Reciklaža gume Beograd

Registruj se
Prijavi se
Reciklaža gume Beograd
LOKACIJE
Materijal dobijen reciklažom pneumatika se sve češće upotrebljava kao vredna sirovina i njegovom upotrebom doprinosi se postizanju održivog razvoja. Pošto su se pokazali kao najprikladniji i najefektivniji za širok spektar primena, istovremeno ispunjavajući specifikacije performansi, tržišta recikliranih guma su poslednjih godina doživela ekponencijalni rast. Fizičke karakteristike gume, kao što su netoksičnost, biodegradabilnost, oblik, masa i elastičnost, je čine kandidatom za širok spektar aplikacija u svim oblicima - cele, sečene, u obliku granulata ili u obliku praha. Tokom poslednjih deset godina, raznovrsnost materijala proizvedenih od otpadnih pneumatika se povećala. Građevinski inženjeri koriste veće količine materijala većih dimenzija, na primer celih pneumatika, šreda i komadića za primenu na zvučnim rampama, izolacijama, lakim ispunama, potpornim stubovima mostova, između ostalog podsticali su i razvoj novog načina primene u projektovanju deponija i ekološkoj rehabilitaciji. Industrijski proizvođači koriste materijale manjih dimanzija, proizvedene novim tehnologijama, i mešavine materijala za proizvode kao što su automobilski delovi, zaptivne smese, zaštitni sloj, pigmenti, kao i različiti materijali za površine novih puteva. Odlaganje upotrebljenih automobilskih guma na deponije ugrožava bezbednost i zdravlje stanovništva. U centrima za reciklažu moguće je reciklirati istrošene gume na ekološki prihvatljiv način.
Back to Top