Specijalna oftalmološka bolnica Stankov Oftalmologija

Registruj se
Prijavi se

Specijalna oftalmološka bolnica Stankov Oftalmologija

SPECIJALNA OFTALMOLOŠKA BOLNICA STANKOM OFTALMOLOGIJA

Specijalna oftalmološka bolnica STANKOV OFTALMOLOGIJA, počela je sa radom 2000 godine kao Specijalistička
oftalmološka ordinacija STANKOV, koja je brojala četiri zaposlena, na čelu sa Prof. dr Brankom STANKOV, baveći se
pretežno oftalmološkim problemima kod dece.

Postepenim posatom zaintresovanih pacijenata za opšte oftalmološke usluge i dodatne specijalističke delatnosti,
dolazi do postepenog proširenja zaposlenih i uvođenje novih sistema u poslovanju STANKOV OFTALMOLOGIJE.

Danas STANKOV OFTALMOLOGIJA obuhvatra tim dvadeset pet članova koji uspešno ulaze u koštac sa svim
oftalmološkim problemima (kontaktoloija, strabologija, katarakta,ablacija,vitrektomoija i drugo). Poliklinički deo nalazi
se na Terazijama gde se mogu uraditi sve vrste oftalmoloških pregleda, kod dece i odraslih koji obuhvataju predele
prednjeg i zadnjeg segmenta oka.U stacionarnom delu se nalazi moderan hiruški blok i stacionar za brzi i pažljivi
oporavak oprerisanih pacijenata.

Veliko iskustvo,najmodernija oprema i upotreba najpoznatijih brendova u svetu oftalmologije garant su velike
uspešnosti rešavanja svih oftalmoloških problema.
Specijalna oftamološka bolnica Stankov Oftalmologija - SPECIJALNA OFTAMOLOŠKA BOLNICA STANKOM OFTAMOLOGIJA - 1
Specijalna oftamološka bolnica Stankov Oftalmologija - SPECIJALNA OFTAMOLOŠKA BOLNICA STANKOM OFTAMOLOGIJA - 1
Specijalna oftamološka bolnica Stankov Oftalmologija - SPECIJALNA OFTAMOLOŠKA BOLNICA STANKOM OFTAMOLOGIJA - 1

USLUGE STANKOV OFTALMOLOGIJA

U polikliničke usluge spadaju sve vrste oftalmoloških problema koji se mogu ambulantno rešiti i kod kojih nije neophodna
hirurška intervencija, kao na primer: oftalmološki pregledi, laser, merenje tenzije, vežbe fuzije, izrada sektorskih
okluzija, ultrazvuk prednjeg i zadnjeg segmenta oka i ostali problemi vezani za oko i očnu duplju.

U kliničke usluge ubrajamo sve vrste oftalmoloških problema koji se moraju rešiti hirurškim putem. To su na primer
problemi vezani za razrokost (Strabizam), problemi prednjeg i zadnjeg segmenta oka (katarakte, ablacije, vitrektomije)
kao i problemi vezani za suzne puteve.
Specijalna oftamološka bolnica Stankov Oftalmologija - USLUGE STANKOV OFTAMOLOGIJA - 1
Specijalna oftamološka bolnica Stankov Oftalmologija - USLUGE STANKOV OFTAMOLOGIJA - 1
Specijalna oftamološka bolnica Stankov Oftalmologija - USLUGE STANKOV OFTAMOLOGIJA - 1

BOLESTI OKA STANKOV OFTALMOLOGIJA

KATARAKTA
- Pod kataraktom podrazumevamo svako urođeno ili stečeno zamućenje sočiva bez obzira na efekat na vid. Glavni
simptom pojave katarakte je postepen pad vida na obolelom oku. Prema poslednjim izveštajima Svetske Zdravstvene
Organizacije (WHO)pojava katarakte je odgovorna za 48% ukupnog slepila u svetu, odnosno slepila kod oko 18
milionaljudi.Operiše se na dva načina, takozvanom klasičnom ( ECCE ) i ultrazvučnom metodom (PHACO).
Sve češće se primenjuje PHACO metoda zbog svojih prednosti : traje kraće, vreme zarastanja rane je kraće,
smanjena je mogućnost pojave postoperativnog astigmatizma, smanjena je mogućnost postoperativnih komplikacija i
vidna rebilitacija je takoreći trenutna.

GLAUKOM
- Glaukom se razvija kad je stvaranje očne vodice povećano, ili je njeno oticanje otežano. Tada dolazi do porasta
očnog pritiska, do pritiska na nervna vlakna i krvne sudove optičkog nerva i do njihovog oštećenja.
Postepeno se prekida prenos vizuelne poruke do mozga, a rezultat je oštećenje vida i na kraju slepilo. Glaukom je
bolest koja se ne može izlečiti, ali zahvaljujući ranom otkrivanju bolesti i odgovarajućem lečenju može se sprečiti
trajni gubitak vida.

ABLACIJA MREŽNJAČE
- Ablacija mrežnjače je ozbiljna i ugrožava vid, i javlja se kada se mrežnjača odvoji od svog potpornog tkiva.
Mrežnjača ne može funkcionisati kada su ovi slojevi razdvojeni. A ako se mrežnjača uskoro ne „zakači“, može doći
do trajnog gubitka vida.Ako iznenada primetite mrlje, lebdeće tačke i bljeskove svetla, možda doživljavate znake
upozorenja za ablaciju mrežnjače. Vaš vid može postati mutan, ili možda imate slab vid. Drugi znak je da vidite
senku ili zavesu koja se spušta sa vrha oka ili sa strane.

ADAPTACIJA NA RAZROKOST
- Senzorna adaptacija na razrokost: Ako je jedno oko u razrokom položaju bilo bi za očekivati da
dete vidi duplo: ali to se kod dece do 7-8 godine starosti ne dešava. Razlog za otsustvo duple slike kod razrokog
pacijenta je u senzornoj adaptaciji na razrokost. Ta senzorna adaptacija podrazumeva isključivanje od strane mozga
slike ispred oka koje je u razrokom položaju. Ovaj proces se naziva supresija i za posledicu može imati i slabovidost
na tom oku.
- Motorna adaptacija na razrokost
Kod dece starije od 8 godina i kod odraslih osoba razrokost se manifestuje duplom slikom. Pacijent ima mehanizam
odbrane od ovog stanja a to je okretanje glave u pravcu akcije oštećenog mišića.

BRAUNOV SINDROM ili sindrom tetivnog kanala gornjeg kosog mišića
- Radi se o retkoj specijalnoj formi razrokosti koja je najlešće prisutna samo na jednom oku (u 90%).
Može biti urođen ili stečen i javlja se gotovo podjednako u oba pola kao i na oba oka. Kada razroskot nije prisutna ili
ne postoji prinudni položaj glave, terapija nije potrebna.
Terapija kod ovog sindroma je hirurška, mada su ovi zahvati često sa neizvesnom prognozom i moguće je više
intervencija.

TIPOVI RAZROKOSTI
- Ezotropija– manifestna razrokost kod koje oko skreće ka nosu
- Ezoforija– latentna razrokost kod koje oko skreće ka unutra pri prekidu fuzije
- Egzotropija– manifestna razrokost kod koje oko skreće ka upolje
- Egzoforija– latentna razrokost kod koje oko skreće ka upolje pri prekidu fuzije
- Hipertropija– manifestna razrokost kod koje oko skreće ka gore
- Hiperforija– latentna razrokost kod koje oko skreće ka gore pri prekidu fuzije
- Hipotropija– manifestna razrokost kod koje oko skreće ka dole
- Hipoforija– latentna razrokost kod koje oko skreće ka dole pri prekidu fuzije

STRABIZAM
- Strabizam je funkcionalno-estetska anomalija čije su funkcionalne posledice poremećaji u saradnji dva oka uz
komplikacije u senzornom smislu. Jednostavnije rečeno, dva oka ne mogu da ostvare dobar binokularni vid i a
komplikacije se manifestuju slabovidošću i nepravilnom saradnjom dva oka bez dobre zajedničke saradnje
(stereoskopskog vida). Najbolje i najuspešnije rešavanje je blagovremenim javljnjem oftalmologu a preporuka je da se
PRVI OFTALMOLOŠKI PREGLED URADI U PRVIH ŠEST MESECI ŽIVOTA DETETA.

SLABOVIDOST / AMBLIOPIJA
- Vidna oštrina kod deteta se razvija u prvih nekoliko godina života. Slabovidost (ambliopija) je prisutna kod 1-3%
ukupne populacije. Slabovidost (ambliopija) se može detektovati u veoma ranom uzrastu, pregledom strabologa ili
pedijatrijskog oftalmologa a na osnovu objektivnog nalaza na očnom dnu, testova na razrokost kao i objektivno
utvrđenog dioptrijskog statusa. Što se slabovidosti tiče važi pravilo da se što je zamućenje intenzivnije to je
slabovidost većeg stepena, ali isto i važi pravilo da se što ranije dijagnostikuje i započne sa lečenjem to su rezultati
lečenja slabovidosti bolji.

DUANOV SINDROM ili retrakcioni sindrom
- Nažalost nije moguće izlečenje kod Duanovog sindroma jer se radi u osnovi o problemu sa inervacijom.
Ako postoji razrokost ili je prisutan prinudni položaj glave, potrebno je hirurško lečenje. Zavisno od vrste devijacije,
radi se slabljenje unutrašnjih ili spoljašnjih pravih mišića.
Specijalna oftamološka bolnica Stankov Oftalmologija - BOLESTI OKA STANKOV OFTAMOLOGIJA - 1
Specijalna oftamološka bolnica Stankov Oftalmologija - BOLESTI OKA STANKOV OFTAMOLOGIJA - 1
Specijalna oftalmološka bolnica Stankov Oftalmologija - BOLESTI OKA STANKOV OFTALMOLOGIJA - 1
Kornelija Stankovića 12a - Beograd - Vračar
011 2458654;
Pitaj STANKOV OFTAMOLOGIJU
PREPORUKE I UTISCI
LOKACIJE
Specijalna oftalmološka bolnica Stankov Oftalmologija
Napiši komentar
Komentari i Utisci Korisnika:
Lokacije
    Beograd Vračar Kornelija Stankovića 12a +381 11 2458654
    Beograd Stari Grad Terazije 45 +381 11 3243306
Specijalna oftamološka bolnica Stankov Oftalmologija - 2
Specijalna oftamološka bolnica Stankov Oftalmologija - 3
Specijalna oftamološka bolnica Stankov Oftalmologija - 15
Specijalna oftamološka bolnica Stankov Oftalmologija - 4
Specijalna oftamološka bolnica Stankov Oftalmologija - 5
Specijalna oftamološka bolnica Stankov Oftalmologija - 8
Specijalna oftamološka bolnica Stankov Oftalmologija - 17
Specijalna oftamološka bolnica Stankov Oftalmologija - 6
Specijalna oftamološka bolnica Stankov Oftalmologija - 7
Specijalna oftamološka bolnica Stankov Oftalmologija - 11
Specijalna oftamološka bolnica Stankov Oftalmologija - 12
Specijalna oftamološka bolnica Stankov Oftalmologija - 13
Specijalna oftamološka bolnica Stankov Oftalmologija - 14
Specijalna oftamološka bolnica Stankov Oftalmologija - 16
Specijalna oftamološka bolnica Stankov Oftalmologija - 18
Specijalna oftamološka bolnica Stankov Oftalmologija - 21
Back to Top
Mirandre.com logo