Privatni vrtić Naša Vila

Registruj se
Prijavi se

Privatni vrtić Naša Vila

VRTIĆ NAŠA VILA

Kategorija - Privatni vrtići
„Naša Vila“ je privatna vila starog Zemunca, podignuta 1936. godine, umećem majstora tog vremena. Ona arhitektonski
predstavlja pravo umetničko delo, trag jednog prošlog vremena ali je i potpuno adaptirana i prilagođena savremenim
uslovima odgajanja dece. Ona će biti mesto nesputane dečje igre, zabave i pravog zadovoljstva.

Vrtić “Naša Vila” je verifikovana predškolska ustanova i u programu je subvencionisanja.

Vaspitne grupe su podeljene kalendarski:
- Vaspitanje i nega dece od 1. do 3. godine (jaslice)
- Vaspitno - obrazovni rad sa decom uzrasta od 3 do 5,5 godina
- Pripremni predškolski program


O deci se brine stručan i iskusan kadar: - vaspitači i medicinske sestare vaspitači a sve to pod strogom kontrolom
spoljnih saradnika i stručnjaka iz oblasti pedagogije, psihologije, umetnosti, medicine i sporta.
Vrtić Naša Vila - VRTIĆ NAŠA VILA - 1
Vrtić Naša Vila - VRTIĆ NAŠA VILA - 1

OSNOVNI PROGRAM

Kategorija - Privatne jaslice
U vrtiću „Naša Vila“u Zemunu vaspitno obrazovni rad se realizuje po modelu A Osnova programa vaspitno –
obrazovnog rada sa decom predškolskog uzrasta.

U jaslicama, rad sa decom od 1 do 3 godine planiraće se na osnovu Osnova programa vaspitno -
obrazovnog rada sa decom uzrasta do 3 godine na osnovu Zakona o osnovama sistema vaspitanja i obrazovanja i
Pravilnika o osnovama programa vaspitno-obrazovnog rada sa decom do 3 godine. Stvaranje povoljne vaspitne
sredine u kojoj će dete sticati iskustvo po svom sopstvenom programu koji će ga prevoditi u saznavanje sebe i svoje
okoline, ali koju će dete moći menjati shodno svojim mogućnostima, u funkciji je osnovnog zadatka : da očuva,
podstiče i oplemenjuje spontane izraze malog dete u odnosu na okolinu.

U vrtiću rad sa decom uzrasta od 3 do 5,5 godina planiraće se na osnovu Osnova programa
vaspitno - obrazovnog rada sa decom uzrasta od 3 do 5,5 godina (Ministarstvo prosvete i sporta Republike Srbije,
Prosvetni pregled, Beograd, 1996. god.) i Zakona o osnovama sistema vaspitanja i obrazovanja. Opšti i jedinstveni
cilj vaspitno – obrazovnog rada je da se doprinese celovitom razvoju deteta predškolskog uzrasta tako što će mu se
pružiti uslovi i podsticaj da razvija svoje sposobnosti, proširi iskustva i izgradi saznanje o sebi, drugim ljudima i
svetu.

U pripremnom predškolskom programu rad sa decom uzrasta od 5,5 do 6,5 godina planiraće se na
osnovu Osnova programa vaspitno-obrazovnog rada sa decom uzrasta od 3 do 6,5 godina. Posebni zadaci vaspitno -
obrazovnog rada koji se odnose na razvijanje prirodnih potencijala deteta ostvariće se u nekoliko širih oblasti i to :u
oblasti fizičkog i senzomotornog razvoja,u oblasti emocionalnog i voljnog razvoja,u oblasti moralnog – socijalnog,u
oblasti intelektualnog razvoja.
Vrtić Naša Vila - OSNOVNI PROGRAM VRTIĆ NAŠA VILA - 1
Vrtić Naša Vila - OSNOVNI PROGRAM VRTIĆ NAŠA VILA - 1

RASPORED DANA

Kategorija - Privatni vrtići
U vrtić se može doći još u 7 sati, ali i tokom čitavog dana. Vrtić radi do 18 sati ali svake radne godine utvrđujemo radno
vreme u zavisnosti od potreba roditelja.Nakon prijema dece i uobičajenih razgovora i razmena informacija o proteklom
danu i željama za naredni, imamo organizovano jutarnje vežbanje (od 5 do 10 minuta, samo vežbe oblikovanja).

Od 9 do 9:30 je doručak, naša deca su neposredno angažovana u pripremi za doručak, (u onoj meri u kojoj uzrast
deteta
to omogućava) samoposluživanju i sticanju radnih navika.Posle doručka, pa sve do 11:00 je vreme u kome deca
slobodno biraju centre interesovanja u kojima će boraviti, sadržaje koji oni nude, vaspitače koji ih animiraju u tom
centru
kao i decu sa kojom žele da se druže u tom periodu.

- Oko 11 sati je vreme za užinu a potom i za šetnju ili boravak u našem lepom dvorištu ili na terasama.
- Od 12:30 do 14 sati je vreme za popodnevni odmor za decu kojoj je potreban ili koja to žele. Za ostale se organizuju
takozvane „mirne aktivnosti“ i relaksacija uz bajku, priču, tihu muzikuili slobodnu igru po prostorima vrtićaili dvorišta.
- Oko 14 sati organizujemo ručak i svi smo angažovani na serviranju i posluživanju.
- Vreme od 14:30 do 16:30 se planira za osmišljene popodnevne aktivnosti i ovo vreme se provodi u igri i druženju.
- Oko 17 sati je još jedna užina a potom deca odlaze svojim kućama.
Vrtić Naša Vila - RASPORED DANA VRTIĆ NAŠA VILA - 1
Vrtić Naša Vila - RASPORED DANA VRTIĆ NAŠA VILA - 1
Vrtić Naša Vila - RASPORED DANA VRTIĆ NAŠA VILA - 1

MONTESORI

Kategorija - Privatno predškolsko
Montesori koncepcija je svetski priznata pedagoška koncepcija u obrazovanju i vaspitanju dece i
naglašava značaj urođenih potencijala deteta, kao i njegov prirodni razvoj. Svako dete poseduje urođenu motivaciju
za samoizgrađivanjem, koja se objašnjava posedovanjem urođenje šeme integralnog odnosa sa okruženjem i
potrebom deteta za slobodom.

U „Našoj Vili“ naglasak nije na podučavanju deteta, nego se osigurava podsticajna sredina koja povećava dečiju
prirodnu radoznalost i omogućava da kroz igru deca spontano uče otkrivanjem. Naša deca su aktivna sve vreme
boravka u vrtiću, naši vaspitači poštuju individualni tempo razvoja svakog deteta. U središtu našeg programa je dete a
mi:

- Poštujemo dečji tempo razvoja,
- Negujemo praktičan rad i neposredno iskustvo,
- Motivišemo decu ličnim razvojem, praktikujemo rad u malim grupama kao i individualni rad kao podršku svakom
detetu,
- Naši vaspitači pažljivo usmeravaju decu,
- Svako dete formira svoj "ciklus aktivnosti",
- Negujemo slobodu kretanja i rada, samodisciplinu, naša deca se uzajamno pomažu,
- Naša deca imaju slobodu samostalnog otkrivanja, negujemo prirodnu radoznalost dece i podstičemo ih,
- Izvor znanja se dobija kroz interakciju: dete - sredina – materijali.
Vrtić Naša Vila - MONTESORI VRTIĆ NAŠA VILA - 1
Vrtić Naša Vila - MONTESORI VRTIĆ NAŠA VILA - 1

ADAPTACIJA DECE

Kategorija - Privatni vrtići
Adaptacija dece na kolektiv veoma je važna, pa je neophodno da se pravilno izvede. Nakon dobre adaptacije, rad, igra i
učenje u vrtiću mogu se uspešno realizovati.Adaptacija je period tokom kog se dete privikava na novu sredinu, prostor,
drugare, osoblje, na uslove i dnevni raspored u vrtiću. Knjiga Jovanke Jovičić „Kako da pripremite dete za vrtić” veoma
dobro objašnjava i daje savete kako da se dete najbolje adaptira na vrtić. Želimo jedan deo da podelimo s vama.

Grupa u vrtiću detetu pruža mogućnost:
- Da razvije osećaj pripadnosti
- Da nauči da odgodi svoje potrebe (čeka svoj red)
- Da realno proceni svoje prednosti i slabosti (pomoću svakodnevnog kontakta s drugom decom)
- Da nauči da deli (igračke i ljubav)
- Da uči od druge dece (što se u vrtiću pokazalo kao efikasno)
- Da upozna i druge odrasle osobe i shvati da se razlikuju (različito se hvale, grde i teše)
- Da razvija tolerantnost i nauči da poštuje razlike
- Da postane svesno da i druga deca imaju brige, strahove, osećanja
Vrtić Naša Vila - ADAPTACIJA DECE VRTIĆ NAŠA VILA - 1
Vrtić Naša Vila - ADAPTACIJA DECE VRTIĆ NAŠA VILA - 1
Vrtić Naša Vila - ADAPTACIJA DECE VRTIĆ NAŠA VILA - 1

SARADNJA SA RODITELJIMA

Kategorija - Privatno predškolsko
Roditelji naše dece su naši saradnici, svakodnevnom razmenom informacija podstičemo naš saradnički odnos i težimo da
u budućnosti budemo partneri u realizaciji svih aktivnosti u „Našoj Vili“. S obzirom na sve veći značaj insitucionalnog
zbrinjavanja dece i niza činilaca koji negativno utiču na vaspitnu funkciju porodice, organizacijom saradnje sa porodicom
trudićemo se da:
- Motivišemo roditelje za aktivno učešće u vaspitno – obrazovnom procesu u vrtiću,
- Upoznamo roditelje sa značajem i presudnom ulogom porodice u formiranju ličnosti,
- Edukujemo roditelje u cilju usaglašavanja vaspitnih postupaka prema deci u vrtiću i kod kuće,
- Motivišemo roditelje za veće angažovanje u vaspitanju dece u vidu psihičke potrebe deteta,
- Upoznamo roditelje sa razvojnim karakteristikama i problemima ovog uzrasnog perioda,
- Redovno upoznajemo roditelje sa aktivnostima i događajima u vrtiću.
Vrtić Naša Vila - SARADNJA SA RODITELJIMA VRTIĆ NAŠA VILA - 1
Vrtić Naša Vila - SARADNJA SA RODITELJIMA VRTIĆ NAŠA VILA - 1
Vrtić Naša Vila - SARADNJA SA RODITELJIMA VRTIĆ NAŠA VILA - 1
Kordunaška 17 - Beograd - Zemun
064 2796390;
PREPORUKE I UTISCI
LOKACIJE
 • Privatni vrtić Naša Vila - 47
 • Vrtić Naša Vila - 40
 • Privatni vrtić Naša Vila - 49
 • Vrtić Naša Vila - 46
 • Vrtić Naša Vila - 30
 • Privatni vrtić Naša Vila - 48
 • Vrtić Naša Vila - 32
 • Vrtić Naša Vila - 3
 • Vrtić Naša Vila - 4
 • Privatni vrtić Naša Vila - 50
 • Vrtić Naša Vila - 7
 • Vrtić Naša Vila - 15
 • Vrtić Naša Vila - 9
 • Vrtić Naša Vila - 16
 • Vrtić Naša Vila - 18
 • Vrtić Naša Vila - 20
 • Vrtić Naša Vila - 29
 • Vrtić Naša Vila - 22
 • Vrtić Naša Vila - 23
 • Vrtić Naša Vila - 24
Privatni vrtić Naša Vila
Napiši komentar
Komentari i Utisci Korisnika:
Lokacije
  Lokacija
 1. Beograd Zemun Kordunaška 17
  +381 64 2796390;
Pitaj vrtić NAŠA VILA
(100)
100% Pozitivne ocene za:
Privatni vrtić Naša Vila
Back to Top