Sistemi za odvodnjavanje

Registruj se
Prijavi se
Sistemi za odvodnjavanje
termoplasting-sistemi-za-odvodnjavanje
SISTEMI ZA ODVODNJAVANJE - TERMOPLASTING Rezervoar za odvođenje/detenzioni rezervoar je prostor gde se sakuplja ili privremeno zadržava višak kišnice, koja se potom polako odliva kada se spusti nivo vode u odvodnom kanalu.
U suštini, voda u rezervoaru je privremeno zadržana dok se u odvodnom kanalu ne oslobodi dovoljno mesta.
Sistem za odvodnavanje se gradi za potrebe kontrolisanog prikupljanja i odvođenja kišnog oticaja sa kolovoza, pri pojavi merodavnih padavina. Osnovni cilj je povećanje bezbednosti, imajući u vidu da se saobraćaj tokom padavina odvija otežano zbog formiranja sloja vode na kolovozu. Pored povećanja bezbednosti odvijanja saobraćaja u uslovima padavina, dodatni cilj je očuvanja životne sredine. To podrazumeva kontrolisano prikupljanje i odvodjenje zagadjenog kišnog oticaja i njegovo prečišćavanje do zahtevanog stepena, pre ispuštanja u recipijent. Sistem za odvodnjavanje se gradi i na krovu. Ne oslanjajte se na slučajnost kod izbora Vašeg sistema za odvodnjavanje krova. Krovovi i sistemi odvodnjavanja za krov moraju puno toga da izdrže. Uticaji na životnu sredinu kao što su kisele kiše, dimni gasovi ili soli postavljaju visoke zahteve za materijal. Pored toga mora biti osigurana trajna visokokvalitetna optika kao i sjaj boje.
Back to Top