Računarski fakultet

Registruj se
Prijavi se

Računarski fakultet

RAČUNARSKI FAKULTET

Nakon petnaestogodišnjeg iskustva, velikog broja polaznika, sertifikovanih IT profesionalaca, firma CET - Computer
Equipment and Trade odlučila je da ponudi i visoko obrazovanje u oblasti računarstva, osnivanjem Računarskog
fakulteta.

Na osnovu rešenja 612-00-1/03-01 izdatog 19.6.2003. godine, od strane Republičkog Saveta za razvoj univerzitetskog
obrazovanja, CET je ovlašćen da osnuje Računarski fakultet. Računarski fakultet Univerziteta Union upisan je u sudski
registar Trgovinskog suda u Beogradu 10.7.2003. godine. Ministarstvo prosvete i sporta izdalo je Rešenje kojim se
utvrđuje da Računarski fakultet Univerziteta Union u Beogradu ispunjava kadrovske, prostorne i tehničke uslove za
početak rada i obavljanje prve godine osnovnih studija.

Ministarstvo prosvete i sporta Republike Srbije dalo je saglasnost na Plan i program osnovnih studija na Računarskom
fakultetu Univerziteta Union, koje traju četiri godine.Ministarstvo prosvete i sporta izdalo je Rešenje kojim se utvrđuje da
Računarski fakultet u Beogradu ispunjava kadrovske, prostorne i tehničke uslove za početak rada i obavljanje druge,
treće i četvrte godine osnovnih studija .

Ministarstvo prosvete i sporta Republike Srbije dalo je saglasnost na Plan i program magistarskih studija na
Računarskom fakultetu,za smerove: Računarske nauke, Računarsko inženjerstvo, Softversko inženjerstvo, Informacioni
sistemi.
Računarski fakultet - RAČUNARSKI FAKULTET - 1
Računarski fakultet - RAČUNARSKI FAKULTET - 1
Računarski fakultet - RAČUNARSKI FAKULTET - 1

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE RAČUNARSKI FAKULTET

- Računarske nauke
Na ovom studijskom programu izučava se programiranje (projektovanje, izrada i implementacija vrhunskog softvera
visokih performansi), programski jezici, algoritmi, diskretna matematika, arhitektura i organizacija računara, računarske
mreže i operativni sistemi, baze podataka, robotika, računarska grafika i vizuelizacija, upravljanje informacijama i
multimedijalni sistemi, internet i njegove primene, mrežne tehnologije, testiranje i sigurnost softvera, bezbednost i
kriptografija. Studenti su, već tokom studija, spremni kako za primenu stečenih znanja u praksi, tako i za naučno-
istraživački rad.

- Računarsko inženjerstvo se bavi metodama i savremenim alatima za projektovanje i implementaciju
računarskih sistema i računarskih komunikacija. Obuhvaćene su metode i alati za dizajniranje i analizu hardvera,
dizajniranje softvera, jezici za opis hardvera i ostali alati za modelovanje, simulaciju i emulaciju, kao i alati za
debagovanje. Alati za dizajniranje i analizu softvera uključuju operativne sisteme, editore, kompajlere, jezičke procesore,
debagere, radne okvire za brzi razvoj aplikacija, kao i alate i metodologije softverskog inženjerstva i reinženjerstva.

- Računarski dizajn je studijski program u domenu vizuelnih umetnosti. Reč je o interdisciplinarnom
programu koji integriše oblasti obrazovanja iz domena likovne umetnosti, grafičkog dizajna, interaktivnih računarskih
medija, animacije, kompozitne digitalne slike, fotografije, filma, dizajna zvuka, teorije umetnosti i računarstva.
Računarski fakultet - OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE  RAČUNARSKI FAKULTET - 1
Računarski fakultet - OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE  RAČUNARSKI FAKULTET - 1
Računarski fakultet - OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE  RAČUNARSKI FAKULTET - 1

OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE RAČUNARSKI FAKULTET

Informacione tehnologije kao disciplina izučavaju administraciju računarskih mreža, poslovnog softvera,
baza podataka, administracije klijentskih i serverskih operativnih sistema, a stručnjaci ovog profila potrebni su svakoj firmi
koja ima preko deset zaposlenih. Ovaj strukovni studijski program pruža idealnu kombinaciju praktičnih znanja i veština
potrebnih za adekvatno funkcionisanje računarske infrastrukture.
Računarski fakultet - OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE RAČUNARSKI FAKULTET - 1
Računarski fakultet - OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE RAČUNARSKI FAKULTET - 1
Računarski fakultet - OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE RAČUNARSKI FAKULTET - 1

MASTER STUDIJE RAČUNARSKI FAKULTET

- Računarske nauke
Master studije računarskih nauka mogu vam pomoći da vaša želja postane stvarnost. Oblast inteligentnih sistema
uključuje mnoge discipline, kao što su mašinsko učenje, računarske igrice, automatsko dokazivanje matematičkih
teorema ili dijagnoza bolesti u medicini. Ova oblast sistematizuje i automatizuje intelektualne aktivnosti.

- Računarsko inženjerstvo
Master studije računarskog inženjerstva su interdisciplinarne i nude sticanje naprednih znanja iz hardvera
(elektrotehnički inženjering) i softvera (računarske nauke) uključujući arhitekturu računara, ugrađene sisteme,
računarstvo u „oblaku“, operativne sisteme, softverski inženjering, kompajlere, robotiku i računarske mreže i
komunikacije. Osnovni zadatak ovog programa je da pruži obrazovanje iz teorije i prakse računarskog inženjerstva u
savremenim računarskim sistemima koji sadrže i hardverske i softverske komponente.

- Računarski dizajn
Master studije računarskog dizajna studenta čini spremnim za kreativni rad kroz upotrebu računara i najnovijih programa
za dizajn. Program obuhvata oblasti grafičkog dizajna, vizuelnih komunikacija i multimedija. Programom je predviđeno
savladavanje naprednih metoda i tehnike obrade digitalne slike, zvuka, videa, ilustrovanja, animiranja i komponovanja
interaktivnog multimedijalnog sadržaja.

- Softversko inženjerstvo
Master studije softverskog inženjerstva omogućavaju vam da naučite metodologiju i visoko napredne tehnologije razvoja
softvera.

- Informacioni sistemi
Master studije informacionih sistema izučavaju arhitekturu IS, savremene metodološke pristupe razvoju IS, tehnološke
platforme na kojoj će IS funkcionisati, međusobne odnose razvoja IS i uvođenja gotovih softverskih rešenja
Računarski fakultet - MASTER STUDIJE RAČUNARSKI FAKULTET - 1
Računarski fakultet - MASTER STUDIJE RAČUNARSKI FAKULTET - 1
Računarski fakultet - MASTER STUDIJE RAČUNARSKI FAKULTET - 1

DOKTORSKE STUDIJE RAČUNARSKI FAKULTET

- Računarske nauke
Carnegie Mellon University, Georgia Institute of Technology, University of Leeds, poznati su svetski univerziteti i jedni od
retkih koji, pored Računarskog fakulteta, imaju doktorske studije u oblasti algoritama, kombinatorike i optimizacije. Ova
oblast privlači sve više pažnje zahvaljujući mnogobrojnim primenama u računarskim naukama, operacionim istraživanjima,
ekonomiji, hemiji, biologiji, elektrotehničkom i računarskom inženjerstvu, lingvistici, itd.ju.

- Računarsko inženjerstvo
Ulaganje u naučno-istraživački rad u oblasti računarskog inženjerstva, posebno u oblasti digitalne obrade signala i
telekomunikacija, projektovanje i verifikaciju hardvera, ali i ulaganje u nano tehnologije, fotoniku, mikrotalasnu tehniku dovela
su do značajnog napretka u industriji visokih tehnologija. Veliki broj kompanija ostvaruje privredni rast zahvaljujući ekspanziji
ulaganja u istraživanja u oblasti računarskog inženjerstva, za šta su potrebna znanja koja ove doktorske studije pružaju.
Računarski fakultet - DOKTORSKE STUDIJE RAČUNARSKI FAKULTET - 1
Računarski fakultet - DOKTORSKE STUDIJE RAČUNARSKI FAKULTET - 1
Računarski fakultet - DOKTORSKE STUDIJE RAČUNARSKI FAKULTET - 1
Knez Mihailova 6 - Beograd - Stari Grad
011 3348079; 011 3348081; 011 2627613;
Pitaj RAČUNARSKI FAKULTET
PREPORUKE I UTISCI
LOKACIJE
Računarski fakultet
Napiši komentar
Komentari i Utisci Korisnika:
Lokacije
    Beograd Stari Grad Knez Mihailova 6 VI sprat +381 11 3348079 +381 11 3348081 +381 11 2627613 +381 11 2633321
Računarski fakultet - 2
Računarski fakultet - 9
Računarski fakultet - 3
Računarski fakultet - 7
Računarski fakultet - 4
Računarski fakultet - 11
Računarski fakultet - 5
Računarski fakultet - 8
Računarski fakultet - 10
Računarski fakultet - 12
Računarski fakultet - 13
Računarski fakultet - 14
Računarski fakultet - 15
Računarski fakultet - 18
Računarski fakultet - 16
Računarski fakultet - 25
Računarski fakultet - 28
Računarski fakultet - 17
Računarski fakultet - 19
Računarski fakultet - 20
Računarski fakultet - 21
Računarski fakultet - 36
Računarski fakultet - 39
Računarski fakultet - 34
Računarski fakultet - 22
Računarski fakultet - 33
Računarski fakultet - 37
Računarski fakultet - 23
Računarski fakultet - 48
Računarski fakultet - 24
Računarski fakultet - 26
Računarski fakultet - 32
Računarski fakultet - 27
Računarski fakultet - 38
Računarski fakultet - 29
Računarski fakultet - 41
Računarski fakultet - 30
Računarski fakultet - 45
Računarski fakultet - 31
Računarski fakultet - 50
Računarski fakultet - 35
Računarski fakultet - 40
Računarski fakultet - 42
Računarski fakultet - 44
Računarski fakultet - 47
Računarski fakultet - 43
Računarski fakultet - 49
Računarski fakultet - 46
Back to Top
Mirandre.com logo