Satelitske antene Beograd

Registruj se
Prijavi se
Satelitske antene Beograd
LOKACIJE
Svako ko želi da sam odredjuje šta će da gleda od stranih programa na televiziji, a da ne zazire od toga da li će ga neko sprečit u tome, nezavisnost može da ima jedino ako program "nabablja" putem satelita. Satelitske antene služe za prijem programa re-emitovanih putem satelita. Najvažnije prednosti takvog načina prijema su mogućnost praženja vežeg broja satelitskih programa od klasičnog zemaljskog prijema i kvaliteta prijema kod koje nema pojave duplih slika, senke u slici i sično. Važno je napomenuti da se analognim prijemnikom ne mogu gledati digitalni programi i obratno jer se radi o potpuno različitim načinima obrade signala. Za tu svrhu postoje i analogno-digitalni satelitski prijemnici kojima je moguće pratiti programe koji se emituju na oba načina. Vremenom se predvidja postepeni prelazak na digitalni način emitovanja programa. Digitalna satelitska televizija nudi puno više mogućnosti, puno više programa...
Back to Top