Univerziteti Beograd

Registruj se
Prijavi se
Univerziteti Beograd

Univerzitet Metropolitan

Beograd, Stari Grad, Tadeuša Košćuška 63 011 2030885 |
069 2030885 |
UNIVERVERZITETI UNIVERZITET METROPOLITAN Univerzitet Metropolitan je akreditovana visokoškolska ustanova. FAKULTETI U SKLOPU UNIVERZITETA METROPOLITAN: FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA, FAKULTET ZA MENADŽMENT I FAKULTET DIGITALNIH UMETNOSTI. Osnovne akademske studije informacione tehnologije sa izbornim modulima: Softversko inženjerstvo, Informacioni sistemi, Razvoj softvera za računarske igre. Diplomske akademske studije i Doktorske studije informacione tehnologije istim usmerenjima kao i akdemske. Osnovne akademske studije MENADžMENT, sa sledećim usmerenjima: Informacioni sistemi, Marketing, Menadžment u sportu i Operacioni menadžment. Master akademske studije iz Marketinga i Upravljanja poslovanjem. Doktorske iz Marketinga. FAKULTET DIGITALNIH UMETNOSTI-Osnovne akademske studije: GRAFIČKI DIZAJN, DIZAJN INTERAKTIVNIH MEDIJA I MODNI DIZAJN. Doktorske studije: DIZAJN NOVIH MEDIJA. Fakultet informacionih tehnologija, Fakultet za menadžment i Fakultet digitalnih umetnosti, nalaze se u Beogradu, pored SC Milan Gale Muškatirović i predstavljaju integrisani deo Univerziteta Metropolitan. Na njima su svi studijski programi pokriveni i klasičnom i internet nastavom.
univerzitet-dzon-nezbit-univerziteti
Univerzitet „Džon Nezbit” danas čine 11 fakulteta, 2 visoke škole, Megatrend virtuelni univerzitet i Institut za nove tehnologije.
Polaznicima se pruža obrazovanje na 8 kampusa u 6 gradova Srbije (Beograd, Zaječar, Bačka Topola, Požarevac, Valjevo, Vršac).
Nakon 25 godina kontinuiranog rada u oblasti visokog obrazovanja, naš univerzitet broji desetine hiljada aktivnih i svršenih studenata, na svim nivoima akademskih i naučnih zvanja.
Na fakultetima Univerziteta „Džon Nezbit” organizovane su strukovne i akademske, kao i specijalističke, master i doktorske studije iz više akademskih i naučnih disciplina (biznis, međunarodna ekonomija, menadžment, umetnost i dizajn, kultura i mediji, biofarming, državna uprava i administracija, kompjuterske nauke).
Fakulteti koji čine Univerzitet Džon Nezbit su: Fakultet za poslovne studije, Osnovne poslovne strukovne studije, Fakultet za međunarodnu ekonomiju (Geoekonomski fakultet), Fakultet za poslovne studije Vršac, Fakultet za menadžment Zaječar, Fakultet za kulturu i medije, Fakultet za kompjuterske nauke, Fakultet za civilno vazduhoplovstvo, Fakultet za poslovnu ekonomiju Valjevo, Fakultet za biofarming Bačka topola, Fakultet za pravo, javnu upravu i bezbednost, Fakultet za umetnost i dizajn, Fakultet za poslovne studije Požarevac i Megatrend virtuelni univerzitet.
univerzitet-u-beogradu-univerziteti

Univerzitet u Beogradu

Beograd, Stari Grad, Studentski trg 1 011 3207400
Univerzitet u Beogradu predstavlja najvišu, najstariju i najveću instituciju visokog obrazovanja u našoj zemlji.
Državni je univerzitet, a osnovne delatnosti su mu visoko obrazovanje i naučno-istraživački rad.
Sadrži 31 fakultet, 11 naučnih instituta, Univerzitetske biblioteke i 8 centara.
Vodi poreklo još iz XIX veka, od 1808.godine, kada je Veliku školu osnovao Dositej Obradović.
Fakulteti su podeljeni u četiri organizacione grupacije, a to su: društveno-humanističke nauke, medicinske nauke, prirodno-matematičke nauke i tehničko-tehnološke nauke.
Akademske studije su organizovane na četiri nivoa: osnovne akademske studije, master studije, specijalističke, i doktorske studije.
Svi studijski programi na fakultetima Univerziteta su usaglašeni sa principima Bolonjske deklaracije.
Fakulteti Univerziteta u Beogradu: Arhitektonski fakultet, Biološki fakultet, Ekonomski fakultet, Elektrotehnički fakultet, Farmaceutski fakultet, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Fakultet bezbednosti, Fakultet za fizičku hemiju, Filološki fakultet, Filozofski fakultet, Fizički fakultet, Fakultet organizacionih nauka, Fakultet političkih nauka, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Fakultet veterinarske medicine, Geografski fakultet, Građevinski fakultet, Hemijski fakultet, Mašinski fakultet, Matematički fakultet, Medicinski fakultet, Poljoprivredni fakultet, Pravni fakultet, Pravoslavno- bogoslovski fakultet, Rudarsko-geološki fakultet, Saobraćajni fakultet, Stomatološki fakultet, Šumarski fakultet, Tehnološko- metalurški fakultet, Učiteljski fakultet, Tehnički fakultet.
univerzitet-umetnosti-u-beogradu-univerziteti

Univerzitet umetnosti u Beogradu

Beograd, Stari Grad, Kosančićev venac 29 011 2625166
Univerzitet umetnosti u Beogradu je jedini univerzitet u Republici Srbiji specijalizovan za umetničko obrazovanje.
Svi studijski programi su organizovani prema Bolonjskoj deklaraciji, a Univerzitet je akreditovan kao institucija.
Nastanak Univerziteta umetnosti vezuje se za osnivanje Muzičke akademije i Umetničke akademije 1937.godine, kao i Akademije za primenjene umetnosti i Akademije za pozorišnu umetnost, nakon Drugog svetskog rata.
Te ustanove su kasnije objedinjene i osnovana je Umetnička akademija u Beogradu, a današnji naziv i organizaciju je dobila 1973.godine.
Fakulteti Univerziteta umetnosti u Beogradu: Fakultet dramskih umetnosti, Fakultet likovnih umetnosti, Fakultet primenjenih umetnosti, Fakultet muzičkih umetnosti.

Univerzitet Union

Beograd, Stari Grad, Kosančićev Venac br. 2/5 011 6304293 |
011 2630654 |
UNIVERZITETI BEOGRAD UNIVERZITET UNION Univerzitet Union čine pet fakulteta : Beogradska bankarska akademija – Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, Računarski fakultet,Pravni fakultet Univerziteta Union, Fakultet scenskih i primenjenih umetnostii – Akademija lepih umpetnost (danas: Akademija lepih umetnosti ”Todoris”) i Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić.Univerzitet obavlja delatnost visokog obrazovanja u četiri polja, i to poljima: prirodno-matematičkih nauka, društveno-humanističkih nauka, tehničko-tehnoloških nauka i umetnosti. Svi studijski programi u okviru navedenih polja ostvaruju se na fakultetima – članovima Univerziteta. Studijski programi ostvaruju se u sva tri nivoa akademskih studija. Svi fakulteti ostvaruju studijske programe u skladu sa Bolonjskom deklaracijom.
Univerzitet ili sveučilište je autonomna visoka škola koja daje diplome i zvanja. Cilj univerziteta je prenošenje starih i stvaranje novih znanja. Univerziteti su sastavljeni iz više fakulteta. Od vremena srednjeg veka u Evropi univerziteti su se ustalili kao samoupravna udruženja profesora i studenata koja slobodno odlučuju o nastavnim programima i istraživačkim projektima. Univerziteti imaju privilegiju da dodeljuju akademska zvanja, na primer diplome. Univerzitetsko obrazovanje se još naziva visokim obrazovanjem. Pojavom srednjovekovnih univerziteta u Evropi manastiri su izgubili monopol za znanje. U centralnoj severnoj Evropi sveštenstvo je do modernog doma dominiralo u nastavi. Za razliku od viših škola i akademija, univerzitete karakteriše interesovanje za široki spektar oblasti. Tipične se klasične humanističke studije filisofije, poznate još u natičko doba, zatim medicina, teologija i pravo. Univerzitetsko obrazovanje se zasniva na nauci i njenoj primeni u profesionalnoj praksi. Akademije se takodje bave obrazovanjem, ali nemaju pravo da dodeljuju doktorske titule. Univerzitet u Beogradu je najstarija i najveća institucija visokog obrazovanja u Srbiji. Univerzitet u Beogradu je sačinjen od 31 fakulteta i 8 naučnih istraživačkih instituta i poseduje sistem univerzitetskih biblioteka i računskih centara.
Back to Top