Ugradnja implanta ORDINACIJA SIMIĆ

Registruj se
Prijavi se

Ugradnja implanta ORDINACIJA SIMIĆ

Stomatološka ordinacija Simić

PREZENTACIJA FIRME
Ugradnja implanta ORDINACIJA SIMIĆ - Stomatološka ordinacija Simić - 2
Ugradnja implanta ORDINACIJA SIMIĆ - Stomatološka ordinacija Simić - 3
Ugradnja implanta ORDINACIJA SIMIĆ - Stomatološka ordinacija Simić - 2
Ugradnja implanta ORDINACIJA SIMIĆ - Stomatološka ordinacija Simić - 3

Ugradnja implanta ORDINACIJA SIMIĆ

Oralna implantacija je hirurška ugradnja aloplastičnih materijala (metala, legura, keramike, polimera kao i
njihova kombinacija
) u meko i koštano tkivo gornje i donje vilice. U cilju poboljšanja funkcije žvakanja, estetike i
fonacije u delimično ili potpuno bezubih pacijenata.

Za uspeh implantacije od posebnog je znašaja materijal od koga je izrađen implantat, njegov oblik i veličina, izbor pacijenta,
prava indikacija, primena ispravne hirurške tehnike i izrada funkcionalno i estetski zadovoljavajuće
suprastrukture.

Preoperativni postupak obuhvata potpunu sanaciju usta, uklanjanje mekih i čvrstih naslaga sa zuba i dobro zdravstveno
stanje. U svetu je danas u upotrebi više od sto implantacijskih sistema. U ordinaciji "Simić"se upotrbljavaju savremeni
implantacijski sistemi :Struman,Imtec Ankylos.
Back to Top