Slobodne carinske zone Beograd

Registruj se
Prijavi se
Slobodne carinske zone Beograd
LOKACIJE
Pojam slobodne zone predstavlja zonu ili prostor s posebnim uslovima rada uz posebne pogodnosti kao što je neplaćanje carinskih taksi, oslobođenje od obveze obračuna i plaćanja poreza na dodatnu vrednost, a može imati i drugo značenje vezano za određene političke i vojne ciljeve. Slobodna carinska zona je zona u kojoj se pod povoljnijim uslovima obavlja promet, skladištenje, industrijska proizvodnja i dorada robe tokom transportnog procesa. Nastanak slobodnih zona u svetu povezan je s razvojem međunarodne trgovine i svetske podele rada. U nekim zemljama osnivaju se specijalne ekonomske zone, koje uz ekonomske imaju i određene političke ciljeve, a najčešće su na vrlo velikim prostorima kopna i mora uz državnu graničnu crtu. Zona slobodne trgovine je prvi i ujedno i najniži stepen trajnog ukidanja carina i količinskih ograničenja u razmeni između država članica slobodne zone. Zemlje članice slobodne zone dogovaraju zajedničke uslove uvoza i izvoza robe, ali i samostalnost svake države članice kada je u pitanju vođenje vlastitih trgovinskih politika. Prostor slobodne zone mora biti snabdeven energentima i komunalnom infrastrukturom te povezan sa javnom saobraćajnom mrežom a noću osvetljen i ograđen tako da se kretanje osoba i stvari može odvijati bez poteškoća.
Back to Top