Privatni vrtić Kuća Mašte

Registruj se
Prijavi se

Privatni vrtić Kuća Mašte

VRTIĆ KUĆA MAŠTE

Kategorija - Privatni vrtić
Privatna predškolska ustanova Kuća Mašte nalazi se na tri lokacije na teritoriji opštine Bežanijska
kosa.U našem cilju je da radimo na vaspitanju vaše dece, da kroz igru i druženje nauče što više stvari, da stasaju
spremni za školske obaveze.

Naši saradnici su vaspitači i pedagozi koje radi po NTC sistemima učenja i Montesori principu radu,uz brojne aktivnosti i
radionice podstičemo dečiju kreativnost i intelekt.
Privatni vrtić Kuća Mašte - VRTIĆ KUĆA MAŠTE - 1
Privatni vrtić Kuća Mašte - VRTIĆ KUĆA MAŠTE - 1
Privatni vrtić Kuća Mašte - VRTIĆ KUĆA MAŠTE - 1

JASLICE

Kategorija - Privatne jaslice
U sklopu predškolske ustanove Kuća mašte postoje tri jaslene mešovite grupe. Grupe su male, jer naš
cilj je da svako dete dobije dovoljno pažnje. Nega i vaspitanje dece u jaslenim grupama je poverena medicinskim
sestrama – vaspitačima koje imaju dugogodišnje iskustvo.

Osnovni cilj medicinskih sestara – vaspitača je pre svega briga o higijeni dece, rad na stvaranju navika, razvoju precizne
motorike ali i navikavanja dece na nošu.
Nakon usvajanja osnovnih higijenskih navika i adaptacije na jaslice rad medicinskih sestara – vaspitača se usmerava na
rad na motoričkim, senzo-perceptivnim, socio-emocionalnim, likovnim, muzičko-ritmičkim, intelektualnim i jezičkim
aktivnostima.

Osnovne metode u vaspitno-obrazovnom radu od kojih polaze vaspitači u jaslenim grupama su pedagoški metod Marije
Montessori i NTC sistem učenja, za koji svaka medicinska sestra – vaspitač ima sertifikat.
Privatni vrtić Kuća Mašte - JASLICE VRTIĆ KUĆA MAŠTE - 1
Privatni vrtić Kuća Mašte - JASLICE VRTIĆ KUĆA MAŠTE - 1
Privatni vrtić Kuća Mašte - JASLICE VRTIĆ KUĆA MAŠTE - 1

DECA OD 3,5 DO 5 GODINA

Kategorija - Privatni vrtići
Plan i program rada sa decom na ovom uzratu je u našoj ustanovi kao bazu postavio NTCsistem učenja.Osnova ovako
koncipiranog programa jeste da se pravilnim odabirom aktivnosti,igara i materijala podstiče intelektualni razvoj deteta.
Ovaj program kao osnovnu polaznu tačku ima razvoj kreativnosti i funkcionalnog znanja deteta na takav način da pruža
zdravu i podsticajnu sredinu za nesmetano odrastanje i razvoj potencijala svakog deteta.

U ovom razvojnom periodu deteta postoji nekoliko razvojnih prekretnica :
- Senzomotorni razvoj
- Saznajni razvoj
- Razvoj govora ikomunikacije
- Socio-emocionalni razvoj

U našoj ustanovi se sa decom radi u uzrastnim grupama :
- 3-4 godine-srednja grupa
- 4-5,5 godina-starija grupa
Privatni vrtić Kuća Mašte - DECA OD 3,5 DO 5 GODINA VRTIĆ KUĆA MAŠTE - 1
Privatni vrtić Kuća Mašte - DECA OD 3,5 DO 5 GODINA VRTIĆ KUĆA MAŠTE - 1
Privatni vrtić Kuća Mašte - DECA OD 3,5 DO 5 GODINA VRTIĆ KUĆA MAŠTE - 1

PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM

Kategorija - Privatno predškolsko
Vaspitno-obrazovni ciljevi ovog modela su:
- Razvoj pozitivne slike dece o sebi
- Razvoj poverenja u sebe, sopstvene mogućnosti i poverenje u drugu decu i odrasle
- Podsticanje samostalnosti i individualnosti kod dece
- Razvijanje intelektualnog kapaciteta koji prate razvojni tok ali i dečija intereseovanja ( posredni cilj je razvoj
interesovanja kod dece)
- Razvoj vrednosti kod dece ( socijalnih i moralnih vrednosti)
- Razvoj i podsticanje kreativnosti kod dece
- Motorički razvoj dece
- Socioemocionalni razvoj dece
- Razvoj ekološke svesti ( zaštita i očuvanje prirode i društva)

Planom i programom ustanove predviđene oblasti kojim će vaspitač ostvariti ciljeve vaspitno-obrazovnog rada u
godini pred polazak u školu su:
- Razvoj govora
- Priprema dece za počeno pisanje i čitanje ( fina motorika, grafomotorika )
- Razvoj matematičkih pojmova
- Upoznavanje prirodne i društvene sredine
- Likovno vaspitanje

Oblast muzičkog i fizičkog vaspitanja u ustanovi sa decom obrađuju pored vaspitača i stručni saradnici. Profesor
muzičkog vaspitanja jednom nedeljno sprovodi aktivnosti slušanja, pevanja, sviranja muzike sa decom, dok fizičko
vaspitanje deca imaju dva puta nedeljno i drže ih profesori fizičkog vaspitanja.
Privatni vrtić Kuća Mašte - PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM VRTIĆ KUĆA MAŠTE - 1
Privatni vrtić Kuća Mašte - PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM VRTIĆ KUĆA MAŠTE - 1
Privatni vrtić Kuća Mašte - PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM VRTIĆ KUĆA MAŠTE - 1

NTC I TPR SISTEMI UČENJA

Kategorija - Privatni vrtići
TPR (Total Physical Response) je metod učenja stranih jezika koji koristi fizičke pokrete pomoću
kojih se uzrokuje verbalni input u cilju redukovanja dečijih inhibicija i smanjenja njihovog afektivnog filtera. To
omogućava da deca reaguju na jezik bez puno razmišljanja, olakšava dugo zadržavanje usvojenog gradiva smanjujući
njihovu anksioznost i strah prema učenju jezika.U ovoj metodi nema prevođenja na maternji jezik i u engleskom
jezičkom okruženju kroz različite akcije deca su sposobna da usvajaju jezik kao njihov maternji jezik. TPR metod
učenja jezika je baziranna korišćenje desne hemisfere mozga. Lekcije su prilagođene svima kroz različite igre, pokrete
i simulaciju stvarnih situacija bez gubljenja dečije pažnje i interesovanja za jezik.Na ovaj način, deca su sposobna da
razumeju jezik kroz kontekst, što im daje priliku da razvijaju svoje lingvističke sposobnosti u novom okruženju.

Predškolska ustanova poseduje licencu za sprovođenje NTC sistema učenja od školske 2014/2015.
godine.NTC (Nikola Tesla Centar – Odsek Mense za darovite) sistem učenja je osnovao dr Ranko Rajević a kao
rezultat neurofizioloških saznanja da je period do 7 godine najplodonosniji za stvaranje neuronskih veza kod deteta.
Brzina i broj stvorenih neuronskih veza u ovom periodu je mnogoo veći nego kasnije u životu.
Predškolski period je zato najvažniji za unošenje elemenata koji stimulišu mentalni razvoj i koordinaciju pokreta kod
dece kako bi se sprečila pojava poremećaja koncentracije i pažnje kasnije u životu. Jedan od parametara za otkivanje
darovitosti kod dece je njihova brzina zaključivanja i razmišljanja. NTC sistem učenja je posebno pogodan za rad sa
darovitom decom jer pravilno usmerava njihov razvoj.Sazrevanje mozga je preko 50% završeno do 4-5 godine i s toga
je važno podstaknuti dete u tom periodu kako bi se sve funkcije mozga razvile u potpunosti.
Privatni vrtić Kuća Mašte - NTC I TPR SISTEMI UČENJA - 5
Privatni vrtić Kuća Mašte - NTC I TPR SISTEMI UČENJA - 5
Privatni vrtić Kuća Mašte - NTC I TPR SISTEMI UČENJA - 5

ŠKOLICE

Kategorija - Kreativne radionice
- Školica baleta
U okviru predškolske ustanove postoji školica baleta za decu uzrasta od 3 godine do polaska u školu. U skladu sa
uzrastom, radi se sa dosta uživanja i truda u okviru tri grupe: početnoj, srednjoj i starijoj.

- Školica taekwonda
Školica taekwonda je namenjena deci uzrasta od 3 godine pa do polaska u školu. Treninzi su dva puta nedeljno u trajanju
od 45 minuta.

- Školica nemačkog jezika
Pored engleskoj jezika u PU Kuća mašte za decu postoji i školica nemačkog jezika. Školica je namenjena deci uzrasta od
4 godine pa do polaska u školu.
Privatni vrtić Kuća Mašte - ŠKOLICE VRTIĆ KUĆA MAŠTE - 1
Privatni vrtić Kuća Mašte - ŠKOLICE VRTIĆ KUĆA MAŠTE - 1
Privatni vrtić Kuća Mašte - ŠKOLICE VRTIĆ KUĆA MAŠTE - 1
Generala Mihajla Nedeljkovića 153 - Beograd - Bežanijska Kosa
011 3177499; 063 378761;
PREPORUKE I UTISCI (4)
LOKACIJE
 • Privatni vrtić Kuća Mašte - 62
 • Privatni vrtić Kuća Mašte - 43
 • Privatni vrtić Kuća Mašte - 61
 • Privatni vrtić Kuća Mašte - 45
 • Privatni vrtić Kuća Mašte - 60
 • Privatni vrtić Kuća Mašte - 47
 • Privatni vrtić Kuća Mašte - 48
 • Privatni vrtić Kuća Mašte - 49
 • Privatni vrtić Kuća Mašte - 50
 • Privatni vrtić Kuća Mašte - 52
 • Privatni vrtić Kuća Mašte - 53
 • Privatni vrtić Kuća Mašte - 46
 • Privatni vrtić Kuća Mašte - 55
 • Privatni vrtić Kuća Mašte - 58
 • Privatni vrtić Kuća Mašte - 59
 • Privatni vrtić Kuća Mašte - 54
 • Privatni vrtić Kuća Mašte - 6
 • Privatni vrtić Kuća Mašte - 13
 • Privatni vrtić Kuća Mašte - 16
 • Privatni vrtić Kuća Mašte - 73
Privatni vrtić Kuća Mašte
Napiši komentar
Komentari i Utisci Korisnika:
Uroš Kosača
Ocena 06.11.19.
Kolika je cena ?
Jasmina Vasiljević
Ocena 15.03.19.
Moj sin je pohađao ovaj vrtić. Sad je uspešan školarac. Preporučila bih ovu predškolsku ustanovu apslolutno svim roditeljima. Imala sam odličnu saradnju sa upravom i osobljem, i uvek smo nalazili najbolja rešenja. Već duži niz godina vrtić je tražen i poznat među roditeljima. Ja bih htela da pozdravim svo osoblje u vrtiću i da im poželim srećan rad. Mnogo sam bila opterećena poslovnim obavezma, ali uvek sam bila spokojna što se mog deteta tiče jer sam po njemu videla da je u odličnim rukama. Voleo je da ide u vrtić i dan danas se druži sa drugovima koje je tamo stekao.
Divni ste i hvala vam!!
Vid Dobrosavljev
Ocena 09.12.18.
Odlično obdanište! Velike pohvale i pozdrav!
Jovan Blagojević
Ocena 29.03.18.
Ovaj vrtic ima dusu
Lokacije
  Lokacija
 1. Beograd Bežanijska Kosa Generala Mihajla Nedeljkovića 153
  +381 11 3177499; +381 63 378761;
  Lokacija
 2. Beograd Bežanijska Kosa Generala Mihajla Nedeljkovića 153b
  +381 11 3177499; +381 63 378761;
  Lokacija
 3. Beograd Bežanijska Kosa Generala Mihajla Nedeljkovića 130
  +381 63 378761;
Back to Top