OPERACIJE CISTE NA ZUBU

Registruj se
Prijavi se

OPERACIJE CISTE NA ZUBU

Stomatološka ordinacija Maxim Dent

PREZENTACIJA FIRME
Operacija ciste na zubu MAXIM DENT - Stomatološka ordinacija Maxim Dent - 1
Operacija ciste na zubu MAXIM DENT - Stomatološka ordinacija Maxim Dent - 2
Operacija ciste na zubu MAXIM DENT - Stomatološka ordinacija Maxim Dent - 1
Operacija ciste na zubu MAXIM DENT - Stomatološka ordinacija Maxim Dent - 2

Operacija ciste na zubu MAXIM DENT

Ciste zuba mogu da izazovu niz smetnji, od koji su najopasnije pomeranje zuba usled resorpcije vilične kosti,
promene oblika ili čak deformacije vilice, kao i upalni procesi same ciste, što može dovesti do ozbiljnih
deformacija vidljivih na licu.

Neke ciste prilikom rasta mogu oštetiti toliko viličnu kosta da može doći do njenog preloma. Tada se treba obratiti
oralnom hirurgu
kako bi obavio uklanjanje ciste zuba.
Back to Top