Proizvodnja asfalta Beograd

Registruj se
Prijavi se
Proizvodnja asfalta Beograd
ingrap-omni-proizvodnja-asfalta

Ingrap-Omni

Beograd, Zvezdara, Držićeva 15 011 2410755
PROIZVODNjA ASFALTA.
Fabrika za proizvodnju asfalta
Da bi se od kamenog agregata i bitumena dobio asfalt za izgradnju puteva, neophodan je termički proces mešanja. U tu svrhu neophodna je asfaltna baza. Kod kontinualne proizvodnje proces mešanja se vrši u protočnom radu, bez pauze. Pojedine komponente se kontinualno dodaju u proces mešanja. Ovaj postupak je posebno pogodan za velike gradjevinske projekte sa nepromenjenom gotovom mešavinom odnosno nepromenjenom recepturom. Kod diskontinualne proizvodnje komponente asfaltne mase koje su prethodno izmerene dodaju se po šaržama, a prema odredjenoj recepturi, u mešalicu za asfalt. Ovaj postupak je fleksibilniji, pošto je moguća izmena šarži recepture mešanja. Pored toga se zbog preciznijih količina dodavanja i prilagodjenih ciklusa mešanja postiže veći kvalitet mešanja. U Evropi se pretežno primenjuje diskontinualni proces proizvodnje u izradi asfalta.
Back to Top