Univerzitet Metropolitan

Registruj se
Prijavi se

Univerzitet Metropolitan

UNIVERZITET METROPOLITAN

Univerzitet Metropolitan je vodeća i naučno - obrazovna institucija koja razvija buduće profesionalne i etičke lidere u Srbiji
i regionu, sposobne da stvaraju našu budućnost. jer svoju snagu izgrađuje na kvalitetu obrazovanja i bliskoj saradnji sa
privredom. Univerzitet Metropolitan, kao inovativno–preduzetnički univerzitet, posebnu pažnju poklanja razvoju privrede i
društva čiji je aktivni deo, negovanjem primenjenih istraživanja čije rezultate razvija u inovativne proizvode u samrhji sa
parmerima iz industrije ili preko formiranih start-up firmi.

U okviru Univerziteta Metropolitan postoje tri fakulteta :
- Fakultet informacionih tehnologija – FIT
- Fakultet za menadžment – FM
- Fakultet digitalnih umetnosti – FDU


Cilj Univerziteta Metropolitan je da postane, ne samo, univerzitet regionalnog značaja, nego i univerzitet svetskih
razmera.
Univerzitet Metropolitan - UNIVERZITET METROPOLITAN - 1
Univerzitet Metropolitan - UNIVERZITET METROPOLITAN - 1
Univerzitet Metropolitan - UNIVERZITET METROPOLITAN - 1

OSNOVNE STUDIJE FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA

Informacione tehnologije
Specijalisti za IT imaju odgovornost za izbor hardverskih i softverskih proizvoda prema potrebama organizacije,
integrišu ove proizvode u sistem, i instaliraju, prilagođavaju i održavaju aplikacije (programske sisteme) koje
upotrebljavaju zaposleni.

Informacioni sistemi
Obrazuje visoko stručni kadar koji pored celovitog akademskog obrazovanja, integrisanog poznavanja i razumevanja
organizacionih i upravljačkih aspekata poseduje i sposobnost projektovanja, održavanja, organizovanja zadataka u
savremenim tehnološkim procesima i samim tim postizanje efektivnog i efikasnog ostvarivanja delatnosti organizacije.

Softversko inženjerstvo
Cilj studijskog programa„Softversko inženjerstvo“ je da osposobi studenta sa uspešno bavi profesionalnim razvojem
softvera, u skladu sa očekivanjima i potrebama kompanija koje se bave profesionalnim razvojem softvera.

Računarske igre
Univerzitet Metropolitan je jedini univerzitet u Srbiji koji nudi akademsko obrazovanje u razvoju računarskih igara.
Smer Računarske igre je namenjen studentima koji žele da se usmere ka razvoju softvera za računarske igre.
Univerzitet Metropolitan - OSNOVNE STUDIJE FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA - 1
Univerzitet Metropolitan - OSNOVNE STUDIJE FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA - 1
Univerzitet Metropolitan - OSNOVNE STUDIJE FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA - 1

OSNOVNE STUDIJE FAKULTET ZA MENADŽMENT

Inženjerski i operacioni menadžment obezbeđuje razumevanje tehnika i metoda planiranja,
organizacije i upravljanja poslovnim procesima nabavke, proizvodnje, prodaje, distribucije, pružanja usluga, upravljanja
kvalitetom, projektima, resursima, poboljšavanja operacija, strategija operacija i inovacija.

Modul Biznis i marketing je najkorisnija i najpraktičnija kombinacija znanja iz oblasti upravljanja i rada
na tržištu. Studentima omogućava da se brzo uključe u rad manjih i većih kompanija ili da oforme svoju. Biznis obuhvata
znanja iz menadžmenta i liderstva, poslovne komunikacije, finansija, statsitike, ekonomije, prodaje i pregovaranja,
organizacionog ponašanja, ljudskih resursa, medjunarodnog poslovanja.

Menadžment u sportu je danas atraktivna i perspektivna oblast obrazovanja koja sve više dobija na
značaju, baveći se različitim aspektima poslovanja u sportskoj industriji, kao integralnom delu ekonomije.
U najširem smislu, ekonomija obuhvata i sport, s obzirom da i sport predstavlja oblast koja podleže osnovnim
ekonomskim principima i pravilima poslovanja.
Univerzitet Metropolitan - OSNOVNE STUDIJE FAKULTET ZA MENADŽMENT - 1
Univerzitet Metropolitan - OSNOVNE STUDIJE FAKULTET ZA MENADŽMENT - 1
Univerzitet Metropolitan - OSNOVNE STUDIJE FAKULTET ZA MENADŽMENT - 1

OSNOVNE STUDIJE FAKULTET DIGITALNIH UMETNOSTI

Grafički dizajn
Studenti se osposobljavanju za kreativan, umetnički, stručni rad na konkretnim zadacima i poslovima grafičkog
dizajnera kao što su: vizuelni i korporativni identitet proizvoda ili firme, idejno-grafičko rešenje loga, oblikovanje
fontova, dizajn štampanih materijala kao što su plakati, bilobordi brošure, katalozi, knjige, ambalaža, ilustracija.

Interaktivni mediji
Program Interaktivni mediji osposobljava studenata za samostalan, kreativan, umetnički rad u oblasti dizajna
interaktivnih medija. Program omogućava sticanje teoretskih, stručnih i praktičnih znanja iz oblasti digitalnih umetnosti,
grafičkog dizajna i šireg spektra društveno-humanističkih predmeta.

Cilj studijskog programa Modni dizajn je da osposobi studenta da se uspešno bavi profesional- nim
dizajnerskim rešenjima, u skladu sa očekivanjima i potrebama tržišta i poslodavaca. Pro- gram Modni dizajn je
namenjen onima koji žele da svoja interesovanja za ovaj deo primenjene umetnosti, kao i svoju kreativnost i talenat
pretoče u vizuelne forme koje će u isto vreme imati umetničku vrednost ali i primenu u samoj modnoj industriji i njenom
širokom spektru delovanja.
Univerzitet Metropolitan - OSNOVNE STUDIJE FAKULTET DIGITALNIH UMETNOSTI - 1
Univerzitet Metropolitan - OSNOVNE STUDIJE FAKULTET DIGITALNIH UMETNOSTI - 1
Univerzitet Metropolitan - OSNOVNE STUDIJE FAKULTET DIGITALNIH UMETNOSTI - 1

MASTER STUDIJE UNIVERZITET METROPOLITAN

Softversko inženjerstvo se vezuje za upravljanje procesom i kvalitetom, za kreativnost i inovacije, za
standarde, za individualne veštine pojedinaca, ali i za sposobnost timskog rada i primenu pravila i iskustva iz
profesionalne prakse.

Informacioni sistemi (IS) prikupljaju, memorišu, obrađuju i šalju podatke, informacije i znanje.
Informacioni sistem je naučna disciplina akademskih studija koja obuhvata koncepte, principe i procese za dva široka
područja aktivnosti unutar organizacija:prikupljanje i prenošenje informacija i razvoj, rad i usavršavanje infrastrukture i
sistema.

Studijski program Master akademskih studija Bezbednost informacija obrazuje studente da rade na
razvoju bezbednosti i implikacijama na računarske mreže, baze podataka, infrastrukturu veb servisa i softverskog
dizajna, sve sa aspekta bezbednosti informacija i sistema sa detekcijom i metodama odbrane, kriptografije i
kriptotehnologije, bezbednosti Veb aplikacija i računarsku forenziku.

Marketing menadzment
Master studije Univerziteta Metropolitan u trajanju od 10 meseci predstavljaju korak dalje u vašem budućem razvoju.
Marketing menadžment program priprema polaznike na rešavanje kompleksnih poslovnih problema koji ih tek očekuju.
Stečena znanja na ovom programu će vam značiti ne samo prilikom prvog zaposlenja nego i kroz celu profesionalnu
karijeru.

Dizajn novih medija
Naš ključni interes je stvaranje nove kategorije umetnika, intelektualaca i profesionalaca koji su primarno inovatori, koji
idu ispred svog vremena i koji su u trenutku izlaska iz učionica spremni da kvalitetno odgovorena na izazove – kako iz
domena produkcije savremene umetnosti, tako i iz domena produkcije komercijalnih projekata okrenutih tržištima na
kojima je jezik vizuelnih medija primarni komunikacioni okvir.
Univerzitet Metropolitan - MASTER STUDIJE UNIVERZITET METROPOLITAN - 1
Univerzitet Metropolitan - MASTER STUDIJE UNIVERZITET METROPOLITAN - 1
Univerzitet Metropolitan - MASTER STUDIJE UNIVERZITET METROPOLITAN - 1

DOKTORSKE STUDIJE UNIVERZITET METROPOLITAN

Fakultet informacionih tehnologija
- Informacione tehnologije
- Softversko inženjerstvo


Fakultet za menadžment
- Menadžment i razvoj

Fakultet digitalnih umetnosti
- Dizajn novih medija
Univerzitet Metropolitan - DOKTORSKE STUDIJE UNIVERZITET METROPOLITAN - 1
Univerzitet Metropolitan - DOKTORSKE STUDIJE UNIVERZITET METROPOLITAN - 1
Univerzitet Metropolitan - DOKTORSKE STUDIJE UNIVERZITET METROPOLITAN - 1

INTERNET STUDIJE UNIVERZITET METROPOLITAN

Univerzitet Metropolitan – prvi akreditovan Univerzitet za internet (online) studije u Srbiji

Fakultet informacionih tehnologija, osnivač Univerziteta Metropolitan, prvi je u zemlji 2005. godine, dobio dozvolu za rad
Ministarstva prosvete koja uključuje i izvođenje nastave na daljinu – preko Interneta, i to zahvaljujući najsavremenijim
tehnologijama koje primenuje. U ovom kratkom periodu, posebno u saradnji sa našim predavačima sa „New York Institute
of Technologies“ na IT programu, uspeli smo da ostvarimo i jedinstven program naprednih akademskih i profesionalnih
studija.

Prema odredbama Zakona o visokom obrazovanju, diploma stečena preko interneta potpuno je izjednačena diplomi na
tradicionalnoj nastavi u pogledu stečenog znanja i zvanja.
Univerzitet Metropolitan - INTERNET STUDIJE UNIVERZITET METROPOLITAN - 1
Univerzitet Metropolitan - INTERNET STUDIJE UNIVERZITET METROPOLITAN - 1
Univerzitet Metropolitan - INTERNET STUDIJE UNIVERZITET METROPOLITAN - 1

RADIONICE UNIVERZITET METROPOLITAN

Besplatne online radionice za srednjoškolce!
Kroz virtuelno druženje i praktičan rad tokom besplatnih online radionica Univerziteta Metropolitan, prepoznajte svoj put
ka uspešnoj karijeri.

Radionice:
- Razvoj web dizajna
- Razvoj video igara .
- Osnove modnog dizajna
- Pisanje projekata
- Osnove programiranja
- Facebook poslovanje
- Dizajn pakovanja
- Photoshop
Univerzitet Metropolitan - RADIONICE UNIVERZITET METROPOLITAN - 1
Univerzitet Metropolitan - RADIONICE UNIVERZITET METROPOLITAN - 1
Univerzitet Metropolitan - RADIONICE UNIVERZITET METROPOLITAN - 1
Tadeuša Košćuška 63 - Beograd - Stari Grad
011 2030885; 069 2030885;
Pitaj univerzitet METROPOLITAN
PREPORUKE I UTISCI
LOKACIJE
Univerzitet Metropolitan
Napiši komentar
Komentari i Utisci Korisnika:
Lokacije
    Beograd Stari Grad Tadeuša Košćuška 63 +381 11 2030885 +381 69 2030885
    Niš Bulevar Svetog Cara Konstantina 80 +381 18 551000
Univerzitet Metropolitan - 18
Univerzitet Metropolitan - 2
Univerzitet Metropolitan - 21
Univerzitet Metropolitan - 22
Univerzitet Metropolitan - 3
Univerzitet Metropolitan - 34
Univerzitet Metropolitan - 23
Univerzitet Metropolitan - 4
Univerzitet Metropolitan - 17
Univerzitet Metropolitan - 5
Univerzitet Metropolitan - 27
Univerzitet Metropolitan - 6
Univerzitet Metropolitan - 24
Univerzitet Metropolitan - 7
Univerzitet Metropolitan - 8
Univerzitet Metropolitan - 25
Univerzitet Metropolitan - 9
Univerzitet Metropolitan - 10
Univerzitet Metropolitan - 11
Univerzitet Metropolitan - 15
Univerzitet Metropolitan - 12
Univerzitet Metropolitan - 13
Univerzitet Metropolitan - 31
Univerzitet Metropolitan - 32
Univerzitet Metropolitan - 14
Univerzitet Metropolitan - 33
Univerzitet Metropolitan - 16
Univerzitet Metropolitan - 26
Univerzitet Metropolitan - 28
Univerzitet Metropolitan - 29
Univerzitet Metropolitan - 30
Univerzitet Metropolitan - 19
Univerzitet Metropolitan - 20
Back to Top
Mirandre.com logo