Školarina RAČUNARSKA GIMNAZIJA

Registruj se
Prijavi se

Školarina RAČUNARSKA GIMNAZIJA

Računarska gimnazija

PREZENTACIJA FIRME
Privatna srednja škola RAČUNARSKA GIMNAZIJA - Računarska gimnazija - 5
Privatna srednja škola RAČUNARSKA GIMNAZIJA - Računarska gimnazija - 1
Privatna srednja škola RAČUNARSKA GIMNAZIJA - Računarska gimnazija - 2
Privatna srednja škola RAČUNARSKA GIMNAZIJA - Računarska gimnazija - 3
Privatna srednja škola RAČUNARSKA GIMNAZIJA - Računarska gimnazija - 4
Privatna srednja škola RAČUNARSKA GIMNAZIJA - Računarska gimnazija - 6
Privatna srednja škola RAČUNARSKA GIMNAZIJA - Računarska gimnazija - 5
Privatna srednja škola RAČUNARSKA GIMNAZIJA - Računarska gimnazija - 1
Privatna srednja škola RAČUNARSKA GIMNAZIJA - Računarska gimnazija - 2
Privatna srednja škola RAČUNARSKA GIMNAZIJA - Računarska gimnazija - 3
Privatna srednja škola RAČUNARSKA GIMNAZIJA - Računarska gimnazija - 4
Privatna srednja škola RAČUNARSKA GIMNAZIJA - Računarska gimnazija - 6
Privatna srednja škola RAČUNARSKA GIMNAZIJA - Računarska gimnazija - 5
Privatna srednja škola RAČUNARSKA GIMNAZIJA - Računarska gimnazija - 1
Privatna srednja škola RAČUNARSKA GIMNAZIJA - Računarska gimnazija - 2
Privatna srednja škola RAČUNARSKA GIMNAZIJA - Računarska gimnazija - 3
Privatna srednja škola RAČUNARSKA GIMNAZIJA - Računarska gimnazija - 4
Privatna srednja škola RAČUNARSKA GIMNAZIJA - Računarska gimnazija - 6

Privatna srednja škola RAČUNARSKA GIMNAZIJA

Računarska gimnazija odobrave popuste za najvrednije učenike i to:
35 % popusta pri upisu u I razred imaju učenici koji su šesti, sedmi i osmi razred završili sa odličnim
uspehom i položili
prijemni ispit, a da bi prilikom upisa u naredne razrede zadržali ovaj popust moraju završiti sve prethodne razrede sa
odličnim uspehom,
25 % popusta za upis u narednu godinu imaju osvajači nagrada (bar na državnom nivou) iz
informatike, matematike
ili fizike,
10% popusta pri upisu u narednu školsku godinu za učenike koji prethodni razred u RG-u završe
prosečnom ocenom
5.00,
5 % popusta pri upisu u narednu školsku godinu ostvaruju učenici koji prethodni razred u RG-u
završe sa odličnim uspehom.

Cena školovanja za jednu godinu u Računarskoj gimnaziji za učenike koji su sve prethodne razrede završili sa
odličnim uspehom iznosi 2.574€ (u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate).
U slučaju plaćanja na rate ukupna cena je 2860 € (pri upisu se plaća 1144 €, druga
rata od 858€ do 31. decembra i treća od 858€ do 31. marta).Za ostale učenike cena školovanja je
3960€
. U slučaju plaćanja na rate ukupna cena je 4400 € (pri upisu se plaća 1760€, druga
rata od 1320€ do 31. decembra i treća od 1320€ do 31. marta).
U cenu školarine uključena su predavanja, vežbe, mentorski rad iz matematike, informatike i fizike, dodatna nastava,
fakultativna nastava, komplet literature (u štampanom i elektronskom obliku), osiguranje učenika, dodatna stručna
usavršavanja iz informatičkih disciplina predviđena programima svetskih informatičkih kompanija.
Cena:
na upit
Upiši se
(100)
100% Pozitivne ocene za:
Računarska gimnazija
Prosečna ocena proizvoda/usluge:
5/5
100% Korisnika dalo je ocenu: Odličan
Back to Top