Security System Novaković

Registruj se
Prijavi se
Security System Novaković
LOKACIJE

Sigurnosna vrata

METALNA SIGURNOSNA VRATA - GARDESA.
Svojim širokim dijapazonom proizvoda, raznovrsnošću modela i stepena sigurnosti, kao i prefinjenim izborom opreme (brava, panela, kvaka), GARDESA svojom prodajnom mrežom pokriva značajan deo sveta.
Osnovna namena metalnih, sigurnosnih, protivprovalnih vrata je, da obezbedi određeni prostor.
Tako postoje klase sigurnosti (klasa 2,3 ili 4) što podrazumeva otpornost na sve provalničke alate i metode.
GARDESA poseduje rezultate laboratorijskih ispitivanja, a o čemu svedoče i odgovarajući SERTIFIKATI.
Sigurnost vrata, zavisi od izbora sistema zabravljivanja, koji obezbeđuje jedan od vrhunskih svetskih proizvođača sigurnosnih brava MOTTURA.

Okovi za stolariju

OKOVI ZA STOLARIJU.
Najpoznatijih svetskih firmi (MOTTURA, CISA,KESO,CES,).
Šarke – spojnice, Brave za metalna vrata, Sigurnosni cilindri, Stoperi-odbojnici (graničnici) za vrata, Automati za vrata, Anti panik brave, Uške, Katanci.
BRAVE.
Specijalno dizajnirane sa osloncima u dve i više osa, kojie zamenjuju dve i više običnih brava.
Koriste specijalne sef ključeve, specijalne cilindre ili kombinaciju ovih sistema.
Osigurane protiv otvaranja specijalnim alatima.
Po strukturi mogu biti usadne (ugrađuju se u vrata) ili nasadne (montaža na vrata) za sve tipove vrata (metalna, aluminijumska, garažna, itd).
SIGURNOSNI CILINDRI.
Izrađeni su od specijalnih materijala i otporni su na aksijalna bušenja, otvaranja specijalnim podešenim alatima, itd.
Postoje mnoge dimenzije cilindara, koje zavise od vrata u koja se cilindri montiraju.
Svi sigurnosni cilindri poseduju specijalne sisteme ključeva, koji svakom korisniku ponaosob garantuju potpunu bezbednost u rukovanju i privatnosti.

Elektronske brave

ELEKTRONSKE BRAVE.
HOTELSKE BRAVE.
HOTELSKI KARTIČNI SISTEM.
KABA SF2E sistem podiže rejting na viši nivo i tako omogućava hotelu bolje poslovanje i praćenje svetskih trendova u oblasti turizma.
Kartični sistem brava za hotele, zasniva se na funkciji magnetne kartice ili SMART kartice.
Danas, kartični sistem podrazumeva širok spektar primene i omogućava bolju organizacije rada hotela i svih njegovih pripadajućih sadržaja.
Sistem je samostalan u pogledu funkcionalnosti, bez ožičenja i zavisne mehanike i elektronike, što ga čini jednostavnim za instaliranje i održavanje.
Programska jedinica (FDU) je “sve u jednom”, mozak samostalnog sistema brava.
Personal koristi FDU za vršenje većeg broja funkcija.
Fleksibilnost sistema omogućava da se FDU koristi za programiranje kartica i kao programator brava.
PMS Sistem omogućava registraciju gostiju u poslovnom sistemu.
Podaci o broju sobe, rezervaciji i razduženjima, automatski se prenose u FDU, čime se smanjuje ili eliminiše rizik od ljudske greške pri ručnom prenosu informacija.

Sefovi

SEFOVI.
Postoje sefovi raznih tipova i veličina kao što su: podni, zidni, vatrootporni, itd.
U zavisnosti od mehanizma zaključavanja mogu biti: sa mehaničkom bravom sa ključem, sa mehaničkom bravom sa šifrom, sa digitalnim ključem, sa digitalnom šifrom, sa kombinacijom mehanizama.
Ugradni sefovi, Menadžerski sefovi

Bankarska oprema

BANKARSKA OPREMA.
Imena firmi koje stoje iza ovih proizvoda su Kaba GeGe, Kaba MAUER, Safe tronics, SAIMA.
Depozit brave za sefove građana, Sigurnosne kase, Metal- detektorska vrata, Tripodi.
Metal-detektorska vrata.
Ugradnja zaštitnog sistema visoke sigurnosti omogućava kontrolu ulaska lica (detekcija na oružje) i sprečavanje pokušaja nasilnog upada u objekte (banke).
Najveća primena specijalnih neprobojnih automatskih vrata, (ANTI-ROBBERY SECURITY DOOR) sa ugrađenim metal detektorom, je u objektima gde je rizik od terorističkih i drugih vrsta oružanih napada veoma veliki.
Postoji više modela ovakvih vrata koja mogu biti: pokretna, rotaciona, klizna.
Pored sigurnosnih vrata u programu se nalaze i barijere – tripodi, rotirajuće kapije.

Parking sistemi

PARKING SISTEMI.
Sistemi za parkiranje vozila se primenjuju za povećanje kapaciteta parkirališta.
Sistemi za parkiranje vozila omogućavaju: Dupliranje ili čak višestruko povećanje kapaciteta garažnog prostora, parkiranjem vozila u više nivoa po visini
Lokacije
    Lokacija
  1. Beograd Novi Beograd Surčinska 37d
    +381 11 2260033; +381 11 2260034; +381 11 2260035;
Back to Top