Obrazovni sistem Ruđer Bošković

Registruj se
Prijavi se

Obrazovni sistem Ruđer Bošković

OBRAZOVNI SISTEM RUDJER BOŠKOVIĆ

Kategorija - Privatne osnovne škole
Obrazovni sistem Rudjer Bošković radi po nastavnom planu i programu propisanom od strane Ministarstva prosvete
republike Srbije, a primenuje i međunarodneKembridž programe. Od školske

U ponudi imamo programe za decu i mlade:
- predškolskog uzrasta
- školskog
- srednjoškolskog
- priprema za fakultet

O kvalitetu našeg rada govore deca i mladi ljudi koji izlaze iz naše škole sa celovitim obrazovanjem i znanjem. Trudimo
se da prepoznajemo i negujemotalenat mladih ljudi koji pohašaju školu, kao i da redovno održavamo
komunikaciju sa roditeljima.Uvek smo dostupni za sva pitanja, trudimo se da razmotrimo sve primedbe,bile one dobre ili
loše i korektni smo kada su dogovori u pitanju.

Dođte i obiđite našu školu, uverite se u kvalitet rada, školsko dvorišteopremljeno svim potrebnim spravama za pravilan i
dobar razvoj dece i mladihljudi.
Obrazovni sistem Rudjer Bošković - OBRAZOVNI SISTEM RUDJER BOŠKOVIĆ - 1
Obrazovni sistem Rudjer Bošković - OBRAZOVNI SISTEM RUDJER BOŠKOVIĆ - 1
Obrazovni sistem Rudjer Bošković - OBRAZOVNI SISTEM RUDJER BOŠKOVIĆ - 1
Obrazovni sistem Rudjer Bošković - OBRAZOVNI SISTEM RUDJER BOŠKOVIĆ - 1
Obrazovni sistem Rudjer Bošković - OBRAZOVNI SISTEM RUDJER BOŠKOVIĆ - 1
Obrazovni sistem Rudjer Bošković - OBRAZOVNI SISTEM RUDJER BOŠKOVIĆ - 1

OSNOVNA ŠKOLA RUDJER BOŠKOVIĆ

Kategorija - Privatne osnovne škole
Osnovna škola Ruđer Bošković radi po nastavnom planu i programu propisanom od strane Ministarstva prosvete
Republike Srbije, a primenjuje i međunarodne Kembridž programe za učenike osnovnoškolskog uzrasta odobrene od
strane Cambridge International Examinations: Cambridge Primary Programme & Secondary One
Programme
, a od školske 2015/16. godine se primenjuje model IB Primary Years Programme za uzrast od 3
do 11 godina.

Savremene metode u nastavi, analiza svih oblika rada sa učenicima, realizacija brojnih vannastavnih aktivnosti, kao i
odeljenja sa 10-20 učenika, omogućavaju našim učenicima sticanje kvalitetnog opšteg znanja, ali i veština i stavova koji
im u tome pomažu . Po završetku osnovne škole, učenici stiču pravo da se upišu u sve gimnazije i srednje stručne škole
u našoj zemlji. Kalendar obrazovno-vaspitnog rada propisuje Ministarstvo prosvete Republike Srbije. Radni dan
podrazumeva celodnevni boravak učenika.

Pored redovne nastave, učenici mogu da učestvuju u slobodnim aktivnostima iz sledećih oblasti: sport, ples, umetnost
(dizajn, hor, film, dramska umetnost), strani jezici, lingvistika, novinarstvo, matematika, fizika, hemija, istorija, ekologija,
šah...Tokom cele godine organizuju se posete kulturnim i naučnim institucijama, kao i gostovanja istaknutih umetnika,
pisaca, sportista, naučnih radnika…
Obrazovni sistem Rudjer Bošković - OSNOVNA ŠKOLA RUDJER BOŠKOVIĆ - 1
Obrazovni sistem Rudjer Bošković - OSNOVNA ŠKOLA RUDJER BOŠKOVIĆ - 1
Obrazovni sistem Rudjer Bošković - OSNOVNA ŠKOLA RUDJER BOŠKOVIĆ - 1
Obrazovni sistem Rudjer Bošković - OSNOVNA ŠKOLA RUDJER BOŠKOVIĆ - 1
Obrazovni sistem Rudjer Bošković - OSNOVNA ŠKOLA RUDJER BOŠKOVIĆ - 1
Obrazovni sistem Rudjer Bošković - OSNOVNA ŠKOLA RUDJER BOŠKOVIĆ - 1

PYP RUDJER BOŠKOVIĆ

Kategorija - Privatno predškolsko
Od školske 2015/16. godine počela je implementacija IB PYP programa na predškolskom uzrastu i u nižim razredima
osnovne škole (od 3 do 11 godina).

Program PYP se bavi:
- Akademskom, društvenom i emotivnom dobrobiti učenika
- Podsticanjem učenika da razviju samostalnost i preuzmu odgovornost za sopstveno sticanje znanja
- Podržavanjem napora učenika da razumeju svet oko sebe i nauče kako da u njemu dobro funkcionišu
- Pružanjem podrške učenicima prilikom uspostavljanja sopstvenog sistema vrednosti kao osnove na kojoj će se razvijati i
negovati njihova otvorenost prema drugim kulturama

Program PYP nastoji da uspostavi ravnotežu između sticanja znanja i veština, shvatanja koncepata, zauzimanja pozitivnih
stavova i preduzimanja odgovornih koraka.
Obrazovni sistem Rudjer Bošković - PYP RUDJER BOŠKOVIĆ - 1
Obrazovni sistem Rudjer Bošković - PYP RUDJER BOŠKOVIĆ - 1
Obrazovni sistem Rudjer Bošković - PYP RUDJER BOŠKOVIĆ - 1
Obrazovni sistem Rudjer Bošković - PYP RUDJER BOŠKOVIĆ - 1
Obrazovni sistem Rudjer Bošković - PYP RUDJER BOŠKOVIĆ - 1
Obrazovni sistem Rudjer Bošković - PYP RUDJER BOŠKOVIĆ - 1

MYP RUDJER BOŠKOVIĆ

Kategorija - Privatne osnovne škole
MYP Middle Years Programme Internacionalni obrazovni sistem „Ruđer Bošković” je, od 6. juna 2016. godine, škola
kandidat za IB Middle Years Programme (MYP).

Međunarodna organizacija International Baccalaureate (IB) prihvatila je našu aplikaciju i time je započet trogodišnji
proces autorizacije, tokom koga će škola ispuniti sve zahteve koje postavlja IB.

Programski okvir MYP podstiče učenike da stvaraju praktične veze između onoga što uče u školi i onoga što ih okružuje
u svetu u kome žive. Ovaj program nastavlja se na okvir Primary Years Programme (PYP), koji je u IOS „Ruđer
Bošković” prisutan od septembra 2015. godine. MYP može trajati od dve do šest godina, a učenici koji ga uspešno
završe odlično su pripremljeni za nastavak školovanja na IB program međunarodne mature (Diploma programme).

U IOS „Ruđer Bošković” MYP okvir biće primenjen tako da traje šest godina – počev od petog razreda osnovne škole i
završno sa drugim razredom gimnazije. U tom okviru biće i svi dosadašnji Cambridge programi, tako da će naši učenici i
dalje moći da polažu Cambridge Primary ispite na kraju petog razreda, Cambridge Checkpoint ispite na kraju osmog
razreda osnovne škole i IGCSE ispite na kraju drugog razreda gimnazije. Nastava se odvija na engleskom jeziku, uz
odgovarajuću jezičku podršku i pomoć učenicima kojima je to potrebno.
Obrazovni sistem Rudjer Bošković - MYP RUDJER BOŠKOVIĆ - 1
Obrazovni sistem Rudjer Bošković - MYP RUDJER BOŠKOVIĆ - 1
Obrazovni sistem Rudjer Bošković - MYP RUDJER BOŠKOVIĆ - 1
Obrazovni sistem Rudjer Bošković - MYP RUDJER BOŠKOVIĆ - 1
Obrazovni sistem Rudjer Bošković - MYP RUDJER BOŠKOVIĆ - 1
Obrazovni sistem Rudjer Bošković - MYP RUDJER BOŠKOVIĆ - 1

GIMNAZIJA RUDJER BOŠKOVIĆ

Kategorija - Privatne srednje škole i gimnazije
Školovanje traje četiri godine. Gimnazija ostvaruje nastavni plan i program propisan od strane Ministarstva prosvete
Republike Srbije. Po završetku škole, učenik stiče pravo da konkuriše za upis na visokoškolske ustanove u Republici
Srbiji.

U školi se ostvaruju I medjunarodni obrazovni programi . Cambridge IGCSE (International General
Certificate of Secondary Education) i
IB Diploma Programme
.Kalendar obrazovno-vaspitnog rada
propisuje Ministarstvo prosvete Republike Srbije.Radni dan je koncipiran na principu celodnevnog boravka.

Pored redovne nastave, učenici mogu da učestvuju u slobodnim aktivnostima iz sledećih oblasti:sport, umetnost (dizajn,
hor, dramska umetnost), strani jezici, , lingvistika, novinarstvo, matematika, fizika, hemija,
istorija, ekologija…

Tokom cele godine organizuju se posete kulturnim i naučnim institucijama , kao i gostovanja istaknutih umetnika i
naučnih radnika. Profesori Beogradskog univerziteta, saradnici Instituta za fiziku, Instituta u Vinči, Istorijskog instituta
SANU, Republičkog hidrometeorološkog zavoda i stručnjaci iz brojnih drugih ustanova uključeni su u aktivnosti koje
pokreće Gimnazija „Ruđer Bošković".
Obrazovni sistem Rudjer Bošković - GIMNAZIJA RUDJER BOŠKOVIĆ - 1
Obrazovni sistem Rudjer Bošković - GIMNAZIJA RUDJER BOŠKOVIĆ - 1
Obrazovni sistem Rudjer Bošković - GIMNAZIJA RUDJER BOŠKOVIĆ - 1
Obrazovni sistem Rudjer Bošković - GIMNAZIJA RUDJER BOŠKOVIĆ - 1
Obrazovni sistem Rudjer Bošković - GIMNAZIJA RUDJER BOŠKOVIĆ - 1
Obrazovni sistem Rudjer Bošković - GIMNAZIJA RUDJER BOŠKOVIĆ - 1

CAMBRIDGE ENGLISH RUDJER BOŠKOVIĆ

Kategorija - Privatne srednje škole i gimnazije
U aprilu 2010. godine Obrazovni centar „Ruđer Bošković” je postao prvi interni autorizovani centar u Srbiji za polaganje
kembridžkih ispita iz engleskog jezika kao stranog (Cambridge English Language Assessment Centre).

Zahvaljujući načinu na koji je ogranizovana nastava engleskog jezika u našoj školi - po nivoima, u skladu sa jezičkim
kompetencijama učenika, u mogućnosti smo da od školske 2010/11. godine svim učenicima koji to žele pružimo dodatnu
uslugu: organizovanje polaganja i eventualno dodatnu pripremu odgovarajućeg ispita u našoj školi, po rasporedu ispita
koje određuje Cambridge English Language Assessment Centre.

U našoj školi učenici mogu da polažu ispite 7 jezičkih nivoa, počev od najmlađeg uzrasta u osnovnoj školi do učenika
završnog razreda gimnazije:

Young Learners English:
- Flyers
- Movers
- Starters


- KET (Key English Test),
- KET for schools,
- PET (Preliminary English Test),
- PET for schools,
- FCE (First Certificate in English) &
- CAE (Certificate in Advanced English).
Obrazovni sistem Rudjer Bošković - CAMBRIDGE ENGLISH RUDJER BOŠKOVIĆ - 1
Obrazovni sistem Rudjer Bošković - CAMBRIDGE ENGLISH RUDJER BOŠKOVIĆ - 1
Obrazovni sistem Rudjer Bošković - CAMBRIDGE ENGLISH RUDJER BOŠKOVIĆ - 1
Obrazovni sistem Rudjer Bošković - CAMBRIDGE ENGLISH RUDJER BOŠKOVIĆ - 1
Obrazovni sistem Rudjer Bošković - CAMBRIDGE ENGLISH RUDJER BOŠKOVIĆ - 1
Obrazovni sistem Rudjer Bošković - CAMBRIDGE ENGLISH RUDJER BOŠKOVIĆ - 1

CAMBRIDGE SCHOOL RUDJER BOŠKOVIĆ

Kategorija - Privatne osnovne škole
- Cambridge Primary Programe predstavlja okvir u kome se kod najmlađih (uzrast od 5,5 – 11 godina)
razvijaju veštine i znanja iz engleskog jezika, matematike i oblasti nauke.

-Cambridge Secondary 1 Programme
Namenjen je deci uzrasta od 12 do 14 godina i obuhvata nastavu engleskog jezika, matematike i prirodnih nauka.

- Cambridge IGCSE – Međunarodni Kembridž program za učenike I i II razreda gimnazije
Cambridge IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) predstavlja u svetu najpopularniji
međunarodni program namenjen populaciji uzrasta od 14 do 16 godina. Program pruža odličnu pripremu za nastavak
školovanja jer razvija veštine kritičkog mišljenja, istraživanja i rešavanja problema.
Obrazovni sistem Rudjer Bošković - CAMBRIDGE SCHOOL RUDJER BOŠKOVIĆ - 1
Obrazovni sistem Rudjer Bošković - CAMBRIDGE SCHOOL RUDJER BOŠKOVIĆ - 1
Obrazovni sistem Rudjer Bošković - CAMBRIDGE SCHOOL RUDJER BOŠKOVIĆ - 1
Obrazovni sistem Rudjer Bošković - CAMBRIDGE SCHOOL RUDJER BOŠKOVIĆ - 1
Obrazovni sistem Rudjer Bošković - CAMBRIDGE SCHOOL RUDJER BOŠKOVIĆ - 1
Obrazovni sistem Rudjer Bošković - CAMBRIDGE SCHOOL RUDJER BOŠKOVIĆ - 1

IBDP RUDJER BOŠKOVIĆ

Kategorija - Privatne srednje škole i gimnazije
Program međunarodne mature (IBDP) je opšteobrazovni program koji se izvodi u trećoj i četvrtoj
godini gimnazije, a završava se polaganjem ispita.

Opšti ciljevi Programa međunarodne mature su:

- uspostavljanje međunarodnih obrazovnih standarda,
- podsticanje razumevanja različitih kultura kroz zajedničko akademsko iskustvo,
- ostvarivanje visokih akademskih postignuća,
- svestrano obrazovanje ličnosti,
- razvijanje osetljivosti za potrebe drugih ljudi,
- razvijanje svesti o značaju očuvanja životne sredine.Kandidati moraju da ispunjavaju sledeće uslove:

Uslovi upisa
1.završeni prvi i drugi razred gimnazije/srednje škole
2.odlično znanje engleskog jezika
3.položen prijemni ispit koji obuhvata:test znanja iz matematike hemije ili biologije i istorije i intervjue na srpskom i
engleskom jeziku.
Obrazovni sistem Rudjer Bošković - IBDP RUDJER BOŠKOVIĆ - 1
Obrazovni sistem Rudjer Bošković - IBDP RUDJER BOŠKOVIĆ - 1
Obrazovni sistem Rudjer Bošković - IBDP RUDJER BOŠKOVIĆ - 1
Obrazovni sistem Rudjer Bošković - IBDP RUDJER BOŠKOVIĆ - 1
Obrazovni sistem Rudjer Bošković - IBDP RUDJER BOŠKOVIĆ - 1
Obrazovni sistem Rudjer Bošković - IBDP RUDJER BOŠKOVIĆ - 1
Kneza Višeslava 17 - Beograd - Košutnjak
011 3551454; 011 3570967; 063 8037167;
PREPORUKE I UTISCI
LOKACIJE
 • Obrazovni sistem Rudjer Bošković - 39
 • Obrazovni sistem Rudjer Bošković - 48
 • Obrazovni sistem Rudjer Bošković - 37
 • Obrazovni sistem Rudjer Bošković - 34
 • Obrazovni sistem Rudjer Bošković - 35
 • Obrazovni sistem Rudjer Bošković - 17
 • Obrazovni sistem Rudjer Bošković - 36
 • Obrazovni sistem Rudjer Bošković - 15
 • Obrazovni sistem Rudjer Bošković - 38
 • Obrazovni sistem Rudjer Bošković - 2
 • Obrazovni sistem Rudjer Bošković - 6
 • Obrazovni sistem Rudjer Bošković - 4
 • Obrazovni sistem Rudjer Bošković - 5
 • Obrazovni sistem Rudjer Bošković - 71
 • Obrazovni sistem Rudjer Bošković - 72
 • Obrazovni sistem Rudjer Bošković - 73
 • Obrazovni sistem Rudjer Bošković - 7
 • Obrazovni sistem Rudjer Bošković - 8
 • Obrazovni sistem Rudjer Bošković - 9
 • Obrazovni sistem Rudjer Bošković - 10
Obrazovni sistem Ruđer Bošković
Napiši komentar
Komentari i Utisci Korisnika:
Lokacije
  Lokacija
 1. Beograd Košutnjak Kneza Višeslava 17
  +381 11 3551454; +381 11 3570967; +381 63 8037167;
Back to Top
Mirandre.com logo