Vrtić Naša Druga Kućica

Registruj se
Prijavi se

Vrtić Naša Druga Kućica

VRTIĆ NAŠA DRUGA KUĆICA

Kategorija - Privatni vrtići Beograd
Sagledavajući potrebe dece i roditelja, koji sve više vremena provode na poslu, javila se ideja o osnivanju privatnog
vrtića u kojem će deca dobiti adekvatnu negu, brigu i vaspitanje do polaska u školu.

Naziv vrtića osmislila su deca a naša je želja da se deca u našem vrtiću osećaju kao kod svoje kuće: mirno,
ušuškano i voljeno.

Grupe broje do 10 mališana, što doprinosi kvalitetu rada s decom. Puno pažnje posvećeno je opremanju objekta,kako
njegovog enterijera, tako i nabavljanju didaktičkih sredstava i potrošnog materijala.

Prostor vrtića struktuiran je po centrima interesovanja:
- Centar za razvoj govora
- Likovni centar
- Graditeljski centar
- Centar za dramatizaciju i igru uloga
- Čitalački kutak
- Eko kutak – ekološka radionica
- Istraživački centar


Vrtić je smešten u privatnom stanu nove zgrade, sagrađene 2008.god., čiji je vlasnik osnivač ustanove,tako da deci
pruža prvenstveno porodičnu atmosferu. Iza zgrade (ulica je zatvorena za saobraćaj), nalaze se dva igrališta,jedno
potpuno novo opremljeno dečjim rekvizitima po najnovijim standardima u kome deca mogu lepo i bezbedno da se
igraju.

U sklopu zgrade nalazi se renomirana pedijatrijska ordinacija “Dr Žutić”,sa kojom vrtić ima saradnju u redovnim
sistematskim kontrolnim pregledima dece,koja ulaze u cenu boravka deteta u vrtiću. Posebnu pažnju posvetićemo
ishrani dece,jer je ona izuzetno značajna za njihov razvoj. Vrtić je ostvario saradnju sa kompanijom Lido, koja ima
veliko iskustvo u pripremi i distribuciji obroka.

Stručan tim dijetetičara i nutricionista svakodnevno sastavlja jelovnike,izlazeći u susret potrebama dece za pravilnom
ishranom. Obroci su pakovani u polipropilenske trodelne i dvodelne posude, koje su termootporne, zatvorene
šestoslojnom termo folijom i transportuju se specijalnim poliboxevima tako da svako dete dobije tačno planiranu
količinu obroka.
Vrtić Naša Druga Kućica - VRTIĆ NAŠA DRUGA KUĆICA - 2
Vrtić Naša Druga Kućica - VRTIĆ NAŠA DRUGA KUĆICA - 3
Vrtić Naša Druga Kućica - VRTIĆ NAŠA DRUGA KUĆICA - 4
Vrtić Naša Druga Kućica - VRTIĆ NAŠA DRUGA KUĆICA - 5
Vrtić Naša Druga Kućica - VRTIĆ NAŠA DRUGA KUĆICA - 6
Vrtić Naša Druga Kućica - VRTIĆ NAŠA DRUGA KUĆICA - 7
Vrtić Naša Druga Kućica - VRTIĆ NAŠA DRUGA KUĆICA - 8
Vrtić Naša Druga Kućica - VRTIĆ NAŠA DRUGA KUĆICA - 9
Vrtić Naša Druga Kućica - VRTIĆ NAŠA DRUGA KUĆICA - 10
Vrtić Naša Druga Kućica - VRTIĆ NAŠA DRUGA KUĆICA - 11
Vrtić Naša Druga Kućica - VRTIĆ NAŠA DRUGA KUĆICA - 12
Vrtić Naša Druga Kućica - VRTIĆ NAŠA DRUGA KUĆICA - 13

PROGRAM RADA

Kategorija - Privatni vrtići Novi Beograd
Shvatajući igru kao vodeću aktivnost u razvoju deteta,naš svakodnevni program je koncipiran tako da omogućava
deci da razvijaju svoju stvaralačku sposobnost,pokazuju inicijativu i proširuju svoja iskustva.Naš program rada
uvažava i podstiče celokupan razvoj deteta i njegovih individualnih potencijala.

Vaspitno obrazovni rad sa decom uzrasta do tri godine
Kao prioritetni zadaci nege i vaspitno-obrazovnog rada sa decom do tri godine određuju se oblasti praćenja dečjeg
napredovanja u razvoju i učenju, podsticanje razvoja govora i uključivanje roditelja u proces adaptacije dece na
kolektiv.
U cilju unapređenja rada sa decom do tri godine,pored redovnog vaspitno-obrazovnog rada vaspitači jaslene grupe
intenzivnije će se tokom godine baviti sledećim temama : “Podsticanje razvoja govora kod dece” i “Igre
nestruktuiranim materijalima”.

Vaspitno-obrazovni rad sa decom uzrasta od tri do pet i po godina (do uključivanja u program pripreme za
školu)

Prioritetni zadaci u radu sa decom ovog uzrasta biće: praćenje i posmatranje dečjeg napredovanja u učenju i razvoju,
podsticanje razvoja govora i podsticanje razvoja samopoštovanja kod dece, unapređivanje saradnje sa porodicom sa
akcentom na uključivanje roditelja u planiranje i realizaciju zajedničkih aktivnosti sa decom i vaspitačima. U realizaciji
tema negovaće se istraživački i kreatorski pristup praksi.

Pripremni Predskolski Program (od 5 ipo god)
Program vaspitno-obrazovnog rada sa predskolskom decom koncipiran je tako da kontinuirano i sistematski priprema
dete za polazak u skolu doprinoseci celovitom razvoju deteta. Planiranje vaspitno-obrazovnog rada u godini pred
polazak u skolu odvijace se u skladu sa osnovama programa – pripremnim predskolsim programom.
Vrtić Naša Druga Kućica - VRTIĆ NAŠA DRUGA KUĆICA - 2
Vrtić Naša Druga Kućica - VRTIĆ NAŠA DRUGA KUĆICA - 3
Vrtić Naša Druga Kućica - VRTIĆ NAŠA DRUGA KUĆICA - 4
Vrtić Naša Druga Kućica - VRTIĆ NAŠA DRUGA KUĆICA - 5
Vrtić Naša Druga Kućica - VRTIĆ NAŠA DRUGA KUĆICA - 6
Vrtić Naša Druga Kućica - VRTIĆ NAŠA DRUGA KUĆICA - 7
Vrtić Naša Druga Kućica - PROGRAM RADA - NAŠA DRUGA KUĆICA - 8
Vrtić Naša Druga Kućica - PROGRAM RADA - NAŠA DRUGA KUĆICA - 9
Vrtić Naša Druga Kućica - PROGRAM RADA - NAŠA DRUGA KUĆICA - 10
Vrtić Naša Druga Kućica - PROGRAM RADA - NAŠA DRUGA KUĆICA - 11
Vrtić Naša Druga Kućica - PROGRAM RADA - NAŠA DRUGA KUĆICA - 12
Vrtić Naša Druga Kućica - PROGRAM RADA - NAŠA DRUGA KUĆICA - 13

DODATNI PROGRAM

Kategorija - Privatni vrtići na Novom Beogradu
U skladu sa potrebama i interesovanjima dece i roditelja, u vrtiću se realizuju različiti dodatni programi. Izborom ovih
programa nastojimo da nadogradimo kvalitet redovnog vaspitno-obrazovnog rada:

Školica engleskog jezika zasniva se na velikom broju sadržaja i aktivnosti primerenih
predškolskom uzrastu. Kroz igru, pesmu, zabavu, crtanje i glumu deca usvajaju osnovna znanja engleskog jezika,
prvenstveno razvijajući sposobnost govora i slušanja.

Vežbaonica ostvaruje osnovne ciljeve fizičkog vaspitanja kroz razvijanje motorike.Navedeni ciljevi
ostvaruju se kroz elementarne igre, ritmičko-muzičke aktivnosti, igre za razvoj fine motorike, staze prepreka, mini
sportske igre i igre za orjentaciju u prostoru.

Slikarska radionica je zamišljena kao skup različitih aktivnosti koji pomažu celokupnom razvoju
detetovih kreativnih potencijala. Deca se osposobljavaju da se samostalno i slobodno likovno izražavaju,
eksperimentišu sa različitim slikarskim materijalima i tehnikama, upoznaju svoj unutrašnji svet i proširuju svoja
znanja o svetu koji ih okružuje.

Logopedski program Govorna radionica orijentisan je na podsticanje govornog razvoja i prevenciju
ukorenjivanja govorno-jezičkih poremećaja. Logopedska stimulacija integrisana je u igrovni kontekst. Program
podrazumeva i elemente tretmana ispoljenih govorno-jezičkih poremećaja kroz korekciju nepravilnog izgovora glasova
i stimulisanje psihomotornog i kognitivnog razvoja.

------------------------

KUTAK ZA RODITELJE

Jedan od prioritetnih zadataka u našem radu je unapređivanje saradnje sa porodicom i njeno aktivno uključivanje u
život i rad vrtića.

Aktuelni su sledeći oblici saradnje:
- individualni razgovori - svakodnevna razmena informacija između vaspitača i roditelja;
- savetovalište za roditelje – zainteresovani roditelji mogu potražiti savet u vezi odrastanja i vaspitanja deteta od
psihologa vrtića;
- panoi za roditelje – aktuelna dešavanja u vrtiću u svim segmentima njegovog rada;
- roditeljski sastanci – opšti (prezentacija vaspitno-obrazovnog rada sa decom) i tematski (aktuelna deševanja u
vrtiću);
- dan otvorenih vrata vrtića – jednom mesečno upoznavanje roditelja sa napredovanjem deteta i prikaz dečjeg
portfolia;
- uključivanje roditelja u proces adaptacije – u toku prve nedelje adaptacije deteta roditeljima je dozvoljeno da zajedno
sa svojim detetom borave u vrtiću.
- priredbe i izložbe dečjeg stvaralaštva.
Vrtić Naša Druga Kućica - VRTIĆ NAŠA DRUGA KUĆICA - 2
Vrtić Naša Druga Kućica - VRTIĆ NAŠA DRUGA KUĆICA - 3
Vrtić Naša Druga Kućica - VRTIĆ NAŠA DRUGA KUĆICA - 4
Vrtić Naša Druga Kućica - VRTIĆ NAŠA DRUGA KUĆICA - 5
Vrtić Naša Druga Kućica - VRTIĆ NAŠA DRUGA KUĆICA - 6
Vrtić Naša Druga Kućica - VRTIĆ NAŠA DRUGA KUĆICA - 7
Vrtić Naša Druga Kućica - DODATNI PROGRAM - NAŠA DRUGA KUĆICA - 8
Vrtić Naša Druga Kućica - DODATNI PROGRAM - NAŠA DRUGA KUĆICA - 9
Vrtić Naša Druga Kućica - DODATNI PROGRAM - NAŠA DRUGA KUĆICA - 10
Vrtić Naša Druga Kućica - DODATNI PROGRAM - NAŠA DRUGA KUĆICA - 11
Vrtić Naša Druga Kućica - DODATNI PROGRAM - NAŠA DRUGA KUĆICA - 12
Vrtić Naša Druga Kućica - DODATNI PROGRAM - NAŠA DRUGA KUĆICA - 13
Antifašističke borbe 23v - Beograd - Novi Beograd
011 3117207; 011 3132765;
PREPORUKE I UTISCI
LOKACIJE
 • Vrtić Naša Druga Kućica - 2
 • Vrtić Naša Druga Kućica - 3
 • Vrtić Naša Druga Kućica - 4
 • Vrtić Naša Druga Kućica - 5
 • Vrtić Naša Druga Kućica - 6
 • Vrtić Naša Druga Kućica - 7
 • Vrtić Naša Druga Kućica - 8
 • Vrtić Naša Druga Kućica - 9
 • Vrtić Naša Druga Kućica - 10
 • Vrtić Naša Druga Kućica - 11
 • Vrtić Naša Druga Kućica - 12
 • Vrtić Naša Druga Kućica - 13
 • Vrtić Naša Druga Kućica - 14
 • Vrtić Naša Druga Kućica - 15
 • Vrtić Naša Druga Kućica - 16
 • Vrtić Naša Druga Kućica - 17
 • Vrtić Naša Druga Kućica - 18
 • Vrtić Naša Druga Kućica - 19
 • Vrtić Naša Druga Kućica - 20
 • Vrtić Naša Druga Kućica - 21
Vrtić Naša Druga Kućica
Napiši komentar
Komentari i Utisci Korisnika:
Lokacije
  Lokacija
 1. Beograd Novi Beograd Antifašističke borbe 23v
  +381 11 3117207; +381 11 3132765;
  Lokacija
 2. Beograd Novi Beograd Antifašističke borbe 23ž
  +381 11 3117207; +381 11 3132765;
Back to Top