Studentski domovi Karaburma

Registruj se
Prijavi se
Studentski domovi Karaburma
studentski-dom-karaburma-studentski-domovi

Studentski dom Karaburma

Beograd, Karaburma, Mije Kovačevića 7b 011 2079724
Studentski dom Karaburma najmlađi je dom Studentskog centra Beograd, a ujedno i drugi po veličini.
Izgrađen je 1978.
godine.
Prepoznatljiv je po dvema kulama koje čine A i B blok.
U pitanju su soliteri od 17, odnosno 14 spratova.
Sobe u studentskom domu Karaburma su jednokrevetne i dvokrevetne.
Sadržaj soba obuhvata krevete, radne stolove sa stolicama i lampama, plakare i police i direktnu telefonsku liniju.
Kupatila koja su zajednička za stanare jednog sprata zadovoljavaju visoke standarde.
Infrastruktura doma podrazumeva: čitaonicu koja se može koristiti jedino uz studentsku čip karticu; malu i veliku salu za tribine i predstave; vajarski, slikarski i muzički atelje; studentski restoran; kafe sa letnjom baštom i perionicu veša.
Dom je opremljen video nadzorom.
Stanarima Studentskog doma Karaburma dostupni su ambulanta i zubna ambulanta Studentske poliklinike.
U оkviru dоmа nаlаzе sе pоrtirnicа, pеriоnicе vеšа, studеntski rеstоrаn, kаfе sа lеtnjоm bаštоm, čitаоnicа, infоkiоsk, mаlа sаlа zа tribinе i prеdstаvе, vеlikа sаlа.
Nа rаspоlаgаnju su аmbulаntа i zubnа аmbulаntа Studеntskе pоliklinikе, pоštа, prоdаvnicа, fоtоkоpirnicа, tеrеtаnа, frizеrski sаlоn, diskоtеkа i studеntski klub.
U čitаоnicu studеntskоg dоmа „Kаrаburmа“ mоžе sе ući isklјučivо uz pоmоć studеntskе čip kаrticе.
Back to Top