Srednja škola Dositej

Registruj se
Prijavi se

Srednja škola Dositej

DOBRODOŠLI SREDNJA ŠKOLA DOSITEJ

Srednja škola DOSITEJ raspolaže savremenim učilima, nastavnim materijalom i opremom tako da
organizuje nastavu baziranu na modernim principima i dinamičan način.

To omogućava da se učenici kroz grupni i individualni rad osposobe za praktičnu primenu znanja, ali i za dalje
obrazovanje na kvalitetnim visokoškolskim institucijama.

Evropski i svetski obrazovni standardi podrazumevaju daleko aktivniju ulogu učenika u nastavnom procesu i pristup
savremenim informacionim tehnologijama. Zato je opredeljenje Srednje škole DOSITEJ da se teorijska nastava i
vežbe realizuju tako da učenici mogu da se uključe u dinamične razvojne tokove, kojima se odlikuju savremeni
poslovni odnosi.

U tom cilju nastavna tehnologija omogućava učenicima da uz pomoć i koordinaciju nastavnika, apstraktne pojmove
pretoče u stvarne poslovne i životne primere. Na taj način, putem studije slučaja stiču se znanja i veštine koja su
primenljiva u praksi.
Srednja škola Dositej Obradović - DOBRODOŠLI SREDNJA ŠKOLA DOSITEJ OBRADOVIĆ - 1
Srednja škola Dositej Obradović - DOBRODOŠLI SREDNJA ŠKOLA DOSITEJ OBRADOVIĆ - 1

DODATNA I DOPUNSKA NASTAVA SREDNJE ŠKOLE DOSITEJ

Dodatna nastava u srednjoj školi DOSITEJ podrazumeva nastavu iz predmeta koji nisu obuhvaćeni
redovnim nastavnim planom i programom.

To je posebno interesantno za učenike opšteobrazovnog područja rada, koji se pohađanjem tog programa osposobljavaju
za IT stručnjaka i stiču potrebna znanja za svoj rad u IT struci.

Dopunska nastava u srednjoj školi DOSITEJ organizuje se u skladu sa potrebama učenika iz svih
predmeta.

Dopunsku nastavu izvode predmetni nastavnici i ona se može organizovati kroz manje radne grupe, kao i kroz model
vršnjačke edukacije. Ovakav oblik rada, pored obrazovnog, ima i poseban vaspitni karakter kojim se
podstiče razvoj drugarstva, solidarnost kao i humanost kroz pomoć i podršku drugima.

Takođe, ovakav način rada obezbeđuje lakše savladavanje određenih predmetnih sadržaja.
Srednja škola Dositej Obradović - DODATNA I DOPUNSKA NASTAVA SREDNJE ŠKOLE DOSITEJ OBRADOVIĆ - 1
Srednja škola Dositej Obradović - DODATNA I DOPUNSKA NASTAVA SREDNJE ŠKOLE DOSITEJ OBRADOVIĆ - 1

VANNASTAVNA AKTIVNOST SREDNJE ŠKOLE DOSITEJ

Vannastavnim aktivnostima su obuhvaćeni svi učenici i nastavnici škole u zavisnosti od
interesovanja i motivacije za određene sadržaje.

Učenicima naše škole omogućene su posete brojnim kulturnim i obrazovnim ustanovama kao što su:
- muzeji,
- galerije,
- pozorišta,
- biblioteke,
- sajam knjiga.

Tom prilikom učenici proširuju svoja znanja i informišu se o aktuelnim kulturnim događajima.
Srednja škola Dositej - VANNASTAVNA AKTIVNOST SREDNJE ŠKOLE DOSITEJ - 1
Srednja škola Dositej Obradović - VANNASTAVNA AKTIVNOST SREDNJE ŠKOLE DOSITEJ OBRADOVIĆ - 1

KURSEVI STRANIH JEZIKA SREDNJA ŠKOLA DOSITEJ

Učenicima Srednje škole Dositej na raspolaganju je pohađanje kurseva stranih jezika (engleski, francuski, nemački,
španski, italijanski, ruski,).

Pohađanje kurseva se organizuje u vannastavno vreme i realizuje se preko Centra za strane jezike „Dositej”.

Polaznici nakon završetka određenog kursa dobijaju sertifikat od licenciranog predavača koji im
omogućava veću obrazovnu i poslovnu prohodnost, kako u Srbiji tako i u inostranstvu.
Srednja škola Dositej Obradović - KURSEVI STRANIH JEZIKA SREDNJA ŠKOLA DOSITEJ OBRADOVIĆ - 1
Srednja škola Dositej Obradović - KURSEVI STRANIH JEZIKA SREDNJA ŠKOLA DOSITEJ OBRADOVIĆ - 1

DUALNO OBRAZOVANJE SREDNJE ŠKOLE DOSITEJ

Prateći zahteve i potrebe privrede u našoj zemlji, Srednja škola „Dositej” u saradnji sa partnerskim firmama radi na
promovisanju dualnog obrazovanja.

Srednja škola Dositej je među prvim obrazovnim institucijama koje su podržale sistemsko uvođenje dualnog
obrazovanja, jer je svojom osnivačkom politikom i organizacijom orijentisana ka stručnom usavršavanju kroz praksu i
saradnju sa privredom naše zemlje.

Naša škola ima uspešnu saradnju sa srednjim stručnim školama u kojima je uvedeno dualno obrazovanje. Činjenica da
preko 1.100 preduzeća u Srbiji omogućava praksu za srednjoškolce potvrđuje potrebu za ovim oblikom obrazovanja i
osposobljavanja učenika.

Na taj način obezbeđujemo punu poslovnu prohodnost za učenike stručnih profila, kao što su pravni, ekonomski i
turistički tehničar. Takođe, učenici koji se obrazuju u opštoj gimnaziji uz prateći dopunski program obrazovanja, mogu
steći široko opšte obrazovanje.
Srednja škola Dositej Obradović - DUALNO OBRAZOVANJE SREDNJE ŠKOLE DOSITEJ OBRADOVIĆ - 1
Srednja škola Dositej Obradović - DUALNO OBRAZOVANJE SREDNJE ŠKOLE DOSITEJ OBRADOVIĆ - 1

UČENIČKE EKSKURZIJE SREDNJE ŠKOLE DOSITEJ

U skladu sa nastavnim planom i programom,učenici naše škole odlučuju gde će ići na eksurziju kako u Srbiji tako i u
inostranstvu.

Srednja škola Dositej organizuje posete izložbama, sajmovima, pozorišnim predstavama i filmskim
projekcijama.
Srednja škola Dositej Obradović - UČENIČKE EKSKURZIJE SREDNJE ŠKOLE DOSITEJ OBRADOVIĆ - 1
Srednja škola Dositej Obradović - UČENIČKE EKSKURZIJE SREDNJE ŠKOLE DOSITEJ OBRADOVIĆ - 1

OBRAZOVNI PROFILI SREDNJA ŠKOLA DOSITEJ

Srednja škola „Dositej“ nudi sledeće obrazovne profile:
- opšta gimnazija;
- ekonomski tehničar;
- turistički tehničar;
- pravni tehničar;
- finansijski tehničar;
- trgovinski tehničar;
- trgovac;
- mašinski tehničar;
- brodomašinski tehničar;
- mašinbravar;
- tehničar optike;
- mehaničar termoenergetskih postrojenja;
- mehaničar alatnih mašina – specijalista V;
- optometrista – specijalista V;
- mehaničar termoenergetskih postrojenja – specijalista V;
- nautički tehničar;
- elektrotehničar energetike;
- elektromonter mreža i postrojenja;
- elektroenergetičar za mreže i postrojenja – specijalista V;
- tehničar za kompjuterski upravljive mašine – specijalista V;

U „Srednjoj medicinskoj školi“ učenici mogu pohađati sledeće obrazovne profile:
- medicinska sestra tehničar;
- medicinska sestra vaspitač;
- laboratorijski tehničar;
- farmaceutski tehničar;
- fizioterapeutski tehničar;
- stomatološka sestra tehničar;
- zubni tehničar;
- maser;
- zdravstveni negovatelj.

„Beogradska umetnička škola za dizajn i nove medije“ nudi mogućnost pohađanja nastave na sledećim
obrazovnim profilima:

- likovni tehničar;
- tehničar dizajna i tekstila;
- tehničar dizajna grafike;
- tehničar dizajna enterijera i industrijskih proizvoda.

„Evropska poslovna škola” ima sledeće obrazovne profile:
- administrator računarskih mreža
- finansijski tehničar;
- ekonomski tehničar;
- poslovni administrator;
- finansijski administrator;
- turistički tehničar;
- poslovni sekretar – V stepen;

Visoka škola akademskih studija “Dositej“
- diplomirani ekonomista
- master ekonomista
Srednja škola Dositej Obradović - OBRAZOVNI PROFILI SREDNJA ŠKOLA DOSITEJ OBRADOVIĆ - 1
Srednja škola Dositej Obradović - OBRAZOVNI PROFILI SREDNJA ŠKOLA DOSITEJ OBRADOVIĆ - 1
Nušićeva 12a - Beograd - Stari Grad
011 3235500;
Pitaj ŠKOLU DOSITEJ
PREPORUKE I UTISCI
LOKACIJE
Srednja škola Dositej
Napiši komentar
Komentari i Utisci Korisnika:
Lokacije
    Beograd Stari Grad Nušićeva 12a +381 11 3235500
Srednja škola Dositej Obradović - 14
Srednja škola Dositej Obradović - 15
Srednja škola Dositej Obradović - 16
Srednja škola Dositej Obradović - 18
Srednja škola Dositej Obradović - 17
Srednja škola Dositej Obradović - 19
Srednja škola Dositej Obradović - 20
Srednja škola Dositej Obradović - 21
Srednja škola Dositej Obradović - 11
Srednja škola Dositej Obradović - 13
Srednja škola Dositej Obradović - 4
Srednja škola Dositej Obradović - 3
Srednja škola Dositej Obradović - 5
Srednja škola Dositej Obradović - 6
Srednja škola Dositej Obradović - 2
Srednja škola Dositej Obradović - 7
Srednja škola Dositej Obradović - 8
Srednja škola Dositej Obradović - 9
Srednja škola Dositej Obradović - 10
Pitaj ŠKOLU DOSITEJ
Firma pripada kategorijama:
(100)
100% Pozitivne ocene za:
Srednja škola Dositej
Back to Top