Vrtić Čarobna kućica

Registruj se
Prijavi se

Vrtić Čarobna kućica

PRIVATNI VRTIĆ ČAROBNA KUĆICA

Kategorija - Privatni vrtić Košutnjak Savski venac
Naše obdanište je mesto u kome provodimo nezaboravne vrtićke dane, bilo da smo unutra sa igračkama i na
radionicama ili u zelenom, cvetnom dvorištu u kome jedino ne spavamo i ne jedemo.

Tu se ljuljamo, klackamo, igramo fudbal, između dve vatre, gledamo gostujuće pozorišne trupe, sakupljamo biljke za
herbarijum i likovne radionice.

PROGRAM RADA
Program rada ustanove je sačinjen tako da je skladu sa Opštim osnovama zakona o predškolskom obrazovanju i
vaspitanju. Ministarstvo prosvete odobrava naš program rada za predstojeću radnu godinu svakog septembra.

OSNOVNI PROGRAM
Osnovni program odrazumeva rad na obrazovanju, nezi i vaspitanju dece predškolskog uzrasta (1 – 7 godina), po
starosnim grupama, u skladu sa propisanim programom, uz poštovanje detetovih mogućnosti i sklonosti. Vaspitno-
obrazovni rad je organizovan po sledećim vaspitnim grupama:
– Jaslena (1 – 2,5 godine)
– Mladja (2,5 – 4 godine)
– Srednja (4 – 5,5 godina)
– Predškolska (5,5 – 7 godina)

-----------------------------------------------------------------
Vrtić Čarobna kućica - Košutnjak
Vrtić Čarobna kućica - PRIVATNI VRTIĆ ČAROBNA KUĆICA - 2
Vrtić Čarobna kućica - PRIVATNI VRTIĆ ČAROBNA KUĆICA - 3
Vrtić Čarobna kućica - PRIVATNI VRTIĆ ČAROBNA KUĆICA - 4
Vrtić Čarobna kućica - PRIVATNI VRTIĆ ČAROBNA KUĆICA - 5
Vrtić Čarobna kućica - PRIVATNI VRTIĆ ČAROBNA KUĆICA - 6
Vrtić Čarobna kućica - PRIVATNI VRTIĆ ČAROBNA KUĆICA - 7
Vrtić Čarobna kućica - PRIVATNI VRTIĆ ČAROBNA KUĆICA - 8
Vrtić Čarobna kućica - PRIVATNI VRTIĆ ČAROBNA KUĆICA - 9
Vrtić Čarobna kućica - PRIVATNI VRTIĆ ČAROBNA KUĆICA - 10

JASLENA, MLAĐA, SREDNjA GRUPA; PREDŠKOLSKI PROGRAM

Kategorija - Privatni vrtići Beograd
.
PROGRAM JASLENE GRUPE
– Rad na fizičko-senzornom razvoju (održavanje fizičkog zdravlja dece, formiranje pravilnog držanja tela, ovladavanje
motorikom, usavršavanje funkcija čulnih organa i razvijanje navika telesne higijene, uzimanja hrane, za pražnjenje)
– Rad na očuvanju spontanosti i iskrenosti deteta u kontaktu sa svojom sredinom pomoć u stvaranju slike o sebi i
sticanju poverenja u svoje sposobnosti
– Rad na usvajanju elementarnih normi ponašanja u okviru osnovnih moralnih vrednosti
– Rad na kultivisanju i razvoju pozitivnih , integrativnih emocija
– Rad na podsticanju i negovanju prirodne radoznalosti deteta u odnosu na svet koji ga okružuje
– Podržavanje spontanih pokušaja govorne komunikacije deteta
– Podsticanje i bogaćenje dečjeg govora
– Podsticanje razvoja senzomotornih i perceptivnih sposobnosti

---------------------------------------

PROGRAM MLAĐE i SREDNjE GRUPE
– Razvoj govora (pravilan izgovor svih glasova, bogaćenje rečnika, kultura govorne komunikacije, slušanje, pamćenje
i prepričavanje)
– Matematički pojmovi (raspoređivanje objekata prema odredjenom pravilu, uočavanje geometrijskih predmeta,
uočavanje skupova, formiranje nizova, snalaženje u vremenu, zamišljanje prostornih odnosa)
– Fizičko vaspitanje (upoznavanje sopstvenog tela, razvoj motorike, snage, brzine, okretnosti, usavršavanje fine
motorike i jačanje disajne muskulature)
– Likovno vaspitanje (vežbanje fine motorike ruku, upoznavanje likovnih tehnika i materijala, osnovne i izvedene boje,
uočavanje detalja, podsticanje kreativnosti)
– Upoznavanje prirode i društva (živi i neživi svet, svet životinja, biljaka, prirodne pojave, pojam o vremenu, čovekovo
telo, saobraćaj, profesije, životna okolina)
– Muzičko vaspitanje (podsticanje interesovanja za muziku, šum-ton-ritam, pevanje, sviranje, upoznavanje muzičkih
pravaca)

-------------------------------------

PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM
– Negovanje kulture govora (bogaćenje dečjeg rečnika i negovanje gramatički pravilnog govora, verbalno izražavanje i
komunikaciju, monološki govor i pričanje)
– Upoznavanje sa dečjom književnošću, pripremu za početno čitanje i pisanje
– Razvoj matematičkih pojmova (položaji, kretanje kroz prostor, poredjenje i procenjivanje, oblasti, linije, tačke,
obrazovanje skupova, brojanje i skupovi, vremensko saznanje)
– Likovno vaspitanje (crtanje, slikanje, estetski doživljaj i procenjivanje)
– Muzičko vaspitanje (slušanje muzike, pevanje, sviranje, plesne aktivnosti)
– Fizičko vaspitanje (fizički razvoj, razvoj opažanja, jačanje zdravlja i održavanje higijene)
– Upoznavanje prirodne i društvene sredine (živi svet, svet životinja, biljni svet, čovek kao pripadnik živog sveta,
čovek kao društveno biće, rad ljudi, materijalni svet, saobraćajno vaspitanje)

-----------------------------------------------------------------
Vrtić Čarobna kućica - Savski venac
Vrtić Čarobna kućica - PRIVATNI VRTIĆ ČAROBNA KUĆICA - 2
Vrtić Čarobna kućica - PRIVATNI VRTIĆ ČAROBNA KUĆICA - 3
Vrtić Čarobna kućica - PRIVATNI VRTIĆ ČAROBNA KUĆICA - 4
Vrtić Čarobna kućica - PRIVATNI VRTIĆ ČAROBNA KUĆICA - 5
Vrtić Čarobna kućica - PRIVATNI VRTIĆ ČAROBNA KUĆICA - 6
Vrtić Čarobna kućica - PRIVATNI VRTIĆ ČAROBNA KUĆICA - 7
Vrtić Čarobna kućica - PRIVATNI VRTIĆ ČAROBNA KUĆICA - 8
Vrtić Čarobna kućica - PRIVATNI VRTIĆ ČAROBNA KUĆICA - 9
Vrtić Čarobna kućica - PRIVATNI VRTIĆ ČAROBNA KUĆICA - 10

VRTIĆ ČAROBNA KUĆICA

Kategorija - Privatni vrtići Savski venac
Nekada davno, u kući u kojoj se nalazi naš vrtić, vreme je provodio i uživao u lovu Knez Mihajlo Obrenović.

Kuća je lepa i značajna, pa su deca naučila da je čuvaju. U samom podnožju Košutnjaka, okružena drvećem –
četinarima, platanima, brezama, raznobojnim poljskim i zasađenim cvećem, okupana svežim šumskim vazduhom
naša 'Čarobna kućica' je oaza za decu i sve one koji žele da nas posete. Zvuci šume, cvrkut ptica i dečji žamor se
slivaju u skladnu harmoniju.

Deca uzrasta od jedne do sedam godina, borave u dva odvojena objekta u dvorištu površine 25 ari.

Jaslice, tri prostorije, su u jednospratnoj zgradi površine 80 m2, dok starija deca provode, neki kažu najlepši period
svog života, u kući na spratu površine 250 m2 (galerija).

Kuća za stariju decu sadrži:
– učionicu za predškolce (prizemlje)
– fiskulturnu salu sa ogledalima (prizemlje)
– kuhinju i kupatilo (prizemlje)
– garderoba (sprat)
– kupatilo za zaposlene (sprat)
– Učionica za kreativne radionice (sprat)
– Kupatilo za decu (sprat)
– Meki kutak sa igračkama (sprat)
– Prostorija za ručavanje, čajna kuhinja (sprat)
– Spavaća soba i literarni kutak (sprat)

Dvorište je naš ponos. U njemu jedino nismo spavali. Deca se igraju na klackalicama, ljuljaškama, panjićima, ima
dovoljno mesta za sve vrste igre, a u jednom delu smo, zajedno sa decom, zasadili dečju baštu o kojoj ona brinu od
proleća do kasne jeseni.
.
Vrtić Čarobna kućica - VRTIĆ ČAROBNA KUĆICA - 2
Vrtić Čarobna kućica - VRTIĆ ČAROBNA KUĆICA - 3
Vrtić Čarobna kućica - VRTIĆ ČAROBNA KUĆICA - 4
Vrtić Čarobna kućica - VRTIĆ ČAROBNA KUĆICA - 5
Vrtić Čarobna kućica - VRTIĆ ČAROBNA KUĆICA - 6
Vrtić Čarobna kućica - VRTIĆ ČAROBNA KUĆICA - 7
Vrtić Čarobna kućica - VRTIĆ ČAROBNA KUĆICA - 8
Vrtić Čarobna kućica - VRTIĆ ČAROBNA KUĆICA - 9
Vrtić Čarobna kućica - VRTIĆ ČAROBNA KUĆICA - 9

PROGRAM RAZVOJA SAMOPOŠTOVANjA KOD DECE

Kategorija - Privatni vrtići
Empirijska istraživanja potvrđuju da postoji jaka veza između visokog samopoštovanja i zadovoljstva svojim životom.

Deca, kao i odrasli, dugo zadržavaju nivo svog samopoštovanja, bilo da je on visok ili nizak. Stepen samopoštovanja
se, međutim, može menjati ukoliko se sistematski utiče na njegovu promenu.

Svako dete ima pravo na pozitivni osećaj sopstvene vrednosti – na visok stepen razvoja samopouzdanja, a vaspitači i
roditelji odgovorni su da taj razvoj podstiču.

U skladu sa tom činjenicom, a koristeći se Priručnikom za podsticanje dečjeg samopoštovanja (Iboja Gera, Ljubica
Dotlić, Novi Sad, Izdavačko preduzeće Matice srpske 1996), posebnu pažnju u radu sa decom u prethodnoj godini
posvetili smo razvoju dečjeg samopoštovanja.

Visoko samopoštovanje kod dece omogućava im da imaju poverenje u sopstveno opažanje, sudove, izbore i odluke.
.
Vrtić Čarobna kućica - IZLETI - 2
Vrtić Čarobna kućica - IZLETI - 3
Vrtić Čarobna kućica - IZLETI - 4
Vrtić Čarobna kućica - IZLETI - 5
Vrtić Čarobna kućica - IZLETI - 6
Vrtić Čarobna kućica - IZLETI - 7
Vrtić Čarobna kućica - IZLETI - 8
Vrtić Čarobna kućica - IZLETI - 9
Vrtić Čarobna kućica - IZLETI - 10

NTC SISTEM u predškolskoj ustanovi Čarobna kućica

Kategorija - Privatni vrtići
Predškolska ustanova 'Čarobna Kućica' se uvek trudila da bude u toku sa svim novinama koje se javljaju u oblasti
vaspitno – obrazovnog rada. Od mnogobrojnih pravaca koji su se javljali u poslednje vreme u okviru pedagoško –
psiholoških oblasti, posebnu pažnju nam je privukao NTC sistem.

Ovaj sistem razvija se već neko vreme, ali nesto ozbiljnija implementacija istog u okvire svakodnevnog rada sa
decom,
počela je od skoro.

Želeći da deci u našoj predškolskoj ustanovi obezbedimo najbolje moguće uslove života i rada, pohadjali smo
seminare
koji su nas osposobili i za praktičnu primenu ovog sistema.

U skladu sa svim navedenim, imamo veliko zadovoljstvo da vas obavestimo da je naša Ustanova dobila zvaničnu
Licencu kojom se potvrdjuje da se u Ustanovi realizuju aktivnosti NTC sistema.

Lincenca se dobija na godišnjem nivou, a dobijanje iste je uslovljeno kvalitetom rada Ustanove.
.
Vrtić Čarobna kućica - AKTIVNOSTI - 2
Vrtić Čarobna kućica - AKTIVNOSTI - 3
Vrtić Čarobna kućica - AKTIVNOSTI - 4
Vrtić Čarobna kućica - AKTIVNOSTI - 5
Vrtić Čarobna kućica - AKTIVNOSTI - 6
Vrtić Čarobna kućica - AKTIVNOSTI - 7
Vrtić Čarobna kućica - AKTIVNOSTI - 8
Vrtić Čarobna kućica - AKTIVNOSTI - 9
Vrtić Čarobna kućica - AKTIVNOSTI - 10
Pionirska 28 - Beograd - Košutnjak
011 3066210; 063 349697;
PREPORUKE I UTISCI (6)
LOKACIJE
 • Vrtić Čarobna kućica - 2
 • Vrtić Čarobna kućica - 3
 • Vrtić Čarobna kućica - 4
 • Vrtić Čarobna kućica - 6
 • Vrtić Čarobna kućica - 7
 • Vrtić Čarobna kućica - 9
 • Vrtić Čarobna kućica - 10
 • Vrtić Čarobna kućica - 11
 • Vrtić Čarobna kućica - 12
 • Vrtić Čarobna kućica - 13
 • Vrtić Čarobna kućica - 14
 • Vrtić Čarobna kućica - 15
 • Vrtić Čarobna kućica - 16
 • Vrtić Čarobna kućica - 17
 • Vrtić Čarobna kućica - 18
 • Vrtić Čarobna kućica - 19
 • Vrtić Čarobna kućica - 20
 • Vrtić Čarobna kućica - 21
 • Vrtić Čarobna kućica - 22
 • Vrtić Čarobna kućica - 23
Vrtić Čarobna kućica
Napiši komentar
Komentari i Utisci Korisnika:
Aleksa Milić
Ocena 14.09.19.
Vrtić kao iz bajke. Naša ćerka je pitala koje je princezina soba kad smo je prvi put doveli
Milena K
Ocena 22.04.19.
HVALA VAM ŠTO STE TAKO DIVNI I ŽELIM VAM PUNO USPEHA U DALJEM RADU! MAMA BLIZANACA LUKE I MATEJE, MILENA
Radmila Pavlović
Ocena 20.01.19.
Da pozdravim osoblje i da Vas pohvalim, najbolji ste! Prezadovoljna sam svime. Naročito sam Vam zahvalna što je moje dete postalo manje izbirljivo u ishrani otkad pohađa vrtić. Ako neće nešto da jede, kažem mu da je to skuvala kuvarica iz vrtića specijalno za njega i poslala mu :-D
Veeeliki poydrav od Rade!!!
Snezana N
Ocena 22.06.18.
Sve pohvale i preporuke za vrtić u Maleškoj! Ja sam veoma zadovoljna saradnjom. Pozdrav!
Vladimir Matić
Ocena 10.01.18.
Sanja, piše gore cena :-)
Sanja Županjac
Ocena 30.12.17.
Kolika je cena vrtća?
Lokacije
  Lokacija
 1. Beograd Košutnjak Pionirska 28
  +381 11 3066210; +381 63 349697;
  Lokacija
 2. Beograd Savski venac Maleška 3
  +381 11 2648874; +381 64 3002434;
Pitaj ČAROBNU KUĆICU
(100)
100% Pozitivne ocene za:
Vrtić Čarobna kućica
Back to Top