Vrtić RSD Bajka

Registruj se
Prijavi se

Vrtić RSD Bajka

PRIVATNI VRTIĆ RSD BAJKA

Tim radnika u Predškolskoj Ustanovi RSD Bajka sastavljen je od medicinskih sestara-vaspitača u jaslicama i vaspitača u vrtićkim grupama, pomoćno-tehničkog osoblja.
Stručni saradnici: psiholog, pedagog, logoped, pedagog za fizičko vaspitanje.

Radno vreme Predškolske Ustanove RSD Bajka
od ponedeljka do petka: od 07.00 -20.00č

RSD Bajka vam nudi mogućnost da sami odlučite prema vašim potrebama koji oblik boravka je odgovarajući za vaše mališane. Celodnevni boravak od 07.00-20.00h i poludnevni boravak od 07.00-12.30h

Od 01.10.2016. god. PPU"RSD Bajka" je proširila svoje kapacitete na novoj lokaciji, Bulevar Milutina Milankovića 1ž, poslovna zgrada Navigator.

Na osnovu odluke grada Beograda, PPU "RSD Bajka" od 01.09.2016.godine podržava program subvencionisanog upisa dece u novoj školskoj godini 2016/2017.
Vrtić RSD Bajka - PRIVATNI VRTIĆ RSD BAJKA - 1
Vrtić RSD Bajka - PRIVATNI VRTIĆ RSD BAJKA - 1
Vrtić RSD Bajka - PRIVATNI VRTIĆ RSD BAJKA - 1
Vrtić RSD Bajka - PRIVATNI VRTIĆ RSD BAJKA - 1
Vrtić RSD Bajka - PRIVATNI VRTIĆ RSD BAJKA - 1
Vrtić RSD Bajka - PRIVATNI VRTIĆ RSD BAJKA - 1

PROGRAM ADAPTACIJE VRTIĆ RSD BAJKA

Svako dete je individua za sebe tako da drugačije reaguje na novonastale situacije u njegovom životu.Tako da polazak u vrtić kod neke dece izaziva plač, vrisku, bacanje po podu, a neka deca reaguju odbijanjem hrane, spavanja, piške u krevet, žale se na bolove u stomaku, na sve načine odugovlače da krenu u vrtić, pravdajući se da im se spava...Sve su to očekivane reakcije u periodu adaptacije deteta na boravak u predškolskoj ustanovi.

Veoma bitan faktor kako u adaptaciji tako i u nastavku boravka jeste odnos roditelj-vaspitač. Period adaptacije podrazumeva vreme koje je detetu potrebno da se navikne i prihvati novu sredinu. Nova sredina sa sobom nosi novo okruženje,nove osobe,decu,prostor i dnevni režim koji ima drugačiji ritam.

Adaptacija se ne treba prekidati(da ostanu kod bake,deke...) jer se time detetu šalje poruka da ako dovoljno plače i pravi scene ne mora u vrtić. A ponovna adaptacija je uglavnom mnogo teža nego prvi put i traje duže,bez potrebe, a deca više pate.

Ono što vi možete učiniti je:
- budite tačni kada dolazite,
- imajte puno razumevanje za detetova osećanja i reakcije,
- provodite više vremena s detetom kod kuće u igrama i aktivnostima koje voli,
- saznajte o vrtiću kroz igru umesto da insistirate da Vam priča o njemu, mozda ne želi,
- pokažite detetu da ga prihvatate iako ono ne prihvata vrtić!
- dajte mu dovoljno vremena da savlada svoj bol,
- upoznajte dete sa vrtićem, grupom, budućim vaspitačem dolaskom u posetu, obidjite objekat, porazgovarajte sa
drugarima i odvedite dete sa sobom.
Vrtić RSD Bajka - PROGRAM ADAPTACIJE VRTIĆ RSD BAJKA - 1
Vrtić RSD Bajka - PROGRAM ADAPTACIJE VRTIĆ RSD BAJKA - 1
Vrtić RSD Bajka - PROGRAM ADAPTACIJE VRTIĆ RSD BAJKA - 1

JASLICE VRTIĆ BAJKA

Vaspitno - obrazovni rad sa decom uzrasta do 3 godine realizuje se u skladu sa Opštim osnovama zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju prema programu za uzrast od 6 meseci do 3 godine. Osnovni program podrazumeva rad na vaspitanju i nezi dece prilagođen svakom detetu, njegovim potrebama i mogućnostima.

Program jaslene grupe:
- Podsticanje i bogaćenje dečijeg govora
- Podsticanje razvoja senzomotornih i perceptivnih sposobnosti
- Odnos prema drugima
- Usvajanje pravila
- Sposobnost rešavanja problema

Program se ostvaruje kroz igru, uz prilagođene igračke i didaktički materijal.

Zadatak medicinskih sestara-vaspitača jeste da obezbedi prijatnu i sigurnu sredinu u kojoj uz adekvatne sadržaje dete:
- Ima priliku da pruža i dobija ljubav i poverenje
- Uči o međuljudskim odnosima
- Oplemenjuje osećanja
- Stiče nova životna iskustva i osnovna znanja.
Vrtić RSD Bajka - JASLICE VRTIĆ BAJKA - 1
Vrtić RSD Bajka - JASLICE VRTIĆ BAJKA - 1
Vrtić RSD Bajka - JASLICE VRTIĆ BAJKA - 1

VRTIĆ RSD BAJKA

Program rada sa decom od 3-5 godina ostvaruje u skladu sa Pravilnikom o opštim osnovama predškolskog programa.

Program se realizuje kroz godišnje, mesečno, nedeljno i dnevno planiranje uz poštovanje individualnosti svakog deteta i njegove ličnosti, njegovih uzrasnih mogućnosti,potreba i interesovanja.

U prijatnoj atmosferi i povoljnoj sredini uz adekvatne igre i didaktički materijal ostvaruju se:
- bogaćenje i podsticanje dečjeg razvoja
- napredovanja kroz socijalni, emocionalni, fizički i intelektualni razvoj
- praćenje razvojnih i individualnih karakteristika
- ostvarivanje što bolje saradnje.

Ciljevi programa:
- Samostalnost
- Kreativnost
- Radoznalost
- Emocionalna stabilnost

Zadaci programa:
- Razvoj govora (bogaćenje rečnika i proširivanje rečenice,usvajanje gramatički pravilnog govora,verbalno i neverbalno izražavanje),
- Svet oko nas (živa i neživa priroda),
- Matematički pojmovi (usklađeno uzrastu dece),
- Saobraćajna kultura,
- Fizički razvoj,
- Zdravstveno – higijenske aktivnosti,
- Socio-emocionalni i duhovni razvoj,
- Likovno i muzičko stvaralaštvo.
Vrtić RSD Bajka - VRTIĆ RSD BAJKA - 1
Vrtić RSD Bajka - VRTIĆ RSD BAJKA - 1
Vrtić RSD Bajka - VRTIĆ RSD BAJKA - 1

PREDŠKOLSKI PROGRAM RSD BAJKA

Pripremni predškolski program je deo obaveznog programa vaspitanja i obrazovanja i ostvaruje se u okviru Osnova programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja godinu dana pred polazak u školu.

Pripremni predškolski program doprinosi fizičkoj, socijalnoj, emocionalnoj i intelektualnoj gotovosti i motivaciji deteta za polazak u školu.

Zadaci vaspitno -obrazovnog rada su:
- razvoj samostalnosti
- fizički razvoj
- socio-emocionalni razvoj
- saznajni razvoj
- negovanje radoznalosti
- podsticanje kreativnosti i uvažavanje individualnosti
- razvoj samopouzdanja.

U ostvarivanju pripremnog predškolskog programa akcenat se stavlja na kvalitet rada sa decom sa ciljem da se kod dece podstakne zainteresovanost, radost i spremnost na nove izazove, iskustva i znanja.
Vrtić RSD Bajka - PREDŠKOLSKI PROGRAM RSD BAJKA - 1
Vrtić RSD Bajka - PREDŠKOLSKI PROGRAM RSD BAJKA - 1
Vrtić RSD Bajka - PREDŠKOLSKI PROGRAM RSD BAJKA - 1

AKTIVNOSTI, RADIONICE i PRIREDBE VRTIĆ RSD BAJKA

RAD SA LOGOPEDOM
- U cilju prevencije i dijagnostike govorno-jezičkih poremećaja, kao i stimulacije istih u vrtiću radi logoped, koji je zaposlen na Institutu za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora.Tretmani se obavljaju dva puta nedeljno, a ako postoji potreba i češće.

ŠKOLICA SPORTA - profesor fizičkog vaspitanja
- U cilju poboljšanja koordinacije i stvaranja odlične baze za kasnije bavljenje bilo kojom granom sporta, kao i u cilju jačanja muskulature i pravilnim izvođenjem vežbi Predškolska Ustanova RSD Bajka sarađuje profesorom fizičkog vaspitanja koji dva puta nedeljno dolazi u naš vrtić.

ŠKOLICA GLUME
- Od izuzetnog značaja u radu sa decom je obrada sadržaja uz učešće dramskih elemenata. Ključ uspeha pripovedanja deci je da budu aktivno uključena čineći da se osećaju kao deo procesa pripovedanja ili akter priče. Ovakva vrsta iskustvenog, zabavnog učenja je od velike važnosti za dečije dugoročno obrazovanje i svestrani razvoj. Glumica Sofija dolazi dva puta nedeljno u naš vrtić.

ENGLESKI JEZIK
- U cilju prihvatanja novih saznanja i aktiviranja intelektualnih sposobnosti dece na svim uzrastima nudimo Vam mogućnost usvajanja engleskog jezika na način koji ohrabruje zabavu i angažovanje dece. Engleski jezik je u prostorijama našeg vrtića organizovan tri puta nedeljno, a sa decom će raditi diplomirani filolog Jovana Dimitrijević.

ŠKOLICA BONTONA

RADIONICE
- Zbog prelepih trenutaka provedenih sa mališanima i njihovim roditeljima, kroz ostvarivanje neposredne saradnje, nastavićemo sa češćim radionicama za roditelje kao mogućnost zajedničkih aktivnosti dece i roditelja.

Organizovaćemo razne posete u skladu sa mesečnim temama i aktivnostima koje ćemo realizovati: Naučni centar Muzej nauke i tehnike, Botanička bašta Jevremovac, Muzej Nikole Tesle ...
Vrtić RSD Bajka - AKTIVNOSTI, RADIONICE i PRIREDBE VRTIĆ RSD BAJKA - 1
Vrtić RSD Bajka - AKTIVNOSTI, RADIONICE i PRIREDBE VRTIĆ RSD BAJKA - 1
Vrtić RSD Bajka - AKTIVNOSTI, RADIONICE i PRIREDBE VRTIĆ RSD BAJKA - 1

SARADNJA SA RODITELJIMA VRTIĆ BAJKA

Neposredna saradnja:
- Komunikacija vaspitača i roditelja
- Individualni razgovori
- razgovor u vreme dovođenja i odvođenja,.
- Roditeljski sastanci
- Učešće roditelja u radu sa decom- u dogovoru sa vaspitačem/sestrom roditelj može da se uključi kao realizator nekih aktivnosti
- radionice za roditelje-zajedničke aktivnosti dece i roditelja
- Priredbe za roditelje - Novogodišnja i završna priredba

Posredno na sledeći način:
- Pisana komunikacija: panoi, kutak za roditelje, poruke, brošure, portfolio, individualne beleške.
Vrtić RSD Bajka - SARADNJA SA RODITELJIMA VRTIĆ BAJKA - 1
Vrtić RSD Bajka - SARADNJA SA RODITELJIMA VRTIĆ BAJKA - 1
Vrtić RSD Bajka - SARADNJA SA RODITELJIMA VRTIĆ BAJKA - 1
Vrtić RSD Bajka - SARADNJA SA RODITELJIMA VRTIĆ BAJKA - 1
Vrtić RSD Bajka - SARADNJA SA RODITELJIMA VRTIĆ BAJKA - 1
Đorđa Stanojevića 14 - Beograd - Novi Beograd
011 2271029; 065 3973621; 061 1481937;
Pitaj Vrtić RSD BAJKA
PREPORUKE I UTISCI
LOKACIJE
Vrtić RSD Bajka
Napiši komentar
Komentari i Utisci Korisnika:
Lokacije
    Beograd Novi Beograd Đorđa Stanojevića 14 kod TC Delta City +381 11 2271029 +381 65 3973621 +381 61 1481937
    Beograd Novi Beograd Bulevar Milutina Milankovića 1ž poslovna zgrada Navigator +381 11 2271029 +381 65 3973621 +381 61 1481937
Vrtić RSD Bajka - 32
Vrtić RSD Bajka - 31
Vrtić RSD Bajka - 23
Vrtić RSD Bajka - 24
Vrtić RSD Bajka - 26
Vrtić RSD Bajka - 27
Vrtić RSD Bajka - 28
Vrtić RSD Bajka - 29
Vrtić RSD Bajka - 22
Vrtić RSD Bajka - 25
Vrtić RSD Bajka - 30
Vrtić RSD Bajka - 33
Vrtić RSD Bajka - 34
Vrtić RSD Bajka - 35
Vrtić RSD Bajka - 36
Vrtić RSD Bajka - 37
Vrtić RSD Bajka - 39
Vrtić RSD Bajka - 40
Vrtić RSD Bajka - 38
Vrtić RSD Bajka - 46
Vrtić RSD Bajka - 11
Vrtić RSD Bajka - 48
Vrtić RSD Bajka - 7
Vrtić RSD Bajka - 2
Vrtić RSD Bajka - 49
Vrtić RSD Bajka - 4
Vrtić RSD Bajka - 5
Vrtić RSD Bajka - 45
Vrtić RSD Bajka - 6
Vrtić RSD Bajka - 42
Vrtić RSD Bajka - 41
Vrtić RSD Bajka - 9
Vrtić RSD Bajka - 10
Vrtić RSD Bajka - 47
Vrtić RSD Bajka - 12
Vrtić RSD Bajka - 43
Vrtić RSD Bajka - 13
Vrtić RSD Bajka - 14
Vrtić RSD Bajka - 44
Vrtić RSD Bajka - 15
Vrtić RSD Bajka - 16
Vrtić RSD Bajka - 17
Vrtić RSD Bajka - 18
Vrtić RSD Bajka - 19
Vrtić RSD Bajka - 20
Vrtić RSD Bajka - 21
Vrtić RSD Bajka - 50
Vrtić RSD Bajka - 51
Vrtić RSD Bajka - 52
Vrtić RSD Bajka - 53
Vrtić RSD Bajka - 54
Pitaj Vrtić RSD BAJKA
(100)
100% Pozitivne ocene za:
Vrtić RSD Bajka
Back to Top