Tahograf servis Beograd

Registruj se
Prijavi se
Tahograf servis Beograd
Tahograf servis Beograd, tahograf servisi u Beogradu, pregled tahografa baždarenje tahografa i popravka tahografa i servis su usluge koje nude servisi tahografa u Beogradu.
Servisiranje digitalnih tahografa poverite servisu za ove uređaje kako bi on i funkcionisali pravilno i kako ne biste imali problema zbog neispravnog tahografa.
Postoje i stariji analogni tahografi koji koriste taholistiće i na njima beleže podatke.
Bilo koju vrstu tahografa da koristite u tahograf servisima u Beogradu možete ih servisirati ukoliko uočite da ne rade kako treba.
Pošto su tahografi obavezni uređaji, zbog neispravnog tahografa možete dobiti kaznu.
Pozovite tahograf servis i otklonite sve nedoumice u vezi sa Vašim tahografom tako što ćete zakazati servis.

Auto kuća Boki

Beograd, Mali Mokri Lug, Pirandelova 2a 011 2882250 |
011 2882251 |
TAHOGRAF SERVIS BEOGRAD. Pregledu tahografa podležu jednom godišnje vozila koja koriste analogni tahograf (imaju taho-listiće), a jednom u dve godine digitalni (koriste memorijske kartice). Podsećamo da se vanredni pregled tahografa vrši: - Posle bilo koje promene podataka o vozilu - Posle promene pneumatika - Nakon bitnih prepravki na menjačkom prenosu - Nakon popravke tahografa Osoblje Auto kuće Boki je licencirano od strane Agencije za bezbednost saobraćaja za poslove u vezi sa tahografima, te Vas može upoznati sa propisima iz oblasti radnog vremena vozača, vremena upravljanja i korišćenja digitalnih i analognih tahografa u Srbiji i međunarodnom transportu.
Tahograf je uređaj koji najmanje osigurava zapis brzine i pređenog puta vozila. Zapisni list je deo u tahografu ili nadzornom uređaju koji mora imati tipno odobrenje na kojem pisaljka tahografa ili nadzornog uređaja neprekidno piše podatke koji moraju ostati trajno zapisani. Postoje dvije vrste tahografa: stariji, analogni tahografi, koji podatke o radnim aktivnostima, brzini i pređenim kilometrima beleže na tzv. taholistiće - obrasce kružnog oblika koje vozači postavljaju u tahograf u vozilu i noviji, digitalni tahografi, koji podatke spremaju na digitalne pametne kartice - svaki vozač, u za to ovlašćenoj instituciji, može kupiti svoju identifikacijsku digitalnu karticu i koristiti je kod vožnje vozila s digitalnim tahografima. U principu, vođenje evidencije autoprevoznici i poslodavci mogu odraditi sami ili za isto koristiti usluge specijalizovanih firmi. Vođenje evidencije se svodi na digitalizaciju podataka s analognih listića i očitavanje kartica vozača - na osnovu dobijenih informacija izrađuju se propisani izveštaji, sprovodi se analiza obavljenih aktivnosti, upućuje vozače na eventualne prekršaje itd. Izveštaji se generišu u skladu sa Pravilnikom, ali kako pravilnik propisuje minimalne uslove, niz dodatnih informacija je uvek dostupna poslodavcima, po potrebi.
Back to Top