Vrtić Koloseum

Registruj se
Prijavi se

Vrtić Koloseum

O NAMA

Kategorija - Privatni vrtići
Predškolska ustanova “Koloseum” nalazi se na Zvezdari, između Cvetkove pijace i Mirijeva, na
uglu ulica Milana Rakića i Murmanske, na adresi Milana Rakića 125g. Vrtić je registrovan za obavljanje delatnosti
predškolskog vaspitanja, nege, zaštite i obrazovanja dece. Predškolsko vaspitanje i obrazovanje ostvaruje se na
osnovu predškolskog programa Ustanove odobrenog od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,
čime je omogućeno svim roditeljima koji ispunjavaju uslove da uslugu vrtića koriste uz subvenciju grada.

Objekat vrtića je namenski adaptiran i prilagođen za smeštaj i boravak dece uzrasta od 1 do 7 godina, raspoređenih u
jaslenu, vrtićku i predškolsku grupu. Prepuštanjem brige o delu vaše porodice, ukazujete nam čast i obavezu,
poverenje koje želimo i moramo da opravdamo.

Stvorili smo okruženje u kojem se deca osećaju udobno i sigurno. Odnos izmedju dece i vaspitača zasniva se na
poštovanju, toleranciji i uzajamnom poverenju. Želimo da budemo deo odrastanja i srećnog detinjstva vašeg deteta
koga ćete se rado sećati.

Kada donesete odluku da dete upišete u vrtic nameće se pitanje dobrog izbora za vas i vaše dete. Par saveta koji
mogu biti od koristi možete pogledati na našem sajtu www.privatnivrtic.rs u delu DOBRO JE IMATI NA UMU i IZBOR
VRTIĆA U SEDAM KORAKA.
Vrtić Koloseum - O NAMA - 1
Vrtić Koloseum - O NAMA - 1
Vrtić Koloseum - O NAMA - 1
Vrtić Koloseum - O NAMA - 1
Vrtić Koloseum - O NAMA - 1
Vrtić Koloseum - O NAMA - 1

FAMILY FRIENDLY 10%

Kategorija - Privatne jaslice
Programi vrtica Koloseum su inovativni i otvoreni za najvise domete struke i nauke u ovoj oblasti, a pronatalitetna
orijentacija i brojne pogodnosti upotpunjuju njegov Family Friendly koncept.

Tome u prilog smo osmislili “Family Friendly 10%” - popust koji ima za cilj da stvori pozitivne efekte i pomogne
usklađivanje rada, porodičnog i privatnog života korisnicima naših usluga.

Po upisu popust 10%na uplatu za prvi mesec ostvaruju svi korisnici, oni koji koriste subvenciju Grada i oni koji ne
koriste, sa svrhom da pomognemo opremanje deteta za polazak u vrtić ikao dobrodošlicu u našu ustanovu.

Trajni popust 10%, na mesečnu uplatu za sve vreme boravka deteta u vrtiću, ostvaruju porodice koje istovremeno
imaju dvoje ili više dece u vrtiću, II dete - 10% popusta III dete - 20% popusta

Sezonski letnji popust 10% u periodu od 1. Juna do 1.septembra,sa ciljem da omogućimo što većem broju dece
dolazak u vrtić, roditeljima da se upoznaju sa kvalitetom našeg rada, a istovremeno pomognemo kućni budžet u vreme
korišćenje godišnjeg odmora i odlaska na letovanje.
Vrtić Koloseum - FAMILY FRIENDLY 10 - 1
Vrtić Koloseum - FAMILY FRIENDLY 10 - 1
Vrtić Koloseum - FAMILY FRIENDLY 10 - 1
Vrtić Koloseum - FAMILY FRIENDLY 10 - 1
Vrtić Koloseum - FAMILY FRIENDLY 10 - 1
Vrtić Koloseum - FAMILY FRIENDLY 10 - 1

OTVORENA VRATA

Kategorija - Privatni vrtići
Ovog puta ne za roditelje, već za decu. Svake subote, u okviru Family Friendly koncepta, u period od 10-13 časova
organizujemo prijem dece u našu ustanovu uz prigodnu igru i zabavu za svu decu čiji su roditelji zainteresovani za upis u
neki od privatnih vrtića.

Otvorena vrata imaju za cilj humanu i praktičnu ideju. Humanu da okupi mališane na vikend druženju sa vršnjacima,
upoznaju nove drugare, stvore nova prijateljstva i obogate svoju svakodnevnicu. Praktičnu da upoznaju sredinu u kojoj će
danas, sutra ići u vrtić ili samo osetiti vrtićku atmosferu i možda stečenim doživljajem pomoći roditeljima u odluci da li je
njihovo dete spremno za boravak u predškolskoj ustanovi.

Zbog povećanog interesovanja za ovaj sadržaj molimo roditelje da telefonskim pozivom najave dolazak deteta i rezervišu
subotnji termin u toku radne nedelje, a najkasnije do kraja radnog vremena u četvrtak.
Vrtić Koloseum - OTVORENA VRATA - 1
Vrtić Koloseum - OTVORENA VRATA - 1
Vrtić Koloseum - OTVORENA VRATA - 1
Vrtić Koloseum - OTVORENA VRATA - 1
Vrtić Koloseum - OTVORENA VRATA - 1
Vrtić Koloseum - OTVORENA VRATA - 1

PREDNOSTI BORAVKA U VRTIĆU “KOLOSEUM”

Kategorija - Privatno predškolsko
*kvalitetan objekat - omogućava bezbrižno detinjstvo u čistom i udobnom prostoru, svelte i adekvatno
nameštene prostorije, kvalitetan i dovoljan broj igračaka i edukativnih sredstava
*uređeno dvorište – preko 600 kvm zelene oaze van objeka - ograđen, ozelenjen, zaseban prostor sa
video nadzorom osmišljen za igru i boravak dece je poseban ponos naše Ustanove
*posvećeno osoblje – kvalifikovani i odgovorni radnicisa kreativnim pristupom u radu sa decom, koji s
ljubavlju obavljaju posao uz saradnju sa pedagogom, psihologom, logopedom i pomoćnim osobljem
*zakonom regulisan rad - verifikovana ustanova omogućava korišćenje subvencije grada, ispunjeni
sanitarni, protivpožarni i svi propisi koji ispunjavaju uslove za adekvatno obavljanje delatnosti
*bezbednost mališana - video nadzor, izvedena protivpožarna zaštita objekta, atestirane i redovno
dezinfikovane igračke i ostala oprema, uz stalni nadzor osoblja eliminišemo mogućnost loših situacija
MESEČNA CENA za celodnevni boravak dece uz popust do 1. Septembra je 28.800 dinara, odnosno
za roditelje koji ostvaruju pravo na subvenciju Grada doplata iznosi 7.000 dinara.
Vrtić Koloseum - PREDNOSTI BORAVKA U VRTIĆU “KOLOSEUM” - 1
Vrtić Koloseum - PREDNOSTI BORAVKA U VRTIĆU “KOLOSEUM” - 1
Vrtić Koloseum - PREDNOSTI BORAVKA U VRTIĆU “KOLOSEUM” - 1
Vrtić Koloseum - PREDNOSTI BORAVKA U VRTIĆU “KOLOSEUM” - 1
Vrtić Koloseum - PREDNOSTI BORAVKA U VRTIĆU “KOLOSEUM” - 1
Vrtić Koloseum - PREDNOSTI BORAVKA U VRTIĆU “KOLOSEUM” - 1

PROGRAM RADA

Kategorija - Privatni vrtići
Program rada u PU “Koloseum” je po modelu A. Model A zasnovan je na otvorenom sistemu vaspitanja i akcionom
razvijanju programa. U otvorenom sistemu vaspitanja program nije dat već nastaje uzajamnim dejstvom dece, odraslih
i sredine u kojoj borave i zasniva se na aktivnosti svih učesnika.

Verujemo u potencijal svakog deteta. Akcenat je na osobenosti dece, a ne uklapanju dece u program. Dete je
centralna figura, poseduje znanja, umeća, veštine. Imaju svoju sliku sveta, svoje ciljeve, svoj način saznavanja, a naše
je da nenametljivo nadgledamo i kanališemo.

Dete je u okruženju gde je dovoljan broj vršnjaka sa kojima se igra, takmiči, uči, ponekad svađa i miri… niz socijalnih
veština koje niko ne može da mu nadomesti osim vršnjaka.

Smatramo da smo obavezni da napravimo atmosferu u kojoj će se deca osećati kao kod kuće, osnovu za poverenje i
dalji rad. Svrha naše predškolske ustanove je da najmlađima pružimo negu, prostor za igru, sponu sa kulturom i
tradicijom uz isticanje jednakosti i solidarnosti. Ohrabrujemo radoznalost i kreativnost.

Na samom upisu deci poklanjamo obeležja našeg vrtića sa namerom da ih učinimo ponosnim što su deo ove porodice
Istovremeno kod deteta razvijamo individualnost i pripadnost kolektivu.
Vrtić Koloseum - PROGRAM RADA - 1
Vrtić Koloseum - PROGRAM RADA - 1
Vrtić Koloseum - PROGRAM RADA - 1
Vrtić Koloseum - PROGRAM RADA - 1
Vrtić Koloseum - PROGRAM RADA - 1
Vrtić Koloseum - PROGRAM RADA - 1

RADIONICE

Kategorija - Privatno predškolsko
U sklopu redovnih aktivnosti i u odnosu na svoja interesovanja i afinitet deca pohađaju radionice po izboru muzička,
likovna, sportska, ekološka, mali inženjer, prirodnjak, zanatlija i baštovanska radionica.

Deci pružamo priliku za istraživanje, upoznavanje sa prirodnim i društvenim pojavama, posete školama, vatrogascima,
policajcima, bibliotekama, zanatlijama u lokalnoj zajednici i okruženju, uz redovno gostovanje stručnjaka iz oblasti rada
pojedinih radionica.

Rad u radionicama tematski prate izleti u bližoj okolini, mini ekskurzije i pozorišne predstave.
Vrtić Koloseum - RADIONICE - 1
Vrtić Koloseum - RADIONICE - 1
Vrtić Koloseum - RADIONICE - 1
Vrtić Koloseum - RADIONICE - 1
Vrtić Koloseum - RADIONICE - 1
Vrtić Koloseum - RADIONICE - 1

USLUGA

Kategorija - Privatne jaslice
Usluga podeljena na osnovnu, dodatnu i uslugu+ .
Potrudili smo se da u paketu osnovne usluge bude zastupljen što veći broj usluga kako bi omogućili roditeljima da za
osnovnu cenu boravka imaju sveobuhvatan sadržaj – detaljnije na sajtu vrtića.

Dodatna usluga: intenzivna individualna nastava stranog jezika, škola plivanja, nastava baleta, indvidualni časovi
pevanja, čuvanje deteta van redovnog radnog vremena vrtića i rekreativna nastava.

Usluga+ (dostupna od 1. Septembra): dolazak po dete na kućnu adresu, individualno noćenje u vrtiću, vikend boravak u
vrtiću.

Za najbolje nagrada svakog semestra. Ustanova je odredila fond iz koga se deci koja se posebno ističu omogućiti
jednosemestralno pohađanje škole pevanja “Super Voice & Pegart Studio“ i kursa stranog jezika po izboru u školi stranih
jezika “Berlitz”.
Vrtić Koloseum - USLUGA - 1
Vrtić Koloseum - USLUGA - 1
Vrtić Koloseum - USLUGA - 1
Vrtić Koloseum - USLUGA - 1
Vrtić Koloseum - USLUGA - 1
Vrtić Koloseum - USLUGA - 1

ZAVRŠNA REČ

Kategorija - Privatni vrtići
Realizacija programa rada zamišljena je kao kontinuiran proces posmatranja i praćenja dece, planiranja, beleženja,
periodičnog ocenjivanja efikasnosti, uticaja i održivosti postavljenih ciljeva, uz stalnu analizu od strane vaspitača.Cilj
ustanove je da vaše dete ne provede par sati u vrtiću dok ne dođete, već da zajedničkim trudom povežemo period ranog
detinjstva sa osnovnom školom i spremimo ih za dalji život uz samopouzdanje.

Po upisu za svu decu i roditelje vršimo podršku adaptacije i prilagođavanja, a u toku boravka deteta redovne roditeljske
sastanke i konsultacije. Zadovoljstvo nam je da primimo sve roditelje zainteresovane za upis deteta u vrtić i u ličnom
kontaktu predstavimo našu ustanovu.

Dobrodošli u naš i vaš vrtić.
Vrtić Koloseum - ZAVRŠNA REČ - 1
Vrtić Koloseum - ZAVRŠNA REČ - 1
Vrtić Koloseum - ZAVRŠNA REČ - 1
Vrtić Koloseum - ZAVRŠNA REČ - 1
Vrtić Koloseum - ZAVRŠNA REČ - 1
Vrtić Koloseum - ZAVRŠNA REČ - 1
Milana Rakića 125g - Beograd - Zvezdara
011 3820664; 063 208919;
PREPORUKE I UTISCI (3)
LOKACIJE
 • Vrtić Koloseum - 5
 • Vrtić Koloseum - 9
 • Vrtić Koloseum - 4
 • Vrtić Koloseum - 7
 • Vrtić Koloseum - 22
 • Vrtić Koloseum - 25
 • Vrtić Koloseum - 23
 • Vrtić Koloseum - 24
 • Vrtić Koloseum - 35
 • Vrtić Koloseum - 16
 • Vrtić Koloseum - 37
 • Vrtić Koloseum - 21
 • Vrtić Koloseum - 33
 • Vrtić Koloseum - 34
 • Vrtić Koloseum - 13
 • Vrtić Koloseum - 36
 • Vrtić Koloseum - 17
 • Vrtić Koloseum - 19
 • Vrtić Koloseum - 12
 • Vrtić Koloseum - 20
Vrtić Koloseum
Napiši komentar
Komentari i Utisci Korisnika:
Mira K
Ocena 05.11.19.
Vrtić Koloseum je sjajno mesto za odrastanje. Kadar je stručan i posvećen. Svaki detalj u vrtiću je pažljivo osmišljen. Predškolska ustanova koja odiše toplinom. U njoj je spojeno sve najbolje doneto iz sveta u vidu iskustva, prakse i inovativnih ideja. Prostor je izuzetno prijatan, opremljen tako da u potpunosti bude po meri deteta, a ujedno da svojom sofisticiranošću pleni i odrasle. Prostrano dvorište je mesto gde se sprovode mnoge aktivnosti. Iako sam pre Koloseuma posetila veliki broj vrtića, on je na mene ostavio jedinstven utisak, ili, bolje rečeno, odmah me je osvojio! Možda zato što su na njegovom čelu sjajni ljudi koji su mu dali posebnu, neponovljivu energiju.
Helena Stankovic
Ocena 18.08.19.
Veliko bravo za celokupan ambijent, kao i divno osoblje koje brine o nasoj deci! Pozdrav od mame i bebe ?
Mirjana Mijailović
Ocena 23.07.19.
Vrtić Koloseum je jednom rečju predivan... Moderno opremljen, prijatan ambijent prilagođen najmlađima. Sve pohvale i pozdrav!
Lokacije
  Lokacija
 1. Beograd Zvezdara Milana Rakića 125g
  (ugao sa Murmanskom) +381 11 3820664; +381 63 208919;
Pitaj vrtić KOLOSEM
(100)
100% Pozitivne ocene za:
Vrtić Koloseum
Back to Top