Katarakta FACO STANKOV OFTALMOLOGIJA

Registruj se
Prijavi se

Katarakta FACO STANKOV OFTALMOLOGIJA

Specijalna oftalmološka bolnica Stankov Oftalmologija

PREZENTACIJA FIRME
Katarakta FACO STANKOV OFTALMOLOGIJA - Specijalna oftalmološka bolnica Stankov Oftalmologija - 1
Katarakta FACO STANKOV OFTALMOLOGIJA - Specijalna oftalmološka bolnica Stankov Oftalmologija - 2
Katarakta FACO STANKOV OFTALMOLOGIJA - Specijalna oftalmološka bolnica Stankov Oftalmologija - 1
Katarakta FACO STANKOV OFTALMOLOGIJA - Specijalna oftalmološka bolnica Stankov Oftalmologija - 2

Katarakta FACO STANKOV OFTALMOLOGIJA

Pod kataraktom podrazumevamo svako urođeno ili stečeno zamućenje sočiva bez obzira na efekat na vid. Glavni
simptom pojave katarakte je postepen pad vida na obolelom oku. Prema poslednjim izveštajima Svetske Zdravstvene
Organizacije (WHO)pojava katarakte je odgovorna za 48% ukupnog slepila u svetu, odnosno slepila kod oko 18 miliona
ljudi (od 37 miliona, koliko se smatra da trenutno na svetu ima slepih).

U USA, u ovom trenutku, 20,5 miliona (17,2%) ljudi starosti preko 40 godina obolelo je od katarakte. Katarakta se lako i
precizno dijagnostikuje pomoću biomikroskopa. Zamućeno sočivo se uklanja hirurški.

Operiše se na dva načina, takozvanom klasičnom (ECCE) i ultrazvučnom metodom (PHACO).

Sve češće se primenjuje PHACO metoda zbog svojih prednosti : traje kraće, vreme zarastanja rane je kraće, smanjena
je mogućnost pojave postoperativnog astigmatizma, smanjena je mogućnost postoperativnih komplikacija i vidna
rebilitacija je takoreći trenutna.
Back to Top