Privatno predškolsko Vračar

Registruj se
Prijavi se
Privatno predškolsko Vračar
PRIVATNO PREDŠKOLSKO U BEOGRADU.
PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM U BEOGRADU.
Akreditovana privatna predškolska ustanova MALA FABRIKA MAŠTE vrši upis dece od jaslenog uzrasta do polaska u školu uz SUBVENCIJE skupštine grada Beograda.
Kroz realizaciju plana i programa rada u predškolskoj ustanovi sa decom, sačinjenog od strane pedagoga-stručnog saradnika, vaspitači se trude da svakodnevnim aktivnostima stvore pozitivnu atmosferu unutar grupe, da sadržaje i ciljeve prilagode grupi, da neguju individualne potrebe i karakteristike svakog deteta, uočavajući njegova interesovanja, sklonosti ka određenim vaspitno-obrazovnim sadržajima.
U tome im u velikoj meri pomažu stručni saradnici koji svakodnevno sa decom u predškolskoj ustanovi neguju ljubav ka muzici, slikarstvu, pokretu, jezicima, sportu, a svoja mišljenja o učešću dece i eventualnim sklonostima predočavaju roditeljima i upućuju ih na razmišljanje o mogućnostima daljeg negovanja određenog umetničkog pravca kod dece.
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD.
PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM.
Predškolske ustanove Naš vrtić je verifikovan od strane Ministarstva prosvete,nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i delatnost će se obavljati po Zakonu o predškolskom obrazovanju i vaspitanju.
vrtic-sreckolino-privatno-predskolsko
PRIPREMNI PROGRAM ZA PREDŠKOLCE U BEOGRADU.
PRIVATNO PREDŠKOLSKO U BEOGRADU.
U godini pred polazak u školu u skladu sa Zakonom o osnovama sistema vaspitanja i obrazovanja sprovodimo obavezan Pripremni predškolski program, u trajanju od 9 meseci.
Program vaspitno-obrazovnog rada sa predškolskom decom koncipiran je tako da kontinuirano i sistematski priprema dete za polazak u školu doprinoseći celovitom razvoju deteta.
Celoviti razvoj postižemo kreiranjem uslova i podsticaja koji detetu omogućavaju da razvije sve svoje potencijale i svojstva ličnosti, da proširuje iskustva i izgrađuje saznanja o sebi, drugim ljudima i svetu koji ga okružuje.
Osposobljavanje deteta za školu vrši se sistematski, uz uvažavanje specifičnosti dece sa kojom se radi.
Pripremni predškolski program doprinosi razvoju fizičke zrelosti - spretnost,pokretljivost, socijalne zrelosti - uspostavljanje kvalitetnih vršnjačkih odnosa, emocionalne zrelosti - bogato i raznovrsno doživljavanje stvarnosti, intelektualne zrelosti – sposobnost da se uči i stiču znanja, kao i motivacione zrelosti koja se ogleda u buđenju želje za učenjem i polaskom u školu.
PRIVATNO PREDŠKOLSKO U BEOGRADU. Program je dizajniran tako da pomaže deci da napreduju na osnovu svog predhodnog iskustva i znanja, da razmišljaju konceptualno, da steknu potrebne veštine i formiraju pozitivan stav prema znanju, paralelno razvijajući sopstvene ciljeve za permanentno učenje.
Takođe, kreiran je kao temelj kontinuuma učenja od predškolskog perioda do kraja osnovnog obaveznog školovanja.
Studio za decu Zmaj, jednu od najstarijih privatnih ustanova u Beogradu osnovala je Dušanka Tasić 1994.godine.
Kroz Zmaj je prošlo više od 600 dece.
Njihov kasniji izuzetno dobar rejting u školama, prepoznavanje dece koja dolaze iz Zmaja po ophođenju, usvojenim znanjima i umećima, veliki broj preporuka koje svedoče o izuzetnom zadovoljstvu ne samo naše dece već i roditelja, ali i ovako dug staž poslovanja – osnovni su pokazatelji uspešnog rada.
Akreditovana smo predškolska ustanova od 2008.godine i na dobro glasu zbog kvalitetnog pripremnog predškolskog programa.
Sa decom neposredno i svakodnevno radi stručni tim koji čine vaspitači, logopedi, medicinske sestre, pedagozi i niz stručnih saradnika.
predskolska-ustanova-tresnjober-privatno-predskolsko
PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM U PRIVATNOJ PREDŠKOLSKOJ USTANOVI U BEOGRADU.
Pripremni predškolski program.
Program koji je most od deteta bez obaveza, do deteta sa obavezama koje diktira školovanje.
To činimo na suptilan način, stimulisanjem intelektualnog, emocionalnog i socijalnog razvoja.
Priprema deteta za školu podrazumeva opšti nivo sticanja predznanja, normativa ponašanja i odgovornosti.
Podstiče se samostalnost, socijalizacija, sticanje radnih navika koje podrazumevaju istrajnost, odgovornost, posvećenost i kreativnost.
Pripremni predškolski program se ostvaruje kroz programiranje, monitoring i evaluaciju.
PRIVATNO PREDŠKOLSKO NA VRAČARU.
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD.
Vrtić Magnolija je privatna predškolska ustanova vertifikovana od strane Ministarstva prosvete, usmerena ka pružanju nege i podršci pri obrazovanju i vaspitanju dece od jaslica do predškolskog uzrasta.
PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM NA VRAČARU U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI MAGNOLIJA.
vrtic-kutak-privatno-predskolsko
PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM.
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD.
Predškolske grupe u predškolskoj ustanovi Kutak.
KUTAK Vračar je akreditovana predškolska ustanova od strane Ministarstva prosvete i radi po NTC – sistemu (Mensinom programu).
bilingvalni-francuski-vrtic-fantasy-privatno-predskolsko
PRIVATNO PREDŠKOLSKO U BEOGRADU.
PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM U AKREDITOVANOJ PREDŠKOLSKOJ USTANOVI FANTASY.
Priprema deteta za polazak u prvi razred.
Primenjujemo specijalan program francuskog jezika.
Kao deo programa imamo zasebne časove baleta, ritmike, gimnastike i muzičkog.
Verujemo da se dete može uspešno razvijati samo ako su stimulisane sve dimenzije njegove ličnosti.
Stoga pristupamo detetu kroz sve aspekte: fizičke, intelektualne i psihomotoričke.
Dakle, svestrano razvijamo detetove perceptivno-senzorne, lingvističke, intelektualne, emotivne i motoričke sposobnosti.
vrtic-maksimove-avanture-privatno-predskolsko
PRIVATNO PREDŠKOLSKO MAKSIMOVE AVANTURE Program prirodne podrške dečijeg razvoja, učenja kroz igru, jačanja individualnih kapaciteta dece.
Zasnovan je na kontaktu i potrebi deteta da komunicira sa drugima.
Ovakav pristup predstavlja osnovu za detetov pravilan rast i razvoj, kako fizički, tako i emocionalni.
obdaniste-kaja-i-paja-privatno-predskolsko

Obdanište Kaja i Paja

Beograd, Vračar, Sinđelićeva 22a 060 4446833 |
061 3442101 |
PRIVATNO PREDŠKOLSKO U BEOGRADU.
U predškolskoj ustanovi Kaja i Paja sprovodi se pripremni predškolski program.
Pored svakodnevnih aktivnosti velika pažnja usmerena je i radu kroz radionice.
Kreativnost je dar, međutim i veština koja se razvija od prvih dana deteta, samim tim i vežba kao i svaka druga.
Naš cilj je da kroz razne radionice i svakodnevne aktivnosti podstičemo dete da nesputano, slobodno, kroz igru, upoznaje svet oko sebe i u sebi i nauči da samostalno istražuje i eksperimentiše, razvije maštu i kreativnost, originalnost i produktivnost i tako, njihovom primenom rešava probleme. Radionice u PU Kaja i Paja: MUZIČKA, LIKOVNA, DRAMSKA, JEZIČKA - ENGLESKI I FRANCUSKI, PLES I POKRET, SPORTSKA-KOREKTIVNA GIMNASTIKA, VERONAUKA, BONTON, KULTURNO-ISTORIJSKA, PUT OKO SVETA, MATEMATIČKA.
deciji-vrtic-beli-zeka-privatno-predskolsko

Dečiji Vrtić Beli Zeka

Beograd, Vračar, Hadži Milentijeva 33 011 3086117 |
060 4095346 |
cena: 240 €
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD.
PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM.
Vodeći računa o potrebama dece sredina za učenje u predškolskoj ustanovi Beli Zeka planirana je i priređena tako da podstiče dečju inicijativu, aktivnu manipulaciju sa materijalima i podržava razmenu sa ostalom decom, odraslima i materijalima.
U izboru materijala i opreme, vodi se računa o stepenu dečjeg razvoja i socijalno/kulturnog okruženja.
Prostor predškolske ustanove je podsticajan i usmeren na dete, opremljen materijalima koji podstiču decu da istražuju i ispituju sopstvene mogućnosti i mogućnosti materijala.
Naglasak je stavljen na učenje dece kako nešto da urade a ne na konačni ishod i produkt.
Vaspitači pažljivo posmatraju svako dete kako bi se osiguralo da interakcija sa materijalima bude izazovna i na zadovoljavoljstvo dece.
Razvoj društvenih odnosa i individualnog razvoja odvija se konzistentno unutar podržavajućeg, podsticajnog okruženja u predškolskoj ustanovi.
Radna soba malog deteta ima jasno definisane centre aktivnosti, koji su tako aranžirani da reklamiraju nezavisnost, gaje donošenje odluka i ohrabruju učešće.
vrtic-sunny-kids-privatno-predskolsko
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD VRTIĆ SANNY KIDS Predškolska ustanova “Sunny kids” poseduje dve učionice koje su opremljene savremenim didaktičkim materijalima i koje su urađene u skladu sa Reggio Emilio flizofijom(prostor ima ulogu “trećeg vaspitača”)
privatna-predskolska-ustanova-kobajagi-privatno-predskolsko
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD PRIVATNA PREDŠKOLSKA USTANOVA KOBAJAGI Naučne radionice samo su delić našeg programa, koji je osmišljen tako da prati interesovanja i razvoj deteta.
Grupice su sačinjene od najviše šestoro mališana sa kojima rade stručne, kreativne, vesele i nežne vaspitačice.
privatni-vrtic-kucica-privatno-predskolsko
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD PRIVATNI VRTIĆ KUĆICA Predškolska ustanova Kućica na Vračaru je najopremljenija predškolsaka ustanova.
Ono čime se može pohvaliti Predškolska ustanova Kućica na Vračaru je i to što je od sada i subvencionisana predškolska ustanova na Vračaru.
Predškolsa ustanova Kućica Vračar roditeljima koji su zaposleni u saradnji sa državom reguliše cenu vrtića i oni plaćaju samo malu nadoknadu koja pokriva razliku u ceni.
vrtic-little-doors-privatno-predskolsko
PRIVATNO PREDŠKOLSKO - LITTLE DOORS Vrtić Vratanca posebno je stvoren u nameri da vašoj deci pruži siguran i prijatan boravak u stimulativnom okruženju.
vrtic-mala-akademija-privatno-predskolsko
PRIVATNO PREDŠKOLSKO - VRTIĆ MALA AKADEMIJA Pripremni predškolski program je početni stupanj devetogodišnjeg obaveznog obrazovanja i vaspitanja dece i namenjen je deci u godini pred polazak u školu.
predskolska-ustanova-montesori-zvono-privatno-predskolsko
PRIVATNO PREDŠKOLSKO - MONTESORI ZVONO Sloboda kretanja, otvorena komunikacija, slobodno izražavanje i razmena mišljenja, savetovanje, individualan i rad u malim grupama sastavni su deo rada i u skladu sa radom koji čeka dete u školi i programom usmerenim na ishode učenja.
studio-za-edukaciju-moj-mali-svet-1-privatno-predskolsko
PRIVATNO PREDŠKOLSKO - MOJ MALI SVET 1 Boravak dece uzrasta od 1 godine do 6 godina koji obuhvata rad u malim grupama sa visokostručno osposobljenim vaspitačima i renomiranim stručnim saradnicima kroz brojne kreativne radionice, vaspitno obrazovni rad, strani jezik, muzičko i ritmiku, kao i konstantnu rekreaciju i mnogobrojne relaksirajuće aktivnosti.
LOKACIJE
Privatno predškolsko nudi pripremni predškolski program. U privatnoj predškolskoj ustanovi deca uzrasta 5 do 6 godina pripremaju se za polazak u školu. Pripremni predškolski program u privatnom predškolskom traje godinu dana i odvija se u školskoj godini pred polazak u prvi razred. U privatnom predškolskom vaspitači rade sa decom, tako što ih kroz odabrani pripremni predškolski program polako uvode u sve što ih očekuje kad pođu u školu. U privatnom predškolskom deca kao i usvim drugim akreditovanim predškolskim ustanovama uče grafomotoriku, pripremu za pisanje i uče kako izgledaju slova azbuke. Deca u privatnom predškolskom ne uče da pišu i čitaju pošto se to po plnu uči u prvom razredu. Međutim, krou grafomotiriku, deca uvežbavaju fine pokrete šake i prstiju ispisujući u sveskama različite oblike, vodeći računa da zadati oblik što bolje ponove, ne prelazeći linije. Tako dete u privatnom predškolskom uvežbava svoju ruku za kasnije kad će u školi umesto oblika pisati slova i brojeve. Deca u privatnom predškolskom dobijaju i domaće zadatke. Naravno, to su kratki izabavni zadaci, a cilj ovih zadataka je da dete pre svega usvoji pojam domaćeg zadatka, da nauči šta znači ispunjavati obaveze i da uči da stiče odgovornost prema učenju. Domaći zadaci za predškolce mogu biti na primer da oboje neku stranicu u knjizi, ili da zalepe sličice koje prate priču koju su tog dana učili. U privatnom predškolskom deca uče kako slova azbuke izgledaju, ali još nisu u obavezi da nauče da ih pišu. Deca u privatnom predškolskom takođe uče i brojeve do 10, dane u nedelji, mesece u godini, uče da opisuju svet oko sebe u meri primerenoj njihovom uzrastu i vežbaju usmeno izražavanje kroz pričanje priča i prepričavanje tekstova tekstova koje im čitaju vaspitači. Roditelji, ne bojte se, u privatnom predškolskom deca ne uče non-stop! Deca se u privatnom pretškolskom mnogo druže i igraju sa vaspitačima i samostalno. Ali i učenje u predškolskom oni doživljavaju kao igru. Odaberite najbolju privatnu predškolsku ustanovu za Vaše dete jer će tu dete kroz igru i učenje stvoriti pozitivan stav prema školi i jedva će čekati da postane đak prvak.Pripremni predškolski program usmerava, podstiče razvoj deteta i omogućava lakši i uspešniji početak škole. Pravo deteta je da pohađa pripremni predškolski program, a dužnost i zakonska obaveza roditelja je da dete upiše na vreme i da mu omogući da redovno pohađa program. Za vaše dete je važno da u godini pred polazak u osnovnu školu pođe na vreme, od 1. septembra, u obavezan pripremni predškolski program i da ga pohađa redovno. Da li će to biti državna ustanova ili privatna, na Vama je da donesete odluku. Privatni predškolski program ima dosta prednosti, ali jedna od najvžnijih je upravo rad u malim grupama. Kada vaspitačica ima mali broj predškolaca u grupi, ima dovoljno vremena da svakome posveti pažnju, dovoljno se posveti svakom detetu i pravilno usmeri na propuste i potrebe budućeg đaka prvaka.
Back to Top