BEZMETALNE KRUNICE

Registruj se
Prijavi se

BEZMETALNE KRUNICE

Stomatološka ordinacija Maxim Dent

PREZENTACIJA FIRME
Bezmetalne krunice MAXIM DENT - Stomatološka ordinacija Maxim Dent - 2
Bezmetalne krunice MAXIM DENT - Stomatološka ordinacija Maxim Dent - 1
Bezmetalne krunice MAXIM DENT - Stomatološka ordinacija Maxim Dent - 2
Bezmetalne krunice MAXIM DENT - Stomatološka ordinacija Maxim Dent - 1

Bezmetalne krunice MAXIM DENT

Cirkonijum-dioksid i Litijum-disilikat su materijali koji su poslednjih nekoliko godina napravili istinsku
revoluciju u stomatologiji. Osnovne karakteristike ovih materijala su prelamanje svetlosti i transparencija
koja je vrlo slična prirodnom zubu. Pored ovoga, ove materijale karakteriše i izuzetna mehanička otpornost koja
je na nivou ranije korištenog metala.
Back to Top