Privatno predškolsko Zemun

Registruj se
Prijavi se
Privatno predškolsko Zemun
vrtic-povratak-prirodi-privatno-predskolsko
PRIVATNO PREDŠKOLSKO - VRTIĆ POVRATAK PRIRODI U našem vrtiću je ekologija deo svakodnevne rutine, a ne lekcija iz udžbenika.
Naš cilj je da se kroz igru senzibilišemo na zelenu ideju već na ranom uzrastu.
PRIVATNO PREDŠKOLSKO - VRTIĆ MALA OAZA Naša predškolska ustanova Mala oaza je prostrana toliko da u njoj svako dete ima dovoljno mesta da sa svojim društvom stvori sopstvenu malu oazu.
Nalazimo se u starom jezgru Zemuna, u zgradi namenski izgrađenoj da zadovolji sve uslove i standarde za rad predškolske ustanove u 21.
veku.
U ovih novih 1.400 kvadrata stalo je sve do čega nam je stalo u radu sa decom.
predskolska-ustanova-tresnjober-privatno-predskolsko
PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM U PRIVATNOJ PREDŠKOLSKOJ USTANOVI U BEOGRADU.
Pripremni predškolski program.
Program koji je most od deteta bez obaveza, do deteta sa obavezama koje diktira školovanje.
To činimo na suptilan način, stimulisanjem intelektualnog, emocionalnog i socijalnog razvoja.
Priprema deteta za školu podrazumeva opšti nivo sticanja predznanja, normativa ponašanja i odgovornosti.
Podstiče se samostalnost, socijalizacija, sticanje radnih navika koje podrazumevaju istrajnost, odgovornost, posvećenost i kreativnost.
Pripremni predškolski program se ostvaruje kroz programiranje, monitoring i evaluaciju.
predskolska-ustanova-vrtic-i-jasle-cudesno-carstvo-privatno-predskolsko
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD.
Predškolske pripreme vodi diplomirani vaspitač u saradnji sa „Kreativnim centrom“ kao i korišćenje njihovog celokupnog programa za rad predškolskog uzrasta.
Program vaspitno-obrazovanog rada sa predškolskom decom koncipiran je tako da kontinuirano i sistematski priprema dete za polazak u školu doprinoseći celovito razvoju deteta.
predskolska-ustanova-abc-junior-privatno-predskolsko
PRIVATNO PREDŠKOLSKO U BEOGRADU.
PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM.
U okviru obaveznog predškolskog programa, deca koja pohađaju našu Ustanovu od svoje treće godine, prolaze kroz sistematizovan program koji se planski i kontinuirano nadograđuje.
Deca koja se naknadno upišu, po potrebi, prolaze i kroz jednomesečni individualni rad sa vaspitačem u cilju postizanja potrebnog nivoa znanja i usklađivanja sa grupom u kojoj borave.
Predškolski program, kao svoju osnovnu specifičnost sadrži interensantan način opismenjavanja putem sistema „Zemlja slova”.
Ovaj sistem je projekat nastao udruženošću ideja savremenih evropskih obrazovnih kuća, prilagođen našoj deci i uslovima rada.
Program razvoja početnih matematičkih pojmova, takođe baziran na evropskim programima, kreiran je uz izbor Oxford- ove i Cambrudge-ove literature za decu.
Teme koje imaju za cilj obogaćivanje dečjeg opšteg znanja (oblast svet oko nas) prate interesovanja i potrebe savremenog deteta i, uz obavezni deo, sadrže i niz novina i interesantnosti koje nam donosi savremeno doba.
Engleski jezik se na ovom uzrastu uči kroz teme koje prate tekuće, kroz dramske radionice, časove muzike, kulinarske radionice, fizičko i dr Predšlolski programi su usklađeni sa MENSINIM, a dostupni prosečnom detetu.
Svi programi su verifikovani od strane Ministarstva prosvete i sporta.
Velika se pažnja posvećuje individualnom radu, što omogućuje rad u malim, uzrasno čistim grupama.
Pripremni predškolski program sprovode vaspitači sa licencom i saradnici za engleski jezik, ples i sportske aktivnosti.
Obrazovni deo se održava u prepodnevnim satima, kada je dečja paznja na najvišem nivou, dok je popodne predviđeno za umetničke aktivnosti.
Svakodnevno se održavaju po tri aktivnosti čije vreme nije ograničeno, dok je vreme između ovih aktivnosti ispunjeno slobodnom igrom, obrocima i boravkom na svežem vazduhu.
Sa ponosom možemo da napomenemo da smo, za proteklih devet generacija koje smo izveli na školski put, dobijali povratne informacije od škola o izuzetnim uspesima kroz kasnije školovanje.
vrtic-zvoncica-privatno-predskolsko
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD.
PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM.
U susret školi“ (pripremni predškolski program).
Ovaj program treba da sadrži dva teško spojiva kvaliteta.
Prvo on treba da je utemeljen na takvom sistemu koji će voditi dete ka određenom cilju.
Ovaj program je postepen i treba da odgovara emocionalnim interesovanjima deteta osobenostima njihovog mišljenja.
Realizacijom Pripremnog Predškolskog Programa razvija se bogatstvo odnosa i zajedničkih aktivnosti življenja u kojima preovlađuje igra, stvaralačka i praktična aktivnost usmerena na pripremu deteta za polazak u školu.
Polazak u školu je najveći događaj detinjstva.
Rad u školi zahteva ozbiljan napor i zato dete mora biti dovoljno dobro pripremljeno (fizički i psihički).
Dete od malena treba navikavati na rad, strpljenje, pažnju, sigurnost, odgovornost, tačnost.
Sve ove osobine potrebne su kad dete pođe u školu i zato ih treba vežbati, razvijati i negovati.
Zdravlje, duševna ravnoteža, telesna snaga i otpornost organizma prema bolestima sve se stiču u vrtiću i odlučujući su za uspeh deteta u školi. U pripremnoj grupi deci se daju predvežbe za čitanje i pisanje i razvoj matematičkih pojmova.
Ta plansko sticanje znanja i obrazovanja služi škola. Rad se odvija u malim grupama (najviše do 10 dece).
Oblici rada su grupni i frontalni.
Mala škola radi svakodnevno 4 sata.
Sa decom rade stručna lica – vaspitači.
Sa mnoštvom didaktičkog materijala i radnim sveskama uspeh je zagarantovan.
Cena se umanjuje za 80% jer je dotirana od strane Grada Beograda.
vrtic-luna-privatno-predskolsko

Vrtić Luna

Beograd, Zemun, Klare Cetkin 7 064 2472064
cena: 28.000din
PRIVATNO PREDŠKOLSKO U BEOGRADU.
AKREDITOVANA PREDŠKOLSKA USTANOVA U ZEMUNU.
Predškolska ustanova Luna je dobila licencu Ministarstva prosvete među prvih sedam vrtića u Srbiji, tada nazvanih: Sedam veličanstvenih.
Počela je sa radom 2002.godine kao Centar za podsticanje i negovanje dečjeg stvaralaštva, a 2006.
godine postaje verifikovana Ustanova, čime stiče pravo za realizaciju Pripremnog predškolskog programa koji je deo obaveznog devetogodišnjeg obrazovanja i vaspitanja.
Iza nas je četrnaest godina uspešnog rada.
vrtic-smajli-privatno-predskolsko

Vrtić Smajli

Beograd, Zemun, Aleksandra Dubčeka 28e 060 4544300
cena: 30.000din
PRIVATNO PREDŠKOLSKO ZEMUN NOVI BEOGRAD.
PRIPREMNA PREDŠKOLSKA GRUPA, Pripremni predškolski program koji mi realizujemo je deo devetogodišnjeg obaveznog obrazovanja dece u Srbiji.
U okviru predškolske grupe kod dece se podstiče razvoj radnih navika i osećaja za obaveze koje ih čekaju u školi.
Na veoma suptilan način naši vaspitači nastoje da buduće prvake pripreme za školske obaveze, kako bi polazak u prvi razred doživeli kao lep, a ne stresan događaj.
privatna-predskolska-ustanova-svitac-privatno-predskolsko
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD PREDŠKOLSKA USTANOVA SVITAC. Vaspitno obrazovni rad se obavlja u skladu i prema uzrastu dece.
Plan i program koji se dobija od ministarstva se ostvaruje na dnevnm, mesečnom i godišnjem nivou. U vrtiću Svitac se svako dete poštuje i uvažava se njegova individualnost i podstiče, jača kreativnost i samopouzdanje.
Komunikacija i socijalizacija je jedna od bitnih stavki razvoja mališana, zato im i pružamo potpunu slobodu u izražavanju u bilo kom segmentu.
vrtic-decija-zemlja-cuda-privatno-predskolsko
PRIVATNI PREDŠKOLSKO U BEOGRADU.
PREDŠKOLSKA USTANOVA DEČIJA ZEMLJA ČUDA nudi Vam privatno predškolsko, odnosno pripremni predškolski program za buduće školarce.
Najbolji razlog zašto da izaberete Dečiju zemlju čuda je jer mi vodimo računa koja su interesovanja i potrebe dece koja borave kod nas.
Pristupamo svakom detetu individualno i sa puno pažnje jer svako od nas je individua za sebe, ima svoj tempo, način i put razvoja.
predskolska-ustanova-nase-cedo-privatno-predskolsko
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD.
Predškolska ustanova Naše čedo pod ovim nazivom radi od 2011 godine, kada smo dobili verifikaciju od Ministarstava Prosvete.
Samom nastanku ustanove predhodio je trogodišnji rad dečijeg studija.
Rad predškolske ustanove je tako koncipiran da se temelji na upoznavanju naše tradicije uz primenu najnovijih metodoloških saznanja iz Evrope.
Uz upoznavanje i poštovanje naše kulture i tradicije decu upoznajemo i sa drugim kulturama i tradicijama verodostojno prenoseći šarolikost ovih dalekih zemalja i krajeva.
Materijale i ideje za domaću tradiciju crpimo iz našeg nasleđa i okoline.
Za strane i daleke krajeve tesno sarađujemo sa ambasadama koje nam uvek rado izađu u susret kako bismo što verodostojnije predstavili kulture ovih krajeva.
Ostali sadržaji se sprovode pod redovnim nadzorom gradskog Sekretarijata za obrazovanje i vaspitanje.
Celine koje obrađujemo su podeljene po mesecima, o čemu roditelji budu obavešteni i informisani pismenim putem.
Na kraju radne godine uvek obrađujemo jednu veću temu iz koje proizađe završna priredba.
Izbor teme uvek zavisi od dečijih interesovanja ili na neki drugi način aktuelne teme.
vrtic-druzionica-mastaonica-privatno-predskolsko
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD.
PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM.
Predškolska ustanova Družionica maštaonica je vrtić osnovan pre više od dvadeset godina.
Stručni tim čine: vaspitači, logoped, pedagog, prof.engleskog, prof, muzičke kulture, učitelji plesa, baleta, kapuere i šaha.
Nalazimo se u Zemunskom parku, u hali Pinki-Zemun, na više od 250 m2 klimatizovanog i lepo uređenog prostora prilagođenog potrebama dece od najmlađeg uzrasta do polaska u školu!
vrtic-razlicak-privatno-predskolsko

Vrtić Različak

Beograd, Zemun, Vukova 4 064 1327105
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD VRTIĆ RAZLIČAK Predškolski program osmišljen je sa velikom pažnjom.
vrtic-decija-prica-privatno-predskolsko
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD VRTIĆ DEČIJA PRIČA Broj dece u grupama je optimalan i omogućava realizaciju plana i programa na grupnom i individualnom nivou.
O deci u svakoj od grupa brinu po dva vaspitača.
vrtic-roda-privatno-predskolsko

Vrtić Roda

Beograd, Zemun, Marka Nikolića 17 063 443112
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD VRTIĆ RODA Naš vaspitački kadar pomoći će Vašim mališanima da spremni krenu u prvi razred.
vrtic-sadko-privatno-predskolsko

Vrtić Sadko

Beograd, Zemun, Inženjera Atanackovića 12 064 2014574 |
011 3076016 |
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD VRTIĆ SADKO Želimo da deca koja pohađaju naš vrtić se osećaju kao kod kuće, bez obzira na to koji jezik govore.
privatni-vrtic-decija-akademija-privatno-predskolsko
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD PRIVATNI VRTIĆ DEČIJA AKADEMIJA Deca u vrtiću uče i razvijaju se tako što učestvuju u različitim projektima koje pokreću zajedno deca i vaspitači.
Radeći na projektima deca istražuju i uče vođena svojom urođenom radoznalošću i potrebom da razumeju svet oko sebe.
U tome značajnu ulogu ima komunikacija i saradnja s drugom decom i odraslima.
Tokom rada na projektu deca sama biraju temu ili problem koji ih interesuje i za koji su visoko motivisani.
Tada je veća šansa da se aktivnosti u kojima učestvuju nalaze u „zoni narednog razvoja“ nego da te aktivnosti osmišljavaju, organizuju i vode odrasli prema svojoj proceni.
Problem sa kojim se susreću u igri i aktivnostima koje su sami izabrali podstiče decu na rešavanje i traganje za novim strategijama koje proširuju njihovo postojeće znanje i iskustvo.
privatna-predskolska-ustanova-radosnica-privatno-predskolsko
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD PRIVATNA PREDŠKOLSKA USTANOVA RADOSNICA Pripremni predškolski program, poštujući prava deteta da raste i razvija se u kvalitetnoj vaspitno – obrazovnoj sredini i podstičući njegov sveukupan psiho – fizički razvoj, oslanja se na potencijale dece, jača komunikatvnu kompetenciju doprinosi emocionalnoj i socijalnoj stabilnosti dece, podržava motivaciju za novim oblicima učenja i saznavanja.
privatni-vrtic-jare-i-mare-privatno-predskolsko
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD PRIVATNI VRTIĆ JARE I MARE Višegodišnje iskustvo u radu sa decom predškolskog uzrasta, želja i motivacija da razvijamo i implementiramo kvalitetan i inovativan vaspitno – obrazovni program, pokrenuli su inicijativu za osnivanje privatne predškolske ustanove Jare i Mare.
vrtic-cira-privatno-predskolsko

Vrtić Ćira

Beograd, Zemun, Vinarska 6 065 6712918
cena: 28.000 din
PRIVATNO PREDŠKOLSKO - VRTIĆ ĆIRA Upis dece uz subvencije grada Beograda.
internacionalni-kutak-privatno-predskolsko

Internacionalni Kutak

Beograd, Zemun, Kapetana Radiča Petrovića 32d 011 4025578 |
060 3316823 |
cena: 350 €
PRIVATNO PREDŠKOLSKO - INTERNACIONALNI KUTAK Vaše dete zaslužuje najbolje obrazovanje i mi se trudimo da ga osiguramo svakom detetu ponaosob,prateći britanski nastavni program za rano učenje.Mi želimo da se svako dete ponaosob razvija na zdrav,radostan način koji odgovara njihovim godinama.
vrtic-igraliste-privatno-predskolsko

Vrtić Igralište

Beograd, Zemun, Novogradska 13 064 4445488
cena: 250 €
PRIVATNO PREDŠKOLSKO - VRTIĆ IGRALIŠTE Privatni vrtić po ceni državnog - Licenca Ministarstva prosvete - NTC licenca za rad - Primena Montesori programa - Rad vaspitača, medicinskih sestara, logopeda i psihologa - Učenje stranog jezika, program pripreme za školu - Muzičke, kreativne i edukativne radionice - Organizovanje škola u prirodi u letnjem i zimskom periodu - Organizovanje i učestvovanje na manifestacijama
vrtic-kinder-paradies-privatno-predskolsko
PRIVATNO PREDŠKOLSKO - KINDER PARADIES Okupili smo tim iskusnih i kreativnih vaspitača, i obezbedili da se vaše dete svakog trenutka oseća ušuškano i bezbrižno.
vrtic-ivin-vozic-privatno-predskolsko
PRIVATNO PREDŠKOLSKO - IVIN VOZIĆ Naš vrtić poseduje dvorište gde će Vaši mališani uživati u dnevnim aktivnostima.
Prostor u kojem će boraviti Vaša deca je opremljen i modifikovan za sve njihove potrebe, prijatnog ambijenta uz osoblje koje će najbolje brinuti o njima.
predskolska-ustanova-kosta-vujic-privatno-predskolsko
PRIVATNO PREDŠKOLSKO - PREDŠKOLSKA USTANOVA KOSTA VUJIĆ Sistem rada zasniva se na slobodi i otvorenosti stvaralačkog vaspitno-obrazovnog procesa kao posrednika u fizičkom i duhovnom razvoju deteta.
predskolska-ustanova-montesori-zvono-privatno-predskolsko
PRIVATNO PREDŠKOLSKO - MONTESORI ZVONO Sloboda kretanja, otvorena komunikacija, slobodno izražavanje i razmena mišljenja, savetovanje, individualan i rad u malim grupama sastavni su deo rada i u skladu sa radom koji čeka dete u školi i programom usmerenim na ishode učenja.
predskolska-ustanova-sapica-privatno-predskolsko
PRIVATNO PREDŠKOLSKO - ŠAPICA Uvažavanje razvojnih potreba i karakteristika dece predškolskog uzrasta, vođenje računa o individualnim mogućnostima svakog deteta i sveobuhvatna priprema deteta za polazak u školu - osnovna su polazišta u ostvarivanju pripremnog predškolskog programa.
vrtic-mali-istrazivaci-privatno-predskolsko
PRIVATNO PREDŠKOLSKO - VRTIĆ MALI ISTRAŽIVAČI Vrtić “Mali istraživači” nalazi se na granici Novog Beograda i Zemuna, nadomak Zemunskog parka i zemunskog Keja oslobođenja, a u modernom stambenom kompleksu ,,Zelena avenija”.
Dovoljno smo ušuškani od gradske buke i smatramo da na ovom mestu imamo sve pogodnosti za odrastanje Vaših i naših mališana .
vrtic-nasa-vila-privatno-predskolsko
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD VRTIĆ NAŠA VILA U Pripremnom predškolskom programu (u daljem tekstu PPP) rad sa decom uzrasta od 5,5 do 6,5 godina planiraće se na osnovu Osnova programa vaspitno-obrazovnog rada sa decom uzrasta od 3 do 6,5 godina ( Zakon o osnovama Rad sa decom uzrasta od 5,5 do 6,5 godina planiraju i realizuju vaspitači sa višom stručnom spremom uz pomoć stručnog saradnika, diplomiranog pedagoga. Pedagošku dokumentaciju (planiranje, zapažanje, evaulaciju, evidenciju saradnje sa porodicom, saradnja sa društvenom sredinom, stručno usavršavanje) vaspitači i medicinske sestre vaspitači će voditi u radnim knjiga.
LOKACIJE
Privatno predškolsko nudi pripremni predškolski program. U privatnoj predškolskoj ustanovi deca uzrasta 5 do 6 godina pripremaju se za polazak u školu. Pripremni predškolski program u privatnom predškolskom traje godinu dana i odvija se u školskoj godini pred polazak u prvi razred. U privatnom predškolskom vaspitači rade sa decom, tako što ih kroz odabrani pripremni predškolski program polako uvode u sve što ih očekuje kad pođu u školu. U privatnom predškolskom deca kao i usvim drugim akreditovanim predškolskim ustanovama uče grafomotoriku, pripremu za pisanje i uče kako izgledaju slova azbuke. Deca u privatnom predškolskom ne uče da pišu i čitaju pošto se to po plnu uči u prvom razredu. Međutim, krou grafomotiriku, deca uvežbavaju fine pokrete šake i prstiju ispisujući u sveskama različite oblike, vodeći računa da zadati oblik što bolje ponove, ne prelazeći linije. Tako dete u privatnom predškolskom uvežbava svoju ruku za kasnije kad će u školi umesto oblika pisati slova i brojeve. Deca u privatnom predškolskom dobijaju i domaće zadatke. Naravno, to su kratki izabavni zadaci, a cilj ovih zadataka je da dete pre svega usvoji pojam domaćeg zadatka, da nauči šta znači ispunjavati obaveze i da uči da stiče odgovornost prema učenju. Domaći zadaci za predškolce mogu biti na primer da oboje neku stranicu u knjizi, ili da zalepe sličice koje prate priču koju su tog dana učili. U privatnom predškolskom deca uče kako slova azbuke izgledaju, ali još nisu u obavezi da nauče da ih pišu. Deca u privatnom predškolskom takođe uče i brojeve do 10, dane u nedelji, mesece u godini, uče da opisuju svet oko sebe u meri primerenoj njihovom uzrastu i vežbaju usmeno izražavanje kroz pričanje priča i prepričavanje tekstova tekstova koje im čitaju vaspitači. Roditelji, ne bojte se, u privatnom predškolskom deca ne uče non-stop! Deca se u privatnom pretškolskom mnogo druže i igraju sa vaspitačima i samostalno. Ali i učenje u predškolskom oni doživljavaju kao igru. Odaberite najbolju privatnu predškolsku ustanovu za Vaše dete jer će tu dete kroz igru i učenje stvoriti pozitivan stav prema školi i jedva će čekati da postane đak prvak.Pripremni predškolski program usmerava, podstiče razvoj deteta i omogućava lakši i uspešniji početak škole. Pravo deteta je da pohađa pripremni predškolski program, a dužnost i zakonska obaveza roditelja je da dete upiše na vreme i da mu omogući da redovno pohađa program. Za vaše dete je važno da u godini pred polazak u osnovnu školu pođe na vreme, od 1. septembra, u obavezan pripremni predškolski program i da ga pohađa redovno. Da li će to biti državna ustanova ili privatna, na Vama je da donesete odluku. Privatni predškolski program ima dosta prednosti, ali jedna od najvžnijih je upravo rad u malim grupama. Kada vaspitačica ima mali broj predškolaca u grupi, ima dovoljno vremena da svakome posveti pažnju, dovoljno se posveti svakom detetu i pravilno usmeri na propuste i potrebe budućeg đaka prvaka.
Back to Top