Privatni fakulteti Novi Beograd

Registruj se
Prijavi se
Privatni fakulteti Novi Beograd

Univerzitet Union

Novi Beograd, Bulevar Maršala Tolbuhina 36 011 2095501 |
011 3196377 |
PRIVATNI FAKULTETI BEOGRAD UNIVERZITET UNION Univerzitet Union čine pet fakulteta : Beogradska bankarska akademija – Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, Računarski fakultet,Pravni fakultet Univerziteta Union, Fakultet scenskih i primenjenih umetnosti – Akademija lepih umetnosti (danas: Akademija lepih umetnosti ”Todoris”) i Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić.Univerzitet obavlja delatnost visokog obrazovanja u četiri polja, i to poljima: prirodno-matematičkih nauka, društveno-humanističkih nauka, tehničko-tehnoloških nauka i umetnosti. Svi studijski programi u okviru navedenih polja ostvaruju se na fakultetima – članovima Univerziteta. Studijski programi ostvaruju se u sva tri nivoa akademskih studija. Svi fakulteti ostvaruju studijske programe u skladu sa Bolonjskom deklaracijom.

Megatrend Univerzitet

Novi Beograd, Bulevar umetnosti 29 011 2092129
Privatni fakultet Džon Nezbit. Na fakultetu Džon Nezbit organizovane su strukovne i akademske, kao i specijalističke, master i doktorske studije iz više akademskih i naučnih disciplina (biznis, međunarodna ekonomija, menadžment, umetnost i dizajn, kultura i mediji, biofarming, državna uprava i administracija, kompjuterske nauke). Fakultet je postao centar kvalitetnog obrazovanja zasnovanog na savremenim nastavno-naučnim dostignućima i metodologijama prenosa znanja, odnosno formiranja primenjivih kompetencija svršenih studenata. U praksi to znači da smo uvek insistirali na kvalitetu, autonomiji, slobodi, posvećenosti realizaciji naše obrazovne i naučne misije, ali i punoj otvorenosti prema našem društvu, regionu, Evropi i svetu. Fakultet je dobio ime po futurologu Džonu Nezbitu.
Back to Top