Škola za dizajn Beograd

Registruj se
Prijavi se
Škola za dizajn Beograd
accademia-del-lusso-skola-za-dizajn

Accademia del lusso

Beograd, Palilula, Bulevar despota Stefana 68c 011 6557503
Italijanska škola za dizajn Accademia del lusso nastala je sa ciljem da pruži kvalitetno obrazovanje kako mladima koji žele da započnu karijeru u sektoru mode tako i zaposlenima u tom sektoru koji žele da se usavrše i prošire svoja znanja iz oblasti dizajna.
U našoj školi možete pohađati trogodišnje studije-Fashion Brand Management, Fashion Design, Fashion Styling & Communication, Interior Design, ili kurseve: Intenzivni kursevi Fashion Product Design, Interior & Retail Design, Footwear & Accessories Design (english), Profesionalni kursevi Fashion Design, Fashion Events, Fashion Styling Visual Merchandising, Image Consulting-Fashion Interior Design, Fashion Sales & Buying Modelarst, Konfekcija, Gold Profesionalni kursevi-Fashion Events & CommunicationProduct & Merchandising ManagementFashion Styling
itacademy-skola-za-dizajn

ITAcademy

Beograd, Zemun, Cara Dušana 34 011 7856100
ŠKOLA ZA DIZAJN.
Na Print & Graphic Design programu naučićete sve o dizajnu štampanog promotivnog materijala, plakata, bilborda, poslovne galanterije, ambalaže, zatim o dizajnu aplikacija za tekstil, pripremi za štampu, dizajnu korporativnog identiteta, prelomu knjiga i brošura, grafičkoj opremi za knjige.
Na programu se obrađuju svi elementi za rad u programu Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Acrobat, i mnogi drugi danas popularni alati.
Pohađanjem ovog programa, osposobićete se da pravite sve ono što čini imidž jedne firme, to jest njen korporativni identitet (izrada logotipa, knjiga standarda, dizajn kompletnog promotivnog materijala, kao što su brošure, plakati, pamfleti, katalozi, flajeri).
Naučićete kako se stvara, kreira i održava jedan brend.
Na ovom programu upoznaćete detalje koji su vam potrebni da biste efikasno uredili stranice štampanih dokumenta, korišćenjem programa Adobe InDesign, najboljeg programa za prelom teksta.
Ovo je program namenjen, pre svega, za obradu i ubacivanje teksta, i za kombinaciju teksta sa grafičkim elementima.
Upoznaćete se sa uklapanjem teksta i slika u okviru stranice.
Naučićete i da dizajnirate naslovne stranice magazina kao što su Cosmopolitan, Vogue, NIN, National Geographic...
Ambalaža prodaje proizvod.
Grafičko oblikovanje ambalaže spada u najzahtevniji i najbitniji deo procesa dizajna ambalaže.
Na ovom programu ovladaćete svim detaljima vezanim za dizajn ambalaže, bilo da je reč o kartonskoj ili PVC ambalaži, prehrambenim ili drugim proizvodima široke potrošnje.
Sigurno ste u gradu primetili zanimljive bilborde i najbolje od njih upamtili.
Bilbordi su već decenijama poznati u svetu kao kvalitetan i jako unosan vid reklamiranja.
Postavljeni su na vidljivim pozicijama i velikog su formata.
Ne možemo zamisliti velike gradove bez velikih bilborda.
Postanite i Vi stručnjak za dizajn bilborda i obezbedite dobro plaćen posao.
ITAcademy DesignStudio je mesto gde ćete za kratko vreme steći veliko iskustvo iz oblasti dizajna, dobiti preporuke od renomiranih kompanija i povezati se sa klijentima sa kojima ćete nastaviti da sarađujete i u budućnosti.
Kroz konkretan rad na vrhunskim dizajn projektima shvatićete kako se naučene veštine prilagođavaju pojedinačnim zadacima, kako se komunicira sa klijentima i najbolje odgovara njihovim zahtevima.
skola-za-dizajn-beograd-skola-za-dizajn

Dizajnerska škola

Beograd, Savski venac, Krupanjska 3 011 3066408
ŠKOLA ZA DIZAJN BEOGRAD.
Škola za dizajn u Beogradu ima tradiciju dugu više od pola veka.
Od kada je osnovana, pa sve do danas konstantno se ulaže trud u poboljšanje obrazovanja učenika.
U školi se konstantno vrši usavršavanje radnog programa i radi na povezivanju sa realnim potrebama kako na području umetnosti tako i sa potrebama privrede kod nas i širom sveta.
Budući učenici upisuju jedan od smerova iz područja rada kultura, umetnost i javno informisanje.
SMEROVI - Škola za dizajn - Savski Venac: Tehničar dizajna grafike, Tehničar dizajna ambalaže, Tehničar dizajna enterijera i industrijskih proizvoda, Tehničar dizajna tekstila, Likovni tehničar.
Proces obrazovanja na odseku Ambalaže se zasniva na jedinstvu tehnološkog i likovno-estetskog faktora.
Odvija se kroz dve grupe predmeta, opštestručnih i užestručnih.
Svi predmeti imaju za cilj da kod učenika rayviju smisao za vizuelna zapažanja, razviju sposobnost analize elemenata likovnog izražavanja, smisao za površinsko i plastično oblikovanje.
Ti fenomeni dvodimenzionalnog i trodimenzionalnog, likovnog i tehničkog, čine jedinstvo u dizajnu ambalaže.
Sva iskustva su sublimirana na samom predmetu Oblikovanja ambalaže preko konkretnih zadataka.
Realizacija zadatka podrazumeva sve faze rada, od idejnih skica, razrade i realizacije putem projekata, maketa i modela.
Na odseku Enterijera i industrijskih proizvoda učenici postupno razvijaju likovno estetski smisao, projektantsku zrelost, uče trodimenzionalnost i prostornost, fenomen oblika i njihovu povezanost sa zahtevime funkcije i ergonomije.
Radeći ma konkretnim zadacima, od jednostavnih ka složenijim, oni oni upoznaju ceo proces oblikpvamja od ideje preko tehničke dokumentacije i projekta, do realizacije modela ili makete.
Grafički dizajn kao stvaralačka disciplina može se posmatrati u okviru dve osnovne oblasti a u svakoj od njih postoje područja, koja predstavljaju celinu za sebe.
Prava oblast obuhvata tzv.
dvodimenzionalni grafički dizajn, koji je istovremeno zastupljen u najvećem broju područja grafičkog dizajna a karakteriše ga likovno- grafičko izražavanje u površini, odnosno u dve dimenzije.
Ova oblast grafičkog dizajna obuhvata najveći broj sredstava ekonomske propagande, kao što je plakat, oglas, zaštitni znak i druga, kao i likovno-grafičku opremu knjige, novina i časopisa.
Druga oblast obuhvata tzv.
trodimenzionalni dizajn, u okviru ove oblasti najšire je zastupljeno područje dizajna ambalaže i grafičke prezentacije proizvoda.
Dizajn tekstila-u toku školovanja učenici se postupno uvode u složenost i višeslojnost oblikovanja unikatnog i industrijskog tekstila kombinovanjem veština tkanja, štampanja i slikanja tekstila sa izradom idejnih rešenja za tkanine i odeću. Osnovni cilj školskog programa je osposobljavanje učenika za smostalni rad u oblasti tekstila, kao i stvaranje adekvatne osnove za nastavak studija u ovoj oblasti.
Likovni tehničar- Sadržaj nastavnog programa na ovom smeru omogućuje sticanje teorijskih i praktičnih znanja i veština iz područja vizuelnih umetnosti, ovladavanje likovnim jezikom i tehnikama i razvijanje likovnog identiteta učenika.
Bazu nastavnog programa čine likovne discipline: crtanje, slikanje, vajanje i grafika.One uz tehničko tehnološke sadržaje i poznavanje savremenih medija vizuelnog izražavanja, čine zaokruženu celinu obrazovnog procesa iz oblasti likovnih umetnosti.
Kroz praktične, individualne zadatke učenici se osposobljavaju za kreiranje i izvođenje radova iz oblasti površinskog i prostornog oblikovanja / crtanja, slikanja, tehnika zidnog slikarstva, slikarske tehnologije i konzervacije, vajanja, grafike, fotografije, višemedijske umetnosti / kroz celovit proces od razvijanja ideje ,razrade projekta i skica,do realizacije.
skola-za-dizajn-tekstila-skola-za-dizajn
Škola za dizajn tekstila je osnovana 1946.godine u Beogradu, kao Stručna škola za učenike u industriji i zanatstvu.
Kroz svoju istoriju više puta je menjala naziv i lokaciju.
Nastava se izvodi u 16 klasičnih učionica, 13 radionica za izvođenje praktične nastave, 3 specijalizovane učionice, fiskulturnoj sala, laboratorijama i kabinetima sa svom potrebnom opremom, a učenicima je na raspolaganju i školska biblioteka.
Budući učenici biraju jedan trogodišnji ili četvorogodišnji smer iz područja rada tekstilstvo i kožarstvo: Modelar odeće, Tekstilni tehničar, Dizajner odeće i Dizajner tekstilnih materijala.
Modelar odeće-konstrukcija, modelovanje i samostalna izrada odevnih predmeta.
Tehničar dizajna odeće-ako želiš da budeš deo modne industrije i dizajnerskih timova, da kreiraš svoje kolekcije ovo je pravo zanimanje za tebe.
Tehničar dizajna tekstilnih materijala pokazuje bojom i oblikom šta sve može.
Tekstilni tehničar-od tekstilnih vlakana izrađuje se pređa, od nje tkanine i pletenine različitih dezena koje se boje, štampaju i dorađuju.
Dođi na ovaj smer i nauči i organizuj postupak dobijanja tekstilnih materijala.
Reč ”Dizajn“ dolazi od engleske reči Design, a znači crtež ili skica, neka ideja izražena crtežom. Jednostavno rečeno, dizajn je umetničko oblikovanje predmeta za upotrebu. U svakodnevnom životu dizajn je prisutan svuda oko nas, a da često nismo ni svesni. Danas ova reč koristi se za mnoga polja i njeno značenje obično označava finalizirani plan rada ili krajnji ishod sprovođenja nekog plana. U običnoj primeni reč dizajn obuhvata sve industrijske predmete masovne proizvodnje i maloserijske proizvode, nameštaj, odeću, grafički izgled stranica magazina, izgled korisničkog ekrana na računaru. Dizajn, kao nova grana ljudske delatnosti, je veoma složen. Njegova složenost dolazi iz karakteristike da dizajn deluje integralno, dakle duž celog toka društvene reprodukcije. Intervencije dizajna utiču podjednako na proizvodnju, na distribuciju i na potrošnju. Kada se govori od dizajnu nekog proizvoda, predmeta ili objekta, obično se pod dizajnom smatra aranžman ili konfiguracija pojedinačnih komponenti koji čine celinu proizvoda, predmeta ili objekta. Dzajner je kreativna osoba koja poseduje smisao za estetiku, harmoniju i dobru kompoziciju. On svakodnevno radi na vizuelnim prezentacijama različitih medija - kreira web stranice, banere, novinske oglase, znakove i logotipe, plakate, naslovnice magazina, video špice, animacije…
Back to Top