Semenski materijal

Registruj se
Prijavi se
Semenski materijal
as-hibridi-semenski-materijal

AS Hibridi

Novi Beograd, Palmira Toljatija 5/IV 011 7852770
HIBRIDI KUKURUZA - HIBRIDI SEMENA KUKURUZA.
Selekciona kuća AS Hibridi je nastala 2004.godine, pod imenom Prinosmaks, u okviru firme Chemical Agrosava i bavi se selekcijom i oplemenjivanjem to jest stvaranjem novih, boljih hibrida kukuruza.
Naziv firme je promenjen 2011.godine u AS Hibridi zbog popularnosti istoimenog brenda.
Brend AS Hibridi su nastali sa idejom da donesu novi kvalitet na tržište Srbije.
Na njihovom stvaranju vredno radi oplemenjivački tim sastavljen od tri selekcionara - doktora nauka i većeg broja poljoprivrednih inžinjera i tehničara.
Oplemenjivački tim je opremljen savremenim mašinama za široko i intenzivno testiranje novih hibridnih kombinacija u svim agroekološkim uslovima, kako naše zemlje, tako i susednih zemalja.
HIBRIDI SEMENA KUKURUZA.
Pogodni za rzličite namene.
Za kombajniranje u zrnu.
Hibrid registrovan u EU.
Za berbu u klipu.
Odličan za ishranu svinja.
Odličan za ishranu krava.
Za proizvodnju biogasa.
institut-za-ratarstvo-i-povrtarstvo-semenski-materijal
SEMENSKI MATERIJAL.
Deo proizvodnog asortimana semena.
SEME PŠENICE.
Jara pšenica.
Jari ječam.
Jari ovas.
Ozima pšenica.
SEME KUKURUZA.
Hibridne sorte kukuruza.
SEME SUNCOKRETA I ULJANE REPICE. KRMNO BILJE: Lucerka, Crvena detelina, Krmni sirak itd.
SEME SOJE.
SEMENA ALTERNATIVNIH KULTURA: Sirak, proso, Heljda, Uljana tikva, duvan itd. Osnovna i primenjena istraživanja, koja su osnovna delatnost Instituta, usmerena su na stvaranje sorti i hibrida ratarskih, povrtarskih kao i velikog broja krmnih, industrijskih, lekovitih i začinskih biljaka.
U oplemenjivanju akcenat se daje na postizanje visokih prinosa, vrhunskog kvaliteta, kao i na otpornost prema abiotičkim i biotičkim stresovima.
Ne zanemaruju se ni sorte i hibridi za posebne namene.
Pored oplemenjivanja, Institut razvija i tehnologiju gajenja sopstvenih sorti i hibrida.
Rezultati se prenose odmah u praksu, na više načina: preko semena, kao tehnologija obrade zemljišta, kao tehnologija gajenja pojedinih sorti i hibrida ili рrеkо zaštite pojedinih sorti i hibrida.

Poljoseme

Beograd, Rušanj, 13 septembra br.16 011 8000198
SEMENSKI MATERIJAL - POLJOSEME Bogat asortiman semenske robe.
Back to Top