Predškolska ustanova Abc Junior

Registruj se
Prijavi se

Predškolska ustanova Abc Junior

PRIVATNI VRTIĆ ABC JUNIOR

Od osnivanja, 2002 godine, dosledan svojoj ideji o holističkom pristupu dečjoj ličnosti, živi dečji vrtić ABC JUNIOR.

Verifikovan kao Predškolska ustanova, sa akreditovanim programima, tvorac je tri posebna programa koji čine njegove specifičnosti i svrstavaju ga u ekološki vrtić.

Naša vizija je razvoj celovite dečje ličnosti i ravnomerno poštovanje svih njenih aspekata. U tom cilju, deci je obezbeđen boravak u toploj atmosferi, uz blagost u ophođenju i poštovanje dečjih individualnosti.

Uz obezbeđivanje uslova za kvalitetan fizički razvoj, putem zdravstvene nege, zdrave ishrane, obilje fizičkih aktivnosti i boravka na svežem vazduhu, velika briga i znanje se ulazu u nadogradnju intelektualnog i emotivnog, putem Programa savremenih obrazovnih metoda i Ekološkog programa.

Pored znalačke brige o deci, naš tim daje podršku i roditeljima kroz stručne informatore, konsultacije sa dečjim psihologom i pedagogom, tematske tribine iz raznih oblasti vezanih za pravilan rast porodice i deteta, biblioteku za roditelje, učešće u našim aktivnostima i dr.

Radno vreme ustanove je od 7,00h do 17,30h.

Deca borave u uzrasno podeljenim grupama od jaslenog do predškolskog uzrasta. Broj dece u grupi je od osam do petnaest, u zavisnosti od uzrasta.
Predškolska ustanova Abc Junior - PRIVATNI VRTIĆ ABC JUNIOR - 1
Vrtić Abc Junior - PRIVATNI VRTIĆ ABC JUNIOR - 1
Vrtić Abc Junior - PRIVATNI VRTIĆ ABC JUNIOR - 1

NAŠ TIM VRTIĆ ABC JUNIOR

Tim koji voli, uči i vaspitava našu decu sačinjavaju:

- Direktor,
- menadžer,
- sekretar,
- pedagog,
- vaspitači,
- filolozi,
- medicinske sestre,
- lekar,
- logoped,
- nastavnik fizičkog vaspitanja,
- saradnici za sportske i umetničke aktivnosti,
- kuvarice i
- domaćice.
Predškolska ustanova Abc Junior - NAŠ TIM VRTIĆ ABC JUNIOR - 1
Predškolska ustanova Abc Junior - NAŠ TIM VRTIĆ ABC JUNIOR - 1
Vrtić Abc Junior - NAŠ TIM VRTIĆ ABC JUNIOR - 1

DNEVNI RITAM VRTIĆ ABC JUNIOR

od 7:00 – 9:00 č – prijem dece
od 9:00 – 9:30 č doručak
od 9:30 – 11:00 č -aktivnosti u prostoru ili na otvorenom kada vremenski uslovi dozvoljavaju
11:00 č - užina
11:30 – 13:00 č -aktivnosti
13:00 č - ručak
13:30 – 15:00 č -popodnevni odmor za mlađe ili tihe aktivnosti za starije
15:00 – 15:45 č -sportske i umetničke izborne aktivnosti sa saradnicima
16:00 – 17:30 h -popodnevna užina i ispraćaj dece
.
Vrtić Abc Junior - DNEVNI RITAM VRTIĆ ABC JUNIOR - 1
Vrtić Abc Junior - DNEVNI RITAM VRTIĆ ABC JUNIOR - 1
Vrtić Abc Junior - DNEVNI RITAM VRTIĆ ABC JUNIOR - 1

PUT DO DEČJEG ZNANJA VRTIĆ ABC JUNIOR

Ne postoje manje ili više pametna deca- sva su deca pametna ali za različite oblasti. Naš je zadatak da prepoznamo koju vrstu inteligencije dete nosi i obrazujemo ga uvažavajući njegovu idividualnost.

Pored toga što nose različita interesovanja, deca i uče na različite načine. Ove dve činjenice su nas motivisale da kreiramo sopstveni Program savremenih obrazovnih metoda. Koncepcija ovog programa je bazirana na sledećim
principima:
- Interesantnost teme u odnosu na dečji uzrast
- Osavremenjavanje sadržaja u skladu sa opštim napretkom i promenama u - - interesovanjima
- Način prezentacije sadržaja je usklađen sa prihvatljivim načinom usvajanja znanja u zavisnosti od tipa detetove dominantne inteligencije

- Interakcija u učenju
- Individualni rad
- Učenje kroz iskustvo (putem izvođenja eksperimenata)
- Kreativne radionice u kojima deca stvarajući, upotrebom različitih materijala, usvajaju znanja iz različitih oblasti
- Konkretizovanje apstraktnih sadržaja
- Korišćenje metoda mapa uma i mnemo tehnike kao pomoć prilikom obrade tema

Učenje kroz igru. Igre koje za cilj imaju usvajanje znanja neiscrpni su podsticaj za kreativnost vaspitača. Od igara koje imaju akcenat na kinestetičkoj inteligenciji, preko socijalno-emotivnih (kroz dramske radionice), do intelektualnih i mnogih drugih put do dečjeg znanja postaje zadovoljstvo za vaspitača i dete.
Predškolska ustanova Abc Junior - PUT DO DEČJEG ZNANJA VRTIĆ ABC JUNIOR - 1
Vrtić Abc Junior - PUT DO DEČJEG ZNANJA VRTIĆ ABC JUNIOR - 1
Vrtić Abc Junior - PUT DO DEČJEG ZNANJA VRTIĆ ABC JUNIOR - 1

NTC SISTEM UČENJA VRTIĆ ABC JUNIOR

Odsek MENS-e za darovite, na čelu sa Dr Rankom Rajovićem, koji je osmislio sistem učenja za predškolski i ranim školskim uzrastu.
Sistem pomaže detetu da, uživajući u sadržajima, razvija svoje potencijale do maksimuma.

Prepoznajući genijalnost programa, uvrstili smo ga u svoje aktivnosti sa decom i omogućili roditeljima prisustvona radionicama Dr Ranka Rajovića.
Vrtić Abc Junior - NTC SISTEM UČENJA VRTIĆ ABC JUNIOR - 1
Vrtić Abc Junior - NTC SISTEM UČENJA VRTIĆ ABC JUNIOR - 1
Vrtić Abc Junior - NTC SISTEM UČENJA VRTIĆ ABC JUNIOR - 1

EKOLOŠKI PROGRAM VRTIĆ ABC JUNIOR

Ekološki program sastoji se iz planiranih radionica iz svih oblasti i sprovodi se u prirodi u okviru našeg šumskog vrtića Razvijajući ekološku svest stičemo slobodu ispoljavanja kreativnosti, našeg suštinskog Ja, sposobnost da volimo, pružamo i saosećamo.

Stavovi koje sada gradimo kod dece temelji su budućnosti naše planete, a ekologiju i pedagogiju možemo proglasiti naukama budućnosti.
Predškolska ustanova Abc Junior - EKOLOŠKI PROGRAM VRTIĆ ABC JUNIOR - 1
Predškolska ustanova Abc Junior - EKOLOŠKI PROGRAM VRTIĆ ABC JUNIOR - 1
Predškolska ustanova Abc Junior - EKOLOŠKI PROGRAM VRTIĆ ABC JUNIOR - 1

ŠUMSKI VRTIĆ ABC JUNIOR

Godinama unazad negujemo instituciju šumskog vrtića koji se realizuje svake nedelje van gradskog zagadjenja, u šumi na obroncima Avale.

Razloga je mnogo – od zdravog tela, uma i emocija do pogodnosti za zajednicu u celini jer ce naša današnja deca sutra upravljati ovom Planetom i odlučivati o njenom opstanku.

Institucija Šumskih vrtića je rasprostranjena u zemljama Evrope, Amerike i Azije i visoko vrednovana od strane dece, roditelja i pedagoga i ima veliku podršku ministarstava. Pioniri smo u organizaciji ovog vida vrtića u Srbiji i nadamo se velikoj podršci institucija koje sve više prepoznaju benefit spoja Deteta i Prirode.
Vrtić Abc Junior - ŠUMSKI VRTIĆ ABC JUNIOR - 1
Vrtić Abc Junior - ŠUMSKI VRTIĆ ABC JUNIOR - 1
Vrtić Abc Junior - ŠUMSKI VRTIĆ ABC JUNIOR - 1
Pregrevica 59 - Beograd - Zemun
060 3169899; 064 1379127; 065 6039982;
Pitaj vrtić ABC JUNIOR
PREPORUKE I UTISCI
LOKACIJE
Predškolska ustanova Abc Junior
Napiši komentar
Komentari i Utisci Korisnika:
Lokacije
Vrtić Abc Junior - 2
Vrtić Abc Junior - 3
Vrtić Abc Junior - 4
Vrtić Abc Junior - 5
Vrtić Abc Junior - 6
Vrtić Abc Junior - 7
Vrtić Abc Junior - 8
Vrtić Abc Junior - 9
Vrtić Abc Junior - 10
Vrtić Abc Junior - 11
Vrtić Abc Junior - 12
Vrtić Abc Junior - 13
Vrtić Abc Junior - 14
Vrtić Abc Junior - 15
Vrtić Abc Junior - 16
Vrtić Abc Junior - 17
Vrtić Abc Junior - 18
Vrtić Abc Junior - 19
Vrtić Abc Junior - 20
Vrtić Abc Junior - 21
Vrtić Abc Junior - 22
Vrtić Abc Junior - 23
Vrtić Abc Junior - 24
Vrtić Abc Junior - 25
Vrtić Abc Junior - 26
Vrtić Abc Junior - 27
Predškolska ustanova Abc Junior - 41
Predškolska ustanova Abc Junior - 28
Predškolska ustanova Abc Junior - 37
Predškolska ustanova Abc Junior - 43
Predškolska ustanova Abc Junior - 29
Predškolska ustanova Abc Junior - 30
Predškolska ustanova Abc Junior - 31
Predškolska ustanova Abc Junior - 32
Predškolska ustanova Abc Junior - 33
Predškolska ustanova Abc Junior - 36
Predškolska ustanova Abc Junior - 34
Predškolska ustanova Abc Junior - 39
Predškolska ustanova Abc Junior - 38
Predškolska ustanova Abc Junior - 40
Predškolska ustanova Abc Junior - 42
Predškolska ustanova Abc Junior - 44
Predškolska ustanova Abc Junior - 35
Predškolska ustanova Abc Junior - 45
Predškolska ustanova Abc Junior - 46
Pitaj vrtić ABC JUNIOR
(100)
100% Pozitivne ocene za:
Predškolska ustanova Abc Junior
Back to Top