PRIMA International School Belgrade

Registruj se
Prijavi se

PRIMA International School Belgrade

O NAMA PRIMA INTERNATIONAL SCHOOL BELGRADE

Kategorija - Internacionalne osnovne škole
Prima International School of Belgrad je osnovana sa ciljem da zadovolji zahteve internacionalnih i lokalnih porodica u
Beogradu za školom koja može da obezbedi visok nivo kvalitetnog obrazovanja za studente.

Koristeći inovativne metode nastave i blisko sarađujući sa Cambridge International Examinations (CIE), zajedno sa
odlično osmišljenim programom obuke nastavnika, postigli smo da profesori u našoj školi imaju znanje i veštine koje su
potrebne prilikom pomaganja učenicima i kristalisanju njihovih veština u svim oblastima obrazovanja.
PRIMA International School Belgrade 1 - O NAMA PRIMA INTERNATIONAL SCHOOL BELGRADE - 2
PRIMA International School Belgrade 1 - O NAMA PRIMA INTERNATIONAL SCHOOL BELGRADE - 3
PRIMA International School Belgrade 1 - O NAMA PRIMA INTERNATIONAL SCHOOL BELGRADE - 4
PRIMA International School Belgrade 1 - O NAMA PRIMA INTERNATIONAL SCHOOL BELGRADE - 5
PRIMA International School Belgrade 1 - O NAMA PRIMA INTERNATIONAL SCHOOL BELGRADE - 6
PRIMA International School Belgrade 1 - O NAMA PRIMA INTERNATIONAL SCHOOL BELGRADE - 7

PREDŠKOLSKO PRIMA INTERNATIONAL SCHOOL BELGRADE

Kategorija - Internacionalni vrtići
Predškolska ustanova je posvećena pružanju nege predškolske dece i njihovih porodica.

Igra je glavna aktivnost dece kroz koju razvijaju svoje socijalne veštine, rešavaju probleme i treniraju svoje fizičke,
senzorne, emotivne i kognitivne veštine.

Prihvatamo svako dete kao osobu, ohrabrujući individualnost i negujući pozitivnu sliku o svakoj individui.
PRIMA International School Belgrade 1 - PREDŠKOLSKO PRIMA INTERNATIONAL SCHOOL BELGRADE - 2
PRIMA International School Belgrade 1 - PREDŠKOLSKO PRIMA INTERNATIONAL SCHOOL BELGRADE - 3
PRIMA International School Belgrade 1 - PREDŠKOLSKO PRIMA INTERNATIONAL SCHOOL BELGRADE - 4
PRIMA International School Belgrade 1 - PREDŠKOLSKO PRIMA INTERNATIONAL SCHOOL BELGRADE - 5
PRIMA International School Belgrade 1 - PREDŠKOLSKO PRIMA INTERNATIONAL SCHOOL BELGRADE - 6
PRIMA International School Belgrade 1 - PREDŠKOLSKO PRIMA INTERNATIONAL SCHOOL BELGRADE - 7

OSNOVNE ŠKOLE PRIMA INTERNATIONAL SCHOOL BELGRADE

Kategorija - Internacionalne osnovne škole
Prima je sertifikovana članica Međunarodnog Kembridž programa osnovnih škola. Deca u ranim godinama učenja i
počinju da stiču osnovne veštine i znanja.

CIE priprema decu za kasnije faze obrazovanja i pomaže im da postignu uspeh u učenju i životu.

Naša škola nudi odlično obrazovanje u profesionalnom, prijateljskom okruženju koje omogućava da se deca razvijaju i
uče. Prima nudi sveobuhvatno obrazovanje koje obezbeđuje učenicima siguran put od faze vrtića pa sve to uniterziteta.
PRIMA International School Belgrade 1 - OSNOVNE ŠKOLE PRIMA INTERNATIONAL SCHOOL BELGRADE - 2
PRIMA International School Belgrade 1 - OSNOVNE ŠKOLE PRIMA INTERNATIONAL SCHOOL BELGRADE - 3
PRIMA International School Belgrade 1 - OSNOVNE ŠKOLE PRIMA INTERNATIONAL SCHOOL BELGRADE - 4
PRIMA International School Belgrade 1 - OSNOVNE ŠKOLE PRIMA INTERNATIONAL SCHOOL BELGRADE - 5
PRIMA International School Belgrade 1 - OSNOVNE ŠKOLE PRIMA INTERNATIONAL SCHOOL BELGRADE - 6
PRIMA International School Belgrade 1 - OSNOVNE ŠKOLE PRIMA INTERNATIONAL SCHOOL BELGRADE - 7

SREDNJE ŠKOLE PRIMA INTERNATIONAL SCHOOL BELGRADE

Kategorija - Internacionalne srednje škole
Prima obezbeđuje srednje školsko obrazovanje dece koje ima za rezultat dobijanje diplome tzv Sertifikat opšteg
obrazovanja (IGCSE).

IGCSE nastavni program i sistem ocenjivanja je takav da dete može nakon toga da se upiše na bilo koji fakultet u svetu.
IGCSE omogućava pohađanje i polaganje Kembridž AS i A nivo kurseva.
PRIMA International School Belgrade 1 - SREDNJE ŠKOLE PRIMA INTERNATIONAL SCHOOL BELGRADE - 2
PRIMA International School Belgrade 1 - SREDNJE ŠKOLE PRIMA INTERNATIONAL SCHOOL BELGRADE - 3
PRIMA International School Belgrade 1 - SREDNJE ŠKOLE PRIMA INTERNATIONAL SCHOOL BELGRADE - 4
PRIMA International School Belgrade 1 - SREDNJE ŠKOLE PRIMA INTERNATIONAL SCHOOL BELGRADE - 5
PRIMA International School Belgrade 1 - SREDNJE ŠKOLE PRIMA INTERNATIONAL SCHOOL BELGRADE - 6
PRIMA International School Belgrade 1 - SREDNJE ŠKOLE PRIMA INTERNATIONAL SCHOOL BELGRADE - 7

ŠKOLARINA PRIMA INTERNATIONAL SCHOOL BELGRADE

Kategorija - Privatne srednje škole i gimanzije
ŠKOLARINA

All inclusive školarina - koja podrazumeva:
- Jutarnju užinu
- Dnevni obrok - ručak
- Izlete
- Korišćenje svih knjiga i školskog pribora
- Eksurzije u Srbiji
- Sve dodatne nastavne aktivnosti - klubovi škole

Prima International School obezbeđuje Vašoj deci sigurno i svestrano obrazovanje.
PRIMA International School Belgrade 1 - ŠKOLARINA PRIMA INTERNATIONAL SCHOOL BELGRADE - 2
PRIMA International School Belgrade 1 - ŠKOLARINA PRIMA INTERNATIONAL SCHOOL BELGRADE - 3
PRIMA International School Belgrade 1 - ŠKOLARINA PRIMA INTERNATIONAL SCHOOL BELGRADE - 4
PRIMA International School Belgrade 1 - ŠKOLARINA PRIMA INTERNATIONAL SCHOOL BELGRADE - 5
PRIMA International School Belgrade 1 - ŠKOLARINA PRIMA INTERNATIONAL SCHOOL BELGRADE - 6
PRIMA International School Belgrade 1 - ŠKOLARINA PRIMA INTERNATIONAL SCHOOL BELGRADE - 7
Dragana Mancea bb - Beograd - Senjak
011 3690825;
PREPORUKE I UTISCI
LOKACIJE
 • PRIMA International School Belgrade 1 - 2
 • PRIMA International School Belgrade 1 - 3
 • PRIMA International School Belgrade 1 - 4
 • PRIMA International School Belgrade 1 - 5
 • PRIMA International School Belgrade 1 - 6
 • PRIMA International School Belgrade 1 - 7
 • PRIMA International School Belgrade 1 - 8
 • PRIMA International School Belgrade 1 - 9
 • PRIMA International School Belgrade 1 - 10
 • PRIMA International School Belgrade 1 - 11
 • PRIMA International School Belgrade 1 - 12
 • PRIMA International School Belgrade 1 - 13
 • PRIMA International School Belgrade 1 - 14
 • PRIMA International School Belgrade 1 - 15
 • PRIMA International School Belgrade 1 - 16
 • PRIMA International School Belgrade 1 - 17
 • PRIMA International School Belgrade 1 - 18
 • PRIMA International School Belgrade 1 - 19
 • PRIMA International School Belgrade 1 - 20
 • PRIMA International School Belgrade 1 - 21
PRIMA International School Belgrade
Napiši komentar
Komentari i Utisci Korisnika:
Lokacije
  Lokacija
 1. Beograd Senjak Dragana Mancea bb
  +381 11 3690825;
Back to Top
Mirandre.com logo