Proizvodi od plastike, Proizvodnja plastike Pančevo

Registruj se
Prijavi se
Proizvodi od plastike, Proizvodnja plastike Pančevo
galus-proizvodi-od-plastike
PROIZVODI OD PLASTIKE BEOGRAD GALUS Preduzeće Galus doo je osnovano 18.jula 1992 godine.
Bavimo se prozvodnjom PE i PP ambalaže i sito štampe.
Proizvodimo ambalažu za prehrembene, hemijske i medicinske proizvode.
Politika firme je stalna težnja ka unapređenju na svim poljima.
Kvalitet naših proizvoda je takav da u svakom trenutku zadovoljava i naše najzahtevnije kupce.
To dokazuju brojne plakete i priznanja dobijena na sajmovima.
U našem asortimanu ćete sa sigurnošću naći ambalažu koja će odgovarati vašim zahtevima.
Industrijska plastika može biti zamena za uobičajene materijale kao što su drvo, metal i staklo. Nudi prednost lakše obrade, rukovanja, i proizvodnje. Zbog male specifične težine cena industrijske plastike je niža od cene istog tog komada napravljenog od tradicionalnih materijala. Mnoge vrste industrijske plastike su vrlo otporne na hemikalije, na habanje i izlizivanje. Imaju veliku primenu u metalnoj, hemijskoj, prehrambenoj i farmaceutskoj industriji. Industrijska plastika je dostupna kao šipke, ploče i cevi. Proizvodi od plastike mogu biti napravljeni kao listovi, figure i strukture nudeći znatnufleksibilnost i elastičnost tog dizajna. Plastični materijali su hemijski rezistentni, jeftini, lagani, sa širokim opsegom fizičkih i optičkih osobina. Mnogi plastičniproizvodi imaju sposobnost termozavarivanja, lako se štampaju, mogu biti integrisani u proizvodne procese gde je pakovanje formirano, napunjeno i zatvoreno u istoj proizvodnoj liniji. Primena plastičnihmaterijala je najzastupljenija za izradu raznih vrsta ambalaža, mada je zastupljenost plastičnihmaterijala sve više uzela maha u izradi širokog spektra komponen ti u skoro svim granama moderne industrije. Mogućnost ponovne prerade i reciklaže, još jedna je u nizu prednosti kojase pre svega ispoljava gledano sa ekonomskog ali i ekološkog aspekta.
Back to Top