Privatno predškolsko Zemun

Registruj se
Prijavi se
Privatno predškolsko Zemun
privatni-vrtic-zemunland-privatno-predskolsko-930197
PRIVATNO PREDŠKOLSKO - VRTIĆ ZEMUNLAND Odličan vaspitno-obrazovni program za decu predškolskog uzrasta.
PRIVATNO PREDŠKOLSKO - VRTIĆ MALA OAZA Naša predškolska ustanova Mala oaza je prostrana toliko da u njoj svako dete ima dovoljno mesta da sa svojim društvom stvori sopstvenu malu oazu.
Nalazimo se u starom jezgru Zemuna, u zgradi namenski izgrađenoj da zadovolji sve uslove i standarde za rad predškolske ustanove u 21.
veku.
U ovih novih 1.400 kvadrata stalo je sve do čega nam je stalo u radu sa decom.
predskolska-ustanova-tresnjober-privatno-predskolsko
PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM U PRIVATNOJ PREDŠKOLSKOJ USTANOVI U BEOGRADU.
Pripremni predškolski program.
Program koji je most od deteta bez obaveza, do deteta sa obavezama koje diktira školovanje.
To činimo na suptilan način, stimulisanjem intelektualnog, emocionalnog i socijalnog razvoja.
Priprema deteta za školu podrazumeva opšti nivo sticanja predznanja, normativa ponašanja i odgovornosti.
Podstiče se samostalnost, socijalizacija, sticanje radnih navika koje podrazumevaju istrajnost, odgovornost, posvećenost i kreativnost.
Pripremni predškolski program se ostvaruje kroz programiranje, monitoring i evaluaciju.
predskolska-ustanova-vrtic-i-jasle-cudesno-carstvo-privatno-predskolsko-135115
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD.
Predškolske pripreme vodi diplomirani vaspitač u saradnji sa „Kreativnim centrom“ kao i korišćenje njihovog celokupnog programa za rad predškolskog uzrasta.
Program vaspitno-obrazovanog rada sa predškolskom decom koncipiran je tako da kontinuirano i sistematski priprema dete za polazak u školu doprinoseći celovito razvoju deteta.
predskolska-ustanova-abc-junior-privatno-predskolsko
PRIVATNO PREDŠKOLSKO U BEOGRADU.
PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM.
U okviru obaveznog predškolskog programa, deca koja pohađaju našu Ustanovu od svoje treće godine, prolaze kroz sistematizovan program koji se planski i kontinuirano nadograđuje.
Deca koja se naknadno upišu, po potrebi, prolaze i kroz jednomesečni individualni rad sa vaspitačem u cilju postizanja potrebnog nivoa znanja i usklađivanja sa grupom u kojoj borave.
Predškolski program, kao svoju osnovnu specifičnost sadrži interensantan način opismenjavanja putem sistema „Zemlja slova”.
Ovaj sistem je projekat nastao udruženošću ideja savremenih evropskih obrazovnih kuća, prilagođen našoj deci i uslovima rada.
Program razvoja početnih matematičkih pojmova, takođe baziran na evropskim programima, kreiran je uz izbor Oxford- ove i Cambrudge-ove literature za decu.
Teme koje imaju za cilj obogaćivanje dečjeg opšteg znanja (oblast svet oko nas) prate interesovanja i potrebe savremenog deteta i, uz obavezni deo, sadrže i niz novina i interesantnosti koje nam donosi savremeno doba.
Engleski jezik se na ovom uzrastu uči kroz teme koje prate tekuće, kroz dramske radionice, časove muzike, kulinarske radionice, fizičko i dr Predšlolski programi su usklađeni sa MENSINIM, a dostupni prosečnom detetu.
Svi programi su verifikovani od strane Ministarstva prosvete i sporta.
Velika se pažnja posvećuje individualnom radu, što omogućuje rad u malim, uzrasno čistim grupama.
Pripremni predškolski program sprovode vaspitači sa licencom i saradnici za engleski jezik, ples i sportske aktivnosti.
Obrazovni deo se održava u prepodnevnim satima, kada je dečja paznja na najvišem nivou, dok je popodne predviđeno za umetničke aktivnosti.
Svakodnevno se održavaju po tri aktivnosti čije vreme nije ograničeno, dok je vreme između ovih aktivnosti ispunjeno slobodnom igrom, obrocima i boravkom na svežem vazduhu.
Sa ponosom možemo da napomenemo da smo, za proteklih devet generacija koje smo izveli na školski put, dobijali povratne informacije od škola o izuzetnim uspesima kroz kasnije školovanje.
predskolska-ustanova-vrtic-zvoncica-zemun-privatno-predskolsko-610371
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD.
PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM.
U susret školi“ (pripremni predškolski program).
Ovaj program treba da sadrži dva teško spojiva kvaliteta.
Prvo on treba da je utemeljen na takvom sistemu koji će voditi dete ka određenom cilju.
Ovaj program je postepen i treba da odgovara emocionalnim interesovanjima deteta osobenostima njihovog mišljenja.
Realizacijom Pripremnog Predškolskog Programa razvija se bogatstvo odnosa i zajedničkih aktivnosti življenja u kojima preovlađuje igra, stvaralačka i praktična aktivnost usmerena na pripremu deteta za polazak u školu.
Polazak u školu je najveći događaj detinjstva.
Rad u školi zahteva ozbiljan napor i zato dete mora biti dovoljno dobro pripremljeno (fizički i psihički).
Dete od malena treba navikavati na rad, strpljenje, pažnju, sigurnost, odgovornost, tačnost.
Sve ove osobine potrebne su kad dete pođe u školu i zato ih treba vežbati, razvijati i negovati.
Zdravlje, duševna ravnoteža, telesna snaga i otpornost organizma prema bolestima sve se stiču u vrtiću i odlučujući su za uspeh deteta u školi. U pripremnoj grupi deci se daju predvežbe za čitanje i pisanje i razvoj matematičkih pojmova.
Ta plansko sticanje znanja i obrazovanja služi škola. Rad se odvija u malim grupama (najviše do 10 dece).
Oblici rada su grupni i frontalni.
Mala škola radi svakodnevno 4 sata.
Sa decom rade stručna lica – vaspitači.
Sa mnoštvom didaktičkog materijala i radnim sveskama uspeh je zagarantovan.
Cena se umanjuje za 80% jer je dotirana od strane Grada Beograda.
privatna-predskolska-ustanova-svitac-privatno-predskolsko
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD PREDŠKOLSKA USTANOVA SVITAC. Vaspitno obrazovni rad se obavlja u skladu i prema uzrastu dece.
Plan i program koji se dobija od ministarstva se ostvaruje na dnevnm, mesečnom i godišnjem nivou. U vrtiću Svitac se svako dete poštuje i uvažava se njegova individualnost i podstiče, jača kreativnost i samopouzdanje.
Komunikacija i socijalizacija je jedna od bitnih stavki razvoja mališana, zato im i pružamo potpunu slobodu u izražavanju u bilo kom segmentu.
vrtic-decija-zemlja-cuda-privatno-predskolsko
PRIVATNI PREDŠKOLSKO U BEOGRADU.
PREDŠKOLSKA USTANOVA DEČIJA ZEMLJA ČUDA nudi Vam privatno predškolsko, odnosno pripremni predškolski program za buduće školarce.
Najbolji razlog zašto da izaberete Dečiju zemlju čuda je jer mi vodimo računa koja su interesovanja i potrebe dece koja borave kod nas.
Pristupamo svakom detetu individualno i sa puno pažnje jer svako od nas je individua za sebe, ima svoj tempo, način i put razvoja.
vrtic-razlicak-privatno-predskolsko

Vrtić Različak

Beograd, Zemun, Vukova 4 064 1327105
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD VRTIĆ RAZLIČAK Predškolski program osmišljen je sa velikom pažnjom.
vrtic-decija-prica-privatno-predskolsko

Vrtić Dečija Priča

Beograd, Zemun, Tošin bunar 102 069 1680892
cena: 5.700 din
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD VRTIĆ DEČIJA PRIČA Broj dece u grupama je optimalan i omogućava realizaciju plana i programa na grupnom i individualnom nivou.
O deci u svakoj od grupa brinu po dva vaspitača.
vrtic-roda-privatno-predskolsko

Vrtić Roda

Beograd, Zemun, Marka Nikolića 17 063 443112
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD VRTIĆ RODA Naš vaspitački kadar pomoći će Vašim mališanima da spremni krenu u prvi razred.
privatni-vrtic-decija-akademija-privatno-predskolsko
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD PRIVATNI VRTIĆ DEČIJA AKADEMIJA Deca u vrtiću uče i razvijaju se tako što učestvuju u različitim projektima koje pokreću zajedno deca i vaspitači.
Radeći na projektima deca istražuju i uče vođena svojom urođenom radoznalošću i potrebom da razumeju svet oko sebe.
U tome značajnu ulogu ima komunikacija i saradnja s drugom decom i odraslima.
Tokom rada na projektu deca sama biraju temu ili problem koji ih interesuje i za koji su visoko motivisani.
Tada je veća šansa da se aktivnosti u kojima učestvuju nalaze u „zoni narednog razvoja“ nego da te aktivnosti osmišljavaju, organizuju i vode odrasli prema svojoj proceni.
Problem sa kojim se susreću u igri i aktivnostima koje su sami izabrali podstiče decu na rešavanje i traganje za novim strategijama koje proširuju njihovo postojeće znanje i iskustvo.
privatna-predskolska-ustanova-radosnica-privatno-predskolsko
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD PRIVATNA PREDŠKOLSKA USTANOVA RADOSNICA Pripremni predškolski program, poštujući prava deteta da raste i razvija se u kvalitetnoj vaspitno – obrazovnoj sredini i podstičući njegov sveukupan psiho – fizički razvoj, oslanja se na potencijale dece, jača komunikatvnu kompetenciju doprinosi emocionalnoj i socijalnoj stabilnosti dece, podržava motivaciju za novim oblicima učenja i saznavanja.
privatni-vrtic-jare-i-mare-privatno-predskolsko
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD PRIVATNI VRTIĆ JARE I MARE Višegodišnje iskustvo u radu sa decom predškolskog uzrasta, želja i motivacija da razvijamo i implementiramo kvalitetan i inovativan vaspitno – obrazovni program, pokrenuli su inicijativu za osnivanje privatne predškolske ustanove Jare i Mare.
vrtic-cira-privatno-predskolsko

Vrtić Ćira

Beograd, Zemun, Vinarska 6 065 6712918
cena: Cenovnik
PRIVATNO PREDŠKOLSKO - VRTIĆ ĆIRA Upis dece uz subvencije grada Beograda.
internacionalni-kutak-privatno-predskolsko

Internacionalni Kutak

Beograd, Zemun, Kapetana Radiča Petrovića 32d 011 4025578
cena: Cenovnik
PRIVATNO PREDŠKOLSKO - INTERNACIONALNI KUTAK Vaše dete zaslužuje najbolje obrazovanje i mi se trudimo da ga osiguramo svakom detetu ponaosob,prateći britanski nastavni program za rano učenje.Mi želimo da se svako dete ponaosob razvija na zdrav,radostan način koji odgovara njihovim godinama.
vrtic-igraliste-privatno-predskolsko

Vrtić Igralište

Beograd, Zemun, Novogradska 13 064 4445488
cena: Cenovnik
PRIVATNO PREDŠKOLSKO - VRTIĆ IGRALIŠTE Privatni vrtić po ceni državnog - Licenca Ministarstva prosvete - NTC licenca za rad - Primena Montesori programa - Rad vaspitača, medicinskih sestara, logopeda i psihologa - Učenje stranog jezika, program pripreme za školu - Muzičke, kreativne i edukativne radionice - Organizovanje škola u prirodi u letnjem i zimskom periodu - Organizovanje i učestvovanje na manifestacijama
vrtic-kinder-paradies-privatno-predskolsko
PRIVATNO PREDŠKOLSKO - KINDER PARADIES Okupili smo tim iskusnih i kreativnih vaspitača, i obezbedili da se vaše dete svakog trenutka oseća ušuškano i bezbrižno.
predskolska-ustanova-montesori-zvono-privatno-predskolsko
PRIVATNO PREDŠKOLSKO - MONTESORI ZVONO Sloboda kretanja, otvorena komunikacija, slobodno izražavanje i razmena mišljenja, savetovanje, individualan i rad u malim grupama sastavni su deo rada i u skladu sa radom koji čeka dete u školi i programom usmerenim na ishode učenja.
predskolska-ustanova-sapica-privatno-predskolsko
PRIVATNO PREDŠKOLSKO - ŠAPICA Uvažavanje razvojnih potreba i karakteristika dece predškolskog uzrasta, vođenje računa o individualnim mogućnostima svakog deteta i sveobuhvatna priprema deteta za polazak u školu - osnovna su polazišta u ostvarivanju pripremnog predškolskog programa.

Privatni vrtić Naša Vila

Beograd, Zemun, Kordunaška 17 064 2796390
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD VRTIĆ NAŠA VILA U Pripremnom predškolskom programu (u daljem tekstu PPP) rad sa decom uzrasta od 5,5 do 6,5 godina planiraće se na osnovu Osnova programa vaspitno-obrazovnog rada sa decom uzrasta od 3 do 6,5 godina ( Zakon o osnovama Rad sa decom uzrasta od 5,5 do 6,5 godina planiraju i realizuju vaspitači sa višom stručnom spremom uz pomoć stručnog saradnika, diplomiranog pedagoga. Pedagošku dokumentaciju (planiranje, zapažanje, evaulaciju, evidenciju saradnje sa porodicom, saradnja sa društvenom sredinom, stručno usavršavanje) vaspitači i medicinske sestre vaspitači će voditi u radnim knjiga.

Vrtić Sadko

Beograd, Zemun, Inženjera Atanackovića 12 064 2014574 |
011 3076016 |
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD VRTIĆ SADKO Želimo da deca koja pohađaju naš vrtić se osećaju kao kod kuće, bez obzira na to koji jezik govore.
PRIVATNO PREDŠKOLSKO - PREDŠKOLSKA USTANOVA KOSTA VUJIĆ Sistem rada zasniva se na slobodi i otvorenosti stvaralačkog vaspitno-obrazovnog procesa kao posrednika u fizičkom i duhovnom razvoju deteta.

Predškolska ustanova Naše čedo

Beograd, Zemun, Dubrovačka 20 011 2618885
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD.
LOKACIJE
Back to Top