Privatno predškolsko Zvezdara

Registruj se
Prijavi se
Privatno predškolsko Zvezdara
PRIVATNO PREDŠKOLSKO - VRTIĆ KOLOSEUM Realizacija programa rada zamišljena je kao kontinuiran proces posmatranja i praćenja dece, planiranja, beleženja, periodičnog ocenjivanja efikasnosti, uticaja i održivosti postavljenih ciljeva, uz stalnu analizu od strane vaspitača.
privatni-vrtic-happy-kids-privatno-predskolsko-301034
PRIVATNO PREDŠKOLSKO - HAPPY KIDS Privatno predškolsko na 10 lokacija, kvalifikovani i iskusni vaspitači, sjajan program rada, maštovito opremljen prostor.
predskolska-ustanova-tresnjober-privatno-predskolsko
PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM U PRIVATNOJ PREDŠKOLSKOJ USTANOVI U BEOGRADU.
Pripremni predškolski program.
Program koji je most od deteta bez obaveza, do deteta sa obavezama koje diktira školovanje.
To činimo na suptilan način, stimulisanjem intelektualnog, emocionalnog i socijalnog razvoja.
Priprema deteta za školu podrazumeva opšti nivo sticanja predznanja, normativa ponašanja i odgovornosti.
Podstiče se samostalnost, socijalizacija, sticanje radnih navika koje podrazumevaju istrajnost, odgovornost, posvećenost i kreativnost.
Pripremni predškolski program se ostvaruje kroz programiranje, monitoring i evaluaciju.
vrtic-male-zvezde-privatno-predskolsko-940326
PRIVATNO PREDŠKOLSKO - VRTIĆ MALE ZVEZDE Izvrstan program rada sa decom predškolskog izrasta.
vrtic-pegaz-privatno-predskolsko

Vrtić Pegaz

Beograd, Zvezdara, Hektorovićeva 22 011 2421683
cena: 28.500din
PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM Planom i programom predviđeni su brojni metodički sadržaji primereni savremenim potrebama dece predškolskog uzrasta.
To znači da se kroz rad insistira na: zadovoljavanju dečijih primarnih ( bioloških potreba) ; uspostavljanju osećanja sigurnosti i prihvaćenosti kod deteta ; razvijanju pozitivne slike o sebi i svojim mogućnostima ; osposobljavanju deteta da posmatra, analizira, upoređuje ; razvijanju pažnje i koncentracije ; razvijanje sitne motorike ; uspostavljanju odgovarajaćih radnih navika ; osposobljavanju deteta za prihvatanje budićih obaveza ; otvorenosti za prihvatanje informacija I podsticanju radoznalosti ; Program pripreme dece za školu podrazumeva opštu i posebnu pripremu.
Opšta priprema se odnosi na podsticanje razvijanja intelektualne, socioemocionalne i fizičke zrelosti deteta.
Posebna priprema podrazumeva: podsticanje razvoja govora i komunikacije (bogaćenje dečijeg rečnika, verbalno i neverbalno izražavanje, govorne igre, upoznavanje sa dečijom kniževnošću...) ; pripremu za početno čitanje i pisanje ; razvoj matematičkih pojmova (poređenje, procenjivanje, skupovi, relacije...) ; upoznavanje prirodne i društvene sredine (svet životinja, biljaka, čovek kao pripadnik živog sveta, čovek kao društveno biće, zaštita čovekove okoline) ; fizičko vaspitanje (fizički razvoj, jačanje zdravlja, održavanje higijene...) ; likovno vaspitanje ( crtanje, slikanje, estetsko procenivanje i doživljavanje, vajanje...) ; muzičko vaspitanje ( slušanje muzike, plesne aktivnosti, ritmičke igre, pevanje … ) ;
vrtic-carobni-svet-plus-privatno-predskolsko
PREDŠKOLSKA USTANOVA U BEOGRADU ČAROBNI SVET PLUS.
Upis dece u privatnu predškolsku ustanovu Čarobni svet plus moguć je i uz korišćenje subvencija grada Beograda.
vrtic-bambi-privatno-predskolsko
PRIVATNO PREDŠKOLSKO U BEOGRADU.
PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM U PRIVATNOJ PREDŠKOLSKOJ USTANOVI.
Predškolska grupa za uzrast od 5 godina pa do polaska u školu, što podrazumeva pripremni preškolski program.
Program rada u predškolskom ostvaruje se i kroz niz kreativnih i edukativnih radionica.
Radno vreme predškolskog je od 7:30 - 17:00 h.
vrtic-bubica-privatno-predskolsko

Vrtić Bubica

Beograd, Zvezdara, Mehmeda Sokolovića 18 011 2405266
cena: 28.000 din
PRIVATNA PREDŠKOLSKA USTANOVA.
PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM U BEOGRADU.
Pripremni predškolski program akreditovan od strane Ministarstva prosvete.
Vaspitno–obrazovni rad u predškolskoj ustanovi Bubica vrši se u stimulativnoj i prijatnoj sredini, u dva odvojena prostora povezana unutrašnjim dvorištem, koje je jako prostrano.
Boravak napolju podstiče decu na rekreaciju i omogućava im različite istraživačke i konstruktorske aktivnosti.
Prostorije su svetle, dekorativne, oslikane crtežima bliskim deci i svi zidovi u vrtiću služe kao izložbeni prostor za dečije radove.
Svakodnevna i vrlo produktivna saradnja sa roditeljima, koja se praktikuje u predškolskoj ustanovi Bubica, neophodna je za pravilno vaspitanje i obrazovanje dece, a sve u cilju da se dete oseti voljeno, sposobno i zaštićeno i da se kod njega razviju kreativnost, komunikativnost i samopouzdanje.
vrtic-baby-palace-andjela-privatno-predskolsko
PRIVATNI VRTIĆ U BEOGRADU.
BABY PALACE ANDJELA je vrtić osnovan sad već davne 2003.godine.
Akreditaciju od Ministarstva prosvete dobija medju prvih sedam vrtića u Srbiji takozvanih "sedam veličansvetnih".
Put do postignutog kvaliteta nije bio lak, ali verovali smo u ideju i pravac u kom treba da se razvija Baby Palace Andjela.
Prostor vrtića je stimulativni okvir u kome se sprovode raznovrsni sadržaji.
Baby Palace Andjela od samog osnivanja ima za cilj najviši kvalitet objekata, kako u smislu njihovog izgleda i sadržaja, tako i u smislu organizacije.
Put do postignutog kvaliteta objekata nije bio lak, ali verovali smo u ideju i pravac u kom treba da se razvija Baby Palace Andjela.
privatni-vrtic-nojeva-barka-privatno-predskolsko

Privatni vrtić Nojeva Barka

Beograd, Zvezdara, Slobodanke Danke Savić 31 011 2424548
cena: 280 €
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD PRIVATNI VRTIĆ NOJEVA BARKA U predškolskoj grupi deca, na osnovu programa pripremljenog za njih, rade na svojim tematskim projektima.
Predškolci za rad imaju na raspolaganju svoju prostoriju koja predstavlja njihovu „istraživačku stanicu".
Trenutno grupa prima do 12 dece.
Pored svojih aktivnosti, predškolci ponekad imaju i zajedničke aktivnosti sa mlađom grupom, što njih posebno raduje.
Predškolski program sastoji se od edukativnog dela, raznih projekata, časova engleskog, poseta muzejima, pozorištima...
Akcenat u radu sa predškolcima stavljamo na razvoj koncentracije, razumevanje zadatih instrukcija i odgovaranje na njih i na razvijanje samostalnog disciplinovanog rada.
Godišnji plan rada za predškolsku grupu roditelji dobijaju u septembru. Pred polazak u školu, deca imaju svečan ispraćaj iz vrtića uz dodelu diploma.
vrtic-kuca-malih-stopa-privatno-predskolsko
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD VRTIĆ KUĆA MALIH STOPA Koncept kojim se naša ustanova vodi je da je rani period detinjstva najvažniji za detetov razvoj.
Zato je potrebno, svako dete posmatrati kao individuu sa različitim potrebama, interesovanjima, željama i karakternim osobinama i kao takve im pomoći i usmeriti ih ka zdavom i normalnom razvoju. Osnivači, kao i ceo stručni tim, čine mlade osobe sa snažnom energijom i voljom za radom.
vrtic-adrijana-privatno-predskolsko

Vrtić Adrijana

Beograd, Zvezdara, Vojvode Bogdana 11 011 3807958
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD VRTIĆ ADRIJANA Cilj programa je da osposobi dete da samouvereno krene u prvi razred.
Primenjujemo i razvijamo naučene veštine iz oblasti čitanja, pisanja, govora, umetnosti, nauke, matematike, socijalnih veština i fizičkog razvoja kroz angažovanje koje stvara bazu za kontinuirani uspeh u životu i školi.
privatni-vrtic-mece-privatno-predskolsko
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD PRIVATNI VRTIĆ MEČE Naš stručni kadar će Vašim mališanima pomoći da spremni krenu u prvi razred, a sve to kroz igru i razonodu.
vrtic-baby-boom-privatno-predskolsko

Vrtić Baby Boom

Beograd, Zvezdara, Brsjačka 6 065 3387887
cena: Cenovnik
PRIVATNO PREDŠKOLSKO - VRTIĆ BABY BOOM Zbog toga se primenjuje metod koji stimuliše rad mozga kroz posebno kreirane fizičke vežbe, jedinstven način učenje i relaksacije.
vrtic-mastalica-privatno-predskolsko

Vrtić Maštalica

Beograd, Zvezdara, Cvetanova ćuprija 32 062 8500741
cena: Cenovnik
PRIVATNO PREDŠKOLSKO - VRTIĆ MAŠTALICA Mališani su rasporedjeni u 5 vaspitnih grupa: jaslena, mlađa, srednja, starija i predškolska.
Sa decom rade sestre vaspiitači i vaspitači.
Pored vaspitača u rad su uključeni i stručni saradnici za fizičko, engleski, ples, vajarstvo.
vrtic-simba-privatno-predskolsko

Vrtić Simba

Beograd, Zvezdara, Peristerska 6 062 1727785
PRIVATNO PREDŠKOLSKO - VRTIĆ SIMBA U godini pred polazak u osnovnu školu za decu je obavezan pripremni predškolski program.Ovaj program traje četiri sata dnevno,devet meseci.Organizuje se u okviru predškolskih ustanova i pojedinih osnovnih škola.

Dečiji vrtić Mali Viking

Beograd, Zvezdara, Smederevski put 2a 065 4434505
PRIVATNO PREDŠKOLSKO - MALI VIKING Učimo decu da budu odgovorna i samostalna.Pozorišne predstave, ekskurzije, zimovanja, letovanja.
LOKACIJE
Back to Top