Stomatološka ordinacija Simić

Registruj se
Prijavi se

Stomatološka ordinacija Simić

STOMATOLOŠKA ORDINACIJA SIMIĆ

Kategorija - Stomatološke ordinacije
Specijalistička stomatološka ordinacija "Simić" osnovana je januara 1984 godine od strane Simić dr Nebojše i Simić dr
Vesne.U stomatološkoj ordinaciji Simić možete dobiti sve vrste stomatoloških usluga sa najsavremenijim metodama i
materijalima.

- Dr Nebojša Simić diplomirao na Stomatološkom Fakultetu Univerziteta u Beogradu. Specijalista
oralne hirurgije i implantologije.

- Dr Vesna Simić diplomirala na Stomatološkom Fakultetu Univerziteta u Beogradu. Specijalista
ortopedije vilica.

- Dr. Milan Gros diplomirao na Stomatološkom Fakultetu Univerziteta u Beogradu 1999. godine nakon
čega započinje rad u privatnoj praksi. Titulu specijaliste oralne hirurgije stekao je u januaru 2005. godine na klinici za
oralnu hirurgiju pri stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

- Dr Marija Pavličić diplomirala 2008 godine na Stomatološkom Fakultetu Univerziteta u Beogradu.
Po završetku obaveznog staža započinje rad u privatnoj praksi. Nastavlja svoju edukaciju pohađajući kurseve iz oblasti
endodoncije, stomatološke protetike, estetske i rekonstuktivne stomatologije.

- Advokat ordinacije "Simić" je advokat Vlado Pavicević.
Stomatološka ordinacija Simić - STOMATOLOŠKA ORDINACIJA SIMIĆ - 1
Stomatološka ordinacija Simić - STOMATOLOŠKA ORDINACIJA SIMIĆ - 1
Stomatološka ordinacija Simić - STOMATOLOŠKA ORDINACIJA SIMIĆ - 1
Stomatološka ordinacija Simić - STOMATOLOŠKA ORDINACIJA SIMIĆ - 1
Stomatološka ordinacija Simić - STOMATOLOŠKA ORDINACIJA SIMIĆ - 1
Stomatološka ordinacija Simić - STOMATOLOŠKA ORDINACIJA SIMIĆ - 1

DEČIJA I PREVENTIVNA STOMATOLOGIJA

Kategorija - Stomatološke ordinacije
- Fluorisanje zuba
U ordinaciji "Simić" fluorizacija se vrši specijalnim sredstvima koja se nanose na zube. Tretman traje 30 minuta i radi se
dva puta godišnje.Ukoliko postoji povećana predispozicija ka karijesu, fluorizacija se vrši i više puta u toku 10 dana.
Sredstva koja se piju moraju biti ordinirana od strane stomatologa, jel postoji vremenski period i doze kada se koriste.
- Zalivanje fisura
Zalivanje fisura je potpuno bezbolan tretman koji obezbeđuje zaštitu od karijesa na određenim predilekcionim mestima
zuba i ordinacija "Simić" koristi najsavremenija sredstva.
- Poliranje zuba
Pored uobičajnih metoda čišćenja i uklanjanja mekih naslaga. Ordinacija "Simić" poseduje poseban aparat koji pod
pritiskom i posebnim pastama unutar aparata polira zube.
- Praćenje smene zuba
Pod budnim okom Dr Vesne Simić prati se smena zuba, blagovremeno se može otkriti bilo koja anomalija i na vreme
terapijski reagovati.
- Kontrole
Redovne kontrole i konsultacije su u ordinaciji "Simić" besplatne, blagovremeno nam otkrivaju svaku novonastalu
promenu i omogućuju lagodan rad, a Vama bezbolan, brz i lak tretman.

ESTETSKA STOMATOLOGIJA

Kategorija - Estetska stomatologija
- Beljenje zuba
Danas je beljenje zuba postala priznata profesionalna procedura. Moguće je beleti sve prirodne zube vitalne i
devitalizovane. U ordinaciji "Simić" primenjujemo različite tehnike beljenja zuba.
1) Tehnika beljenja u samoj ordinaciji gde u tretmanu od jednog sata sa posebnim svetski najbolje priznatim materijalima
dolazi do trenutnog izbeljivanja sa produzenim dejstvom.
2) kućna tehnika-gde Vam se u ordinaciji napravi posebna" guma za zube" i dobijete materijal-gel koji koristite kući te već
u periodu od jednog meseca dolazi do promene boje.
3) Kombinacija obe tehnike
- Estetski ispuni
Dugogodišnji rad i iskustvo ordinacije "Simić" u ovoj grani je pokazalo da je pored našeg rada kao najbitnijeg faktora
drugi najbitniji faktor kvalitet materijala koji se koristi. U ordinaciji "Simić" se koriste svetski najkvalitetniji materijali što nam
danas pruža nesagledive mogućnosti.
-Bezmetalna keramika
Postoje različite osnove za bezmetalnu keramiku. U zavisnosti u zavisnosti od indikacija zavisi i vrsta "kapice" za
bezmetalnu keramiku."Kapica" za prednje zube je najtanja sa mogućnošću za najbolju transapareciju. Tehnička izrada
takvih kapica se vrši u Švedskoj.
- Estetski kočići
Estetki kočići su vrlo bitni bilo da se nalaze ispod metalne ili bezmetalne keramike obezbeđuju nam nevidljivost metala
kroz krunicu ili kroz meka tkiva, a time i prirodnu boju mekih tkiva kao i prirodniju i transparentniju boju krunice.
- Bezmetalne fasete
Postoje različite osnove za bezmetalnu keramiku. U zavisnosti od indikacije zavisi i vrsta "kapice" za bezmetalnu
keramiku."Kapica" za prednje zube, je najtanja, sa mogućnošću za najbolju transparenciju. Tehnička izrada takvih kapica
se vrši u Švedskoj.
Stomatološka ordinacija Simić - ESTETSKA STOMATOLOGIJA ORDINACIJA SIMIĆ - 1
Stomatološka ordinacija Simić - ESTETSKA STOMATOLOGIJA ORDINACIJA SIMIĆ - 1
Stomatološka ordinacija Simić - ESTETSKA STOMATOLOGIJA ORDINACIJA SIMIĆ - 1

ORALNA HIRURGIJA

Kategorija - Oralna hirurgija
- Vađenje neizraslih zuba
Ovakvim intervencijama se pristupa zbog ne mogućnosti lečenja drugim metodama.
- Oslobađanje neizraslih zuba
Posebnom hirurškom metodom sa mogućnošću postavljanja odredjenih elemenata za ubrzano i pravilno usmereno
nicanje tog zuba.
- Resekcija
Možemo spasiti zube sa procesima i defektima koji se klasičnim metodama ne mogu uraditi, a ti zubi su nam potrebni u
protetskom i funkcionalnom zbrinjavanju pacijenta.
- Uklanjanje cista i ostalih patoloških procesa
Sa mekih i koštanih struktura vrši se uklanjanje svih patoloških procesa.
- Modelovanje koštanih struktura
Hirurškom obradom koštanih delova vilica (modelovanjem, skidanjem viska ili pak nadoknadom-popunjavanjem
defekata) omogućavamo pravilan i retenciono zadovoljavajući koštani greben. Takav greben mnogo lakše nosi mobilne
protetske radove.
- Korektivna hirurgija mekih tkiva
U usnoj duplji radimo razne intervencije na mekim tkivima iz ortodontskih, protetskih i estetskih razloga.
- Hirurško lečenje parodontopatije
Jedna od najznačajnijih uloga oralne hirurgije je i u lečenju parodontopatije. Uz uklanjanje procesa koji uzrokuju
parodontopatiju i čićcenje džepova u odredjenim slučajevima možemo vrlo uspešno nadoknaditi koštane defekte
koštanim implantima (auto transplantatom ili veštački napravljenim materijalima ili njihovom kombinacijom).

IMPLANTOLOGIJA

Kategorija - Implantologija
Oralna implantacija je hirurška ugradnja aloplastičnih materijala (metala, legura, keramike, polimera kao i
njihova kombinacia) u meko i koštano tkivo gornje i donje vilice. U cilju poboljšanja funkcije žvakanja, estetike i fonacije u
delimično ili potpuno bezubih pacijenata.

Za uspeh implantacije od posebnog je znašaja materijal od koga je izrađen implantat, njegov oblik i veličina, izbor pacijenta,
prava indikacija, primena ispravne hirurške tehnike i izrada funkcionalno i estetski zadovoljavajuće suprastrukture.

Preoperativni postupak obuhvata potpunu sanaciju usta, uklanjanje mekih i čvrstih naslaga sa zuba i dobro zdravstveno
stanje. U svetu je danas u upotrebi više od sto implantacijskih sistema. U ordinaciji "Simić"se upotrbljavaju savremeni
implantacijski sistemi :Struman,Imtec Ankylos.

ORTODONCIJA

Kategorija - Ortodoncija
U ordinaciji "Simić" probleme nepravilnosti zuba i vilica vrlo uspešno rešava specijalista Dr Vesna Simić. Ordinacija "Simić"
koristi kako standardne tako i najnovije svetske metode i materijale kojima se rešavaju uobičajni, a i vrlo komplikovani
slučajevi. Ordinacija "Simić" koristi sve vrste tehnika koje se primenjuju u zavisnosti od uzrasta, problematike i ostalih
mogućnosti samog pacijenta.

Za rešavanje ovih nepravilnosti rana dijagnostika je vrlo bitna jer zahteva najjednostavnija rešenja, a preventivno delovanje
sprečava nastajanje težih poremećaja. Idealan period za ranu dijagnostiku je od 5.god do ranog skolskog uzrasta.

- Mobilni aparati
- Funkcionalni aparati
- Fiksna tehnika
- Kombinovane tehnike
- Aparati za odvikavanje od losih navika
- Pomoć u protetici
Stomatološka ordinacija Simić - ORTODONCIJA ORDINACIJA SIMIĆ - 1
Stomatološka ordinacija Simić - ORTODONCIJA ORDINACIJA SIMIĆ - 1

ZUBNA PROTETIKA

Kategorija - Zubna protetika
- Krunice i mostovi
Mogu se raditi na zubima, metalnim i bezmetalnim nadogradnjama i na implantima.
- Fasete
Danas se u ordinaciji "Simić" kao i u najelitnijim svetskim ordinacijama rade fasete od bezmetalne keramike
- Nadogradnje
Rade se od različitih materijala u zavisnosti od same vrste oštećenja i vrste krunice koja se radi preko nje. Mogu biti od
zlata, metala, cirkonijuma, plastike, helio plombe i ostalih materijala.
- Proteze
U ordinaciji "Simić" proteze se rade od kvalitetnih akrilata sa metalnom podlogom (vizil) ili bez nje, zubi koji se postavljaju
u proteze su od najboljih svetskih proizvođača, a mogu biti i porcelanski.
- Atečmeni
Atečmeni su sastavni delovi kombinovanih radova koji se ugrađuju jednim delom u krunicu, a drugim delom na protezu te
omogućavaju kako odličan prenos pritiska žvakanja tako i fantastičan estetski momenat, skriveni su pa se prelaz sa
fiksnog rada na mobilni rad uopšte ne primećuju.
- Kombinovani radovi
Kombinovani radovi su vezivanja fiksnih i mobilnih proteza.
- Bezmetalna keramika
Postoje različite osnove za bezmetalnu keramiku. U zavisnosti u zavisnosti od indikacija zavisi i vrsta "kapice" za
bezmetalnu keramiku.
Stomatološka ordinacija Simić - ZUBNA PROTETIKA ORDINACIJA SIMIĆ - 1
Stomatološka ordinacija Simić - ZUBNA PROTETIKA ORDINACIJA SIMIĆ - 1
Baba Višnjina 49 - Beograd - Vračar
011 3449459; 011 3447927; 011 3440327;
PREPORUKE I UTISCI
LOKACIJE
 • Stomatološka ordinacija Simić - 8
 • Stomatološka ordinacija Simić - 7
 • Stomatološka ordinacija Simić - 11
 • Stomatološka ordinacija Simić - 9
 • Stomatološka ordinacija Simić - 10
 • Stomatološka ordinacija Simić - 12
 • Stomatološka ordinacija Simić - 13
 • Stomatološka ordinacija Simić - 16
 • Stomatološka ordinacija Simić - 18
 • Stomatološka ordinacija Simić - 5
 • Stomatološka ordinacija Simić - 19
 • Stomatološka ordinacija Simić - 21
 • Stomatološka ordinacija Simić - 30
 • Stomatološka ordinacija Simić - 31
Stomatološka ordinacija Simić
Napiši komentar
Komentari i Utisci Korisnika:
Lokacije
  Lokacija
 1. Beograd Vračar Baba Višnjina 49
  +381 11 3449459; +381 11 3447927; +381 11 3440327;
  Lokacija
 2. Beograd Vračar Koče Kapetana 39
  +381 11 2444164; +381 11 2447430;
Back to Top
Mirandre.com logo