Računarska gimnazija

Registruj se
Prijavi se

Računarska gimnazija

RAČUNARSKA GIMNAZIJA

Kategorija - Privatne srednje škole i gimnazije
Računarska gimnazija je prva informatička gimnazija u Srbiji i jedina u Beogradu. Omogućava učenicima da, pored
temeljnog opšteg obrazovanja, steknu i stručna znanja i veštine iz oblasti informacionih tehnologija. Mentorski rad,
primenjivo znanje, široko opšte obrazovanje, međunarodni sertifikati i iskusan nastavni kadar naš su recept za stvaranje
uspešnog programera, administratora, dizajnera.

Cilj Računarske gimnazije je da svoje učenike osposobi za samostalan rad, a u isto vreme omogući i široku prohodnost na
sve fakultete u zemlji i inostranstvu. Naši učenici su uspešni studenti Elektrotehničkog fakulteta, Matematičkog,
Računarskog, Mašinskog, Fakulteta organizacionih nauka, Građevinskog, Arhitektonskog fakulteta, pa i Filozofskog,
Pravnog i Filološkog fakulteta. Takođe, naši đaci nastavili su svoje školovanje i u inostranstvu (Velika Britanija, SAD,
Holandija).
Računarska gimnazija - RAČUNARSKA GIMNAZIJA - 1
Računarska gimnazija - RAČUNARSKA GIMNAZIJA - 1
Računarska gimnazija - RAČUNARSKA GIMNAZIJA - 1

PRIJEMNI ISPIT RAČUNARSKA GIMNAZIJA

Kategorija - Privatne srednje škole i gimnazije
Za upis u Računarsku gimnaziju polaže se prijemni ispit iz matematike, koji se organizuje u prvoj polovini juna tekuće
godine. Maksimalan broj bodova koje učenici mogu da osvoje je 70. Rezultati prijemnog ispita izlaze istoga dana. Zadaci za
prijemni su iz literature odobrene od strane nadležnog ministarstva, odnosno Zbirke zadataka.
Sa rezultatima završnog maturskog ispita iz matematike u svojoj osnovnoj školi, učenici mogu aplicirati za upis u gimnaziju.
Potrebno je da podnesu overenu potvrdu o broju osvojenih bodova.
Prijemni ispit ne polažu kandidati koji su osvojili nagrade na okružnim, republičkim ili međunarodnim takmičenjima iz
informatike, matematike ili fizike.
Računarska gimnazija - PRIJEMNI ISPIT RAČUNARSKA GIMNAZIJA - 1
Računarska gimnazija - PRIJEMNI ISPIT RAČUNARSKA GIMNAZIJA - 1
Računarska gimnazija - PRIJEMNI ISPIT RAČUNARSKA GIMNAZIJA - 1

NASTAVA RAČUNARSKA GIMNAZIJA

Kategorija - Škole računara
Nastavni plan i program realizuju se po svetskim standardima, u savremeno opremljenim učionicama. Ovakav vid
prenosa znanja ispostavio se kao efikasniji, jer podstiče zainteresovanost i angažovanost učenika na času, kako za
informatiku, tako i za fiziku, hemiju, geografiju, istoriju i druge predmete.

Nastava se odvija isključivo u prepodnevnim časovima, od 08:30, u odeljenjima u kojima može biti maksimalno 25
učenika. U redovnoj nastavi organizovan je mentorski rad iz informatike, fizike i matematike, čime je obezbeđeno da
učenici iz ključnih predmeta savlađuju gradivo tempom koji im najviše odgovara. Pored toga, za zainteresovane učenike
organizovana je i dodatna nastava, a subotom i priprema za takmičenja, što je prouzrokovalo zapažene rezultate učenika
naše škole i na državnim takmičenjima, srpskim i međunarodnim olimpijadama.

- Odličan nastavni kadar
Nastavni kadar gimnazije čine iskusni pedagozi i kvalitetni stručnjaci sa dugogodišnjim iskustvom. Mentorski rad
omogućava bolju saradnju učenika i nastavnika, jer profesori prepoznaju talente i afinitete svakog učenika i omogućavaju
im da prošire svoja znanja i veštine. Oni ne pomažu u rešavanju samo matematičkih i informatičkih problema, već i
uobičajenih tinejdžerskih nedoumica
Računarska gimnazija - NASTAVA RAČUNARSKA GIMNAZIJA - 1
Računarska gimnazija - NASTAVA RAČUNARSKA GIMNAZIJA - 1
Računarska gimnazija - NASTAVA RAČUNARSKA GIMNAZIJA - 1

PRIMENJIVO ZNANJE RAČUNARSKA GIMNAZIJA

Kategorija - Privatne srednje škole i gimnazije
Kroz redovnu nastavu i saradnju sa najvećim svetskim IT kompanijama, u toku srednjoškolskog obrazovanja naši učenici
nauče:
- Informatiku, matematiku i fiziku tako da bez problema upišu fakultet koji žele,
- Temeljna znanja iz svih ostalih predmeta koja omogućuju upis i na ostale prirodne i društvene fakultete,
- Informatiku tako da uspešno mogu da rade i pre završetka gimnazije,
- Pravljenje igrica,
- Kreiranje aplikacija,
- Izradu web sajtova,
- Administraciju računarskih mreža,
- Rad sa algoritmima,
- Bezbednost i zaštitu računara,
- Rad sa bazama podataka,
- Informatiku, matematiku i fiziku tako da mogu uspešno da se takmiče i na međunarodnim olimpijadama i nastave
tradiciju osvajanja nagrada i medalja,
- Rad sa grafičkim softverima,
- Rad sa programima iz paketa Microsoft Office,
- Održavanje računara.
Računarska gimnazija - PRIMENJIVO ZNANJE RAČUNARSKA GIMNAZIJA - 1
Računarska gimnazija - PRIMENJIVO ZNANJE RAČUNARSKA GIMNAZIJA - 1
Računarska gimnazija - PRIMENJIVO ZNANJE RAČUNARSKA GIMNAZIJA - 1

STIPENDIJE RAČUNARSKA GIMNAZIJA

Kategorija - Škole računara
Računarska gimnazija u Beogradu, kao obrazovna institucija specifičnog profila, primenjuje nastavni program prilagođen
obdarenoj deci. U tom smislu, svake godine određen broj učenika talentovanih za informatiku, matematiku i fiziku, koji
postignu najbolje rezultate na takmičenjima, dobijaju mogućnost da se školuju u Računarskoj gimnaziji kao stipendisti
(oslobođeni plaćanja školarine). Do sada je tu mogućnost iskoristio veći broj učenika koji su nastavili da postižu sjajne
rezultate na domaćim i međunarodnim takmičenjima. Rezultati na takmičenjima omogućavaju im da se bez polaganja
prijemnog ispita upišu na željeni fakultet.

Prema rezultatima takmičenja iz relevantnih oblasti (matematika, informatika, fizika), a koja organizuje Ministarstvo prosvete
u saradnji sa Društvom matematičara i Društvom fizičara Srbije, Računarska gimnazija pravi liste potencijalnih stipendista
za narednu školsku godinu.
Računarska gimnazija - STIPENDIJE RAČUNARSKA GIMNAZIJA - 1
Računarska gimnazija - STIPENDIJE RAČUNARSKA GIMNAZIJA - 1
Računarska gimnazija - STIPENDIJE RAČUNARSKA GIMNAZIJA - 1

ŠKOLARINA RAČUNARSKA GIMNAZIJA

Kategorija - Privatne srednje škole i gimnazije
Računarska gimnazija odobrave popuste za najvrednije učenike i to:
• 35 % popusta pri upisu u I razred imaju učenici koji su šesti, sedmi i osmi razred završili sa odličnim uspehom i položili
prijemni ispit, a da bi prilikom upisa u naredne razrede zadržali ovaj popust moraju završiti sve prethodne razrede sa
odličnim uspehom,
• 25 % popusta za upis u narednu godinu imaju osvajači nagrada (bar na državnom nivou) iz informatike, matematike
ili fizike,
• 10% popusta pri upisu u narednu školsku godinu za učenike koji prethodni razred u RG-u završe prosečnom ocenom
5.00,
• 5 % popusta pri upisu u narednu školsku godinu ostvaruju učenici koji prethodni razred u RG-u završe sa odličnim
uspehom.

Cena školovanja za jednu godinu u Računarskoj gimnaziji za učenike koji su sve prethodne razrede završili sa odličnim
uspehom iznosi 2.574€ (u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate). U slučaju plaćanja na rate
ukupna cena je 2860 € (pri upisu se plaća 1144 €, druga rata od 858€ do 31. decembra i treća od 858€ do 31. marta).
Za ostale učenike cena školovanja je 3960€. U slučaju plaćanja na rate ukupna cena je 4400 € (pri upisu se plaća
1760€, druga rata od 1320€ do 31. decembra i treća od 1320€ do 31. marta).
U cenu školarine uključena su predavanja, vežbe, mentorski rad iz matematike, informatike i fizike, dodatna nastava,
fakultativna nastava, komplet literature (u štampanom i elektronskom obliku), osiguranje učenika, dodatna stručna
usavršavanja iz informatičkih disciplina predviđena programima svetskih informatičkih kompanija.
Računarska gimnazija - ŠKOLARINA RAČUNARSKA GIMNAZIJA - 1
Računarska gimnazija - ŠKOLARINA RAČUNARSKA GIMNAZIJA - 1
Računarska gimnazija - ŠKOLARINA RAČUNARSKA GIMNAZIJA - 1
Knez Mihailova 6 - Beograd - Stari Grad
011 2636090; 011 2639104;
PREPORUKE I UTISCI
LOKACIJE
 • Računarska gimnazija - 7
 • Računarska gimnazija - 14
 • Računarska gimnazija - 3
 • Računarska gimnazija - 12
 • Računarska gimnazija - 13
 • Računarska gimnazija - 15
 • Računarska gimnazija - 4
 • Računarska gimnazija - 2
 • Računarska gimnazija - 5
 • Računarska gimnazija - 6
 • Računarska gimnazija - 16
 • Računarska gimnazija - 8
 • Računarska gimnazija - 9
 • Računarska gimnazija - 10
 • Računarska gimnazija - 11
 • Računarska gimnazija - 17
 • Računarska gimnazija - 18
 • Računarska gimnazija - 19
 • Računarska gimnazija - 20
 • Računarska gimnazija - 21
Računarska gimnazija
Napiši komentar
Komentari i Utisci Korisnika:
Lokacije
  Lokacija
 1. Beograd Stari Grad Knez Mihailova 6
  VI sprat +381 11 2636090; +381 11 2639104;
P O Z O V I T E Back to Top