Tehnopapir

Registruj se
Prijavi se

Tehnopapir

TEHNOPAPIR

Kategorija - Reciklaža paira
Sedište Tehnopapira je u Austriji, a svoju delatnost obavlja u jos 14 zemalja.

Delatnost naše firme obuhvata reciklažu papira na sledeći način:
- sakupljanje
- tretman
- trgovina
- transport
Našim poslovanjem zatvaramo krug između proizvodnje papira (Hamburger Containerboard) I proizvodnje ambalaže
(Dunapack Packaging) u našoj grupaciji.

Snadbevamo fabrike i industrije sekundarnim sirovina i robom.Mi smo fokusirani na nove projekte (green field), kao I na
kupovinu I pripajanje postojećih kompanija (brown field) u naše divizione strukture. Rast u pružanju usluga deponovanja
iz trgovinskih lanaca, trgovina na veliko, indistrije I zajednica je naša glavna težnja.
Tehnopapir - TEHNOPAPIR - 1
Tehnopapir - TEHNOPAPIR - 1
Tehnopapir - TEHNOPAPIR - 1

USLUGE TEHNOPAPIR

Kategorija - Reciklaža papira
Obezbeđujemo odgovarajuće kontejnere po vašim zahtevima I za različitu strukturu ambalažnog otpada

Sakupljanje sekundarnih sirovina :
1. Otpadni papir
2. PE folija (Polietilensla folija)
3. PET boce
4. Ambalažno staklo
5. Ambalažni metalni otpad

U naše usluge se ubrajaju:sakupljanje na vašoj lokaciji i transport do naših postrojenja za tretman,obezbeđivanje
radnika radi uklanjanja otpada,vršimo obuku radnika za pravilno sortiranje otpada,vršimo tretman otpada kao što je
sortiranje,seckanje,baliranje,uništavamo dokumentaciju,kreiramo koncept upravljanja otpadom i kreiramo dokaz o
odlaganju otpada.

U saradnji sa licenciranim operaterom sistema upravljanja ambalažnim otpadom – preduzeća Tehno eko pak –
obezbedjujemo uslugu upravljanja ambalažnim otpadom u skladu sa Zakonom o ambalaži I ambalažnom otpadu.
Tehnopapir - USLUGE TEHNOPAPIR - 1
Tehnopapir - USLUGE TEHNOPAPIR - 1
Tehnopapir - USLUGE TEHNOPAPIR - 1

OPREMA TEHNOPAPIR

Kategorija - Reciklaža papira
- Otvoreni kontejneri 5 m³
- Mali kante za staklo 120 litara
- Pres kontejneri 30 m³
- Vertikalne prese
- Horizintalne prese
- Automatske prese za papir I plastiku
Tehnopapir - OPREMA TEHNOPAPIR - 1
Tehnopapir - OPREMA TEHNOPAPIR - 1
Tehnopapir - OPREMA TEHNOPAPIR - 1
Autoput za Novi Sad 74 - Beograd - Zemun
011 2101420;
PREPORUKE I UTISCI
LOKACIJE
 • Tehnopapir - 24
 • Tehnopapir - 28
 • Tehnopapir - 30
 • Tehnopapir - 31
 • Tehnopapir - 32
 • Tehnopapir - 29
 • Tehnopapir - 34
 • Tehnopapir - 25
 • Tehnopapir - 26
 • Tehnopapir - 2
 • Tehnopapir - 18
 • Tehnopapir - 3
 • Tehnopapir - 20
 • Tehnopapir - 4
 • Tehnopapir - 19
 • Tehnopapir - 5
 • Tehnopapir - 23
 • Tehnopapir - 6
 • Tehnopapir - 35
 • Tehnopapir - 7
Tehnopapir
Napiši komentar
Komentari i Utisci Korisnika:
Lokacije
  Lokacija
 1. Beograd Zemun Autoput za Novi Sad 74
  +381 11 2101420;
Pitaj TEHNOPAPIR
Povezane kategorije:
(100)
100% Pozitivne ocene za:
Tehnopapir
Back to Top