Sefovi Beograd

Registruj se
Prijavi se
Sefovi Beograd
security-system-novakovic-sefovi
SEFOVI.
Postoje sefovi raznih tipova i veličina kao što su: podni, zidni, vatrootporni, itd.
U zavisnosti od mehanizma zaključavanja mogu biti: sa mehaničkom bravom sa ključem, sa mehaničkom bravom sa šifrom, sa digitalnim ključem, sa digitalnom šifrom, sa kombinacijom mehanizama.
Ugradni sefovi, Menadžerski sefovi
LOKACIJE
Rec sef potiče od engleske reči safe sto znači siguran,dobro čuvan zaštićen. Pod pojmom sefa se smatra poseban box,odnosno kutija, pregrada ili keseta, koja je smrštena u obezbeđenim prostorijama banaka, a njegova namena je za čuvanje novca, stvari od vrednosti, hartije od vrednosti i drugih dragocenosti. Osim sefova u banci, sve popularniji su i kućni sefovi. Uobičajeno je mišljenje da su sefovi namenjeni bogatima i svima koji rade sa novcem. To je tačno, ali još tačniji odgovor bi bio, svima koji posluju sa vrednim stvarima - koje treba sačuvati. U sef možete da stavite sve što želite da bude na sigurnom mestu. Posedovanje sefa uz pravilan odnos prema njegovoj nameni, unaprediće poslovanje i značajno umanjiti troškove koji nastaju zbog krađe. Sef značajno povećava bezbednost poslovanja - samo ako se ga pravilno upotrebljavate. Sef je otporan na neželjeno otvaranje a stepen njegove sigurnosti zavisi od nivoa bezbednosti, za koji je napravljen. Sefovi se učvršćuju za pod ili zid kako bi se onemogućilo njihovo odnošenje.
Back to Top