Sistemi za odvodnjavanje

Registruj se
Prijavi se
Sistemi za odvodnjavanje
Da bi se kišni oticaj kontrolisano prikupljao neophodna je izradnja sistema za odvodnjavanje.
Usled pojačene količine padavina drumski saobraćaj se obavlja otežano.
Sistem za odvodnjavanje prikuplja zagađen kišni oticaj i na način se vodi računa o očuvanju životne sredine.
Sistem za odvodnjavanje se gradi i na krovu.
Ne oslanjajte se na slučajnost kod izbora Vašeg sistema za odvodnjavanje krova.
Krov kao i sam sitem mora biti izdržljiv jer na njega utuču kisele kise, dimni gasovi i soli.
Sistem zatvorenih kanala
Zatvoren konstrukcija koja se ukopava u zemlju, koriste se za odvođenje vode sa drumova.
Sistem otvorenih kanala
Otvoreni kanali se postavljaju uz put i/ili unutar razdelnog pojasa kod autoputeva
Back to Top