Privatne srednje škole i gimnazije Beograd

Registruj se
Prijavi se
Privatne srednje škole i gimnazije Beograd
prima-international-school-belgrade-1-privatne-srednje-skole-i-gimnazije
PRIATNE SREDNJE ŠKOLE I GIMANZIJE BEOGRAD PRIMA INTERNATIONAL SCHOOL BELGRADE Koristeći inovativne metode nastave i blisko sarađujući sa Cambridge International Examinations (CIE), zajedno sa odlično osmišljenim programom obuke nastavnika, postigli smo da profesori u našoj školi imaju znanje i veštine koje su potrebne prilikom pomaganja učenicima i kristalisanju njihovih veština u svim oblastima obrazovanja.
srednja-tehnicka-skola-mihajlo-pupin-privatne-srednje-skole-i-gimnazije
PRIVATNE SREDNJE ŠKOLE I GIMNAZIJE - SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA MIHAJLO PUPIN Srednja tehnička škola „Mihajlo Pupin“ je pravi izbor i škola budućnosti, i to iz više razloga.
Nastava je na nivou privatnih časova, jer se teorijska i praktična nastava održavaju u malim grupama, te su profesori sve vreme maksimalno posvećeni svakom učeniku ponaosob.
srednja-skola-sveti-sava-privatne-srednje-skole-i-gimnazije
PRIVATNE SREDNJE ŠKOLE I GIMNAZIJE BEOGRAD Osnivanju Srednje škole „Sveti Sava“ predhodilo je dugo pedagoško iskustvo i bogata medicinska praksa osnivača Škole.
Vođeni interesima pozitivnog razvoja, ne samo naših učenika, već i naših nastavnika, namera nam je da se škola razvija u skladu sa savremenim trendovima u obrazovanju i jasnim pogledom u budućnost.Pozivamo Vas da posetite našu školu, obiđete sve naše kabinete, pitate, predložite i podelite sa nama nove ideje.
Sve što je za dobrobit razvoja i unapređenje obrazovanja, rado ćemo prihvatiti, usvojiti i primeniti.
Želja nam je da naše učenike što uspešnije pripremimo za dalje školovanje, za brzo uključenje u realni svet rada, jednom rečju da ih pripremimo za život.
obrazovni-sistem-vladislav-petkovic-dis-privatne-srednje-skole-i-gimnazije
Privatne srednje škole i gimnazije.
Privatna Gimnazija „Vladislav Petković Dis“.
Privatna Gimnazija „Vladislav Petković Dis“, verifikovana od Ministarstva prosvete RS, kao gimnazija opšteg tipa, nalazi se u Beogradu, u Internacionalnih brigada 57, na Vračaru. U Gimnaziji se nastava odvija po Programu Ministarstva prosvete, na srpskom jeziku, a osnovni programski specifikum naše škole je to što deo tog Programa, deca svakodnevno savladavaju i na engleskom jeziku. Gimnazija upisuje učenike u I, II, III i IV razred i to od 10-12 učenika maksimum po razredu. Nastava je celodnevna od 9-16h.
Učenici u toku nastavnog dana imaju redovnu, dodatnu, individualnu nastavu, vannastavne aktivnosti, izradu domaćih zadataka, kao i nastavu na engleskom jeziku. Škola je opremljena najsavremenijim nastavnim sredstvima i specijalizovanim učionicama, kabinetima za fiziku, hemiju, biologiju i informatiku.
U školi su angažovani kompetentni profesori i stručni saradnici koji su motivisani da se usavršavaju i postižu visoke standarde u nastavi. Privatna Gimnazija „Vladislav Petković Dis“, kao moderna škola sa savremenim načinom realizacije nastavnih planova i programa, daće novi doprinos i podsticaj kvalitetu obrazovanja u našoj zemlji. Uslovi upisa.
Potvrda o položenom prijemnom ispitu u Osnovnoj školi.
Iznos godišnje školarine je 7000 € u dinarskoj protivvrednosti u mesečnim ratama i obuhvata: Redovnu, izbornu, dodatnu nasatvu, individualni i istraživački rad; Ishranu (doručak, užina, ručak); Udžbenike, školski pribor; Izlete, ekskurzije, posete pozorištu;
obrazovni-sistem-rudjer-boskovic-privatne-srednje-skole-i-gimnazije
PRIVATNE SREDNJE ŠKOLE I GIMANAZIJE BEOGRAD OBRAZOVNI SISTEM RUDJER BOŠKOVIĆ Gimnazija „Ruđer Bošković” je privatna gimnazija opšteg smera, akreditovana od strane Ministarstva prosvete Republike Srbije.Školovanje traje četiri godine.
Gimnazija ostvaruje nastavni plan i program propisan od strane Ministarstva prosvete Republike Srbije.
Po završetku škole, učenik stiče pravo da konkuriše za upis na visokoškolske ustanove u Republici Srbiji.U školi se ostvaruju I medjunarodni obrazovni programi .
Cambridge IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) i IB Diploma Programme.
deutsche-schule-belgrad-privatne-srednje-skole-i-gimnazije

Deutsche Schule Belgrad

Beograd, Dedinje, Petra Čajkovskog 4 011 4116116
cena: Pozvati
Gimnazija Nemačke škole Beograd obuhvata školovanje od 5.
do 12.
razreda.
Takvo školovanje podrazumeva temeljno i opšte obrazovanje koje je preduslov za studije ili priprema učenika za bilo kakvo drugo profesionalno školsko obrazovanje.
Cilj gimnazijskog obrazovanja je uspešno polaganje maturskog ispita kojim se stiče opšta zrelost za studiranje.
Ovo opšte obrazovanje sadrži visok stepen teorijskih, praktičnih i apstraktnih znanja, a omogućava i prenošenje osnova naučnih metoda rada.
Takvo obrazovanje vodi ka jasno orijentisanom i samostalnom učenju, višoj komunikativnoj kompetenciji, kao i ka samostalnom i odgovornom procenjivanju vrednosti.
brook-hill-privatne-srednje-skole-i-gimnazije
PRIVATNA SREDNJA ŠKOLA U BEOGRADU.
Brook Hill privatna srednja škola primanjuje Cambridge međunarodi ispitni sistem koji je zasnovan na Nacionalnom obrazovnom programu Engleske i Welsa.
Primenom ovog programa, nastava se održava u malim grupama, što obezbeđuje veću pažnju nastavnika svakom učeniku pojedinačno i stvara mogućnost prepoznavanja talenata učenika u najranijem uzrastu.
Na ovaj način učenici stiču kvalifikacije i znanje koji su prihvaćeni na svim univerzitetima širom sveta.
U Brook Hill privatnoj srednjoj školi, vaše dete će moći da iskaže svoje mišljenje i da uživa u interaktivnoj razmeni znanja sa ostalim učenicima.
Brook Hill srednja privatna škola podeljena je u 3 nivoa ((Nivo)Key Stage 3,4,5).
Key Stage 3, Checkpoint ispiti su predviđeni za učenike između 11 i 14 godina, koji su raspoređeni u 7.8.
i 9.
razred.
Na kraju 9.
razreda učenici polazu ispite (prema Cambridge međunarodnom ispitnom sistemu) iz tri glavna predmeta: engleski jezik, matematika i prirodne nauke.
Ovaj ispit se zove Cambridge Checkpoint i učenici dobijaju sertifikate sa svojim ocenama.
Učenici u ovom uzrastu uče i istoriju, geografiju, jedan od modernih jezika (francuski, španski, nemački, italijanski, kineski), likovnu umetnost, IT i sport.
Key Stage 4 ili IGCSE – Cambridge opšti međunarodni program Srednjoškolskog obrazovanja za đake između 14 i 16.godina (raspoređenih u 10 i 11.razred), traje 2 godine i na kraju 11.
razreda učenici polažu Cambridge ispite.
Ucenici obicno pohadjaju 7-8 predmeta.
Učenici takođe mogu izabrati i sledeće predmete (U Brook Hill Internacionalnoj školi učenici imaju opciju da na svoj zahtev ili zahtev roditelja izaberu dodatne predmete): engleski jezik, matematika, kombinovani prirodni predmeti (biologija, fizika i hemija) istorija, geografija, moderni jezici (jedan ili dva od ponuđenih – francuski, nemački, kineski mandarinski, italijanski, španski) likovna umetnost i dizajn, dizajn i tehnologija, biznis, ekonomija i sport.
Key Stage 5 je takođe poznat i kao AS (Advanced subsidiary – Početni stepen naprednog nivoa) i A (Advanced – Završni stepen naprednog nivoa).
Učenici između 16 i 18 godina su raspoređeni u 12.
i 13 razred.
Na kraju obe godine polažu ispite koji su najvažniji za upis na fakultet.
Ucenici obicno pohadjaju 4-5 predmeta.
savremena-osnovna-skola-i-gimazija-privatne-srednje-skole-i-gimnazije
PRIVATNE SREDNJE ŠKOLE I GIMNAZIJE - SAVREMENA GIMAZIJA U Savremenoj gimnaziji možete birati između tri osnovna programa: Nacionalnog programa, gde se nastava održava na srpskom jeziku, Kembridž programa, koji je isključivo na engleskom jeziku, i Kombinovanog programa koji predstavlja najbolji spoj oba navedena programa i u okviru koga učenici prate nastavu na oba jezika.
Pored toga, postoje i dva specijalizovana programa za učenike drugih škola.
Tako su posebno osmišljeni vanredni Kembridž programi na engleskom jeziku za učenike drugih srednjih škola, kao i za učenike viših razreda osnovnih škola.
srednja-skola-dositej-obradovic-privatne-srednje-skole-i-gimnazije
PRIVATNE SREDNJE ŠKOLE I GIMNAZIJE BEOGRAD SREDNJA ŠKOLA DOSITEJ Akademiju „DOSITEJ“ čine više obrazovnih ustanova: Srednja škola „DOSITEJ“; „Beogradska umetnička škola za dizajn i nove medije“; „Evropska poslovna škola“; „Srednja medicinska škola“; Visoka škola akademskih studija „DOSITEJ“.
Akademija „DOSITEJ“ razvija i reformiše nastavne planove i studijske programe prateći duh vremena.
Akademija ima kvalitetan nastavni kadar sa bogatim iskustvom i kapacitetima za obavljanje obrazovnog procesa.
Među brojnim prednostima našeg sistema izdvajamo potpunu posvećenost učenicima, kao i dostupnost profesora, psihologa i pedagoga.
U našoj delatnosti je i organizacija pripreme za sticanje međunarodno priznatih sertifikata.
Posebno izdvajamo činjenicu da u Akademiji „DOSITEJ“ imamo posebne uslove školovanja profesionalnih sportista, konsultacije i saradnju sa sportistima u skladu sa njihovim obavezama i potrebama.
Od drugih obrazovnih ustanova izdvaja nas mogućnost rada u malim grupama-mentorski rad, kao i stipendiranje najboljih učenika, odnosno studenata.
Dajemo mogućnost redovnog i vanrednog školovanja, prekvalifikacije, dokvalifikacije, kao i nostrifikacije diploma.
british-international-school-privatne-srednje-skole-i-gimnazije
Privatne srednje škole i gimnazije. Privatna srednja škola na engleskom jeziku.
Četrnaest generacija naših učenika je primljeno na univerzitete širom sveta nakon svog školovanja u Britanskoj Internacionalnoj Školi.
U našoj srednjoj školi, svi nastavnici su visoko kvalifikovani i potiču ili sa engleskog govornog područja, ili engleski govore tečno.
racunarska-gimnazija-privatne-srednje-skole-i-gimnazije

Računarska gimnazija

Beograd, Stari Grad, Knez Mihailova 6 011 2636090 |
011 2639104 |
cena: 3.960 €
PRIVATNE SREDNJE ŠKOLE I GIMNAZIJE BEOGRAD RAČUNARSKA GIMNAZIJA Računarska gimnazija je prva informatička gimnazija u Srbiji i jedina u Beogradu.
Omogućava učenicima da, pored temeljnog opšteg obrazovanja, steknu i stručna znanja i veštine iz oblasti informacionih tehnologija.
Mentorski rad, primenjivo znanje, široko opšte obrazovanje, međunarodni sertifikati i iskusan nastavni kadar naš su recept za stvaranje uspešnog programera, administratora, dizajnera.
obrazovni-sistem-crnjanski-privatne-srednje-skole-i-gimnazije

Obrazovni sistem Crnjanski

Beograd, Košutnjak, Đorđa Ognjanovića 2 011 2396743 |
011 2396750 |
PRIVATNE SREDNJE ŠKOLE I GIMNAZIJE OBRAZOVNI SISTEM CRNJANSKI Mentorski rad predstavlja posebnost Gimnazije „Crnjanski“.
On podrazumeva brigu o učeniku i posredovanje između učenika i nastavnika, učenika i roditelja, praćenje rada i napredovanja učenika u školi, kao i uvid u njegov socijalni i emotivni razvoj, izveštavanje i saradnju sa roditeljima u cilju što uspešnijeg razvoja deteta.
Sekcije u Gimnaziji „Crnjanski“ predstavljaju značajan segment razvijanja kreativnosti i sticanja veština.
Zastupljene su dramska, likovna, sportska, ekološka i šahovska sekcija.
U školi aktivno radi i Klub UN.
prva-privatna-turisticko-ugostiteljska-skola-beograd-privatne-srednje-skole-i-gimnazije

Privatna turističko ugostiteljska škola Beograd

Beograd, Palilula, Mitropolita Petra 8 011 2752920
PRIVATNA SREDNJA TURISTIČKO UGOSTITELJSKA ŠKOLA.
Škola je osnovana 2002.godine i njen osnovni cilj je da omogući sticanje stručnog i opšteg znanja za rad i dalje školovanje.
Svaki smer obuhvata posebnu grupu radnih zadataka.
Učešće roditelja u školskom životu ima veliki značaj za rad škole.
Nastava se odvija u manjim grupama, do 20 učenika u savremeno opremljenim kabinetima.
Praktična nastava realizuje se u objektima i agencijama visoke kategorije.
U sklopu vannastavnih aktivnosti organizovan je rad sekcija: recitatorsko-dramska, sekcija retorike, hor, sekcija crvenog krsta, sportska i internet sekcija.
Nastava se odvija u prepodnevnoj smeni.
Svakom učeniku obezbeđen je: izlet, ekskurzija, odlazak na takmičenja, savremene metode učenja, pristup internetu, osiguranje, fizičko-tehničko obezbeđenje.
Smerovi: turistički tehničar, kuvar, konobar, ugostiteljski tehničar, kulinarski tehničar, trgovinski tehničar.
vaspitno-obrazovni-sistem-kreativno-pero-privatne-srednje-skole-i-gimnazije
PRIVATNE SREDNJE ŠKOLE I GIMNAZIJE - GIMNAZIJA KREATIVNO PERO Gimnazija Kreativno Pero realizuje program gimnazije opšteg smera Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.
Program gimnazije opšteg smera omogućava prohodnost na svim univerzitetima u Srbiji i inostranstvu i kompatibilan je sa međunarodnim obrazovnim programima.
Danas je vrlo neizvesno da li ćete svoje dete upisati u željenu srednju školu ako nema sve petice ili prosek blizu pet. Taj prosek često nije odraz stvarnog znanja potrebnog za uspešno dalje školovanje. Zbog toga je bolje upisati dete u željenu privatnu školu, nego mu uskratiti mogućnost daljeg školovanja upisom u državnu školu koja ne daje dovoljno znanja. Nastavni planovi i programi su isti ili slični, kao i u državnim, kod privatnika rade profesori koji su zanat ispekli u državnim školama. Jedino je drugačiji odnos prema nastavi i bolja oprema. Prilikom izbora privatne škole svaka porodica mora da se raspita šta ta obrazovna ustanova nudi deci. Pored celodnevnog boravka, dodatne nastave sa mentorom, učenicima se uglavnom omogućava i upis i na prestižne svetske univerzitete. Tu je i prevoz od škole i do škole, ishrana tokom celog dana i još mnogo toga... Prednost privatnih škola je što rade sa mnogo manjim brojem učenika i nude više sadržaja nego državne škole, kao što je dodatno usavršavanje u jeziku, informatici...
Back to Top