizovan je pripremni predškolski program.
Univerzum je vrtić koje raste zajedno sa decom, prati njihov razvoj i potrebe, inspiriše, podstiče na istraživanje i komunikaciju.
To je dobro i sigurno mesto gde se poštuju sloboda govora i izbora, otvorenost i jednakost.
Mi, u predškolskoj ustanovi Univerzum verujemo u bezgraničnost dečijih mogućnosti za pravilan i pozitivan rast i razvoj.
Znamo da svako dete ima sposobnost da se oseti srećno i uspešno.
Zato želimo da podelimo naša znanjai prenesemo iskustva, kako bismo pomogli malim ljudima da ostanu srećni.
Naš zadatak je da svakom detetu u predškolskoj ustanovi omogućimo uslove da prepozna sopstvene kapacitete i da u njih veruje; da stvorimo okruženje u kom se dete oseća voljeno i uči da voli, u kome je poštovano i uči da poštuje sebe i druge.
Svakom detetu pristupamo sa pažnjom i uverenjem da je ličnost za sebe, sa jedinstvenim potrebama, sposobnostima i razvojnim karakteristikama.
Verujemo da je svako dete posebno i neponovljivo biće i zato mu pružamo individualno usmeren i ličan pristup.
Želimo da svako dete živi i raste sa uverenjem da je baš takvo kakvo jeste dovoljno dobro i dovoljno vredno da od nas odraslih nasledi "univerzum".
Univerzum nije samo mesto gde se odrasta, uči i sprema za neki budući život, već je i društvo istraživača i pustolova.
Ovde se živi detinjstvo i stiču znanja i sposobnosti koja su deci korisna i vredna, kako danas, tako i za sto godina.
vrtic-mala-visnja-privatno-predskolsko

Vrtić Mala Višnja

Beograd, Višnjička banja, Todora Manojlovića 24 064 3040195
cena: 28.000din
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD.
Upis dece u predškolsko uz pravo na subvenciju grada Beograda.
PREVOZ DECE KUĆA-VRTIĆ-KUĆA.
Bilo da Vam treba samo u jednom ili oba smera, Mala višnja pruža i ovu uslugu.
Cena zavisi od udaljenosti Vašeg doma od vrtića, ali je opet prihvatljiva i dostupna za mnoge.
Dok mi prevozimo Vašu decu sigurno, Vi štedite vreme i svoj auto.
VRTIĆ-PREDŠKOLSKA GRUPA (5,5- 6,5 godina).
Ovo je u našem vrtiću najstarija grupa.
Polako ali sigurno, deca rastu i pripremaju se za ozbiljnije aktivnosti i odgovornosti koje ih očekuju u školi.
Predškolci se kroz određene aktivnosti pripremaju za školu i školske obaveze.
Svakodnevno imaju usmerene i dodatne aktivnosti.
U sklopu dodatnih aktivnosti u predškolkoj grupi imaju engleski jezik, sportsku školicu s plivanjem, individualni rad s logopedom, hor i izborna kreativna veronauka.
Sve te aktivnosti pripremaju ih za polazak u školu i lakše usvajanje novih znanja i veština.
Pored samih aktivnosti, svi predškolsci dobijaju radne listove koji su privlačni i zabavni, a pritom ih podseća na školske knjige i obaveze.
Pored zadataka koje obavljaju u našoj maloj školi, deca ponekad imaju i obavezu da urade domaći kod kuće.
U predškolskoj grupi vaspitač koji radi sa decom ima zadatak da se deca pripreme za školu po pitanju nekoliko stvari: odrađivanja obaveza, kulture ponašanja u učionici, učenje izraza i odlaganja fizioloških potreba dok se čas ne završi i počne “mali odmor”, vreme trajanja aktivnosti se polako produžava kako bi ličilo na školski čas, imaju neke obaveze i kod kuće.
Česti su izleti i noći u vrtiću, dok i za ovu grupu organizuje se zimovanje i letovanje.
S decom u ovoj grupi radi jedan glavni vaspitač.
Pored svakodnevnog boravka na svežem vazduhu, deca iz predškolske grupe idu i u šetnje krajem do obližnjih igrališta.
Organizuju se posete drugim vrtićima, školama, pozorištu, izložbama, a nas posećuju i putujuća pozorištanca.
Svakodnevne aktivnosti odvijaju se u grupnoj sobi, učionici, sali za rekreaciju, dvorištu.
Proširuju svoja znanja i veštine u raznim oblastima: likovnoj, muzičkoj, fizičkoj, razvoju govora, prirodno-matematičkim pojmovima, upoznavanju s okolinom, a imaju i školske predmete: srpski, matematiku, svet oko nas i engleski jezik.
vrtic-ana-privatno-predskolsko

Vrtić Ana

Novi Beograd, Antifašističke borbe 12 011 3114241
cena: Pozvati
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD.
CELOKUPAN PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI ANA.
Akreditovana predškolska ustanova Ana bavi se vaspitanjem i obrazovanjem uzrastne dobi od godinu dana do polaska u školu.
U ovom trenutku u Ani boravi i raste 30-oro dece o kojima brine 10-oro zaposlenih pedijatriskih sestara-vaspitača i strukovnih vaspitača, profesor engleskog i francuskog jezika i dipl.kostimograf-predavač likovne i kreativne radionice.
Pored njih, kao stručni saradnici rade i logoped, psiholog, nutricionista, muzički saradnik, kao i stomatolog i fizijatar.
Sa našom diplomom vaši mališani bez pogovora, a sa puno odgovora na sva pitanja moći će da upišu prvi razred.
Rekreativne nastave organizuju se u zimskom ili prolećnom periodu zavisno od vremenskih prilika, u trajanju od 7 dana: Zlatibor ili Divčibare.
Izleti su jednodnevni ili dvodnevni u zavisnosti od udaljenosti mesta koja posećujemo.
Do sada smo posetili: Viminacijum Golubac, Smederevsku tvrđavu, Avalu, Rezervat Prirode Obedska Bara i splavarili smo Dunavom.
vrtic-adaland-privatno-predskolsko

Vrtić Adaland

Novi Beograd, Đorđa Stanojevića 9g 011 6300824
cena: Pozvati
PRIVATNO PREDŠKOLSKO U BEOGRADU.
Pripremni predškolski program.
Pripremni predškolski program je deo obaveznog devetogodišnjeg vaspitanja i obrazovanja i ostvaruje se u okviru predškolskog vaspitanja i obrazovanja.
Pripremni predškolski program se ostvaruje u skladu sa Opštim osnovama predškolskog obrazovanja i vaspitanja i doprinosi fizičkoj, socijalnoj, emocionalnoj i intelektualnoj spremnosti i motivaciji deteta za polazak u školu.
Ciljevi predškolskog vaspitanja i obrazovanja su: Otkrivanje i upoznavanje samoga sebe, Razvijanje odnose i sticanje iskustva i saznanja o drugim ljudima, Saznavaje okolnog sveta i razvijanje načina delovanja na svet - dete upoznaje i otkriva svojstva i odlike, predmeta i pojava na osnovu sopstvene aktivnosti.
U godini pred polazak u školu zadaci vaspitno obrazovnog rada su: Podsticanje osamostaljivanja deteta, Jačanje socio emocionalne kompetencije, Pružanje podrške saznajnom razvoju, Negovanje radoznalosti, Podsticanje kreativnosti i uvažavanje individualnosti, Pružanje podrške fizičkom razvoju.
deciji-vrtic-beli-zeka-privatno-predskolsko

Dečiji Vrtić Beli Zeka

Beograd, Vračar, Hadži Milentijeva 33 011 3086117
cena: 240 €
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD.
PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM.
Vodeći računa o potrebama dece sredina za učenje u predškolskoj ustanovi Beli Zeka planirana je i priređena tako da podstiče dečju inicijativu, aktivnu manipulaciju sa materijalima i podržava razmenu sa ostalom decom, odraslima i materijalima.
U izboru materijala i opreme, vodi se računa o stepenu dečjeg razvoja i socijalno/kulturnog okruženja.
Prostor predškolske ustanove je podsticajan i usmeren na dete, opremljen materijalima koji podstiču decu da istražuju i ispituju sopstvene mogućnosti i mogućnosti materijala.
Naglasak je stavljen na učenje dece kako nešto da urade a ne na konačni ishod i produkt.
Vaspitači pažljivo posmatraju svako dete kako bi se osiguralo da interakcija sa materijalima bude izazovna i na zadovoljavoljstvo dece.
Razvoj društvenih odnosa i individualnog razvoja odvija se konzistentno unutar podržavajućeg, podsticajnog okruženja u predškolskoj ustanovi.
Radna soba malog deteta ima jasno definisane centre aktivnosti, koji su tako aranžirani da reklamiraju nezavisnost, gaje donošenje odluka i ohrabruju učešće.
vrtic-carobni-kutak-privatno-predskolsko
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD.
PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM.
Akreditovana predškolska ustanova Čarobni Kutak sprovodi pripremni predškolski program za mališane koji pd naredne školske godine treba da krenu u prvi razred osnovne škole.
Radno vreme predškolske ustanove Čarobni kutak je svakog radnog dana od 7 do 17 časova.
vrtic-bubica-privatno-predskolsko

Vrtić Bubica

Beograd, Zvezdara, Mehmeda Sokolovića 18 011 2405266
cena: 28.000 din
PRIVATNA PREDŠKOLSKA USTANOVA.
PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM U BEOGRADU.
Pripremni predškolski program akreditovan od strane Ministarstva prosvete.
Vaspitno–obrazovni rad u predškolskoj ustanovi Bubica vrši se u stimulativnoj i prijatnoj sredini, u dva odvojena prostora povezana unutrašnjim dvorištem, koje je jako prostrano.
Boravak napolju podstiče decu na rekreaciju i omogućava im različite istraživačke i konstruktorske aktivnosti.
Prostorije su svetle, dekorativne, oslikane crtežima bliskim deci i svi zidovi u vrtiću služe kao izložbeni prostor za dečije radove.
Svakodnevna i vrlo produktivna saradnja sa roditeljima, koja se praktikuje u predškolskoj ustanovi Bubica, neophodna je za pravilno vaspitanje i obrazovanje dece, a sve u cilju da se dete oseti voljeno, sposobno i zaštićeno i da se kod njega razviju kreativnost, komunikativnost i samopouzdanje.
vrtic-baby-palace-andjela-privatno-predskolsko
PRIVATNI VRTIĆ U BEOGRADU.
BABY PALACE ANDJELA je vrtić osnovan sad već davne 2003.godine.
Akreditaciju od Ministarstva prosvete dobija medju prvih sedam vrtića u Srbiji takozvanih "sedam veličansvetnih".
Put do postignutog kvaliteta nije bio lak, ali verovali smo u ideju i pravac u kom treba da se razvija Baby Palace Andjela.
Prostor vrtića je stimulativni okvir u kome se sprovode raznovrsni sadržaji.
Baby Palace Andjela od samog osnivanja ima za cilj najviši kvalitet objekata, kako u smislu njihovog izgleda i sadržaja, tako i u smislu organizacije.
Put do postignutog kvaliteta objekata nije bio lak, ali verovali smo u ideju i pravac u kom treba da se razvija Baby Palace Andjela.
LOKACIJE
Privatno predškolsko nudi pripremni predškolski program. U privatnoj predškolskoj ustanovi deca uzrasta 5 do 6 godina pripremaju se za polazak u školu. Pripremni predškolski program u privatnom predškolskom traje godinu dana i odvija se u školskoj godini pred polazak u prvi razred. U privatnom predškolskom vaspitači rade sa decom, tako što ih kroz odabrani pripremni predškolski program polako uvode u sve što ih očekuje kad pođu u školu. U privatnom predškolskom deca kao i usvim drugim akreditovanim predškolskim ustanovama uče grafomotoriku, pripremu za pisanje i uče kako izgledaju slova azbuke. Deca u privatnom predškolskom ne uče da pišu i čitaju pošto se to po plnu uči u prvom razredu. Međutim, krou grafomotiriku, deca uvežbavaju fine pokrete šake i prstiju ispisujući u sveskama različite oblike, vodeći računa da zadati oblik što bolje ponove, ne prelazeći linije. Tako dete u privatnom predškolskom uvežbava svoju ruku za kasnije kad će u školi umesto oblika pisati slova i brojeve. Deca u privatnom predškolskom dobijaju i domaće zadatke. Naravno, to su kratki izabavni zadaci, a cilj ovih zadataka je da dete pre svega usvoji pojam domaćeg zadatka, da nauči šta znači ispunjavati obaveze i da uči da stiče odgovornost prema učenju. Domaći zadaci za predškolce mogu biti na primer da oboje neku stranicu u knjizi, ili da zalepe sličice koje prate priču koju su tog dana učili. U privatnom predškolskom deca uče kako slova azbuke izgledaju, ali još nisu u obavezi da nauče da ih pišu. Deca u privatnom predškolskom takođe uče i brojeve do 10, dane u nedelji, mesece u godini, uče da opisuju svet oko sebe u meri primerenoj njihovom uzrastu i vežbaju usmeno izražavanje kroz pričanje priča i prepričavanje tekstova tekstova koje im čitaju vaspitači. Roditelji, ne bojte se, u privatnom predškolskom deca ne uče non-stop! Deca se u privatnom pretškolskom mnogo druže i igraju sa vaspitačima i samostalno. Ali i učenje u predškolskom oni doživljavaju kao igru. Odaberite najbolju privatnu predškolsku ustanovu za Vaše dete jer će tu dete kroz igru i učenje stvoriti pozitivan stav prema školi i jedva će čekati da postane đak prvak.Pripremni predškolski program usmerava, podstiče razvoj deteta i omogućava lakši i uspešniji početak škole. Pravo deteta je da pohađa pripremni predškolski program, a dužnost i zakonska obaveza roditelja je da dete upiše na vreme i da mu omogući da redovno pohađa program. Za vaše dete je važno da u godini pred polazak u osnovnu školu pođe na vreme, od 1. septembra, u obavezan pripremni predškolski program i da ga pohađa redovno. Da li će to biti državna ustanova ili privatna, na Vama je da donesete odluku. Privatni predškolski program ima dosta prednosti, ali jedna od najvžnijih je upravo rad u malim grupama. Kada vaspitačica ima mali broj predškolaca u grupi, ima dovoljno vremena da svakome posveti pažnju, dovoljno se posveti svakom detetu i pravilno usmeri na propuste i potrebe budućeg đaka prvaka.
Back to Top