Privatni fakulteti Niš

Registruj se
Prijavi se
Privatni fakulteti Niš

Univerzitet Metropolitan

Niš, Bulevar Svetog Cara Konstantina 80 018 551000
PRIVATNI FAKULTETI UNIVERZITET METROPOLITAN Na fakultetu Metropolitan pored tradicionalne nastave suakreditovane i studije na daljinu (DLS) ili studije preko interneta, koje uživaju veliku popularnost među studentima koji nisu u mogućnosti da redovno pohađaju tradicionalnu nastavu. Studije preko interneta se realizuju na nivou Osnovnih i Diplomskih akademskih studija. Kako je promenom Zakona o visokom obrazovanju 2010. godine predviđeno da student po završenim osnovnim akademskih studija dobija zvanje DIPLOMIRANI (inženjer, menadžer, dizajner….), to smo odlučili da svi naši programi osnovanih akademskih studija od sada traju četiri godine. METROPOLITAN je akreditovao sve svoje akademske studijske programe i organizuje: Osnovne akademske studije u trajanju od 4 godine, Diplomske akademske studije u trajanju od 1 godine i Doktorske studije koje traju 3 godine.

Univerzitet Union

Niš, Generala Milojka Lešjanina 17 018 294222
PRIVATNI FAKULTETI BEOGRAD UNIVERZITET UNION Univerzitet Union čine pet fakulteta : Beogradska bankarska akademija – Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, Računarski fakultet,Pravni fakultet Univerziteta Union, Fakultet scenskih i primenjenih umetnosti – Akademija lepih umetnosti (danas: Akademija lepih umetnosti ”Todoris”) i Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić.Univerzitet obavlja delatnost visokog obrazovanja u četiri polja, i to poljima: prirodno-matematičkih nauka, društveno-humanističkih nauka, tehničko-tehnoloških nauka i umetnosti. Svi studijski programi u okviru navedenih polja ostvaruju se na fakultetima – članovima Univerziteta. Studijski programi ostvaruju se u sva tri nivoa akademskih studija. Svi fakulteti ostvaruju studijske programe u skladu sa Bolonjskom deklaracijom.
Back to Top