Vrtić Koloseum

Registruj se
Prijavi se

Vrtić Koloseum

O NAMA

Kategorija - Privatni vrtići
Predškolska ustanova “Koloseum” nalazi se na Zvezdari, između Cvetkove pijace i Mirijeva, na uglu ulica Milana Rakića i Murmanske, na adresi Milana Rakića 125g. Vrtić je registrovan za obavljanje delatnosti predškolskog vaspitanja, nege, zaštite i obrazovanja dece. Predškolsko vaspitanje i obrazovanje ostvaruje se na osnovu predškolskog programa Ustanove odobrenog od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, čime je omogućeno svim roditeljima koji ispunjavaju uslove da uslugu vrtića koriste uz subvenciju grada.

Objekat vrtića je namenski adaptiran i prilagođen za smeštaj i boravak dece uzrasta od 1 do 7 godina, raspoređenih u jaslenu, vrtićku i predškolsku grupu. Prepuštanjem brige o delu vaše porodice, ukazujete nam čast i obavezu, poverenje koje želimo i moramo da opravdamo.

Stvorili smo okruženje u kojem se deca osećaju udobno i sigurno. Odnos izmedju dece i vaspitača zasniva se na poštovanju, toleranciji i uzajamnom poverenju. Želimo da budemo deo odrastanja i srećnog detinjstva vašeg deteta koga ćete se rado sećati.
Kada donesete odluku da dete upišete u vrtic nameće se pitanje dobrog izbora za vas i vaše dete.
Par saveta koji mogu biti od koristi možete pogledati na našem sajtu www.privatnivrtic.rs u delu DOBRO JE IMATI NA UMU i IZBOR VRTIĆA U SEDAM KORAKA.
Vrtić Koloseum - O NAMA - 1
Vrtić Koloseum - O NAMA - 1
Vrtić Koloseum - O NAMA - 1
Vrtić Koloseum - O NAMA - 1
Vrtić Koloseum - O NAMA - 1
Vrtić Koloseum - O NAMA - 1

FAMILY FRIENDLY 10%

Kategorija - Privatne jaslice
Programi vrtica Koloseum su inovativni i otvoreni za najvise domete struke i nauke u ovoj
oblasti, a pronatalitetna orijentacija i brojne pogodnosti upotpunjuju njegov Family Friendly
koncept.

Tome u prilog smo osmislili “Family Friendly 10%” - popust koji ima za cilj da stvori
pozitivne efekte i pomogne usklađivanje rada, porodičnog i privatnog života korisnicima
naših usluga.

Po upisu popust 10%na uplatu za prvi mesec ostvaruju svi korisnici, oni koji koriste
subvenciju Grada i oni koji ne koriste, sa svrhom da pomognemo opremanje deteta za
polazak u vrtić ikao dobrodošlicu u našu ustanovu.

Trajni popust 10%, na mesečnu uplatu za sve vreme boravka deteta u vrtiću, ostvaruju
porodice koje istovremeno imaju dvoje ili više dece u vrtiću, II dete - 10% popusta, III dete
- 20% popusta

Sezonski letnji popust 10% u periodu od 1. Juna do 1.septembra, sa ciljem da omogućimo
što većem broju dece dolazak u vrtić, roditeljima da se upoznaju sa kvalitetom našeg rada,
a istovremeno pomognemo kućni budžet u vreme korišćenje godišnjeg odmora i odlaska
na letovanje.
Vrtić Koloseum - FAMILY FRIENDLY 10 - 1
Vrtić Koloseum - FAMILY FRIENDLY 10 - 1
Vrtić Koloseum - FAMILY FRIENDLY 10 - 1
Vrtić Koloseum - FAMILY FRIENDLY 10 - 1
Vrtić Koloseum - FAMILY FRIENDLY 10 - 1
Vrtić Koloseum - FAMILY FRIENDLY 10 - 1

OTVORENA VRATA

Kategorija - Privatni vrtići
Ovog puta ne za roditelje, već za decu. Svake subote, u okviru Family Friendly koncepta, u period od 10-13 časova organizujemo prijem dece u našu ustanovu uz prigodnu igru i
zabavu za svu decu čiji su roditelji zainteresovani za upis u neki od privatnih vrtića.

Otvorena vrata imaju za cilj humanu i praktičnu ideju. Humanu da okupi mališane na vikend druženju sa vršnjacima, upoznaju nove drugare, stvore nova prijateljstva i obogate
svoju svakodnevnicu. Praktičnu da upoznaju sredinu u kojoj će danas, sutra ići u vrtić ili samo osetiti vrtićku atmosferu i možda stečenim doživljajem pomoći roditeljima u odluci da
li je njihovo dete spremno za boravak u predškolskoj ustanovi.

Zbog povećanog interesovanja za ovaj sadržaj molimo roditelje da telefonskim pozivom
najave dolazak deteta i rezervišu subotnji termin u toku radne nedelje, a najkasnije do
kraja radnog vremena u četvrtak.
Vrtić Koloseum - OTVORENA VRATA - 1
Vrtić Koloseum - OTVORENA VRATA - 1
Vrtić Koloseum - OTVORENA VRATA - 1
Vrtić Koloseum - OTVORENA VRATA - 1
Vrtić Koloseum - OTVORENA VRATA - 1
Vrtić Koloseum - OTVORENA VRATA - 1

PREDNOSTI BORAVKA U VRTIĆU “KOLOSEUM”

Kategorija - Privatno predškolsko
*kvalitetan objekat - omogućava bezbrižno detinjstvo u čistom i
udobnom prostoru, svelte i adekvatno nameštene prostorije, kvalitetan i dovoljan broj
igračaka i edukativnih sredstava
*uređeno dvorište – preko 600 kvm zelene oaze van objeka - ograđen,
ozelenjen, zaseban prostor sa video nadzorom osmišljen za igru i boravak dece je
poseban ponos naše Ustanove
*posvećeno osoblje – kvalifikovani i odgovorni radnicisa kreativnim
pristupom u radu sa decom, koji s ljubavlju obavljaju posao uz saradnju sa pedagogom,
psihologom, logopedom i pomoćnim osobljem
*zakonom regulisan rad - verifikovana ustanova omogućava korišćenje
subvencije grada, ispunjeni sanitarni, protivpožarni i svi propisi koji ispunjavaju uslove za
adekvatno obavljanje delatnosti
*bezbednost mališana - video nadzor, izvedena protivpožarna zaštita
objekta, atestirane i redovno dezinfikovane igračke i ostala oprema, uz stalni nadzor
osoblja eliminišemo mogućnost loših situacija
MESEČNA CENA za celodnevni boravak dece uz popust do 1. Septembra je
28.800 dinara, odnosno za roditelje koji ostvaruju pravo na subvenciju Grada doplata
iznosi 7.000 dinara.
Vrtić Koloseum - PREDNOSTI BORAVKA U VRTIĆU “KOLOSEUM” - 1
Vrtić Koloseum - PREDNOSTI BORAVKA U VRTIĆU “KOLOSEUM” - 1
Vrtić Koloseum - PREDNOSTI BORAVKA U VRTIĆU “KOLOSEUM” - 1
Vrtić Koloseum - PREDNOSTI BORAVKA U VRTIĆU “KOLOSEUM” - 1
Vrtić Koloseum - PREDNOSTI BORAVKA U VRTIĆU “KOLOSEUM” - 1
Vrtić Koloseum - PREDNOSTI BORAVKA U VRTIĆU “KOLOSEUM” - 1

PROGRAM RADA

Kategorija - Privatni vrtići
Program rada u PU “Koloseum” je po modelu A. Model A zasnovan je na otvorenom
sistemu vaspitanja i akcionom razvijanju programa. U otvorenom sistemu vaspitanja
program nije dat već nastaje uzajamnim dejstvom dece, odraslih i sredine u kojoj borave i
zasniva se na aktivnosti svih učesnika.

Verujemo u potencijal svakog deteta. Akcenat je na osobenosti dece, a ne uklapanju dece
u program. Dete je centralna figura, poseduje znanja, umeća, veštine. Imaju svoju sliku
sveta, svoje ciljeve, svoj način saznavanja, a naše je da nenametljivo nadgledamo i
kanališemo.

Dete je u okruženju gde je dovoljan broj vršnjaka sa kojima se igra, takmiči, uči, ponekad
svađa i miri… niz socijalnih veština koje niko ne može da mu nadomesti osim vršnjaka.

Smatramo da smo obavezni da napravimo atmosferu u kojoj će se deca osećati kao kod
kuće, osnovu za poverenje i dalji rad. Svrha naše predškolske ustanove je da najmlađima
pružimo negu, prostor za igru, sponu sa kulturom i tradicijom uz isticanje jednakosti i
solidarnosti. Ohrabrujemo radoznalost i kreativnost.

Na samom upisu deci poklanjamo obeležja našeg vrtića sa namerom da ih učinimo
ponosnim što su deo ove porodice
Istovremeno kod deteta razvijamo individualnost i pripadnost kolektivu.
Vrtić Koloseum - PROGRAM RADA - 1
Vrtić Koloseum - PROGRAM RADA - 1
Vrtić Koloseum - PROGRAM RADA - 1
Vrtić Koloseum - PROGRAM RADA - 1
Vrtić Koloseum - PROGRAM RADA - 1
Vrtić Koloseum - PROGRAM RADA - 1

RADIONICE

Kategorija - Privatno predškolsko
U sklopu redovnih aktivnosti i u odnosu na svoja interesovanja i afinitet deca pohađaju
radionice po izboru muzička, likovna, sportska, ekološka, mali inženjer, prirodnjak, zanatlija i
baštovanska radionica.

Deci pružamo priliku za istraživanje, upoznavanje sa prirodnim i društvenim pojavama,
posete školama, vatrogascima, policajcima, bibliotekama, zanatlijama u lokalnoj zajednici i
okruženju, uz redovno gostovanje stručnjaka iz oblasti rada pojedinih radionica.

Rad u radionicama tematski prate izleti u bližoj okolini, mini ekskurzije i pozorišne predstave.
Vrtić Koloseum - RADIONICE - 1
Vrtić Koloseum - RADIONICE - 1
Vrtić Koloseum - RADIONICE - 1
Vrtić Koloseum - RADIONICE - 1
Vrtić Koloseum - RADIONICE - 1
Vrtić Koloseum - RADIONICE - 1

USLUGA

Kategorija - Privatne jaslice
Usluga podeljena na osnovnu, dodatnu i uslugu+ .
Potrudili smo se da u paketu osnovne usluge bude zastupljen što veći broj usluga kako bi
omogućili roditeljima da za osnovnu cenu boravka imaju sveobuhvatan sadržaj – detaljnije
na sajtu vrtića.

Dodatna usluga: intenzivna individualna nastava stranog jezika, škola plivanja, nastava
baleta, indvidualni časovi pevanja, čuvanje deteta van redovnog radnog vremena vrtića i
rekreativna nastava.

Usluga+ (dostupna od 1. Septembra): dolazak po dete na kućnu adresu, individualno
noćenje u vrtiću, vikend boravak u vrtiću.

Za najbolje nagrada svakog semestra. Ustanova je odredila fond iz koga se deci koja se
posebno ističu omogućiti jednosemestralno pohađanje škole pevanja “Super Voice &
Pegart Studio“ i kursa stranog jezika po izboru u školi stranih jezika “Berlitz”.
Vrtić Koloseum - USLUGA - 1
Vrtić Koloseum - USLUGA - 1
Vrtić Koloseum - USLUGA - 1
Vrtić Koloseum - USLUGA - 1
Vrtić Koloseum - USLUGA - 1
Vrtić Koloseum - USLUGA - 1

ZAVRŠNA REČ

Kategorija - Privatni vrtići
Realizacija programa rada zamišljena je kao kontinuiran proces posmatranja i praćenja
dece, planiranja, beleženja, periodičnog ocenjivanja efikasnosti, uticaja i održivosti
postavljenih ciljeva, uz stalnu analizu od strane vaspitača.Cilj ustanove je da vaše dete ne
provede par sati u vrtiću dok ne dođete, već da zajedničkim trudom povežemo period
ranog detinjstva sa osnovnom školom i spremimo ih za dalji život uz samopouzdanje.

Po upisu za svu decu i roditelje vršimo podršku adaptacije i prilagođavanja, a u toku
boravka deteta redovne roditeljske sastanke i konsultacije. Zadovoljstvo nam je da
primimo sve roditelje zainteresovane za upis deteta u vrtić i u ličnom kontaktu predstavimo
našu ustanovu.

Dobrodošli u naš i vaš vrtić.
Vrtić Koloseum - ZAVRŠNA REČ - 1
Vrtić Koloseum - ZAVRŠNA REČ - 1
Vrtić Koloseum - ZAVRŠNA REČ - 1
Vrtić Koloseum - ZAVRŠNA REČ - 1
Vrtić Koloseum - ZAVRŠNA REČ - 1
Vrtić Koloseum - ZAVRŠNA REČ - 1
Milana Rakića 125g - Beograd - Zvezdara
011 3820664; 063 208919;
PREPORUKE I UTISCI (4)
LOKACIJE
 • Vrtić Koloseum - 5
 • Vrtić Koloseum - 7
 • Vrtić Koloseum - 27
 • Vrtić Koloseum - 22
 • Vrtić Koloseum - 25
 • Vrtić Koloseum - 23
 • Vrtić Koloseum - 24
 • Vrtić Koloseum - 16
 • Vrtić Koloseum - 21
 • Vrtić Koloseum - 33
 • Vrtić Koloseum - 34
 • Vrtić Koloseum - 13
 • Vrtić Koloseum - 36
 • Vrtić Koloseum - 18
 • Vrtić Koloseum - 31
 • Vrtić Koloseum - 28
 • Vrtić Koloseum - 12
 • Vrtić Koloseum - 20
 • Vrtić Koloseum - 15
 • Vrtić Koloseum - 8
Vrtić Koloseum
Napiši komentar
Komentari i Utisci Korisnika:
Kristina Savic
Ocena 12.01.20.
Novogodisnja priredba je bila lepo osmisljena sa puno topline, a Deda Mraz pravi pravcijati. Za par godina koliko vodim dete na dodelu paketica najautenticniji. Hvala vrticu Koloseum na vrhunskoj zabavi I paznji koju pruza deci I nama roditeljima!
Mira K
Ocena 05.11.19.
Vrtić Koloseum je sjajno mesto za odrastanje. Kadar je stručan i posvećen. Svaki detalj u vrtiću je pažljivo osmišljen. Predškolska ustanova koja odiše toplinom. U njoj je spojeno sve najbolje doneto iz sveta u vidu iskustva, prakse i inovativnih ideja. Prostor je izuzetno prijatan, opremljen tako da u potpunosti bude po meri deteta, a ujedno da svojom sofisticiranošću pleni i odrasle. Prostrano dvorište je mesto gde se sprovode mnoge aktivnosti. Iako sam pre Koloseuma posetila veliki broj vrtića, on je na mene ostavio jedinstven utisak, ili, bolje rečeno, odmah me je osvojio! Možda zato što su na njegovom čelu sjajni ljudi koji su mu dali posebnu, neponovljivu energiju.
Helena Stankovic
Ocena 18.08.19.
Veliko bravo za celokupan ambijent, kao i divno osoblje koje brine o nasoj deci! Pozdrav od mame i bebe ?
Mirjana Mijailović
Ocena 23.07.19.
Vrtić Koloseum je jednom rečju predivan... Moderno opremljen, prijatan ambijent prilagođen najmlađima. Sve pohvale i pozdrav!
Lokacije
  Lokacija
 1. Beograd Zvezdara Milana Rakića 125g
  (ugao sa Murmanskom) +381 11 3820664; +381 63 208919;
Pitaj vrtić KOLOSEM
(100)
100% Pozitivne ocene za:
Vrtić Koloseum
Back to Top