Privatni fakulteti Beograd

Registruj se
Prijavi se
Privatni fakulteti Beograd
- SVI PRIVATNI FAKULTETI U BEOGRADU i SRBIJI NA JEDNOM MESTU!
- UPOREDITE FAKULTETE - POGLEDAJTE NjIHOVE PREZENTACIJE, CENE STUDIRANJA!
- UPIŠITE SE NA PRIVATNI FAKULTET!
mef-fakultet-za-primenjeni-menadzment-ekonomiju-i-finansije-privatni-fakulteti
PRIVATNI FAKULTETI BEOGRAD MEF FAKULTET ZA PRIMENJENI MENADZMENT, EKONOMIJU I FINANSIJE Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije (MEF) je savremena institucija znanja sa modernom koncepcijom obrazovnog sistema, osnovanog 2000.godine u Beogradu.
Na početku svog rada, delovao je pod nazivom Fakultet za menadžment malih i srednjih preduzeća.
Danas, MEF fakultet je deo Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu.Osnovne, master i doktorske studije na Fakultetu za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije – MEF, akreditovane su i kreirane prema potrebama savremene tržišne privrede.
Kako bi svojim studentima omogućio praktičan rad, MEF je uspostavio saradnju sa Tržištem rada, Nacionalnom službom za zapošljavanje, Nacionalnim tržištem roba i usluga Republike Srbije i Asocijacijom srpskih menadžera, kao i sa sa nizom srodnih fakulteta i privrednih subjekata u zemlji i inostranstvu.
mokrogorska-skola-menadzmenta-privatni-fakulteti

Mokrogorska škola menadžmenta

Beograd, Vračar, Kralja Milana 2 011 3623628
PRIVATNI FAKULTET Mokrogorska škola Menadžmenta je osnovan 2009.godine kao privredno društvo koje se bavi neformalnim poslovnim obrazovanjem odraslih osoba.
Cilj našeg fakulteta je da prenosi menadžersko znanje i time podiže nivo stručnosti menadžmenta u Sbiji.
Naš cilj jeste da od škole stvorimo jedinstveno iskustvo za svoje studente, a našim partnerima obezbedimo razvoj njihovih zaposlenih koji će samim tim doneti razvoj svojih organizacija.
Iako je reč o fakultetu koji neguje tradicionalne vrednosti, iskustvo i znanje, ona se neprestano razvija i raste zajedno sa svojim korisnicima i prihvata nove trendove.
Prostorije Mokrogorske škole Menadžmenta u beogradu su namenjene i prilagođene potrebama naših studenata i poslovnih partnera, predavačima kao i potrebama zaposlenih u našoj školi.
Kampus Mokra Gora sadži: biblioteku sa reko 500 knjiga, radnu učionicu opremljenu savremenom HI-TEC opremom i radni prostor za grupni studentski rad.
visoka-medicinska-skola-sveti-vasilije-ostroski-privatni-fakulteti
PRIVATNI FAKULETETI - VISOKA MEDICINSKA ŠKOLA SVETI VASILIJE OSTROŠKI Visoka medicinska škola Sveti Vasilije Ostroški pruža svojim studentima visokokvalitetno obrazovanje u skladu sa najvišim etičkim načelima.
univerzitet-metropolitan-privatni-fakulteti
PRIVATNI FAKULTETI UNIVERZITET METROPOLITAN Na fakultetu Metropolitan pored tradicionalne nastave suakreditovane i studije na daljinu (DLS) ili studije preko interneta, koje uživaju veliku popularnost među studentima koji nisu u mogućnosti da redovno pohađaju tradicionalnu nastavu.
Studije preko interneta se realizuju na nivou Osnovnih i Diplomskih akademskih studija.
Kako je promenom Zakona o visokom obrazovanju 2010.godine predviđeno da student po završenim osnovnim akademskih studija dobija zvanje DIPLOMIRANI (inženjer, menadžer, dizajner….), to smo odlučili da svi naši programi osnovanih akademskih studija od sada traju četiri godine.
METROPOLITAN je akreditovao sve svoje akademske studijske programe i organizuje: Osnovne akademske studije u trajanju od 4 godine, Diplomske akademske studije u trajanju od 1 godine i Doktorske studije koje traju 3 godine.
racunarski-fakultet-privatni-fakulteti
PRIVATNI FAKULTETI BEOGRAD RAČUNARSKI FAKULTET Након петнаестогодишњег искуства, великог броја полазника, сертификованих IT професионалаца, фирма CET - Computer Equipment and Trade одлучила је да понуди и високо образовање у области рачунарства, оснивањем Рачунарског факултета. Nа основу решења 612-00-1/03-01 издатог 19.6.2003.
године, од стране Републичког Савета за развој универзитетског образовања, CET је овлашћен да оснује Рачунарски факултет.
Рачунарски факултет Универзитета Унион уписан је у судски регистар Трговинског суда у Београду 10.7.2003.
године, регистарски уложак број 5- 741-00.
Министарство просвете и спорта издало је Решење којим се утврђује да Рачунарски факултет Универзитета Унион у Београду испуњава кадровске, просторне и техничке услове за почетак рада и обављање прве године основних студија – број: 022-05- 00204/2003-04, од 19.11.2003.
године.
univerzitet-union-privatni-fakulteti

Univerzitet Union

Beograd, Stari Grad, Kosančićev Venac br. 2/5 011 6304293
cena: 1.080€ do 2.700€
PRIVATNI FAKULTETI BEOGRAD UNIVERZITET UNION Univerzitet Union čine pet fakulteta : Beogradska bankarska akademija – Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, Računarski fakultet,Pravni fakultet Univerziteta Union, Fakultet scenskih i primenjenih umetnosti – Akademija lepih umetnosti (danas: Akademija lepih umetnosti ”Todoris”) i Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić.Univerzitet obavlja delatnost visokog obrazovanja u četiri polja, i to poljima: prirodno-matematičkih nauka, društveno-humanističkih nauka, tehničko-tehnoloških nauka i umetnosti.
Svi studijski programi u okviru navedenih polja ostvaruju se na fakultetima – članovima Univerziteta.
Studijski programi ostvaruju se u sva tri nivoa akademskih studija.
Svi fakulteti ostvaruju studijske programe u skladu sa Bolonjskom deklaracijom.
accademia-del-lusso-privatni-fakulteti

Accademia del lusso

Beograd, Palilula, Bulevar despota Stefana 68c 011 6557503
Italijanska visoka škola za modu i dizajn Accademia del lusso nastala je sa ciljem da obrazuje stručnjake koji će imati uvid u svaku fazu kreativnog procesa i prodaje u okviru sektora luksuznih dobara i koji će biti konkurentni u svom radu.
Obrazovni metod Akademije del Lusso zasnovan je na inovativnom pristupu obrazovanju koji objedinjuje tehničke i kreativne aspekte sa izučavanjem menadžmenta.
Accademia del Lusso ima jedinstvene nastavne planove zahvaljujući autoritetu i višegodišnjem iskustvu svojih profesora, ostvarenih i priznatih stručnjaka koji rade u različitim oblastima u modi.
Ovo je i glavni razlog zbog koga je škola u mogućnosti da svojim studentima ponudi multidisciplinarno obrazovanje u skladu sa vladajućim tendencijama i zahtevima tržišta rada.
Master sa mogućnošću staža: jedna školska godina nastavnih aktivnosti usmerenih ka obrazovanju profesionalaca koji će biti spona između kreativnosti i tržišta.
Trogodišnje studije: studije namenjene svima onima koji nakon završene srednje škole žele da steknu operativna tehnička i profesionalna znanja iz sektora mode i dizajna.
Intenzivni godišnji kursevi: intenzivni kursevi traju godinu dana (450 časova) i podrazumevaju redovno pohađanje.
Svi intenzivni kursevi obuhvataju teorijske i praktične aktivnosti.
Kurseve drže stručni predavači sa bogatim iskustvom u oblasti koju predaju.
Profesionalni kursevi: različitog su trajanja, od namanje 6 meseci do najviše 12 meseci, a pohađanje nastave je ili induvidualno ili u grupi.
Idealni su za sve one koji žele da prošire i usavrše svoja znanja i usklade ih sa zahtevima firmi koje posluju u okviru sektora Fashion & Luxury System.
Gold profesionalni kursevi: ova kategorija profesionalnih kurseva u oblasti mode koje organizuje Accademia del Lusso osmišljena je kako bi zadovoljila potrebe kako onih polaznika koji već rade u svetu mode, tako i onih koji tek žele da započnu karijeru u ovom sektoru.
Pripremni kursevi: pripremni kursevi namenjeni su polaznicima koji su već upisani na master, trogodišnje studije ili neki od intenzivnih kurseva na Akademiji del Lusso i osmišljeni su da bi polaznicima omogućili da poboljšaju svoje jezičke sposobnosti kako bi uspešno pohađali odabrani program.
english-school-of-business-privatni-fakulteti

English School of Business

Beograd, Stari Grad, Cara Urosa 17 011 3039500
PRIVATNI FAKULTET ENGLISH SCHOOL OF BUSINESS je najeminentnija biznis škola u Beogradu za sve one koji žele da se pripreme za svoje karijere i susret sa izazovima kompleksnog dinamičkog i globalanog okruženja.
Naš cilj u ESB je da stvorimo buduće lidere u poslovanju nudeći jedinstveno predavačko iskustvo, odgovarajuće poslovno obrazovanje i blisku vezu sa privredom.
Ovo postižemo kroz naše bliske veze sa vrhunskim britanskim univerzitetima i drugim obrazovnim institucijama tako što se trudimo da naša škola kombinuje akademske kvalitete sa relevantnim iskustvom u oblasti privrede.
English School of Business (ESB) je privatna obrazovna institucija osnovana 2000.godine kao akreditovani centar koji realizuje licencirane programe: Institute of Commercial Management – ICM, Dorset, England, Cambridge University, International Examination England, Heriot-Watt University, Edinburgh Business School, Scotland.
U ESB nastava se odvija na engleskom jeziku, svi udžbenici i literartura su na engleskom jeziku, ispiti se polažu na engleskom jeziku, nakon čega se šalju našim partnerima na ocenjivanje.
Programi studija se realizuju na različitim nivoima i to: Dodiplomske studije po programu Institute of Commercial Management, u oblasti marketinga i menadžmenta, Postdiplomske studije po programu Heriot- Watt - EBS za MBA zvanje, Specijalističke studije po programu UCLES.
univerzitet-dzon-nezbit-privatni-fakulteti

Megatrend Univerzitet

Novi Beograd, Bulevar umetnosti 29 011 2092129
Privatni fakultet Džon Nezbit.
Na fakultetu Džon Nezbit organizovane su strukovne i akademske, kao i specijalističke, master i doktorske studije iz više akademskih i naučnih disciplina (biznis, međunarodna ekonomija, menadžment, umetnost i dizajn, kultura i mediji, biofarming, državna uprava i administracija, kompjuterske nauke).
Fakultet je postao centar kvalitetnog obrazovanja zasnovanog na savremenim nastavno-naučnim dostignućima i metodologijama prenosa znanja, odnosno formiranja primenjivih kompetencija svršenih studenata.
U praksi to znači da smo uvek insistirali na kvalitetu, autonomiji, slobodi, posvećenosti realizaciji naše obrazovne i naučne misije, ali i punoj otvorenosti prema našem društvu, regionu, Evropi i svetu.
Fakultet je dobio ime po futurologu Džonu Nezbitu.
Jedna od prednosti privatnih fakulteta je rad u manjim grupama ali i to, što mogu da obezbede gotovo mentorski rad profesora sa studentima pa je tako profesor na većini privatnih fakulteta dužan da bude na raspolaganju studentima šest dana u nedelji, uključujući i subotu. Upravo na činjenici da je studentima često na raspolaganju i broj mobilnog telefona i imejl profesora radi jednostavnijih konsultacija, da pravovremeno dobijaju odgovore i mnogo manje vremena provode ispred zatvorenih vrata profesorskih kabineta, privatne visokoškolske ustanove su izgradile jednu od svojih najvećih prednosti. Privatne fakultete odlikuje bolja opremljenost prostorija, savremenja oprema i veća stručna praksa. U proseku studiranje na njima traje kraće. Između ostalog, privatne visokoobrazovne ustanove, kako bi bile privlačnije budućim studentima, nude jednostavniji prijemni ispit. Koncept privatnog obrazovanja nije ni nov ni nepoznat. Poznata je činjenica da su u svetu oduvek postojale privatne visokoobrazovne institucije koje su pohađali npr. predsednici država, te članovi kraljevskih, uglednih i aristokratskih porodica.
Back to Top