Stomatološka ordinacija Simić

Registruj se
Prijavi se

Stomatološka ordinacija Simić

STOMATOLOŠKA ORDINACIJA SIMIĆ

Specijalistička stomatološka ordinacija "Simić" osnovana je januara 1984 godine od strane Simić dr Nebojše i Simić dr
Vesne.U stomatološkoj ordinaciji Simić možete dobiti sve vrste stomatoloških usluga sa najsavremenijim metodama i
materijalima.

- Dr Nebojša Simić diplomirao na Stomatološkom Fakultetu Univerziteta u Beogradu. Specijalista
oralne hirurgije i implantologije.

- Dr Vesna Simić diplomirala na Stomatološkom Fakultetu Univerziteta u Beogradu. Specijalista
ortopedije vilica.

- Dr. Milan Gros diplomirao na Stomatološkom Fakultetu Univerziteta u Beogradu 1999. godine nakon
čega započinje rad u privatnoj praksi. Titulu specijaliste oralne hirurgije stekao je u januaru 2005. godine na klinici za
oralnu hirurgiju pri stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

- Dr Marija Pavličić diplomirala 2008 godine na Stomatološkom Fakultetu Univerziteta u Beogradu.
Po završetku obaveznog staža započinje rad u privatnoj praksi. Nastavlja svoju edukaciju pohađajući kurseve iz oblasti
endodoncije, stomatološke protetike, estetske i rekonstuktivne stomatologije.

- Advokat ordinacije "Simić" je advokat Vlado Pavicević.
Stomatološka ordinacija Simić - STOMATOLOŠKA ORDINACIJA SIMIĆ - 1
Stomatološka ordinacija Simić - STOMATOLOŠKA ORDINACIJA SIMIĆ - 1
Stomatološka ordinacija Simić - STOMATOLOŠKA ORDINACIJA SIMIĆ - 1
Stomatološka ordinacija Simić - STOMATOLOŠKA ORDINACIJA SIMIĆ - 1
Stomatološka ordinacija Simić - STOMATOLOŠKA ORDINACIJA SIMIĆ - 1
Stomatološka ordinacija Simić - STOMATOLOŠKA ORDINACIJA SIMIĆ - 1

DEČIJA I PREVENTIVNA STOMATOLOGIJA

- Fluorisanje zuba
U ordinaciji "Simić" fluorizacija se vrši specijalnim sredstvima koja se nanose na zube. Tretman traje 30 minuta i radi se
dva puta godišnje.Ukoliko postoji povećana predispozicija ka karijesu, fluorizacija se vrši i više puta u toku 10 dana.
Sredstva koja se piju moraju biti ordinirana od strane stomatologa, jel postoji vremenski period i doze kada se koriste.
- Zalivanje fisura
Zalivanje fisura je potpuno bezbolan tretman koji obezbeđuje zaštitu od karijesa na određenim predilekcionim mestima
zuba i ordinacija "Simić" koristi najsavremenija sredstva.
- Poliranje zuba
Pored uobičajnih metoda čišćenja i uklanjanja mekih naslaga. Ordinacija "Simić" poseduje poseban aparat koji pod
pritiskom i posebnim pastama unutar aparata polira zube.
- Praćenje smene zuba
Pod budnim okom Dr Vesne Simić prati se smena zuba, blagovremeno se može otkriti bilo koja anomalija i na vreme
terapijski reagovati.
- Kontrole
Redovne kontrole i konsultacije su u ordinaciji "Simić" besplatne, blagovremeno nam otkrivaju svaku novonastalu
promenu i omogućuju lagodan rad, a Vama bezbolan, brz i lak tretman.

ESTETSKA STOMATOLOGIJA

- Beljenje zuba
Danas je beljenje zuba postala priznata profesionalna procedura. Moguće je beleti sve prirodne zube vitalne i
devitalizovane. U ordinaciji "Simić" primenjujemo različite tehnike beljenja zuba.
1) Tehnika beljenja u samoj ordinaciji gde u tretmanu od jednog sata sa posebnim svetski najbolje priznatim materijalima
dolazi do trenutnog izbeljivanja sa produzenim dejstvom.
2) kućna tehnika-gde Vam se u ordinaciji napravi posebna" guma za zube" i dobijete materijal-gel koji koristite kući te već
u periodu od jednog meseca dolazi do promene boje.
3) Kombinacija obe tehnike
- Estetski ispuni
Dugogodišnji rad i iskustvo ordinacije "Simić" u ovoj grani je pokazalo da je pored našeg rada kao najbitnijeg faktora
drugi najbitniji faktor kvalitet materijala koji se koristi. U ordinaciji "Simić" se koriste svetski najkvalitetniji materijali što nam
danas pruža nesagledive mogućnosti.
-Bezmetalna keramika
Postoje različite osnove za bezmetalnu keramiku. U zavisnosti u zavisnosti od indikacija zavisi i vrsta "kapice" za
bezmetalnu keramiku."Kapica" za prednje zube je najtanja sa mogućnošću za najbolju transapareciju. Tehnička izrada
takvih kapica se vrši u Švedskoj.
- Estetski kočići
Estetki kočići su vrlo bitni bilo da se nalaze ispod metalne ili bezmetalne keramike obezbeđuju nam nevidljivost metala
kroz krunicu ili kroz meka tkiva, a time i prirodnu boju mekih tkiva kao i prirodniju i transparentniju boju krunice.
- Bezmetalne fasete
Postoje različite osnove za bezmetalnu keramiku. U zavisnosti od indikacije zavisi i vrsta "kapice" za bezmetalnu
keramiku."Kapica" za prednje zube, je najtanja, sa mogućnošću za najbolju transparenciju. Tehnička izrada takvih kapica
se vrši u Švedskoj.
Stomatološka ordinacija Simić - ESTETSKA STOMATOLOGIJA ORDINACIJA SIMIĆ - 1
Stomatološka ordinacija Simić - ESTETSKA STOMATOLOGIJA ORDINACIJA SIMIĆ - 1
Stomatološka ordinacija Simić - ESTETSKA STOMATOLOGIJA ORDINACIJA SIMIĆ - 1

ORALNA HIRURGIJA

- Vađenje neizraslih zuba
Ovakvim intervencijama se pristupa zbog ne mogućnosti lečenja drugim metodama.
- Oslobađanje neizraslih zuba
Posebnom hirurškom metodom sa mogućnošću postavljanja odredjenih elemenata za ubrzano i pravilno usmereno
nicanje tog zuba.
- Resekcija
Možemo spasiti zube sa procesima i defektima koji se klasičnim metodama ne mogu uraditi, a ti zubi su nam potrebni u
protetskom i funkcionalnom zbrinjavanju pacijenta.
- Uklanjanje cista i ostalih patoloških procesa
Sa mekih i koštanih struktura vrši se uklanjanje svih patoloških procesa.
- Modelovanje koštanih struktura
Hirurškom obradom koštanih delova vilica (modelovanjem, skidanjem viska ili pak nadoknadom-popunjavanjem
defekata) omogućavamo pravilan i retenciono zadovoljavajući koštani greben. Takav greben mnogo lakše nosi mobilne
protetske radove.
- Korektivna hirurgija mekih tkiva
U usnoj duplji radimo razne intervencije na mekim tkivima iz ortodontskih, protetskih i estetskih razloga.
- Hirurško lečenje parodontopatije
Jedna od najznačajnijih uloga oralne hirurgije je i u lečenju parodontopatije. Uz uklanjanje procesa koji uzrokuju
parodontopatiju i čićcenje džepova u odredjenim slučajevima možemo vrlo uspešno nadoknaditi koštane defekte
koštanim implantima (auto transplantatom ili veštački napravljenim materijalima ili njihovom kombinacijom).

IMPLANTOLOGIJA

Oralna implantacija je hirurška ugradnja aloplastičnih materijala (metala, legura, keramike, polimera kao i
njihova kombinacia) u meko i koštano tkivo gornje i donje vilice. U cilju poboljšanja funkcije žvakanja, estetike i fonacije u
delimično ili potpuno bezubih pacijenata.

Za uspeh implantacije od posebnog je znašaja materijal od koga je izrađen implantat, njegov oblik i veličina, izbor pacijenta,
prava indikacija, primena ispravne hirurške tehnike i izrada funkcionalno i estetski zadovoljavajuće suprastrukture.

Preoperativni postupak obuhvata potpunu sanaciju usta, uklanjanje mekih i čvrstih naslaga sa zuba i dobro zdravstveno
stanje. U svetu je danas u upotrebi više od sto implantacijskih sistema. U ordinaciji "Simić"se upotrbljavaju savremeni
implantacijski sistemi :Struman,Imtec Ankylos.

ORTODONCIJA

U ordinaciji "Simić" probleme nepravilnosti zuba i vilica vrlo uspešno rešava specijalista Dr Vesna Simić. Ordinacija "Simić"
koristi kako standardne tako i najnovije svetske metode i materijale kojima se rešavaju uobičajni, a i vrlo komplikovani
slučajevi. Ordinacija "Simić" koristi sve vrste tehnika koje se primenjuju u zavisnosti od uzrasta, problematike i ostalih
mogućnosti samog pacijenta.

Za rešavanje ovih nepravilnosti rana dijagnostika je vrlo bitna jer zahteva najjednostavnija rešenja, a preventivno delovanje
sprečava nastajanje težih poremećaja. Idealan period za ranu dijagnostiku je od 5.god do ranog skolskog uzrasta.

- Mobilni aparati
- Funkcionalni aparati
- Fiksna tehnika
- Kombinovane tehnike
- Aparati za odvikavanje od losih navika
- Pomoć u protetici
Stomatološka ordinacija Simić - ORTODONCIJA ORDINACIJA SIMIĆ - 1
Stomatološka ordinacija Simić - ORTODONCIJA ORDINACIJA SIMIĆ - 1

ZUBNA PROTETIKA

- Krunice i mostovi
Mogu se raditi na zubima, metalnim i bezmetalnim nadogradnjama i na implantima.
- Fasete
Danas se u ordinaciji "Simić" kao i u najelitnijim svetskim ordinacijama rade fasete od bezmetalne keramike
- Nadogradnje
Rade se od različitih materijala u zavisnosti od same vrste oštećenja i vrste krunice koja se radi preko nje. Mogu biti od
zlata, metala, cirkonijuma, plastike, helio plombe i ostalih materijala.
- Proteze
U ordinaciji "Simić" proteze se rade od kvalitetnih akrilata sa metalnom podlogom (vizil) ili bez nje, zubi koji se postavljaju
u proteze su od najboljih svetskih proizvođača, a mogu biti i porcelanski.
- Atečmeni
Atečmeni su sastavni delovi kombinovanih radova koji se ugrađuju jednim delom u krunicu, a drugim delom na protezu te
omogućavaju kako odličan prenos pritiska žvakanja tako i fantastičan estetski momenat, skriveni su pa se prelaz sa
fiksnog rada na mobilni rad uopšte ne primećuju.
- Kombinovani radovi
Kombinovani radovi su vezivanja fiksnih i mobilnih proteza.
- Bezmetalna keramika
Postoje različite osnove za bezmetalnu keramiku. U zavisnosti u zavisnosti od indikacija zavisi i vrsta "kapice" za
bezmetalnu keramiku.
Stomatološka ordinacija Simić - ZUBNA PROTETIKA ORDINACIJA SIMIĆ - 1
Stomatološka ordinacija Simić - ZUBNA PROTETIKA ORDINACIJA SIMIĆ - 1
Baba Višnjina 49 - Beograd - Vračar
011 3449459; 011 3447927; 011 3440327;
Pitaj ordinaciju SIMIĆ
PREPORUKE I UTISCI
LOKACIJE
Stomatološka ordinacija Simić
Napiši komentar
Komentari i Utisci Korisnika:
Lokacije
    Beograd Vračar Baba Višnjina 49 +381 11 3449459 +381 11 3447927 +381 11 3440327
    Beograd Vračar Koče Kapetana 39 +381 11 2444164 +381 11 2447430
Stomatološka ordinacija Simić - 8
Stomatološka ordinacija Simić - 7
Stomatološka ordinacija Simić - 11
Stomatološka ordinacija Simić - 9
Stomatološka ordinacija Simić - 10
Stomatološka ordinacija Simić - 12
Stomatološka ordinacija Simić - 13
Stomatološka ordinacija Simić - 16
Stomatološka ordinacija Simić - 18
Stomatološka ordinacija Simić - 5
Stomatološka ordinacija Simić - 19
Stomatološka ordinacija Simić - 21
Stomatološka ordinacija Simić - 30
Stomatološka ordinacija Simić - 31
Back to Top
Mirandre.com logo