Vrtić Naš Vrtić

Registruj se
Prijavi se

Vrtić Naš Vrtić

Predškolska ustanova NAŠ VRTIĆ

Kategorija - Privatni vrtići Beograd
Naš vrtić je privatna predškolska ustanova verifikovana od strane Ministarstva prosvete, usmerena
ka pružanju nege i podršci pri obrazovanju i vaspitanju dece od jaslica do predškolskog uzrasta.

Sve što radimo u Našem vrtiću orijentisano je ka sveobuhvatnom razvoju mališana od najranijeg detinjstva. To
postižemo putem našeg dinamičnog programa za predškolsko obrazovanje, koji sprovodi kvalifikovano osoblje
zajedno sa stručnim saradnicima(pedijatar,logoped, psiholog, prof.engleskog jezika, prof.fizičkog vaspitanja i mnogi
drugi), vodeći pri tom računa da potrebe svakog pojedinačnog deteta budu ispunjene. Veliku pažnju poklanjamo i
kvalitetu sredine u kojoj deca borave,stoga je vaspitno-obrazovni rad sa decom organozovan u savremeno
opremljenim prostorijama, ne preko 600m2, brojnim igrovnim i didaktičkim materijalima. Takođe, za potrebe dece
uređen je i prilagođen njihovim potrebama prostor na otvorenom(dvorište) kao i fiskulturna sala.

Važno nam je da deca rade zajedno jedni sa drugima kao i sa vaspitačima i razmenjuju iskustva koja im omogućavaju
da postanu jake ličnosti i da vole sebe i druge.

U okviru ostalih aktivnosti Vaša deca će imati prilike da razvijaju i kreativne sposobnosti kroz naše programe plesa,
glume kao i da nastave pravilan razvoj kroz naš program „Školica sporta“,”Školica tekvondoa” i još mnoge druge
aktivnosti koji sprovodimo u saradnji sa stručnim saradnicima.

Naš vrtić veliki značaj pridaje ishrani dece. Zbog toga obroci koji se služe u vrtiću su na bazi zdrave ishrane,
pripremljeni u saradnji sa nutricionistom, vodeći računa o nutritivnim potrebama dece svih uzrasta.

Takođe želimo da naglasimo da se najbolja saradnja postiže dobrom komunikacijom i time podstičemo roditelje da
budu u kontaktu sa nama, da učestvuju, donose predloge i daju ideje kako bi deci pružili najbolje moguće iskustvo
tokom njihovog obrazovanja.

UPIS UZ SUBVENCIJE GRADA BEOGRADA
Pravo na nadoknadu dela troškova boravka dece u privatnoj predškolskoj ustanovi (u daljem tekstu SUBVENCIJU)
imaju:
- roditelji koji su državljani Republike Srbije
- roditelji dece prijavljene na teritoriji Grada Beograda
- roditelji čije dete ne bude dobilo mesto u državnom vrtiću
Vrtić Naš Vrtić - NAŠ VRTIĆ - 2
Vrtić Naš Vrtić - NAŠ VRTIĆ - 4
Vrtić Naš Vrtić - NAŠ VRTIĆ - 5
Vrtić Naš Vrtić - Predškolska ustanova NAŠ VRTIĆ - 5
Vrtić Naš Vrtić - Predškolska ustanova NAŠ VRTIĆ - 5
Vrtić Naš Vrtić - Predškolska ustanova NAŠ VRTIĆ - 5

PROGRAMI U VRTIĆU NAŠ VRTIĆ

Kategorija - Privatni vrtići Dedinje
JEŽIĆI - Program nege i vaspitno-obrazovnog rada sa decom od 12-18 meseci

Nega i vaspitno-obrazovni rad sa decom jaslenog uzrasta podrazumeva održavanje higijene, zadovoljenje potrebe za
snom, ishranom, boravkom na svežem vazduhu.

Nega podrazumeva preventivno-zdravstvenu zaštitu. Sestre-vaspitači sistematski prate i sagledavaju sve faktore koji
utiču na dečije zdravlje. Sva deca koja polaze u vrtić, donose potvrdu od lekara da su zdrava. Zdravstveno stanje se
prati svakodnevno. A rast i razvoj se kontrolišu periodično,o čemu se vodi evidencija.

Osnovni cilj vaspitno-obrazovnog rada sa decom ovog uzrasta je stvaranje povoljne vaspitne sredine u kojoj će dete
sticati iskustvo po svom sopstvenom tempu razvoja. Organizacijonim sistemom sadržaja i metoda rada dete će
prevoditi iskustva sa praktičnog na saznajni i sticati nova.

Prioritetni zadatak vaspitno-obrazovnog rada jeste podsticanje spontanog izraza i jačanje samopoštovanja i
individualizma, pronalaženje svog mesta u odnosu na sebe i druge(interreakcije).

------------------------

ZVEZDICE - Program nege i vaspitno-obrazovnog rada sa decom od 18-36 meseci

Program nege i vaspitno-obrazovnog rada dece od 18-36 meseci oslanja se na različite sisteme aktivnosti kroz sve
aspekte razvoja detetove ličnosti:
- Motoričke aktivnosti
- Senzorno-perceptivne aktivnosti
- Muzičko-ritmičke aktivnosti
- Grafičko-likovne aktivnosti
- Jezičke aktivnosti
- Intelektualne aktivnosti

------------------------

SLONČE - Program predškolskog vaspitanja i obrazovanja dece od 3 godine do uključivanja u
program pripreme za školu

U programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja dece od 3 godine do uključivanja u program pripreme za školu
prioritetni zadaci vaspitno-obrazovnog rada sa decom su:
- stvaranje povoljne sredine za učenje i razvoj
- bogaćenje i podsticanje dečijeg razvoja i napredovanja kroz socijalni, emocionalni, fizički i intelektualni razvoj
- praćenje razvojnih i individualnih karakteristika
- ostvarivanje što bolje saradnje na različitim planovima, vaspitač – dete, vaspitač- vaspitač, dete- dete, vaspitač –
roditelj, vaspitač – šire okruženje...

Navedeni zadaci realizuju se kroz planiranje i razvijanje tema, sadržaja, aktivnosti čije je polazište dato u Osnovama
programa i na osnovu čega se vrši operacionalizacija od strane vaspitača ( konkretni ciljevi, sadržaji i aktivnosti).

--------------------------

PANDA - Pripremni predškolski program

Zakon o osnovama sistema vaspitanja i obrazovanja predviđa obavezan Pripremni predškolski program, u trajanju
najmanje 9 meseci u godini pred polazak u školu. Program vaspitno-obrazovnog rada sa predškolskom decom
koncipiran je tako da kontinuirano i sistematski priprema dete za polazak u školu doprinoseći celovitom razvoju
deteta. To se postiže kreiranjem uslova i podsticaja koji detetu omogućavaju da razvije sve svoje potencijale i
svojstva ličnosti, da proširuje iskustva i izgrađuje saznanja o sebi, drugim ljudima i svetu koji ga okružuje. Priprema
deteta za školu vrši se sistematski, uz uvažavanje specifičnosti dece sa kojom se radi. Pripremni predškolski
program ostvaruje se u Ustanovi kroz dva organizaciona oblika: poludnevni i celodnevni. Cilj vaspitno-obrazovnog
rada u okviru pripremnog predškolskog programa je da doprinese:
- celovitom razvoju deteta
- razvoju sposobnosti
- proširenju iskustva
- bogaćenju saznanja o sebi, drugima i svetu oko sebe, a što sve čini osnov za dalje nove oblike učenja i uključivanja
u različite tokove života i rada pri čemu je škola prva stepenica
Vrtić Naš Vrtić - NAŠ VRTIĆ - 2
Vrtić Naš Vrtić - NAŠ VRTIĆ - 3
Vrtić Naš Vrtić - NAŠ VRTIĆ - 5
Vrtić Naš Vrtić - NAŠ VRTIĆ - 6
Vrtić Naš Vrtić - NAŠ VRTIĆ - 7
Vrtić Naš Vrtić - PROGRAMI U VRTIĆU NAŠ VRTIĆ - 7

NAŠ VRTIĆ

Kategorija - Privatni vrtići Savski venac
Zašto baš 'Naš vrtić'

Zato što će to biti radostan veliki, mali korak u odrastanju Vašeg deteta. Tim koji će opravdati Vaše poverenje
potkovan je višegodišnjim iskustvom i mladim, obrazovanim i entuzijastičnim kadrom.

Dođite da zajedno rastemo, družimo se i učimo u savremeno opremljenim prostorijama prilagođenim potrebama Vaše
i naše dece. Uspostavimo dobre partnerske odnose u zajedničkom vaspitanju Vaše dece i razvoju svih dečijih
potencijala. Učinimo im adaptaciju prijatnom i lakom.

Naši programi osluškuju potrebe dece i roditelja, prepoznaju potencijale i podstiču interesovanja najmlađih sa ciljem
da ih pripreme i osposobe za svet odraslih. Probudimo im igrom talente za likovne i dramske izraze, talenat za
različite sportove, stimulišimo im razvoj govora, bogatimo rečnik i izgradimo zdrave temelje za sve buduće izazove.

Želimo da kroz dobru komunikaciju i otvorene odnose razvijemo sve dečije kapacitete kako fizičke i intelektualne,
tako i psihomotoričke, da ostvarimo sa njima poseban odnos uzajamnog poverenja, poštovanja, podrške i ljubavi.
Usadimo im upravo ljubavlju prave vrednosti i usmerimo ih da u onom čemu teže budu najbolji.
Vrtić Naš Vrtić - NAŠ VRTIĆ - 2
Vrtić Naš Vrtić - NAŠ VRTIĆ - 5
Vrtić Naš Vrtić - NAŠ VRTIĆ - 7
Vrtić Naš Vrtić - NAŠ VRTIĆ - 7
Vrtić Naš Vrtić - NAŠ VRTIĆ - 7
Vrtić Naš Vrtić - NAŠ VRTIĆ - 7
Rajka Mitića 14 - Beograd - Autokomanda
063 586119; 011 4096685;
PREPORUKE I UTISCI (1)
LOKACIJE
 • Vrtić Naš Vrtić - 72
 • Vrtić Naš Vrtić - 83
 • Vrtić Naš Vrtić - 74
 • Vrtić Naš Vrtić - 4
 • Vrtić Naš Vrtić - 73
 • Vrtić Naš Vrtić - 5
 • Vrtić Naš Vrtić - 6
 • Vrtić Naš Vrtić - 7
 • Vrtić Naš Vrtić - 8
 • Vrtić Naš Vrtić - 9
 • Vrtić Naš Vrtić - 10
 • Vrtić Naš Vrtić - 13
 • Vrtić Naš Vrtić - 14
 • Vrtić Naš Vrtić - 15
 • Vrtić Naš Vrtić - 19
 • Vrtić Naš Vrtić - 20
 • Vrtić Naš Vrtić - 22
 • Vrtić Naš Vrtić - 23
 • Vrtić Naš Vrtić - 26
 • Vrtić Naš Vrtić - 28
Vrtić Naš Vrtić
Napiši komentar
Komentari i Utisci Korisnika:
Danijela Mikin
Ocena 23.07.19.
Prostor - sjajan. Program rada - izvrstan. Kvalitetna ishrana. Stručno, ljubazbo i pristupačno osoblje. Šta još reći? Pozdrav od oduševljene mame Danijele!
Lokacije
  Lokacija
 1. Beograd Autokomanda Rajka Mitića 14
  (bivša ulica Banjički Venac 14) +381 63 586119; +381 11 4096685;
  Lokacija
 2. Beograd Vračar Šumatovačka 59
  +381 63 586119;
Pitaj NAŠ VRTIĆ
(100)
100% Pozitivne ocene za:
Vrtić Naš Vrtić
Back to Top