Vrtić Dečiji Svet

Registruj se
Prijavi se

Vrtić Dečiji Svet

AKREDITOVANA PREDŠKOLSKA USTANOVA DEČIJI SVET

Kategorija - Privatni vrtići Braće Jerković
.
PREDŠKOLSKA USTANOVA DEČIJI SVET IMA TRI OBJEKTA:
- VRTIĆ DUGA
- VRTIĆ ZVEZDICA
- VRTIĆ SUNAŠCE


DELATNOSTI VRTIĆA DEČIJI SVET

Celodnevni boravak
Vaspitanje i obrazovanje dece predškolskog uzrasta
Nega i zaštita dece predškolskog uzrasta
Fakultativne aktivnosti (veronauka, glumilište, nastava engleskog jezika, ples, zdrava ishrana).
Rođendanske proslave
Izleti, zimovanja, letovanja, jesenovanja
Priprema za polazak u školu
Deca imaju pravo na subvencije.
Grupe su struktuirane po uzrastu. Grupe broje od 10 do 12 mališana, što doprinosi kvalitetu komunikacije i ukupnog
pedagoškog rada.

ZDRAVLJE, PRE SVEGA

U interesu naših korisnika ostvarujemo izuzetnu saradnju sa pedijatrom koji nas posećuje jednom nedeljno, a po
potrebi nas posećuju i stomatolog, logoped, pedagog i psiholog koji svi zajedno brinu o zdravlju mališana.

S obzirom na to da je pravilna ishrana preduslov zdravlja, deci su obezbeđena četiri obroka: doručak, ručak i dve
užine. Prilikom planiranja ishrane dijetetičar – nutricionista vodi računa o raznovrsnosti ishrane i kroz aktivnosti o
zdravoj hrani pomaže deci u korekciji loših navika.

Naš cilj je da ih pripremimo ne samo za školu, već i za život, da izrastu u kvalitetne ljude, a dugogodišnje iskustvo
nam pokazuje da u tome i uspevamo.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Slike ispod: Objekat DUGA (centralni objekat) nalazi se u prelepoj vili sa ograđenim zelenim dvorištem i sopstvenim
parkingom u naselju Braće Jerković.
Vrtić Dečiji Svet - VRTIĆ DEČIJI SVET - 2
Vrtić Dečiji Svet - VRTIĆ DEČIJI SVET - 3
Vrtić Dečiji Svet - VRTIĆ DEČIJI SVET - 4
Vrtić Dečiji Svet - VRTIĆ DEČIJI SVET - 5
Vrtić Dečiji Svet - VRTIĆ DEČIJI SVET - 6
Vrtić Dečiji Svet - VRTIĆ DEČIJI SVET - 7
Vrtić Dečiji Svet - VRTIĆ DEČIJI SVET - 8
Vrtić Dečiji Svet - VRTIĆ DEČIJI SVET - 9
Vrtić Dečiji Svet - VRTIĆ DEČIJI SVET - 10

PRIVATNI VRTIĆ, JASLICE I PREDŠKOLAKO DEČIJI SVET

Kategorija - Priivatni vrtići Voždovac
.
ONO PO ČEMU SMO JEDINSTVENI

Za roditelje je napravljen i sajt gde mogu da se upute o sadržaju mesečnog i nedeljnog programa aktivnosti,
nedeljnom jelovniku kao i o svemu onome što bi mogli da vežbaju sa detetom kod kuće. Svakoga dana u određeno
vreme roditelji sa svog radnog mesta, kuće ili inostranstva mogu direktno da vide šta njihovo dete u tom trenutku radi,
da li se igra, šta uči.

STRUKTURIRANJE VASPITNO OBRAZOVNIH GRUPA

Grupe su strukturirane po uzrastu od 1-2 godine, od 2-3 godine, od 3-4 godine, od 4-5 godina, od 5-6 godina. Grupe
broje od 10 do 12 mališana, što doprinosi kvalitetu komunikacije i ukupnog pedagoškog rada.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Slike ispod: Dečiji vrtić ZVEZDICE se nalazi u najlepšem delu Voždovca u kući sa dvorištem u Bilećkoj ulici.
Vrtić Dečiji Svet - VRTIĆ DEČIJI SVET - 2
Vrtić Dečiji Svet - VRTIĆ DEČIJI SVET - 3
Vrtić Dečiji Svet - VRTIĆ DEČIJI SVET - 4
Vrtić Dečiji Svet - VRTIĆ DEČIJI SVET - 5
Vrtić Dečiji Svet - VRTIĆ DEČIJI SVET - 6
Vrtić Dečiji Svet - VRTIĆ DEČIJI SVET - 7
Vrtić Dečiji Svet - VRTIĆ DEČIJI SVET - 8
Vrtić Dečiji Svet - VRTIĆ DEČIJI SVET - 9
Vrtić Dečiji Svet - VRTIĆ DEČIJI SVET - 10

VRTIĆ DEČIJI SVET

Kategorija - Privatni vrtići Vidikovac
.
KAKO MI RADIMO

Uz izuzetno angažovanje svih zaposlenih profesionalaca punih znanja i ljubavi za svoj poziv, deca lakše spoznaju
sebe, svoju porodicu, okolinu, upoznaju početne matematičke pojmove, osnove muzičkog, likovnog i fizičkog
obrazovanja, veronauke, naše tradicije i kulturnog nasleđa, a stiču i saznanja o lepom ponašanju, tradiciji i ljubavi.

Sadržaji, metode, sredstva i organizacija aktivnosti koncipirani su tako da dete nijednog trenutka ne bude prepušteno
samo sebi, da se stalno održava njegova pažnja kao i da postoji neprekidna interakcija među decom i stručnim
timom. Aktivnosti se izvode savremenim i u praksi potvrđenim metodama, uz korišćenje svih savremenih sredstava
za edukaciju: video i audio kaseta, panoa, slagalice, filmova i kompjutera.

U zavisnosti od sadržaja aktivnosti u radu sa decom učestvuju i spoljni – stručni saradnici: filolog (engleski), vajar,
ples, učiteljica za predškolce, učiteljica veronauke, muzički pedagog, saradnik za ishranu. Kroz dobro osmišljene
aktivnosti, u skladu sa svetski priznatim programima, mališanima se nudi mogućnost da nauče engleski jezik po
Oksfordskom programu.

Metod rada zahteva da se svakodnevno koristi strani jezik, pa se, na taj način deca postepeno i nenametljivo uvode u
čari jezika. Posebno poštovanje imamo i prema roditeljima tako da svakog trećeg meseca organizujemo javni čas za
roditelje – priredbe koje su prezentacija svega što je urađeno u toku prethodnih meseci u skladu sa sadržajima i
planovima aktivnosti po programu rada.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Slike ispod: Dečiji vrtić SUNAŠCE se nalazi na Vidikovcu u velikoj kući sa dvorištem.
Vrtić Dečiji Svet - VRTIĆ DEČIJI SVET - 2
Vrtić Dečiji Svet - VRTIĆ DEČIJI SVET - 3
Vrtić Dečiji Svet - VRTIĆ DEČIJI SVET - 4
Vrtić Dečiji Svet - VRTIĆ DEČIJI SVET - 5
Vrtić Dečiji Svet - VRTIĆ DEČIJI SVET - 6
Vrtić Dečiji Svet - VRTIĆ DEČIJI SVET - 7
Vrtić Dečiji Svet - VRTIĆ DEČIJI SVET - 8
Vrtić Dečiji Svet - VRTIĆ DEČIJI SVET - 9
Vrtić Dečiji Svet - VRTIĆ DEČIJI SVET - 10

IZLETI

Kategorija - Privatni vrtići Beograd
IZLETI U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI DEČIJI SVET
PETAK - DAN IZNENAĐENJA
Sve aktivnosti organizujemo od ponedeljka do četvrtka, dok je petak dan iznenađenja. Tada su predviđeni: izleti na
Adu Ciganliju, Kalemegdan, Košutnjak, u pozorišta, muzeje… Organizujemo žurke, modne revije…
.
Vrtić Dečiji Svet - IZLETI - 2
Vrtić Dečiji Svet - IZLETI - 3
Vrtić Dečiji Svet - IZLETI - 4
Vrtić Dečiji Svet - IZLETI - 5
Vrtić Dečiji Svet - IZLETI - 6
Vrtić Dečiji Svet - IZLETI - 7
Vrtić Dečiji Svet - IZLETI - 8
Vrtić Dečiji Svet - IZLETI - 9
Vrtić Dečiji Svet - IZLETI - 10

AKTIVNOSTI

Kategorija - Privatni vrtići u Beogradu
ENGLESKI JEZIK
Program stranog jezika u predškolskoj ustanovi ima za cilj oslobađanje dece u izražavanju u spontanoj komunikaciji i
u procesu učenja. Program engleskog jezika se sprovodi po TPR metodi, koja podrazumeva apsolutnu vokalnu i
fizičku animaciju sadržaja, kao i stalne pozive na aktivno učešće malih učenika. Oksfordski kursevi prilagođeni
uzrastu i stepenu znanja predstavljaju osnovu za tematsku konverzaciju.

TEDDY’S TRAIN
Ovo je kurs za veoma mlade početnike (3-4 godine) podeljen u dva nivoa. Kreiran je na osnovu karakteristika ove
uzrasne grupe i daje korisne ideje za stvaranje šarolikog i stimulativnog okruženja za prvi susret dece sa engleskim
jezikom. Teddy’s Train ima novi, obogaćen pristup predavanju engleskog jezika u vrtiću, koji uzima u obzir specifične
načine usvajanja sadržaja kod dece, kratak period njihove usmerenosti na jednu aktivnost, period ćutanja i važnost
stvaranja toplog i inspirativnog okruženja.

ZIG – ZAG ISLAND
Ovo je maštoviti kurs u dva nivoa za decu od 5 do 8 godina koji engleski jezik predstavlja na način koji u potpunosti
odgovara uzrastu, interesovanjima i sposobnostima dece. Teme koje su uključene u proširenje konverzacijskog dela
kursa uzete su iz svakodnevnog okruženja, tako da omogućavaju prijatno okruženje za komunikaciju. Pridodate
pesmice, recitacije i kreativni zadaci iz različitih oblasti čine rad kreativnijim. Jedna tema obuhvata period od četiri
uzastopna časa, uz povremene revizije.

HRANA ZA DUŠU – VERONAUKA
Višegodišnje iskustvo katiheta u radu sa decom predškolskog uzrasta, potvrdilo je da hrišćansko obrazovanje dece
ima izuzetan značaj za njihov psihofizički i duhovni razvoj. Potreba za duhovnošću ukorenjena je u biću svakog
čoveka (fenomen koji je poznati psiholog K. G. Jung definisao terminom homo religiosus).

Samim tim, duhovno izrastanje predstavlja sastavni deo obrazovanja svakog čoveka. Program hrišćanskog
obrazovanja za najmlađe prilagođen je njihovim intelektualnim i fizičkim sposobnostima. Biblijske priče koje se
obraduju na časovima veronauke, potkrepljene su pravljenjem zajedničkih ilustracija u skladu sa temom o kojoj se
govori. Kako je likovna ekspresija dominantna na ovom razvojnom stupnju, veronauka se odlično uklapa sa drugim
aktivnostima u vrtiću (likovno, vajarska sekcija itd.). Nepresušna riznica duhovne muzičke kulture, prebogata je
muzičkim ostvarenjima, prilagođenim različitim uzrastima. Neke od ovih kompozicija su od neprocenjive duhovne i
etnološke vrednosti. Upoznavanje dece sa ovim melodijama omogućiće im postepeno upoznavanje sa tradicijom i
osnovama pravoslavne duhovnosti. Budući da crkveni život predstavlja osnovu našeg nacionalnog etnosa, versko
obrazovanje predstavlja temelj poznavanja nacionalne istorije i tradicije.

Samim tim, prisustvo dece različitih narodnosti i veroispovesti na časovima veronauke, omogućiće im upoznavanje
sa prebogatom tradicijom i običajima našeg naroda.

PAČIĆI NA PLESU
Uzrast od tri godine je vreme kada dečiji pokreti prestaju da budu nasumični i kada hod, trčanje i skakutanje polako
poprimaju gracioznost. Deca najbolje upoznaju svoje telo kroz pokret i veoma su ushićena kada uspeju da ponove
nešto novo što do tada nisu izvela. Zato njihovu radoznalost treba sistematski usmeriti, kako radi pravilnog
lokomotornog razvoja, tako i radi bolje socijalizacije mališana. Starija deca usavršavaju svoju gracioznost i
uvežbavaju kroz koreografiju da sarađuju sa drugom decom. Napomena: početak svake aktivnosti sastoji se od
vežbica zagrevanja i razvijanja mišića na klasičnoj osnovi (ruska, francuska škola). Prema mogućnostima dece,
vežbice se dopunjavaju novim, složenijim koracima.

PROGRAM ZDRAVE ISHRANE
Za pravilan rast i razvoj svakog organizma potrebna je biološki vredna ishrana. Nauka o ishrani zastupa stav da
dečiju ishranu treba usklađivati sa preporukama datim po grupama namirnica kroz piramidu vodiča pravilne ishrane.
Program zdrave ishrane upoznaje decu sa piramidom pravilne ishrane. Mesečne radionice u saradnji sa vaspitačem i
stručnim saradnikom za ishranu putem priča, slika, ogleda, upoznaje decu sa hranljivim sastojcima hrane i njenoj
ulozi u telu. Program se obrađuje po radnim celinama kroz mesečne teme.
.
Vrtić Dečiji Svet - AKTIVNOSTI - 2
Vrtić Dečiji Svet - AKTIVNOSTI - 3
Vrtić Dečiji Svet - AKTIVNOSTI - 4
Vrtić Dečiji Svet - AKTIVNOSTI - 5
Vrtić Dečiji Svet - AKTIVNOSTI - 6
Vrtić Dečiji Svet - AKTIVNOSTI - 7
Vrtić Dečiji Svet - AKTIVNOSTI - 8
Vrtić Dečiji Svet - AKTIVNOSTI - 9
Vrtić Dečiji Svet - AKTIVNOSTI - 10

KETERING ZALOGAJČIĆ PLUS

Kategorija - Kategorija: Ketering
Sveže, zdrave i ukusne obroke koji se svakodnevno pripremaju za naše mališane u kuhinji Predškolske ustanove
Dečiji svet, možemo ponuditi i putem keteringa Zalogajčić plus svima koji su zainteresovani za takvu vrstu usluge.

Zalogajčić plus posluje od 2010. godine, ali smo, kao mlado i perspektivno preduzeće, uspeli da zauzmemo značajno
mesto među ketering firmama u Srbiji, zahvaljujući našim kvalitetnim i, iznad svega, zdravim obrocima.

Osnovna delatnost keteringa Zalogajčić plus podrazumeva proizvodnju toplih obroka, suvih obroka, pekarsko-
poslastičarskih proizvoda i distribuciju istih do naših potrošača.

Sve namirnice skladište se i prerađuju pomoću najsavremenije opreme i tehnologije. Priprema hrane se vrši na
visokom higijenskom nivou i strogo kontroliše od strane Centra za ispitivanje namirnica. O kvalitetu proizvoda brine
se stručni tim tehnologa i nutricionista.

Mi vam nudimo automatski zapakovane i dozirane obroke koje čine: glavno jelo, prilog, salata, hleb i kolač, ili glavno
jelo, supa, prilog, salata i kolač, ili glavno jelo, salata, hleb. Hrana se pakuje u polipropilenske posude, a zatvara
polietilenskom folijom, vakumiranjem. Na ovaj način smanjuje se mogućnost kontaminacije hrane. Uz svaki obrok
dobijate pribor za jelo i opremu za uklanjanje ostataka hrane.

Vodimo računa o kvalitetu svake namirnice i obroka, kao i o kvalitetu poslovanja uopšte, što dokazuje posedovanje
HACCP-a i poštovanje ISO standarda.
Zalogajčić plus nalazi se u Ul. Braće Jerković 112b, a broj telefona na koji nas možete kontaktirati je 060/6408801
(osoba za kontakt je gospodin Branko Cicović Nikolić).
.
Vrtić Dečiji Svet - KETERING ZALOGAJČIĆ PLUS - 2
Vrtić Dečiji Svet - KETERING ZALOGAJČIĆ PLUS - 3
Vrtić Dečiji Svet - KETERING ZALOGAJČIĆ PLUS - 4
Vrtić Dečiji Svet - KETERING ZALOGAJČIĆ PLUS - 5
Vrtić Dečiji Svet - KETERING ZALOGAJČIĆ PLUS - 6
Vrtić Dečiji Svet - KETERING ZALOGAJČIĆ PLUS - 7
Vrtić Dečiji Svet - KETERING ZALOGAJČIĆ PLUS - 8
Vrtić Dečiji Svet - KETERING ZALOGAJČIĆ PLUS - 9
Vrtić Dečiji Svet - KETERING ZALOGAJČIĆ PLUS - 10
Vrtić Dečiji Svet - KETERING ZALOGAJČIĆ PLUS - 11
Braće Jerković 112b - Beograd - Voždovac
060 6408814; 011 2464250; 011 3976778;
PREPORUKE I UTISCI
LOKACIJE
 • Vrtić Dečiji Svet - 2
 • Vrtić Dečiji Svet - 3
 • Vrtić Dečiji Svet - 4
 • Vrtić Dečiji Svet - 5
 • Vrtić Dečiji Svet - 6
 • Vrtić Dečiji Svet - 7
 • Vrtić Dečiji Svet - 8
 • Vrtić Dečiji Svet - 9
 • Vrtić Dečiji Svet - 10
 • Vrtić Dečiji Svet - 11
 • Vrtić Dečiji Svet - 12
 • Vrtić Dečiji Svet - 13
 • Vrtić Dečiji Svet - 14
 • Vrtić Dečiji Svet - 15
 • Vrtić Dečiji Svet - 16
 • Vrtić Dečiji Svet - 17
 • Vrtić Dečiji Svet - 18
 • Vrtić Dečiji Svet - 19
 • Vrtić Dečiji Svet - 20
 • Vrtić Dečiji Svet - 21
Vrtić Dečiji Svet
Napiši komentar
Komentari i Utisci Korisnika:
Lokacije
  Lokacija
 1. Beograd Voždovac Braće Jerković 112b
  Vrtić Duga +381 60 6408814; +381 11 2464250; +381 11 3976778;
  Lokacija
 2. Beograd Vidikovac Susedgradska 26a
  Vrtić Sunašce +381 11 2335625; +381 60 6408812;
  Lokacija
 3. Beograd Voždovac Bilećka 61
  Vrtić Zvezdice +381 60 6408815; +381 11 3972844; +381 11 2469641;
Back to Top